unitats didàctiques socials2

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2014

30 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Coneixement del Medi Natural i Social

A.

UNITATS DIDCTIQUESContinguts Treballats1. Lentorn i la seva conservaci 2. Persones, cultures, societat

A.1. Continguts

Unitat DidcticaU1: LESCOLA

U2:LA TARDOR U3: EL DIA I LA NIT U4: LHIVERN U5: ELS ANIMALS U6: LES PLANTES U7: EL COS HUM U8: LA PRIMAVERA U9: ELS MITJANS DE TRANSPORT U10: ELS OFICIS U11: LESTIU U12: AQU I ALL

1. Lentorn i la seva conservaci 1. Lentorn i la seva conservaci

1. Lentorn i la seva conservaci 2. El mn dels ssers vius 2. El mn dels ssers vius 3. Les persones i la salut

4. Canvis i continutats en el temps

5. Persones, cultures, societat

5. Persones, cultures, societat 1. Lentorn i la seva conservaci 4. Canvis i continutats en el temps

A.2. Competncies bsiques

Competncies Bsiques1. Comp. comunicativa lingstica i audiovisual 2. Comp. artstica i cultural 3. Tractament de la informaci i comp. Digital 4. Comp. matemtica 5. Comp. daprendre a aprendre 6. Comp. dautonomia i iniciativa personal 7. Comp. de coneixement i interacci amb el mn fsic 8. Comp. social i ciutadana

U 1

U 2

U 3

U 4

U 5

U 6

U 7

U 8

U 9

U 10

U 11

U 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.LESCOLA

r ea:

Coneixement del medi.

Temporalitz aci:

11 sessions 1r trimestre

CONTINGUTS1. La nostra escola: espais i activitats. 2. Les persones de lescola. 3. Els arbres del pati de lescola: les accies.

OBJECTIUS1. Reconixer i descriure els espais de lescola. 2. Conixer les persones de lescola. 3. Identificar les activitats que es realitzen a lescola. 4. Valorar les normes de comportament a lescola. 5. Identificar algunes caracterstiques dels arbres de lescola.

CRITERIS DAVALUACI

6. Reconixer i descriure els espais de lescola. 7. Conixer les persones de lescola. 8. Identificar les activitats que es realitzen a lescola. 9. Valorar les normes de comportament a lescola. Identificar algunes caracterstiques dels arbres de lescola.

ACTIVITAT I OBJECTIUS RELACIONATS1. Qu sabem? Coneixements previs Qu aprenem em aquest tema? Quin s el nom de la nostra escola? Com s? Preguntem als alumnes de qu tractar aquest nou tema? 2. Lescola Obj. 1,2,3 i 4 Qu s lescola? Per qu hi ha nens i nenes? Qui hi treballa? Quantes vegades al dia hi vas? Qu hi ha a la nostra escola? Parlem de cadascuna de les parts de lescola: ubicaci, utilitat, persones que lutilitzen,... Fem un recorregut per lescola. Una vegada a laula tornem a parlar de les classes,... s com havem dit al principi? Qu s igual? Qu canvia? 3. El pati de lescola Obj. 1,3 i 5

ESPAIAula

DISTRIBU CIIndividual i gran grup

SESSI ONS1 sessi

Aula

Individual i gran grup

1 sessi

Aula i pati de lescola

Gran grup i individual

2 sessions

Sessi 1: Com s el pati? Com est dividit? Baixem al pati, lobservem si s com havem dit i dibuixem el pati i la faana de lescola. Sessi 2: Hi ha plantes al pati? Quines? Com es diuen els arbres del pati? Tornem a baixar al pati. Proposem als alumnes que passegin pel pati i observin com sn els arbres, quines parts tenen, de quin color s lescora, les flors,... Els demanem que comptin quants nhi ha. Quin nom tenen? Donem una fitxa on hi ha dibuixat una accia, s a dir, in dels arbres del pati. Han descriure el nom de cadascuna de les parts i pintar-les. Posada en com. 4. La nostra clase Obj. 1,3 i 4 Sessi 1: Com s la nostra classe? Qu hem de fer a la classe? Quin nom ens agradaria que tingus?, ... Demanem als alumnes que pensin com els agradaria que es digus la classe. Fem una fitxa on han dassenyalar cada part de la classe amb el seu nom. Posada en com dels resultats. Sessi 2: Dibuixem la nostra classe. 5. El nom de la classe Obj. 1 Aula Gran grup i individual. 3 sessions Aula Gran grup 2 sessions

Sessi 1: Parlem dels noms de les classes que van tenir a infantil. Per qu serveix tenir un nom a la classe? Noms s suficient el nom o cal tamb assenyalar el curs? Per qu?,... Preguntem als alumnes si han pensat el nom de la classe. Fem un llistat amb totes les propostes i demanem als alumnes que votin quin nom volen de tots els que apareixen al llistat. Escrivim el nom a lagenda de la classe demanat que portin informaci sobre el tema. Sessi 2: Qu sabem del nom de la nostra classe? Qu volem saber?,... Comentem la informaci que han portat els alumnes. Sessi 3 i 4: Decorem la porta d ela classe. Al llarg del curs continuem fent activitats relacionades amb el nom de la classe. La informaci se lemportaran a final de curs. 6. Qu hem aprs? Obj. 1,2,3 i 5 Sessi 1: Recordem tot el que hem aprs a la unitat. Juguem per equips per repassar el que sabem. Sessi 2: Fitxa avaluativa per comprovar qu han aprs cadascun dels alumnes. Posada en com dels resultats. Aula Petits grups. 2 sessions

Atenci a la Diversitat

- El treball en grup facilita latenci a la diversitat. - Els alumnes amb NEE treballaran els mateixos continguts, adaptats (ms temps per realitzar les tasques, refor amb la mestra dEE). - Lactivitat final la realitza amb el suport del mestre.

