txosten ez zuzenen zerrenda

Download Txosten Ez Zuzenen Zerrenda

Post on 03-Dec-2015

257 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

.

TRANSCRIPT

 • Relacin Expedientes Incorrectos

  NAN Espediente Azterketaren Oharrak Ez betetze / Incumplimiento

  DNI N.Expediente Observaciones del Estudio Mota /Tipo Deskribapena / Descripcin

  07981121Y PRE_2015_1_0239 Memoriak formatu normalizatuan/Memorias en formato normalizado

  07981121Y PRE_2015_1_0239 Memoriak formatu normalizatuan/Memorias en formato normalizadoDOC/DOK

  PRE 06-Memoria zientifiko-teknikoa formatu normalizatuan, zuzendariak eta kozuzuendariak, halakorik balego, sinatuta, 27.10.a.b.

  artikuluarekin ( 3 orrialde gehienez) / PRE 06-Memoria cientfico-tcnica en formato normalizado, firmada por director y codirector

  si lo hubiere, incluyendo art 27.10.a.b (mx 3 pg)

  07981121Y PRE_2015_1_0239 Memoriak formatu normalizatuan/Memorias en formato normalizadoDOC/DOK

  PRE 07-Ikerketa-taldeari buruzko memoria. Formatu normalizatuan ( orrialde bat gehienez) / PRE 07-Memoria sobre el grupo

  investigador en formato normalizado (mx 1 pg)

  09040531J PRE_2015_1_0442 DPren matrikula 14-15etkoa da/matrcula doctorado es del 14-15

  09040531J PRE_2015_1_0442 DPren matrikula 14-15etkoa da/matrcula doctorado es del 14-15DOC/DOK

  PRE 05-Doktoretza-programa baterako baldintzarik gabeko onarpen-idazkia, eskumena duenak sinatuta / PRE 05-Escrito de

  admisin no condicionada a un Programa de Doctorado firmado por la persona competente

  15394234N PRE_2015_1_0020 Errolda agiria ez eguneratuta/Certificado empadronamiento no actualizado Kozuzendariaren CVa sinadura barik/Falta firma codirector en CV

  15394234N PRE_2015_1_0020 Errolda agiria ez eguneratuta/Certificado empadronamiento no actualizado Kozuzendariaren CVa sinadura barik/Falta firma codirector en CVDOC/DOK

  PRE 01-EAEn errola eguneratuta, eskatutako antzinatasunarekin (Eten gabeko errolda, urtarrilaren 1etik eskaera aurkeztu arte) /

  PRE 01-Empadronamiento en la CAPV, actualizado con la antigedad requerida (Empadronamiento continuado desde el 1 de

  enero hasta el momento de presentar la solicitud)

  15394234N PRE_2015_1_0020 Errolda agiria ez eguneratuta/Certificado empadronamiento no actualizado Kozuzendariaren CVa sinadura barik/Falta firma codirector en CVDOC/DOK

  PRE 11-Kozuzendariaren curriculum vitae sinadurarekin, halakorik balego / PRE 11-Curriculum vitae de la persona codirectora del

  proyecto, firmado, si la hubiere

  15505042Y PRE_2015_1_0169 *Onarpen baldintzatua pasa den urtekoa da/ Admisin condicionada del ao pasado.

  15505042Y PRE_2015_1_0169 *Onarpen baldintzatua pasa den urtekoa da/ Admisin condicionada del ao pasado.DOC/DOK

  PRE 00-Doktoretza-Programan onarpen behin-behineko onarpena / PRE 00-Escrito de admisn condicionada o provisional al

  Programa de Doctorado

  16071956Q PRE_2015_1_0429

  *Masterraren espedientea falta da, titulazioaren kredituak

 • DNI N.Expediente Observaciones del Estudio Mota /Tipo Deskribapena / Descripcin

  16076602Q PRE_2015_1_0379 Doktoretzan onarpena 14-15ekoa/Aceptacin en Doctorado para 14-15DOC/DOK

  PRE 04-Ezarpen-zentroaren atxikipe-sailean onartuko dutela ziurtatzen duen idatzia, atxikipe-saileko zuzendariak sinatuta / PRE

  04-Escrito de admisin en el departamento del centro de aplicacin, firmado por el director/a del departamento

