presentacion pgou[1]

Click here to load reader

Post on 06-Jul-2015

1.036 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revisió del Pla General de Ordenació Urbana de Valencia Propostes del PSPV per a una Ciutat Creativa, Innovadora i de Qualitat

TRANSCRIPT

  • 1. 1 Antecedents Pla General de Valncia i la seua Cintura. 1946 Dictadura poltica,autarquia econmica Absncia de legislaci urbanstica mbit comarcal, s de la zonificaci, Xarxa arterial Gestionat per Gran Valncia, ens burocrtic no representatiu

2. Pla General dOrdenaci Urbana de 1966Dictadura poltica, desenrrollisme ple Primera Llei del Sl de 1956 mbit comarcal,s de la zonificaci,xarxa arterial potent i aclaparadora(ocupaci delcaixer vell per autopistes) vinculada aldesviament del caixer del Tria Gestionat per Gran Valncia, ens burocrtic norepresentatiu 3. Pla General de Valncia 1966 4. 2Poltiques urbanstiques del PSPV anteriors al PGOU 88Redacci del Plans de Protecci de Ciutat VellaRedacci del Projecte del Jard del Tria i del Parc de CapaleraModificaci de part del Planejament de la Perifria Urbana: PP 12, 23,4,25...Rescat de la Devesa del SalerPrograma amb el Govern d'Espanya de rehabilitaci de vivendesConstrucci per la GV o lAjuntament de lIVAM, el Palau de la Msica, la Universitat Menendez Pelayo, ...Programaci del Projecte Estratgic Ciutat de les CinciesSoterrament de las vies de Renfe en SerreraConstrucci soterrada de la Lnia 1 i 3 del Metro i de la 4 de Tramvia Pont s de Nou dOctubre i de la Ciutat de les Cincies i MonteolivetConstrucci del Parc de Benicalap Creaci dAUMSA Prolongaci de l'Albereda y Programaci PAU Avinguda de Frana 5. 3Pla General dOrdenaci Urbana de 1988: marc poltic i administratiuGovern Municipal i Consell GV,PSPVDesenvolupament del Pla 1991- 2008 : Govern PPLlei del Sl de 1976, preconstitucional : derogada en 1992 per inconstitucionalitatamb 3 Reglaments operatius: de Planejament,de Gesti ide DisciplinaLlei Reguladora de la Activitat urbanstica de 1994: conseqncia de latorgament competencial a lesautonomies. Introdueix un paper molt actiu als privats en la ordenaci igesti urbanstiques en separar la propietat i la potestaturbanstica 6. Pla General dOrdenaci Urbana de 1988 7. 4Caracterstiques del PGOU 88: aspectes estructuralsmbit Municipal, com a resposta poltica a la dissoluci de Gran Valncia, herncia franquistaIncorpora les grans Propostes urbanes encetades: Protecci de Ciutat Vella,Projecte del Jard del Tria,Planejament i equipament de la Perifria urbanaRescat i protecci de la Devesa del SalerDefineix una Ronda Urbana dacabament i delimitaci de la Ciutat,els BulevardsDelimita el gran Projecte de futur: el Parc Central associat a la soluci ferroviria de vies passant Nord- SudIncorpora lAmpliaci Sud del Port de Valncia 8. 8 Caracterstiques del PGOU 88: ordenaci del slDelimita 20 Sectors de Sl Urbanitzable : Moreres,Grau,Benimaclet Est, Orriols,Benicalap,Adems, Massarrojos Nord, Campanar ,Beniferri,Patraix, Malilla, Quatre Carreres Total de 4.500.000 m2 i en torn a 30.000 vivendes Ordenaci detallada de la practica totalitat del Sl Urb ambnivell dotacional elevat i una xarxa de Parcs de Districte comOrriols , Marxalenes, Malilla,Rambleta i Quatre Carreres iBenicalap Planejament diferit en Cabanyal- Canyamelar, Parc Central, i Nuclis Histrics com ara Campanar, Benimaclet, Benimmet, i Pedanies Reserva de sl per a Universitats en Vera Protegeix l`Horta 9. QUALIFICACI DE SLS CIUTAT PGOU 1988 10. 5 Desenvolupament del PGOU 88 (Gesti PP): Dotacions Dotacions de proximitat : manca dexecuci de les previsions del PGOU, 70% Jardins2211.033.938 m2 Serveis Pblics146331.382 m2 Sl escolar 92525.991 m2 Total4581.891.311 m2 Patrimoni oblidat 68 edificis urbans o rurals protegits estaven dedicats a serveis pblics o escolars i estan pendents de rehabilitaci i en risc de destrucci Reclassificacions 71 parcel.les han vist alterat ls pblic i han passat en certs casos a privats(Esglsia,Balneari,hotel,vivendes) Daquestes ,30 parcel.les amb un total de 244.640 m2 han perdut el seu dest original Modificacions Mes de 200 modificacions de tot tipus: Ampliaci Nord del Port, ZAL.,Copa de lAmrica, de la Ciutat del Transport, Operaci Nou Estadi, Operaci Tabacalera, 11. 6 Desenvolupament del Pla General 88 : sls urbanitzables i xarxesProgramaci de sl urbanitzable Programats 19 sectors de 20 previstos con un total de 4.500.000 m2 i en torn a 30.000 vivendes Pendent Sector Grau amb ms de 3.500 vivendesXarxa Viria i transport pblic Executat quasi totalment lanell de Bulevards Execuci de les lnies T5 la T6 del tramvia,i en obres la T2. Pont de lExposici.Xarxa ferroviria En soterrament les lnies AVE, regionals i rodalies,vinculat a la Soluci Passant ,a la Nova estaci , al Sectors de les Casernes i al Parc Central 12. EXECUCI PGOU 1988 CIUTAT 13. 