Refor: Fitxes poti-poti de refor. Ampliaci: Fitxes de poti-poti dampliaci. Recursos didctics: Fitxes.

Avaluacis global i contnua. Hi ha una avaluaci inicial per conixer quins sn els coneixements previs dels alumnes. Cada vegada que introdum un concepte nou es fa una avaluaci oral. Lavaluaci de cada nen/nena es basa en la seva feina. El mestre pren notes del desenvolupament de cada alumne en les tasques realitzades. Aquesta avaluaci ens permet valorar la necessitat de modificar o adaptar certes activitats a algun alumne atenent a la diversitat. Al final de la unitat hi ha una activitat davaluaci per valorar la consecuci dels objectius proposats. Ams, demanem als alumnes que sautoavalun. A lannex hi ha els criteris davaluaci de lrea al cicle inicial, segons el decret 142/2007, de 26 de juny. Es tracta duna graella amb la qual savaluar cada unitat didctica i els tems que sutilitzaran per avaluar els alumnes.

2.LA TARDOR

r ea:

Coneixement del medi

Temporalitz aci:

17 sessions i 1 dia 1r trimestre

CONTINGUTS- Les estacions de lany: la tardor. - La natura a la tardor: animals, plantes,...

OBJECTIUS1. Conixer i diferenciar una estaci de lany: la tardor. 2. Identificar les caracterstiques de la natura a la tardor. 3. Collaborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les prpies amb respecte.

CRITERIS DAVALUACI4. Conixer i diferenciar una estaci de lany: la tardor. 5. Identificar les caracterstiques de la natura a la tardor. a. Collaborar en les tasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les prpies amb respecte.

Activitats i objectius relacionats

Espai

Distribuci dels alumnesIndividual i gran grup.

Nm. sessio ns1 sessi

1. Qu fem? Coneixements previs Qu aprenem en aquest tema? Preguntem als alumnes de qu tractar aquest nou tema. Fitxa per avaluar els coneixements previs de cadascun dels alumnes. Posada en com dels resultats. Demanem als alumnes que portin informaci sobre el tema. 2. La tardor Obj. 1,2 i 3 Expliquem, en petit grup, com s la tardor aqu i com s a altres llocs. Quines caracterstiques t? Quins aliments sn tpics a la tardor? Quines festes celebrem?,... Posada en com. Observem una fulla de castanyer i una castanya. Demanem als alumnes que pintin una fulla de castanyer. Aquesta firxa servir com a portada del tema d ela tardor. 3. Vocabulari de la tardor Obj. 1 i 2 Quines paraules coneixem? Paraules relacionades amb la tardor,... Demanem als alumnes que observin els arbres del carrer quan marxin cap a casa. Fitxa de vocabulari.

Aula

Aula

Petit grup i gran grup

1 sessi

Aula

Gran grup i individual

1 sessi

4. Els arbres a la tardor Obj. 1,2 i 3

Aula

Petit grup i individual

1 sessi

Com estan els arbres a la tardor? Tots els que heu vist estant igual? A tos els arbres els cauen les fulles?,... Qu sn els arbres de fulla caduca? Hi ha aliment que caduqui? Qu vol dir?, Qu sn els arbres de fulles perennes?,... Fitxa arbres de la tardor. 5. Les aus migratries Obj. 1 i 2Qu sn les aus migratries? Quines coneixem?, ... Fitxa aus migratries. 6. Els fruits de la tardor Obj. 1 i 2 Sessi 1: Recordem els fruits de la tardor: magrana, castanya,... Donem una fitxa amb una sopa de lletres i han de trobar el nom de diferents fruits a la tardor. Posada en com de resultats. Donem tamb la fitxa del tra: el vent. Sessi 2: Diferncies entre fruits secs i fruits carnosos. Quina diferncia hi ha? Quins deuen ser carnosos? I fruits secs? Per qu?,... Demanem als alumnes que portin una fulla de tardor. 7. Dita de tardor Obj. 1 i 2 Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula Gran grup i individual 1 sessi Aula Gran grup i individual 1 sessi

Qu s una dita? Coneixem alguna? Qu voldr dir a la tardor ni fred ni calor?,... Donem una fitxa on hi ha escrita la dita, la decoraran amb la fulla que els havem demanat. Lescriuen a lagenda. 1. Mots encreuats Obj. 1 i 2 Mots encreuats AMB paraules relacionades AMB la tardor. Posada en com de resultats. 1. Vocabulari tar