  16076602Q PRE_2015_1_0379 Doktoretzan onarpena 14-15ekoa/Aceptacin en Doctorado para 14-15REQ/EZAUG Bateraezina den laguntza jasotzea edota jasota izatea / Ha disfrutado con anterioridad o disfruta de una beca incompatible

  16078818R PRE_2015_1_0083

  16078818R PRE_2015_1_0083 DOC/DOK

  PRE 06-Memoria zientifiko-teknikoa formatu normalizatuan, zuzendariak eta kozuzuendariak, halakorik balego, sinatuta, 27.10.a.b.

  artikuluarekin ( 3 orrialde gehienez) / PRE 06-Memoria cientfico-tcnica en formato normalizado, firmada por director y codirector

  si lo hubiere, incluyendo art 27.10.a.b (mx 3 pg)

  16078818R PRE_2015_1_0083 REQ/EZAUG Ez dauka aginduak eskatzen duen batez besteko nota / No posee la nota media exigida en la orden

  16079650M PRE_2015_1_0099 *

  16079650M PRE_2015_1_0099 * DOC/DOK

  PRE 00-Doktoretza-Programan onarpen behin-behineko onarpena / PRE 00-Escrito de admisn condicionada o provisional al

  Programa de Doctorado

  16083000C PRE_2015_1_0129 * Errolda agiria ez eguneratuta/Cert.padrn no actualizado Ziurtagiri akademikoa ez dago osorik/Cert.acadmico no completo

  16083000C PRE_2015_1_0129 * Errolda agiria ez eguneratuta/Cert.padrn no actualizado Ziurtagiri akademikoa ez dago osorik/Cert.acadmico no completoDOC/DOK

  PRE 01-EAEn errola eguneratuta, eskatutako antzinatasunarekin (Eten gabeko errolda, urtarrilaren 1etik eskaera aurkeztu arte) /

  PRE 01-Empadronamiento en la CAPV, actualizado con la antigedad requerida (Empadronamiento continuado desde el 1 de

  enero hasta el momento de presentar la solicitud)

  16083000C PRE_2015_1_0129 * Errolda agiria ez eguneratuta/Cert.padrn no actualizado Ziurtagiri akademikoa ez dago osorik/Cert.acadmico no completoDOC/DOK

  PRE 03-Ziurtagiri akademikoa. Atzerriko espedienteetan, ANECA / PRE 03-Certificado del expediente acdemico. En expedientes

  extranjeros, ANECA

  16083138C PRE_2015_1_0383 * Ziurtagiri akademikoa 1etik-10erako batazbesteko barik/Cert.acadmico sin nota media del 1 al 10 CVak sinatu barik/CVs sin firma

  16083138C PRE_2015_1_0383 * Ziurtagiri akademikoa 1etik-10erako batazbesteko barik/Cert.acadmico sin nota media del 1 al 10 CVak sinatu barik/CVs sin firmaDOC/DOK

  PRE 03-Ziurtagiri akademikoa. Atzerriko espedienteetan, ANECA / PRE 03-Certificado del expediente acdemico. En expedientes

  extranjeros, ANECA

  16083138C PRE_2015_1_0383 * Ziurtagiri akademikoa 1etik-10erako batazbesteko barik/Cert.acadmico sin nota media del 1 al 10 CVak sinatu barik/CVs sin firmaDOC/DOK

  PRE 10-Tesi-proiektuaren zuzendariaren curriculum vitae, sinadurarekin / PRE 10-Curriculum vitae de la persona directora del

  proyecto, firmado

  16083138C PRE_2015_1_0383 * Ziurtagiri akademikoa 1etik-10erako batazbesteko barik/Cert.acadmico sin nota media del 1 al 10 CVak sinatu barik/CVs sin firmaDOC/DOK

  PRE 11-Kozuzendariaren curriculum vitae sinadurarekin, halakorik balego / PRE 11-Curriculum vitae de la persona codirectora del

  proyecto, firmado, si la hubiere

  16083284M PRE_2015_1_0178 * Errolda agiria ez eguneratuta/Cert. padrn no actualizado

  16083284M PRE_2015_1_0178 * Errolda agiria ez eguneratuta/Cert. padrn no actualizado DOC/DOK

