programa esquerra guíxols i jerc guíxols 2011 eleccions municipals sfg

Click here to load reader

Post on 03-Jun-2015

510 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya i JERC Guíxols per les eleccions municipals 2011

TRANSCRIPT

  • 1. blocs.esquerra.cat/jordivila Sant Feliu de Guxols Gent de ParaulaJordi Vil i Vil Venen temps nous, i lEsquerra Republicana deCatalunya torna a fer costat a la ciutat i a la seva gent per as-Va nixer el 15 de desembre sumir els canvis que shan de fer.de 1965. Viu a lEixample.Treballa dadvocat. El nostre projecte per Sant Feliu es fonamenta en la gent quehi vivim , perqu creiem en la seva capacitat ja demostra-Va ser director de la Funda-da de tirar endavant en moments de grans dificultats. Sempreci Josep Irla a Sant Feliu hem cregut en la gent emprenedora, homes i dones , joventde Guxolsi gent gran que han encarat la vida i els seus reptes des delhonestedat. Aquesta vegada no ser diferent cal que siguemDes del 2003 s regidor a valents per afrontar amb dinamisme les dificultats de la crisi.lAjuntament de Sant Feliude Guxols. Amb tot tamb cal ser geners amb els qui no poden seguir elritme dels nous temps amb la mateixa velocitat que els altres.De lany 2007 al 2010 va serEls infants , els ancians i la gent desvalguda ha de veure en laregidor dequipaments i ac- nostra fermesa una oportunitat per obrir-se pas al futur i notivitats culturals, patrimoni quedar enrederits.cultural i activitats festivesEl nostre comproms de bona gesti , honestedat i solida- ritat a favor de tota la gent de Sant Feliu lhem demostrat aquesta legis- latura des de lajuntament, treballant ferms a favor del progrs econmic i social .Ara renovem aquest comproms per-qu som gent de paraula. Jordi Vil i Vil Candidat a lalcaldia de Sant Feliu de Guxols

