presentació web pqpi

of 19 /19
“Programes de Qualificació Professional Inicial

Author: a-baldo

Post on 31-Aug-2014

2.991 views

Category:

Technology


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • P rogrames de Q ualificaci P rofessional I nicial
 • Presentaci
    • Plantejament general
    • Destinataris
    • Objectius
    • Estructura i desenvolupament curricular
    • Organitzaci
    • Acreditaci de la formaci
    • Oferta i autoritzaci de programes
    • Normativa de referncia
    • Informaci
 • Plantejament dels PQPI
  • Recurs especfic i possibilitador dxit, des de nous marcs daprenentatge per a:
   • transici al mn laboral.
   • continutat formativa, prioritriament als CFGM.
   • opcionalment, obtenci del GESO
 • Els PQPI en el conjunt de loferta Diversificacions curriculars Assoliment de competncies establertes en el currculum ESO 3r. 4t. Objectius Acreditaci de competncies Inserci laboral Obtenci GESO 2n. cicle Educaci secundria obligatria 1r. cicle PQPI CFGM Educaci postobligatria
  • Proporcionar competncies professionals
  • i laborals
  • Consolidar i ampliar competncies
  • bsiques i facilitar continutat formativa
  Altres ofertes formatives Reconeixement de la formaci [PACFGM] opcionalment
 • Inici dun itinerari professional PQPI Mduls voluntaris: C ESO PQPI Mduls obligatoris: A, B Certificaci acadmica i professional Mn laboral i formaci permanent [Prova accs] Ttol GESO Cicles formatius de grau mitj (CFGM) Cicles formatius de grau superior (CFGS) [Prova i curs accs]
 • Destinataris
  • Majors de 16 anys ( preferentment menors de 21 i molt excepcionalment majors de 15 anys )
  • Sense GESO .
  • Diversitat en el collectiu :
    • Joves amb intenci daccedir al mn laboral a curt termini.
    • Joves que volen cursar un CFGM.
    • Joves que volen compaginar treball i formaci.
    • Joves que, a ms, volen acreditar lESO.
  • Accs voluntari i signatura comproms.
 • Objectius
  • Desenvolupar actituds i competncies que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserci social i laboral satisfactria.
  • Proporcionar formaci professional elemental, que faciliti la incorporaci en un sector professional.
  • Ampliar competncies bsiques per afavorir la continutat educativa i la formaci al llarg de la vida .
 • Criteris i plantejament curricular:
  • a) Acci tutorial i atenci personalitzada.
  • b) Tractament globalitzat dels continguts.
  • c) Propostes didctiques aplicades a la realitat del jovent.
  • Organitzaci modular i flexible.
  • Formaci en centres de treball.
  • Treball en equip del professorat.
 • Organitzaci
  • Durada:
   • Mduls obligatoris: 1 curs escolar (800-1100 h)
   • Mduls voluntaris: mnim 175 hores, cursades en parallel o posteriorment als mduls obligatoris.
  • Grups: 10-15 joves.
   • Si integren 2 o ms alumnes NEE: 8-12 joves.
   • Programes per joves amb NEE derivades de discapacitats: 6-10 joves
 • Estructura: MDULS DE FORMACI PROFESSIONAL MDULS OBLIGATORIS MDULS VOLUNTARIS MDULS DE FORMACI GENERAL MDULS PER A LOBTENCI DEL GESO
  • Competncies professionals referides a qualificacions de nivell 1 per inserci laboral o formaci professional
  • Competncies bsiques per: la transici al mn laboral o per la continuaci educativa
  • mbit comunicaci
  • mbit social
  • mbit cientfico- tecnolgic
  • (Aspectes bsics del currculum de lESO)
  MDULS A MDULS B MDULS C
 • Desenvolupament curricular
  • Mduls especfics (mduls A)
  • Referent: Unitats de Competncies de nivell 1 del Catleg de Qualificacions Professionals
  • Diferents perfils professionals : repertori catal dels PQPI
  • Inclouen :
   • Formaci professional
   • Prctiques en empresa (FCT): 150-250 h.
   • Projecte Integrat en relaci al perfil professional i a lentorn laboral corresponent): 30-60 h.
  • Dedicaci : 50-70% de les hores dels mduls obligatoris
  • Mduls de formaci general (mduls B)
  Desenvolupament curricular
  • Referent: competncies bsiques necessries per a la vida quotidiana i per al mn laboral
