portatil profesorado

of 74 /74
4ª Sesión: portátil da aula ABALAR

Author: xoan-garcia-carballo

Post on 13-Jun-2015

641 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Manual básico sobre o portatil para o profesor

TRANSCRIPT

  • 1. 4 Sesin:porttil da aula ABALAR

2. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas22 3. IntroducinQue vamos a aprender? As caractersticas e aplicacins didcticas do ordenador da aula dixital. As funcionalidades do sistema operativo de Ubuntu 10.04 e en concreto as peculiaridades dos escritorios de Netbook Edition e GNOME. A aproveitar a interconectividade dos equipos (conexins a redes, ao encerado dixital interactivo, etc) A empregar o software que permitir dinamizar e impulsar o uso das TIC nos centros educativos.3 3 4. IntroducinNeste curso estudaremos os seguintes mbitos daaula dixitalencerado dixitalOinteractivoordenador da aulacarro de carga Os ultraporttiles dos alumnosFonte: Escuela 2.0 Asturias44 5. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas55 6. EquiposO Porttil da aulaAmpliar informacin do porttil da aula6 6 7. Equipos: Os porttiles da aula Caractersticas tcnicas do porttil da aulaTipo de Procesador Intel Core i3-330M (2,13 GHz, 3 MB L3procesadorde cach)SistemaUbuntu 10.04 NetbookoperativoPeso2,52 kgPantalla15.6 pulgadasDimensins2,8cm (Ancho) x 37cm (Profundidade) x 25cm (Alto)Memoria de serie SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHzUnidadesSATA de 320 GB, 7200 rpminternasBatera de litio-in de 6 celas (5 h. func.) ou bateraBaterade litio-in de 9 celas (10 h. func.)7 7 8. Equipos: Os ultraporttilesConexin a rede do centro 8Tipos de conexins dispoiblesA conexin WiFi ABALAR: os ultraporttiles e os porttiles da aula,conctanse de forma automtica. Esta posibilidade s est dispoible nasaulas ABALAR.Conexin rede cableada do centro: a travs dun conector RJ-45 (cablede telefona). necesario configurar os ultraporttiles para establecer aconexin.Conexina outras redes WIFI: tamn necesario configurarosultrapottiles para establecer a conexin coas redes distintas da WIFIABALAR.Para mais informacin, consultar punto 4 Conectividade dos equipos8 9. Equipos: Os porttiles da aula Parte frontal do porttil da aulaMicrfono Indicador internoluminoso da 12 cmara web 3 Cmara WebInterruptor de 4 pantalla interno Conector de Indicador luminosoentrada de audio da unidade(micrfono)58Conector de sadas de Lector de tarxetas 76audio (auriculares)multimedia9 10. Equipos: Os porttiles da aula Parte lateral dereita do porttilda aula Conector RJ-11 Indicador2 (modem) 4 luminoso daunidade ptica 13 Indicador 56 Conector dePortos USBUnidadeluminoso do alimentacin ptica adaptador de CA 1010 11. Equipos: Os porttiles da aulaParte lateral esquerda do porttilda aula IndicadorPorto de luminoso domonitor Porto HDMIadaptador deexterno 7CA 35Porto USB 9 10Ranura para6Ranura para 48 cable de 1 ExpressCard Orificios deConector RJ-45 Portoseguridade ventilacin(rede cableada) combinado 2eSATA/USB Conector de alimentacin1111 12. Equipos: Os porttiles da aulaConectividade e conexin de perifricosAconexin de dispositivosexternosopcionais realizase a travs dun dispositivo USB.Algns dispositivos USB poden necesitar softwareadicionalque, xeralmente, seincle codispositivo.Concretamente, para levar a cabo a conexin doporttil pizarra dixital interactiva Smart Board680v, precisase o Software do SMART Boarde Notebook versin 10, que a acompaar nomomento da instalacin do equipamento TIC daaula.O HP ProBook 4520s ten catro portos USB queadmiten dispositivos USB 1.0, USB 1.1, e USB 2.0.12 12 13. Equipos: Os porttiles da aulaComo conectamos/desconectamos un dispositivo USB?1 Para conectar un dispositivo USB ao equipo, conecte o cable USB do dispositivo ao porto USB.2 Unha vez detectado o dispositivo USB, aparece unha icona no escritorio (que depender do dispositivoexterno conectado).3 Para proceder extraccin do dispositivo realizaranse os seguintes pasos:A) Situar o punteiro sobre a icona do dispositivo e pulsar o botn dereito do rato ou TouchPadB) Una vez pulsado, desprgase un listaxe de opcinsC) Escoller a opcin Extraer unidade de forma seguraD) Finalmente, desconectar o dispositivo do porto USBPRECAUCIN: Para evitar a perda de informacin ou impedir que o sistema deixe de responder, detea odispositivo USB antes de extraeloPRECAUCIN: Para evitar danar un conector USB, non tire do cable para desconectar o dispositivo USB 1313 14. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas1414 15. Sistema OperativoQue Ubuntu 10.04? o sistema operativo instalado tanto nos ultraporttiles dosalumnos como nos porttiles das aulas.Ubuntu sistema operativo libre cunha distribucin baseada en DebianGNU/Linux, e concentra o seu obxectivo nos seguintes aspectos: A facilidade de uso. A liberdade na restricin de uso para alterar e personalizar os software. Os lanzamentos regulares (cada 6 meses). A facilidade na instalacin. A dispoibilidade de maneira gratuta. 