pqpi tema matem tiques lampisteria

Download PQPI tema matem tiques lampisteria

Post on 30-May-2018

226 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  1/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  4 Sistemes de clcul, unitats i operacions

  El lampista ha de poder calcular la quantitat de tubs, de diferents dimetres, que

  necessitar per fer una installaci.

  Quins dimetres aproximadament tenen els tubs de les imatges?

  PVC 200 mm - Coure 15 mm

  Perques pose tubs de diferents dimetres?

  Els tubs que installa sn de diferents dimetres, depenent dels cabdals d'aigua que porten.

  Per decidir la potencia necessria d'una caldera de calefacci i quants radiadors s'han de

  installar en cada habitaci d'un habitatge, s'ha de conixer la superfcie de l'habitatge i de

  les habitacions.

  Quinas la superfcie de l'interior de l'habitatge?

  Paulino Posada pg. 1 de 38

  Canonada PVC

  Canonada coure

  http://images.google.es/imgres?imgurl=http://guerrero.gob.mx/pics/obras/imagenes/38/tuberia_de_pvc.jpg&imgrefurl=http://guerrero.gob.mx/index.php?P=obrasdetalle&key=38&text=1&usg=__T1IoxP60J1Elt6yHCIIxAuWiIvk=&h=410&w=440&sz=48&hl=es&start=44&sig2=rjkfcyMuoA7WJG2xvIRz1w&um=1&tbnid=wG-oimQ3r1OigM:&tbnh=118&tbnw=127&prev=/images?q=tuberia+pvc&ndsp=18&hl=es&lr=&rlz=1G1GGLQ_ESES328&sa=N&start=36&um=1&ei=0qi_SpKZD4Xt-AbYheQghttp://images.google.es/imgres?imgurl=http://guerrero.gob.mx/pics/obras/imagenes/38/tuberia_de_pvc.jpg&imgrefurl=http://guerrero.gob.mx/index.php?P=obrasdetalle&key=38&text=1&usg=__T1IoxP60J1Elt6yHCIIxAuWiIvk=&h=410&w=440&sz=48&hl=es&start=44&sig2=rjkfcyMuoA7WJG2xvIRz1w&um=1&tbnid=wG-oimQ3r1OigM:&tbnh=118&tbnw=127&prev=/images?q=tuberia+pvc&ndsp=18&hl=es&lr=&rlz=1G1GGLQ_ESES328&sa=N&start=36&um=1&ei=0qi_SpKZD4Xt-AbYheQg
 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  2/38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  3/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  En quunitat es mesura la quantitat d'aigua acumulada? m3

  4.1 Sistema mtric decimal, unitats de mesura lineal

  La mesura lineal, s la mesura d'una lnia o longitud. La unitat de mesura en el Sistema

  Internacional s el metro (m).

  Quines eines per mesurar longituds coneixes ?

  Quan parlem d'una distncia entre Palma i Inca, parlem de kilmetres (km).

  Quan mesurem la llargria dels passadissos de l'institut, parlem de metres (m).

  Quan mesurem la llargria del boli amb el que escrivim, parlem de centmetres (cm).

  Quan mesurem el gruix d'una moneda parlem de millmetres (mm).

  La unitat principal de mesura de longitud s el metro, a la resta de les unitats les

  anomenem mltiples o submltiples.

  Els mltiplessn les unitats majors al metre, p.ex. decmetre (dam), hectmetre (hm), kilmetre

  (km)

  S'utilitzen per mesurargransdistncies.

  1 km sn1000 m

  1 hm sn100 m

  1 dam sn10 m

  Els submltiplessn les unitats menors al metre, p.ex. decmetre (dm), centmetre (cm), millmetre

  (mm)

  S'utilitzen per mesurarpetitesdistncies.

  Si dividim un metre en 10parts, cadascuna s 1 dm.

  Si dividim un metre en 100parts, cadascuna s 1 cm.

  Si dividim un metre en 1000parts, cadascuna s 1 mm.

  Paulino Posada pg. 3 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  4/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  Paulino Posada pg. 4 de 38

  1 m

  1 dm

  1 cm

  2 cm

  3 cm

  4 cm 6 cm 8 cm 10 cm

  5 cm 7 cm 9 cm

  1 cm

  10 mm

  1 mm

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  5/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  Paulino Posada pg. 5 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  6/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  Quants mm hi ha en un cm, dm i m?

  Quants cm hi ha en un m?

  Quants cm hi ha en un dm?

  Mesura el ample de la teva taula en mm, cm, dm i m.

  Mesura el llarg del teu boli en mm, cm, dm i m.

  Mesura el ample de la pissarra en mm, cm, dm i m.

  Mesura el ample i la llargria de la classe en mm, cm, dm i m.

  Mesura el ample de la porta en mm, cm, dm i m.

  Mesura la teva alada en mm, cm, dm i m.

  Paulino Posada pg. 6 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  7/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  4.1.1 Les dcimes, centsimes i millsimes

  Nombres sencers

  Els nombres sencers sn nombres com el1,2, 3, 4, etc. Amb ells es poden indicar els

  alumnes a l'aula, els cotxes a l'aparcament o les finestres d'un edifici. Els alumnes, cotxes

  o les finestres sempre seran elements sencers. Mai direm que a un aula sn 14,3

  alumnes, que a un prquing sn 7,8 cotxes o que un edifici t 20,1 finestres.

