r afael cir iza ro berto galarr ag a m ª angeles gar cía j osé · pdf file...

Click here to load reader

Post on 10-Apr-2020

11 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MARRAZKETA TEKNIKOA

  B B A A T T X X I IL L

  E E R R G G

  O O A A 1 1

  M A

  R R

  A Z

  K E

  TA T

  E K

  N IK

  O A

  Batxilergoa 1

  Rafael Ciriza Roberto Galarraga Mª Angeles García

  José Antonio Oriozabala

  erein

  erein

  AZALA MARRAZKETA 1.qx:PORTADA DIBUJO TECNICO 1Bach.qx 22/5/12 13:20 Página 1

 • Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailak onetsia (2003-09-25)

  Azalaren diseinua: Iturri

  Diseinua eta maketazioa: IPAR

  Marrazkiak: Rafael Ciriza, Roberto Galarraga, Mª Angeles Garcia, Jose Antonio Oriozabala

  Argazkiak: Juan Carlos Ruiz, Jesus Mª Peman

  © Testua: Rafael Ciriza, Roberto Galarraga, Mª Angeles Garcia, Jose Antonio Oriozabala

  © EREIN 2003. Tolosa Etorbidea 107 - 20018 Donostia

  ISBN: 978-84-9746-120-7

  L.G.: SS-746/2012

  Imprimategia: Gertu. Zubillaga industrialdea, 9. 20560 Oñati

 • EREIN

  Marrazketa teknikoa Batxilergoko 1. maila

  Rafael Ciriza Roberto Galarraga Mª Angeles García

  José Antonio Oriozabala

 • 5

  1. Marrazkirako materialak eta haien erabilera.................................................................................................................................................................................................

  AURKIBIDEA

  1. Marrazketarako materialak eta horien erabilera ............................................................... 9

  Marrazketarako materialak ....................................................................................... 9

  2. Planoan egiten diren oinarrizko marrazkiak ................................................................... 19

  Elementu geometrikoak. Definizioak ................................................................... 19

  Zuzenak planoan..................................................................................................... 21

  Angeluak .................................................................................................................. 23

  Leku geometrikoa ................................................................................................... 28

  Zirkunferentzia-lerroak eta zuzenkiak ................................................................. 29

  3. Triangeluak, laukiak eta poligono erregularrak ............................................................. 33

  Poligono definizioa ................................................................................................. 33

  Triangelua ................................................................................................................ 33

  Laukia ....................................................................................................................... 37

  Poligono erregularrak ............................................................................................. 38

  4. Proportzionaltasuna eta eskalak ....................................................................................... 46

  Proportzionaltasuna ................................................................................................ 46

  Eskalak ...................................................................................................................... 49

  5.Berdintasuna, baliokidetasuna, antzekotasuna eta simetria ........................................... 54

  Berdintasuna ............................................................................................................ 54

  Baliokidetasuna ....................................................................................................... 55

  Antzekotasuna ......................................................................................................... 57

  Simetria ..................................................................................................................... 59

  6. Ukitzaileak. Oinarriak eta ebazpen prozedurak ............................................................. 61

  Ukitzaileak. Oinarriak ............................................................................................. 61

  Ukitzaileen problemak ........................................................................................... 64

  7. Kurba teknikoak .................................................................................................................. 77

  Obaloa ...................................................................................................................... 77

  Oboidea .................................................................................................................... 79

  Kiribila ...................................................................................................................... 79

  Boluta ........................................................................................................................ 80

  Helize zilindrikoa .................................................................................................... 81

  8. Kurba konikoak ................................................................................................................... 83

  Sarrera ....................................................................................................................... 83

  Elipsea ...................................................................................................................... 84

  Parabola .................................................................................................................... 86

  Hiperbola.................................................................................................................. 87

 • 6

  1. Marrazkirako materialak eta haien erabilera.................................................................................................................................................................................................

  9. Geometria deskribatzailearen oinarriak ........................................................................... 94

  Oinarrizko kontzeptuak ......................................................................................... 94

  Proiekzio motak ...................................................................................................... 95

  Irudikapen sistemak................................................................................................ 95

  10. Sistema diedrikoa: puntua, zuzena eta planoa ........................................................... 102

  Sarrera ..................................................................................................................... 102

  Puntuaren irudikapena ......................................................................................... 104

  Zuzenaren irudikapena ........................................................................................ 105

  Planoaren irudikapena ......................................................................................... 107

  Puntuaren, zuzenaren eta planoaren arteko barnekotasun erlazioa ............. 111

  11. Normalizazioa .................................................................................................................. 121

  Oinarrizko kontzeptuak ....................................................................................... 121

  Marrazketa teknikorako arau orokorrak ............................................................ 122

  12. Bistak ................................................................................................................................ 128

  Oinarrizko kontzeptuak ....................................................................................... 128

  Bisten izenak, arauaren arabera .......................................................................... 130

  Bisten aukera ......................................................................................................... 134

  13.Ebakidurak eta epaiak ..................................................................................................... 138

  Ebakidura ............................................................................................................... 138

  Ebakidura-motak ................................................................................................... 139

  Ebakiduraren eta epaiaren arteko bereizkuntza

  14. Akotazioa ......................................................................................................................... 146

  Oinarrizko kontzeptuak ....................................................................................... 146

  Kota lerroak ........................................................................................................... 147

  Lerro lagungarriak ................................................................................................. 148

  Geziak eta kota-marrak ........................................................................................ 148

  Kota-zifrak .............................................................................................................. 149

  Akotazio-sinboloak ............................................................................................... 151

  15. Finkagarriak. Torloju-hariaren akokotazioa eta irudikapena...........................

View more