signos de alteración e figuras musicais€¦ · &4 4 w w #w w &bw w w #w &w bw w bw &w w #w w &w...

of 8 /8
Signos de Alteración e Figuras musicais Aula Galicia Aberta Secretaría Xeral da Emigración Xunta de Galicia Jhonathan Ferreira © 2020 Por: Jhonathan Ferreira No caso de que aparezca un dos anteriores signos nun compás, afectará a todas as notas que se encontren dentro do compás ao seguir, nunca ás anteriores. FIGURAS E SILENCIOS MUSICAIS (Corcheas e Semicorcheas) Cada figura musical ten un silencio musical que, debe de respetarse na mesma medida que a nota musical. Seguimos avanzando nas figuras coa familia das corcheas e semicorcheas. CORCHEA, dura 1/2 pulso ou tempo SEMICORCHEA, dura 1/4 de pulso ou tempo e x b n I SIGNOS DE ALTERACIÓN As notas musicais poden ser modificadas na súa entonación (altura), para elo, existen os signos de alteración. Sitúanse diante da nota, ou ben, na armadura da clave da partitura ou exercicio. BEMOL, baixa medio tono á nota. BECUADRO, anula calqueira das anteriores alteracións. SOSTIDO, sube medio tono á nota. E S

Author: others

Post on 27-Jun-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Signos de Alteración e Figuras musicais

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  Por:Jhonathan Ferreira

  No caso de que aparezca un dos anteriores signos nun compás, afectará a todas as notas que se encontrendentro do compás ao seguir, nunca ás anteriores.

  FIGURAS E SILENCIOS MUSICAIS (Corcheas e Semicorcheas)Cada figura musical ten un silencio musical que, debe de respetarse na mesma medida que a nota musical.Seguimos avanzando nas figuras coa familia das corcheas e semicorcheas.

  CORCHEA, dura 1/2 pulso ou tempo

  SEMICORCHEA, dura 1/4 de pulso ou tempo

  ex

  bnISIGNOS DE ALTERACIÓNAs notas musicais poden ser modificadas na súa entonación (altura), para elo, existen os signos dealteración.Sitúanse diante da nota, ou ben, na armadura da clave da partitura ou exercicio.

  BEMOL, baixa medio tono á nota.

  BECUADRO, anula calqueira das anteriores alteracións.

  SOSTIDO, sube medio tono á nota.

  E

  S

 • DO (sostido)

  MI (bemol)

  FA (sostido)

  LA (bemol)

  SI (bemol)

  & # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

  & # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

  & # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

  & # # 44 œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ w

  & # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

  Exercicios de preludios (De Do a Sol)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en RE]Por:Jhonathan Ferreira

  Exercicio de preludio Nº15

  Exercicio de preludio Nº16

  Exercicio de preludio Nº17

  Exercicio de preludio Nº18

  Exercicio de preludio Nº19

  O PRELUDIO NO MUNDO DA GAITA GALEGA

  Ao igual que en outros estilos de música, quizais no estilo clásico sexa a máis recoñecida, o preludio en colda Gaita é algo de riguroso estudo e práctica.

  Son pequenos fragmentos melódicos que, antecedendo a melodía que se vai a interpretar, vainos a darvarias informacións, tanto a os [email protected], como ao público.

  Función introducctoria: Este pequeno frangmento melódico avisa ao resto de músicos (en caso de que os haxa) como tamén ao público, de que unha melodía vai a comezar, digamos que, sirve de aviso para todos.

  Función práctica: Axuda ao gaiteiro a comprobar a afinación do instrumento. Habitualmente, as notas máis reiterativas nos preludios son LA (dominante) e RE (tónica).

  Función estética: Ademáis de un gaiteiro, para cada vez acadar un grao positivo, os preludios poden ser de dous ou tres gaiteiros, e incluso por veces, acompañados de algún percusionista, facendo de este pequeno recurso, un bonito momento musical introductorio.