  PRE 01-EAEn errola eguneratuta, eskatutako antzinatasunarekin (Eten gabeko errolda, urtarrilaren 1etik eskaera aurkeztu arte) /

  PRE 01-Empadronamiento en la CAPV, actualizado con la antigedad requerida (Empadronamiento continuado desde el 1 de

  enero hasta el momento de presentar la solicitud)

  16083961S PRE_2015_1_0476 *Espedientea ez dago osorik, 1etik 10era/ Expediente no est completo, del 1 al 10

  16083961S PRE_2015_1_0476 *Espedientea ez dago osorik, 1etik 10era/ Expediente no est completo, del 1 al 10DOC/DOK

  PRE 03-Ziurtagiri akademikoa. Atzerriko espedienteetan, ANECA / PRE 03-Certificado del expediente acdemico. En expedientes

  extranjeros, ANECA

  16083989C PRE_2015_1_0454

  *

  Matrikula 2014/15/ Matrikula 2014/15

  Memoria zient-tek , gehienez 3 orri eta formatu normalizatuan/

  Memoria cient-tc mx 3 pgs y en formato normalizado

  Memoriak formatu normalizatuan/ Memorias en formato

  normalizado

  16083989C PRE_2015_1_0454 * Matrikula 2014/15/ Matrikula 2014/15 Memoria zient-tek , gehienez 3 orri eta formatu normalizatuan/ Memoria cient-tc mx 3 pgs y en formato normalizado Memoriak formatu normalizatuan/ Memorias en formato normalizadoDOC/DOK

  PRE 06-Memoria zientifiko-teknikoa formatu normalizatuan, zuzendariak eta kozuzuendariak, halakorik balego, sinatuta, 27.10.a.b.

  artikuluarekin ( 3 orrialde gehienez) / PRE 06-Memoria cientfico-tcnica en formato normalizado, firmada por director y codirector

  si lo hubiere, incluyendo art 27.10.a.b (mx 3 pg)

  16083989C PRE_2015_1_0454 * Matrikula 2014/15/ Matrikula 2014/15 Memoria zient-tek , gehienez 3 orri eta formatu normalizatuan/ Memoria cient-tc mx 3 pgs y en formato normalizado Memoriak formatu normalizatuan/ Memorias en formato normalizadoDOC/DOK

  PRE 07-Ikerketa-taldeari buruzko memoria. Formatu normalizatuan ( orrialde bat gehienez) / PRE 07-Memoria sobre el grupo

  investigador en formato normalizado (mx 1 pg)

  16083989C PRE_2015_1_0454 * Matrikula 2014/15/ Matrikula 2014/15 Memoria zient-tek , gehienez 3 orri eta formatu normalizatuan/ Memoria cient-tc mx 3 pgs y en formato normalizado Memoriak formatu normalizatuan/ Memorias en formato normalizadoDOC/DOK

  PRE 08-Doktoretza programari buruzko memoria, formatu normalizatuan (3 orrialde gehienez) / PRE 08-Memoria sobre el

  Programa de Doctorado, en formato normalizado (mx 3 pg)

  16085196P PRE_2015_1_0256 Ziurtagiri akademikoak 1etik 10erako batazbestekorik gabe/Exp.acadmico sin nota media del 1 al 10

  16085196P PRE_2015_1_0256 Ziurtagiri akademikoak 1etik 10erako batazbestekorik gabe/Exp.acadmico sin nota media del 1 al 10DOC/DOK

  PRE 03-Ziurtagiri akademikoa. Atzerriko espedienteetan, ANECA / PRE 03-Certificado del expediente acdemico. En expedientes

  extranjeros, ANECA

  16085196P PRE_2015_1_0256 Ziurtagiri akademikoak 1etik 10erako batazbestekorik gabe/Exp.acadmico sin nota media del 1 al 10DOC/DOK

  PRE 06-Memoria zientifiko-teknikoa formatu normalizatuan, zuzendariak eta kozuzuendariak, halakorik balego, sinatuta, 27.10.a.b.

  artikuluarekin ( 3 orrialde gehienez) / PRE 06-Memoria cientfico-tcnica en formato normalizado, firmada por director y codirector

  si lo hubiere, in

View more