  Nombres decimals

  Els nombres decimals s'utilitzen amb objectes que es poden fraccionar, com per exemple

  les magnituds de mesura metres, kg, l, .

  Els nombres decimals estan composts per una part sencera i una altra decimal, p.ex. 6,1

  m, 7,55 , 1,5 l. La part sencera va davant de la coma i indica les parts unitats senceres,

  p.ex.

  2,3 m = 2 m + 0,3 m

  7,55 = 7 + 0,55

  1,5 l = 1 l + 0,5 l

  La part decimal darrer la coma indica les parts d'una unitat sencera que s'han d'afegir a

  les unitats senceres. Si mesurem una longitud de 6,1 m, la part decimal darrera la coma

  indica que la longitud s major que 6 m i menor que 7 m. Exactament est indicant que la

  longitud s de 6 m + 0,1 m.

  0,1 m s la dcima part de 1 m i tamb es pot escriure 1 m :10 = 1/10 m = 0,1 m.

  0,01 s la centsima part de 1 i tamb es pot escriure 1 : 100 = 1/100 = 0,01 .

  0,001 m s la millsima part de 1 m i tamb es pot escriure

  1 m: 1000 = 1/1000 m = 0,001 m

  Paulino Posada pg. 7 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  8/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  Exercicis:

  Indica quins dels segents nombres sn sencers i quins decimals:

  a. 10 000 m d. 99 l g. 500 kg

  b.487 cm e. 9,9 l h. 6,5 kg

  c. 20,3 f. 23 i. 33,3 m

  En els segents nombres, separa la part sencera de la decimal:

  a. 100,7 m d. 87,2 l g. 237,01

  b. 4,87 m e. 21,203 m h. 2,37 m

  c. 19,77 f. 9,9 m i. 3,005 l

  Paulino Posada pg. 8 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  9/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  4.1.2 Decmetres, centmetres i millmetres

  Paulino Posada pg. 9 de 38

  0 m 1 m 2 m0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 ,6 0,7 0, 8 0 ,9

  metres (m)

  0 dm 1 dm 2 dm

  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 ,6 0, 7 0, 8 0 ,9decmetres (dm)

  0 cm 1 cm 2 cm

  0,1 0,2 0,3 0 ,4 0,5 0 ,6 0 ,7 0,8 0,9centmetres (cm)

  0 mm 1 mm 2 mm0,1 0,2 0,3 0 ,4 0, 5 0, 6 0, 7 0,8 0 ,9

  millmetres (cm)

  ampliat x 10

  ampliat x 10

  ampliat x 10

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  10/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  Paulino Posada pg. 10 de 38

  0 mm 1 mm 2 mm0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 ,6 0,7 0, 8 0 ,9

  metres (m)

  0 cm 1 cm 2 dm0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 ,6 0, 7 0, 8 0 ,9

  centmetres (cm)

  0 dm 1 dm 2 cm0,1 0,2 0,3 0 ,4 0,5 0 ,6 0 ,7 0,8 0,9

  decmetres (dm)

  0 m 1 m 2 mm0,1 0,2 0,3 0 ,4 0, 5 0, 6 0, 7 0,8 0 ,9

  millmetres (mm)

  redut :10

  redut : 10

  redut : 10

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  11/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  En les segents mesures de longitud, indica el nombre de metres sencers, el nombre de

  dcimes de metre, el nombre de centsimes de metre i el de millsimes de metre

  (exemple 1,234 m = 1 m +0,2 m +0,03 m + 0,004 m = 1m + 2 dm + 3 cm + 4 mm).

  a. 1,234 m d. 6,01 m g. 5,004 m

  b. 5,002 m e. 5,654 m h. 5,931 m

  c. 4,25 m f. 5,054 m i. 5,699 m

  Ordena les mesures de longitud de ms llarg a ms curt.

  Aquestes sn les equivalncies de cada mltiple i submltiple amb respecte al metre:

  Unitats de longitud Smbol Equivalncia en metreskilmetre km 1000

  hectmetre hm 100

  decmetre dam 10

  metre m 1

  decmetre dm 0.1

  centmetre cm 0.01

  millmetre mm 0.001

  Paulino Posada pg. 11 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  12/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  Per canviar d'unes unitats a altres s'ha de:

  Multiplicar per 10 o mltiples de10 si passem d'unitats ms grans que el metro a

  unitats ms petites.

  Dividir per 10 o mltiples de10 si passem d'unitats petites que el metro a unitats

  ms grans.

  Exemples de canvi d'unitats:

  Quants metres sn 4 km ?

  Quants millmetres hi ha en 3 cm ?

  Quants metres sn 230 cm ?

  Quants centmetres hi ha en 5,6 m ?

  Canvia d'unitats les segents longituds:

  829 mm = dm = m

  10,5 dm = cm = mm

  21 cm = dm = m

  1,003 m = mm = dm

  Paulino Posada pg. 12 de 38

 • 8/9/2019 PQPI tema matemtiques lampisteria

  13/38

  PQPI - Lampisteria Tema 4 - Matemtiques lampisteria 11/2010

  10 dm = m = mm = cm

  Un altre exemple de dcimes i centsimes amb l'euro.

  Si dividim el valor d'un euro en 10 m monedes iguals, ens surte