  • Currculum establert, organitzat en mduls i crdits
  • Flexibilitat daplicaci a cada centre: definici dunitats formatives
  • Tutoria de grup, obligatria
  • Dedicaci: 30-50 % de les hores dels mduls obligatoris
 • ESQUEMA CURRICULAR MDULS B MDULS FORMATIUS CONEIXEMENT DE LENTORN SOCIAL I PROFESSIONAL APRENENTATGES INSTRUMENTALS BSICS CRDITS
  • Desenvolupament personal
  • Desenvolupament en el lloc
  • de treball
  • Projecte formatiu i
  • professional
  • Entorn social i cultural
  • Entorn socio-econmic
  • Entorn laboral i professional
  • Tcniques comunicatives
  • bsiques
  • Estratgies i eines
  • matemtiques bsiques
  • Tecnologies de la informaci
  • i de la comunicaci
  UNITATS FORMATIVES De carcter obligatori Tutoria grupal Exemples: Habilitats socials Busquem feina El nostre entorn Utilitzem les matemtiques Comunicaci en lentorn . Visitem les empreses Immersi sociolingstica Refor/ampliaci de la formaci instrumental Opcionals dadaptaci i refor (MX: 10% dels mduls B) (A definir i concretar per programa) DESENVOLUPA-MENT I RECURSOS PERSONALS
 • Desenvolupament curricular
  • Voluntaris (excepte per a lalumnat de 15 anys)
  • Cursats en parallel o en haver finalitzat el curs.
  • En centres especficament autoritzats pel Departament dEducaci
  • Estructurats en tres mbits:
   • mbit de la comunicaci
   • mbit social
   • mbit cientfic-tecnolgic
  • Referent: la formaci establerta per a lobtenci del GESO en els centres de Formaci de Persones Adultes
  • Mduls per a lobtenci del GESO (mduls C)
  • Acreditaci: CERTIFICACI ACADMICA
  Avaluaci, qualificacions i certificaci
  • Acredita la formaci i les competncies professionals.
  • Permet obtenir un certificat de professionalitat (Dep. de Treball)
  • Reconeixement de la formaci rebuda per:
   • Accs a cicles formatius de grau mig:
    • Exempci de parts de les proves daccs a CFGM i reconeixement de la formaci rebuda
   • Obtenci del GESO:
    • Reconeixement dels aprenentatges assolits en els mduls obligatoris PQPI quan es cursin els voluntaris per obtenir el GESO.
    • Obtenci del ttol amb els mduls C
 • Oferta de programes
  • Definida anualment en funci de necessitats de lalumnat i del territori.
  • Integrada per programes diversos :
  • Realitzada amb la collaboraci del Servei dOcupaci de Catalunya (SOC), del Departament de Treball
   • a) Segons perfils professionals desenvolupats (repertori)
   • b) Segons entitats i models dorganitzaci de la formaci
   • c) Segons collectiu dalumnes
 • Oferta de programes
   • b) Segons entitats i models dorganitzaci de la formaci
   • b.1- Organitzats pel Departament dEducaci:
     • PQPI- Pla de Transici al Treball (PTT)
      • en collaboraci amb administracions locals
      • amb la participaci dempreses
      • en els IES o en installacions municipals i dempreses
     • PQPI- Formaci i aprenentatge professional (FIAP)
      • en collaboraci amb el SOC
      • en els IES
   • b.2- Organitzats per entitats o institucions autoritzats pel Departament
   • dEducaci:
     • PQPI - administracions locals
     • PQPI - centres docents
     • PQPI - entitats/centres de formaci
 • Normativa de referncia
  • BOE: Llei orgnica 2/2006, de 3 de maig, dEducaci (LOE): article 30
  • DOGC: Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci secundaria obligatria: prembul i article 25.
  • Projecte de Decret pel qual es regulen els PQPI a Catalunya
  • BOE: Real decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel que sestableix lordenaci general de la FP del sistema educatiu: Disposici addicional onzena
  • BOE: Llei orgnica 5/2005 de 19 de juny de les Qualificacions i de la formaci professional
  • Ordre per la qual sestableix el procediment dautoritzaci dels PQPI, es regulen les bases de concessi de subvenci daquests programes i sobre la convocatria per al curs acadmic 2008-09
 • Informaci
  • Pgina web: www.gencat.cat/educacio
  • IES del territori
  • Telfon dinformaci sobre PQPI:
  • 900 15 11 76
  • Telfon 012
  • OTG de cada territori