2. PROGRAMA ELECTORALELECCIONS MUNICIPALS 2011NDEXGuxols: Cultura i Natura.........................................................................................4El nostre full de ruta. Com avanar en aquest cam Cultura............................................................................................................7 Natura...........................................................................................................12 SORTIM DE LA CRISI: formaci i ocupaci Educaci..........................................................................................14 Promoci econmica....................................................................15 Joventut...........................................................................................16 Urbanisme......................................................................................17 UNA CIUTAT PER A LES PERSONES: Serveis Socials..............................................................................18 Salut.................................................................................................18 Serveis.............................................................................................18Anex 1: Programa de les JERC Guxols.............................................................19www.esquerra.cat/guixols guixols@esquerra.orgblocs.esquerra.cat/jordivila annabuxo.blogspot.comwww.jerc.cat/guixols guixols@jerc.cat 3. GUXOLS:CULTURA I NATURAIntroducciDon venim i cap a on volem anar, cap el Sant Feliu de Guxols del segle XXIPassat: les nostres arrelsSant Feliu de Guxols s una ciutat de la Costa Brava amb una histria tanextensa com excitant. Aquest esdevenir ha anat configurant la ciutat queconeixem avui i un bon programa electoral no pot passar per alt les sevesarrels.Tots coneixem que Sant Feliu de Guxols era un pol datracci econmic aprincipis del segle passat. Una indstria surera en expansi, un port din-mic i el tren eren tres dels ingredients que feien daquesta ciutat, una deles ms rellevants del litoral giron. Malauradament vam perdre el tren, laindstria surera ha anat cada cop a menys i, a diferncia daltres municipis,hem deixat escapar oportunitats per rellanar el port.Als anys 60 i 70 la ciutat es va veure agraciada amb larribada del turisme,fet que tamb incentiv el sector de la construcci. s cert que tot i queaquest fenomen aport riquesa a Sant Feliu encara ara estem pagant elsefectes negatius daquell desarrollismo incontrolat i sense visi de futur.Amb la fi del turisme de masses i la recent crisi econmica, especialmentde la construcci, les oportunitats laborals a la ciutat shan vist claramentafectades.Present: qu tenim avui i ara.Per no tot sn desgrcies, en els darrers anys shan impulsat diferents ini-ciatives culturals, mediambientals i comercials que han servit per atraureun altre tipus de visitants diferents als que a finals del segle XX buscavensol, platja i sangria.4 4. El Festival de la Porta Ferrada, el Monestir benedict, el Guxols Escena (laprogramaci estable de teatre professional), la Casa Irla i la seva progra-maci cultural, el Museu de la Joguina, el Museu de Xapes de Cava i Cham-pagne, el Carnaval Ganx, els aplecs sardanistes... sn bona part del nostrepatrimoni cultural (tant material com immaterial) que contribueixen a aug-mentar les visites a la nostra ciutat.Larranjament del Cam de Ronda i les banderes blaves a les nostres tresplatges han contribut a millorar la nostra oferta natural, sumant-se alsclssics Sant Elm, Pedralta, miradors de la carretera de Tossa...El nou mercat municipal (sense oblidar el mercat del diumenge), el SantFeliu SEnfira, el Mercat del Brunyol, el mercat de segona m, les inicia-tives de lassociaci de comerciants del centre i un centre per a vianants apeu pla tamb han ajudat a millorar loferta i les avantatges comercials dela nostra ciutat.El resultat s clar: Cultura, paisatge i comer ha anat florint en el Sant Feliude Guxols del segle XXI, en part per lacci poltica per sense oblidar quebona part daquests projectes tamb sn grcies a la iniciativa privada ipopular (entitats).Futur: Cap a on volem caminar?El Sant Feliu de Guxols del segle XXI ha de ser una ciutat turstica de quali-tat basadaen el seu patrimoni cultural i natural.Aix no implica que no hi pugui haver altres sectors econmics com la in-dstria o la pesca per s que cal prioritzar les poltiques que ens con-dueixin a consolidar aquest model de ciutat.Apostar per millorar i donar a conixer els nostres tresors s apostar per-qu Sant Feliu de Guxols sigui considerada un bon dest turstic, una ciutatque sedueix, que es deixa estimar. Encara que per alguns pugui semblar di-fcil de creure, aquesta s la millor poltica econmica que podem aplicar, sila ciutat agrada, t atractius per oferir i, molt important, t trets diferencials(s a dir que no tinguin altres destinacions), la gent shi acostar i si venenvisitants compraran als comeros, faran pats als restaurants, pernoctarana hotels, hostals i pensions... 5 5. En definitiva, dinamitzaran el sector turstic, comercial i hoteler. Per nonoms aquests sectors sen beneficiaran, ja que aquests sectors tambnimpulsaran daltres com la construcci (rehabilitant i millorant estructu-res), asseguradores, lampisteria, acabats, pintura...En resum:Una oferta cultural atractiva i un paisatge natural privilegiat permetranreactivar el turisme, el comer i lhoteleria que contribuiran a desenvoluparla resta de sectors econmics.6 6. El nostre full de rutaCom avanar en aquest camAquest projecte de ciutat, tal i com hem anat dient, ha de partir de duespotes fermes: cultura i natura, i per tant, aquestes han de ser les nostresprioritats.1. CULTURA1.1 Consideracions prviesLa nostra poltica cultural ha de tenir en compte tres consideracions:a. La cultura s una lnia estratgica i prioritria.b. La cultura sha de treballar de forma transversalc. La cultura s un mbit diversa) La Cultura una prioritatEl model de ciutat que defensa Esquerra Guxols s el duna ciutat tursticade qualitat i per tant, els seus principals actius turstics per atraure visi-tants shan de basar en dos eixos: CULTURA I NATURA. Per tant, la polticacultural s per a nosaltres una prioritat.b) La importncia de la transversalitatVal a dir, que en un mn com en lactual, i si realment volem que la nostraacci poltica sigui efectiva cal desenvolupar el nostre programa de formatransversal i per tant, haurem de tenir en compte altres rees com joventut(bucs dassaig, promoci de joves artistes...), educaci (sensibilitzaci i co-neixement a escoles i instituts, mduls de grau mig i superior relacionatsamb lmbit cultural...), turisme (oferir loferta i patrimoni culturals com areclam turstic...), promoci econmica (foment de creaci dempreses degesti cultural...), urbanisme (inversions en equipaments...)...7 7. c) La cultura s una rea mplia i diversaLa cultura s un terme molt ampli que engloba diferents aspectes i moltdiversos:a. El patrimoni cultural (Monestir, muralla, bnquers, cases modernistes...)b. La cultura popular i tradicional (sardanisme, colla gegantera, festa major,carnaval...)c. Loferta despectacles (Porta Ferrada, teatre, cinema, concerts, exposi-cions...)d. La producci cultural local (bucs dassaig, espais dexposici per artisteslocals, difusi de la producci prpia...)1.2 Premisses per executar una bona poltica culturalAra b, tot i les consideracions, si realment volem que les accions polti-ques culturals que desenvolupem a la ciutat vagin a bon part cal tenir encompte dues premisses. La primera s tenir una bona planificaci culturali la segona la complicitat de la societat ganxona.a) Planifiquem: El Pla Estratgic CulturalCal organitzar totes les accions dins un mateix pla coherent, compacte icontinu per evitar anar realitzant accions concretes, puntuals sense unaintenci clara i ordenada. Per aquest motiu cal redactar el Pla EstratgicCultural Com tot pla primer cal fer un anlisi de la situaci cultural de laciutat: equipaments, entitats culturals, principals esdeveniments, mancan-ces i dificultats...Aquest pla implicar la participaci de tots els agents culturals de la ciu-tat (artistes, entitats, tcnics, empreses del sector...) per no noms aix,tamb caldr tenir en compte lopini daltres rees que com diem estanrelacionades com joventut, educaci...8 8. Un altre objectiu imprescindible perqu el pla sexecuti com un veritableimpulsor de la cultura a la ciutat s el consens poltic. El pla no pot ser per

View more