  & w#& wb& w#

  & wb

  & wb

  Cromatismos (Notas para a escala cromática)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  & w#& wb& w#

  & wb

  & wb

  Cromatismos (Notas para a escala cromática)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  & w#& wb& w#

  & wb

  & wb

  Cromatismos (Notas para a escala cromática)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  & w#& wb& w#

  & wb

  & wb

  Cromatismos (Notas para a escala cromática)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  & w#& wb& w#

  & wb

  & wb

  Cromatismos (Notas para a escala cromática)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  & w#& wb& w#

  & wb

  & wb

  Cromatismos (Notas para a escala cromática)

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

 • & 44 w w w# w& wb w w w#

  & w wb w wb

  & w w w# w

  & w wb w wb

  & w w# w w

  & wb w w# w w

  Escala cromática

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  Exercicio Nº35

  1º Faremos a escala con figuras redondas 2º Faremos a escala con figuras brancas 3º Faremos a escala con figuras negras

 • & 44 w w wb w w& 44 wb w w wb w w wb& 44 wb w wb wb wb w w& 44 w w w# w wb w w# w w& 44 w wb wb wb wb w w w# w wb w wb w w w w& 44 w wb w wb w w wb w wb w wb wb w

  & 44 wb w wb w w wb w w# w& 44 wb wb wb w# wb wb wb w w# w& 44 w w# w w wb wb wb w w w wb w

  Exercicios de iniciación na escala cromática

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  Exercicio Nº36

  1º Faremos os exercicios con figuras redondas (4 tempos por cada nota)2º Faremos os exercicios con figuras brancas (2 tempos por cada nota)3º Faremos os exercicios con figuras negras (1 tempo por cada nota)

  Exercicio Nº37

  Exercicio Nº38

  Exercicio Nº39

  Exercicio Nº40

  Exercicio Nº41

  Exercicio Nº42

  Exercicio Nº43

  Exercicio Nº44

 • Nazario González Iglesias “MOXENAS” Destacado gaiteiro dende cativo, no 1978 crea o grupo Muxicas, excisión do grupo de danzas Lembranzas Galegas. Aquí comeza a sua faceta de compositor, Con grandes acertos fusionando novos sons nas súas notas sobre o pentagrama, sacando dous discos con este quinteto. Poderíamos destacar “A Barroca” como unha das súas grandes composicións. Vigués de nacemento e corazón, foi para a cidade olívica unha referencia, tanto así, que no ano 1991 foi concedido o título de “Vigués distinguido”.

  & # # 43 ..œ œn œ œ œn œ œ œn œ œ œn œ

  & # # 43 ..œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb

  & # # 43 ..œb œn œ œb œn œ œb œn œ œb œn œ

  & # # 43 ..œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ

  & # # 43 ..œ œn œn œ œn œn œ œn œn œ œn œn

  Exercicios técnicos cromáticos

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en RE]Por:Jhonathan Ferreira

  Exercicio Nº45

  Exercicio Nº46

  Exercicio Nº47

  Exercicio Nº48

  Exercicio Nº49

  & 43 ..œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ

  & 43 ..œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb

  & 43 ..œb œb œ œb œb œ œb œb œ œb œb œ& 43 ..œ œb œ œ œb œ œ œb œ œ œb œ

  & 43 ..œ œb œb œ œb œb œ œb œb œ œb œb

  Exercicios técnicos cromáticos

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  Exercicio Nº45

  Exercicio Nº46

  Exercicio Nº47

  Exercicio Nº48

  Exercicio Nº49

 • ALBORADAAalboradaéuncantoaosol,áaurora,aodíaquenace,quizáispodeprocederdoscantosprimitivosaosol,aíndaqueadíadehoxeétotalmenteinstrumental.Tenunritmopausado,moiarmoniosoecuntintedegranbelezasolemnenassúasnotas.Haireferenciasdealboradasgalegasdendefináisdoano1700.Candoungaiteirofaladealborada,suelereferirseaesemomentonamañándondevaitocandocasaporcasanodíadafesta,espertandoaosvecinoscoasúamúsica,eavez,esteatópaseagasalladopolosveciñosnassúascasasbensexacunhosdulcesouunhabebida.Aalboradacomponsenuncompásde2/4habitualmente,aíndaqueexistealgunavarianteconcompásdeamalgama;asúaconfiguraciónmáiscomúnconstadegrupetosdesemicorcheas,corcheasenegrasebrancascomorematedosfraseosmusicaishabitualmenteoucomonotasdereposo.