7 Revisi del Pla General de 1988: Marc poltic i administratiuGovern Municipal y Consell de la GV, PPLegislaci:Inicialment LRAU 1994Des de 2005 Llei urbanstica Valenciana, Llei dOrdenacidel territori i Protecci del Paisatge, Llei del Sl NoUrbanitzable i Reglament dOrdenaci i gesti Territorial iurbanstica:incrementen nominalment la protecci del mediambient i el paisatgeaugmenten les garanties pbliques i privades front a lapromoci privadaLlei estatal del Sl 2007acaba amb els valor del sol expectants o especulatiusimposa reserves de sl per a VPPincrementa lexcedent daprofitament per aladministraci pblica 14. 8 Caracterstiques de la Revisi del PGOU 88 : aspectes estructurals mbit Municipal, ignorant lincrementa de fluxos poblacionals,demercaderies i de la dispersi urbanstica associada als nous creixementsper PAIs Absncia dun Balan d'execuci del PGOU 88 Minimitzaci de la Participaci: Ignorncia de la Oposici Poltica,reducci drstica del terminis de estudi de ladocumentaci,cmput errat del termini dexposici Incorporaci de les grans Propostes urbanes encetades: Ampliaci Nord del Port de ValnciaPort de l'AmricaMarina Rei Joan CarlesSoterrament de les vies AVE, Regional i Rodalies 15. (aspectes estructurals)Incrementa notablement la xarxa viaria perifrica:Via Parc,Corredor Comarcal, Ronda dePoblats,desdoblament de les Radials, Accs pel sud alPort, Tnel Litoral Nord-Sud,5 ponts nousIncrementa la xarxa viaria urbana: Vorarius en tnel, 3 nous pontsIgnorncia de les exigncies del protocol de Kyoto sobre GasosHivernacle Absncia dEstudi de Mobilitat Absncia de Memria sobre la Base Econmica del futur de la Ciutat Absncia de Noves propostes estratgiques : sense Idea de Ciutat 16. 9 Caracterstiques de la Revisi del PGOU 88 :ordenaci del slAssumeix lOrdenaci Detallada del PGOU 88 en Sl Urb Introdueix canvis de gesti dels equipaments previstos i no executatsdonant pas a la iniciativa privada o reduint-los Delimita 13 Sectors de Sl Urbanitzable : 11 sectors residencials:Benimmet, Mauella,Tavernes, Alboraia,Vera I, La PuntaPinedo ,Castellar, Forn dAlcedo,La Torre, Campanar 1 sector industrial- terciari : Faitanar1 sector dotacional educatiu: Vera IITotal4.000.000 m2 i 24.710 vivendes Protegeix l`Horta Malgrat la Transformaci de 4.000.000 m2 pel sl residencial i 2.000.000 m2 per les xarxes viaries 17. QUALIFICACI DE SLS I COMUNICACIONS CONCERT PREVI 2007 18. QUALIFICACI DE SLS I EQUIPAMENTS CONCERT PREVI 2007 19. CLASSIFICACI SLS CIUTAT 20. CLASSIFICACI SLS TMSls Urbanitzables8 sectors residencials:Benimmet, La Torre, Forn dAlcedo,Castellar, Pinedo, Alboraia, Tavernes,Mauella1.400.000 M2 i 10.906 vivendes 3 sectors ds mixt residencial- terciari:La Punta, Campanar, Vera I1.380.000 m2 i 13.800 vivendes 1 sector industrial- terciari . Faitanar918.000 m2 1 sector dotacional educatiu: Vera II352.000 m2 Total4.500.000 m2 i 24.710 vivendes 21. QUALIFICACI SLS TM 22. QUALIFICACI SLS CIUTAT 23. QUALIFICACI CIUTAT VELLA 24. QUALIFICACI NORD-EST 25. QUALIFICACI SUD-EST 26. QUALIFICACI SUD-OEST 27. QUALIFICACI NORD-OEST 28. ESPAIS LLIURES PROTEGITS TM 29. ESPAIS LLIURES PROTEGITS CIUTAT 30. XARXA VIRIA TM 31. XARXA VIRIA CIUTAT 32. XARXA TRANSPORT TM 33. XARXA TRANSPORT CIUTAT 34. ESPAIS OBERTS TM 35. ESPAIS OBERTS CIUTAT 36. AIGUA 37. SANEJAMENT 38. 10 Propostes del PSPV per a una Ciutat Creativa, Innovadora i de Qualitat 1.Clster urb portuariRemodelaci de la ZAL, generant una Ciutat dusosterciaris dalt valor afegit, recuperant lhoritz irestaurant el paisatge 2.Parc Aqutic i esportiuAdequaci, en relaci amb lanterior, del tram finaldel Nou Caixer del Tria per a usos aqutic i esportiusenll del Pont dAlacant 3.Parc Urb DotacionalEl Parc Central com espai lliure servidor de la Ciutatinterior i com a sistema de dotacions terciries 4.Via Verda.Malla de interconnexi de espais pblics remodelatsa favor de la convivncia urbana y de lligament dejardins i parcs existents 39. (Propostes) 5.Parc Fluvial del TriaAssociat a les hortes de Campanarcompatibilitzant l's ciutad com a espai lliure ila proximitat del Riu 6.Hortes UrbanesNova concepci de certes parts de lHorta percultius amb sentit educatiu, i doci amb la fi demantenir-la activa .Pot establir-se en molts llocsdel territori 7.Parc Esportiu FaitanarRebria la demanda massiva deventsmusicals, esportius, recreatius 8.Parc Empresarial Vara de QuartPer allotjar-hi activitats productives vinculadesal Terciari Avanat ms innovador