tmc basquet

Click here to load reader

Post on 04-Jul-2015

368 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Tcniques de Modicaci de Conductaaplicades a lensenyament del bsquet Jordi Llabrsjordill.net I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010

2. Qu nhem de fer ambles TMC al bsquet? Tothom est utilitzant TMC contnuament percanviar la conducta dels altres. Al bsquetigual: les TMC serveixen per ensenyar a botarla pilota, per canviar determinatscomportaments dels jugadors, per motivar-los, ... Uns coneixen les regles daquest "joc" i altresno. Els que se dediquen a ensenyar les hauriende conixer.I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 3. Lleis de laprenentatge Llei de lefecte Llei de lexercici Llei de la disposici I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 4. E-R-CLa probabilitat docurrncia duna repostaen el futur, en les mateixes condicions,davant els mateixos estmuls, depn de lesconseqncies, positives o negatives, quetengui aquesta determinada resposta enlactualitat I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 5. I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 6. Els parmetres de les conductes Freqncia IntensitatNo s el mateix ... crrerms vegades, que msaviat, que durant ms Duradatemps, que crrer ms b Topograa I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 7. DonantLlevantDeixant de donar estmuls estmuls estmulsIncrementarReforamentReforamentconductapositiu negatiuReduir Cost de respostaCstigExtinci conductaTemps foraI stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 8. Reforament positiuAdministrar un estmulapetitiu de formacontingent a lemissiduna conductadiscreta per taldincrementar-laI stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 9. Com reforar?Els reforadors shan de donar de forma ... Contingent (no arbitrria) Proporcional a lesfor (sentit com) Amb naturalitat (sn persones i no rates)I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 10. Tipus de reforadors Materials, socials i dactivitat: llepolies, elogisi KOs Articials i naturals: fer-ho b o car la cistella Primaris i secundaris: jugar ms temps i"punts" I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 11. Lentrenador diu als jugadors que sifan 20 entrades per lesquerracorrectament en acabar faran un "KO"Quins reforadors intervenen o podenintervenir? De quin tipus sn?I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 12. Moldejament Ensenyar una conducta nova o incrementarun parmetre duna conducta, de formaprogressiva, reforant les aproximacionssuccessives a la conducta desitjada ideixant de reforar les aproximacionsprecedents No confondre amb el modelatI stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 13. ModelatAprenentatge per observaci, per imitaci Models rellevants, semblants, ecaos, i millor si tenen un valor afectiu Per sense modelar una destresa inasolible Cal assegurar latenci de laprenent, i aquesta augmenta si t dubtes sobre com es fa realment el que sha daprendre La conducta agressiva saprn especialment b per modelatI stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 14. Encadenament La majoria de conductes complexes es podenentendre com a cadenes de conductes ms simples Podem instaurar noves conductes complexesencadenant conductes simples que ja es saben fer,optimitzar conductes canviant o reordenant algunade les seves parts Lnic que cal s un reforador prou potent al nalde la cadena I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 15. Reforament negatiu Incrementar una conducta (o fer que es tornidonar en el futur) retirant un estmul negatiuque tenia laprenent. Una alternativa al reforament positiu, unamanera daugmentar conductes donantpremis duna altra manera, una forma eca"daixecar un cstig"I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 16. Tcniques per reduir conductesEnsenyar hauria de consistir ms en incrementar que no en reduir conductes I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 17. Extinci Deixar de donar el reforador que mantenia laconducta per reduir-la ns a eliminar-la Cal conixer el reforador que mant laconducta: ignorant no sempre sextingeix Alerta amb les explosions de respostaI stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 18. Cost de resposta Reduir una conducta-problema retirant unreforador positiu de forma contingent alemissi de la conducta. Cal que laprenent tengui reforadors i quelensenyant els hi pugui retirar. La retirada del reforador ha de ser total perel temps que es retira sha de basar en el sentitcom. I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 19. Temps fora de reforament Reduir una conducta retirant, durant un temps(minuts) determinat, qualsevol font dereforament. Pot anar b si no sabem quin reforadorretirar. Limportant aqu s el temps. Laprenent ha danar a un lloc avorrit, noaversiu I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 20. Cstig Aplicaci dun estmul aversiu de formacontingent a una conducta per eliminar-la Lestmul aversiu ha de ser de prou intensitatper funcionar a la primera i aix evitarlhabituaci de laprenent "Efectes secundaris": emocions negatives,modelat, conductes devitaci, agressivitat,condicionament de reforadors negatius I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 21. Instruccions facilitadores de les altres tcniquesI stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 22. Com donar instruccions? Mantenir contacte visual Ordres senzilles i clares (per linfant no perleducador), simplicant les instruccions complexes Evitar mltiples ordres al mateix temps Assegurar-se que ho han ents abans de comenarla tasca (per fer preguntes has de saber que no hoentens i de vegades no saps quina pregunta hasde fer o no saps fer-ne) I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010 23. I stage tcnic Club Bsquet Pla - Cala Morlanda, 2010