  M n Y M q y h Existenmoitasalboradas,peroquizais,asmáisantigassonasmáisbonitas(senquitarlleméritoasdeautordosúltimostempos),peroalboradascomoaAlboradadeVeiga,coñecidacomoAlboradaGalegaouaAlboradadeCelanovasonobrascunhasolemnidadeeunhasarmoníasespectaculares.MUIÑEIRAÉundosritmosmáisfrecuenteserecoñecidosenGalicia,coñecidacomo“Lagallegada”foradasnosasfronteiras,sendúbida,éoxéneromáiscomúndofolcloregalego.Suponsequeonomeselleatribueaquesebailaraecantaradentroeforadosmuiñosmentresseesperabaamuiñada,aíndaquenonhaiunhabasequeocorroboreao100%.Amuiñeiramáisantigadaquesetenconstanciadatadoano1796,sendoestaunhapanxoliña.Dentrodasmuiñeirashaimoitasvariantesasícomomuiñeirasnovasdeautoroubenmuiñeirasantergas,amuiñeiramáisdestacadadeGaliciaquizássexaaMuiñeiradeChantada,nondeixandoatrásamoitasoutraspopularescomopodenseradeLugo,FreixidoouPonteSampaio(concarácterlentodemarcha).Escríbenseencompásde6/8eteñenunhaconfiguraciónrítmicapoucoregular,basadanunestacatorítmiconungrupoirregularquedentrodogrupo,tentresnotasdemedidasdiferentes,ocual,faiqueteñaneseritmotanpeculiarquemarcaanosamúsicapopular.

  & # # w& # # w& # # w& # # w& # # w

  & # # w

  & # # w

  & # # w

  & # # w

  Xéneros da música galega

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Alborada e Muiñeira]Por:Jhonathan Ferreira

 • ¡¡ oe¡¡ P qe j ñ Dentrodosdiferentesestilosdemuiñerapodríamossinalarasvariantescomoamuiñeiraribeirana,carballesa,redondaouchouteiraentreoutras,peroadiferenciaseráfundamentalmentecoreográficaedemovementorítmico,peronuncanaestructuramusical.

  LUAR NA LUBRE (Grupo Folk Galego)

  No ano 1986 nace LUAR NA LUBRE na cidade de A Coruña converténdose co paso dos anos nunha das formacións de referencia da música feita en Galicia, a súa fronte, o gaiteiro Bieito Romero. O traballo que desenrola a banda está enfocado dende a óptica de entender que a música é un dos factores culturais máis importantes para a afirmación do dereito á diferenza enriquecedora do pobo galego. O grupo pretende que en Galicia predomine a súa cultura aínda que non rexeita influenzas que melloren a súa proposta sen deturpar o carácter central do seu proxecto. O repertorio baséase fundamentalmente nas músicas de raíces galegas polo que dedican especial atención ao estudo dos cancioneiros galegos así como ao traballo de campo que lles proporciona un fondo coñecemento sobre a realidade musical galega que tamén se revela determinante nas composicións propias. No ano 2011 Luar Na Lubre foi embaixador musical da súa terra levando a marca “Galicia” polos mellores teatros e festivais do estado cun éxito máis que notable.

 • & 44 ..œŒ Ó œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ& .œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ jœ œ œ œ œ& ...œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ

  2.

  œ œ œ œ œ

  & .. .˙ œ .˙ œ .œ jœ œ œ œ

  & œ œ œ œ œ œ .˙ œ .˙ œ

  & ...œ jœ œ œ œ .˙ œ œ2. .˙ Œ

  Melodía "Danza das Burgas"

  Aula Galicia AbertaSecretaría Xeral da Emigración

  Xunta de Galicia

  Jhonathan Ferreira © 2020

  [Sistema en DO]Por:Jhonathan Ferreira

  (Melodía popular galega)

  O PUNTILLOO puntillo é un pequeno punto que aparece sempre á dereita da nota.Cando a nota (figura musical de calqueira valor) vai acompañada do puntillo, quere decir que:Aumenta a metade do valor da nota.

  Exemplos de puntillo sobre a melodías "Danza das Burgas"

  Nesta melodía temos negras con puntillo, así que ao tempo que dura a negra sumámoslle a metade quedando en tempo e medio.

  Na segunda parte da melodía, temos brancas con puntillo, sumámoslle a metade e cada branca durará 3 tempos.d

  j