1515 16. Sistema OperativoOs escritorios en Ubuntu 10.04Estarn dispoibles das versins de escritorios: Netbook EditionGNOME unha versin optimizada paraEntorno de escritorio estndar para netbooks e outros dispositivos consistemas GNU/Linux e outros pantallas de pequenas dimensins. sistemas derivados de Unix, Non pose escritorio senn que as caracterizado fundamentalmente aplicacins lnzanse dende apola sa facilidade de uso. pantalla inicial con diferentes Este escritorio incorpora, ademais, categoras inclundo a favoritos. ferramentas de personalizacin para As carpetas e arquivos explranse usuarios con discapacidades fsicas directamente na categora Arquivos como visin deficiente ou e carpetas.discapacidades motoras.Gua de accesibilidadedo Escritorio GNOME 1616 17. Sistema Operativo Como cambio de escritorio? Os alumnos e os docentes tern acceso tanto ao escritorio de Netbook Edition como ao de GNOME. Ao iniciar a sesin coma usuario, por defecto inciase co escritorio Netbook Edition. Para cambiar de escritorio unha vez iniciada a sesin, 1 siga os seguintes pasos:2 1. Acceda a e seleccione a opcin Cerrar sesin 2. Seleccione o usuario. 4 3Dende esta pantalla tamn poder cambiar o idioma seleccionando(galego, espaol ou ingls)171717 18. Como cambio de escritorio?3. Na opcin Sesins: seleccione a opcin deescritorio desexada.14. Introduza o contrasinal e pulse o botn Iniciar 2sesin, inmediatamente abrirase o escritorioseleccionado.4 3 18 1818 19. Sistema Operativo Un paseo polos mens de GNOMEIMPORTANTE: Ver vdedo paseo polos mens do GNOME19 19 19 20. Sistema Operativo Un paseo polos mens de Netbook EditionIMPORTANTE: Ver vdeo do paseo polos mens do Netbook Edition202020 21. Sistema OperativoUsuarios configurados e polticas de usuariosNa configuracin do sistema operativo dos equipos, existe un nico usuario adisposicin tanto dos alumnos coma dos profesores, e un usuario TIC a disposicinda Consellera.Na configuracin dos porttiles da aula estar dispoible ousuario xenrico coa conta deProfesor e contrasinalprofesor, e no caso dos ultraporttiles, usuario xenricopara alumno: conta Alumno contrasinal alumnoAs claves de usuario son necesarias para facilitar o cambio de escritorio e idioma. Cando se inicia o equipo non pide clave polo que se poden dar casos nos que axente as esqueza, importante lembralas. En ningn caso os usuarios podernmodificar ditos contrasinais.2121 22. Sistema OperativoUsuarios configurados e polticas de usuariosTanto no caso dos porttiles de aula como no caso dosminiporttiles de alumnos, as contas dos usuarios xenricosProfesor e Alumno son contas con permisos limitadospolo que non poder realizar as seguintes accins: Modificacins no sistema Modificar mens Cambiar o fondo de escritorio. Instalar ou desinstalar programas. Etc.22 22 23. Sistema OperativoConfiguracin dos mensAnda que nos porttiles de aula NON posiblemodificar ningn dos mens (ags o de favoritos)ser moi habitual que no resto dos equipos do centro,ou noutros equipos dos que dispoa o profesorado,estea instalado o sistema Ubuntu 10.4. (o que moirecomendablepara familiarizarse co uso destesistema operativo)Por este motivo inclumos aqu unha breve descricinde como se poden configurar os mens en Ubuntu10.4 23 23 24. Sistema Operativo Configuracin dos mens O men principal permite configurar e dispor das aplicacins seleccionadas polos usuarios. Para acceder ao Men Principal, seleccione a opcin Sistema e a carpeta Men principal. 2424 24 25. Sistema Operativo Configuracin dos mens Dende o Men Principal poder:1. Ver as aplicacins e sistemas dispoibles no escritorio.4 1 22. Seleccionar ou quitar os elementos que queremos mostrar en cada apartado.33. Mover de lugar os diferentes elementos.4. Crear un men novo ou un elemento novo. Etc. 25 2525 26. Sistema Operativo Configuracin dos mens No caso do escritorio Netbook Edition, dispn dun men favoritos, que permite inclur os programas e aplicacins mis utilizadas polo usuario. Este o nico men que no caso dos porttiles ABALAR podern modificar os usuarios xenricos Profesor e Alumno26 26 26 27. Sistema Operativo Configuracin dos mensComo inclumos/eliminamos programas en Favoritos?1. Seleccione o programa ou aplicacin que desexa inclur/eliminar en favoritos.2. Pulse o botn dereito do rato ou TouchPad.3. Seleccione a opcin Engadir a Favoritos para inclur ou Quitar para eliminar. 2727 27 28. Sistema Operativo O navegador de arquivos un organizador de arquivos que permite visualizar e mostrar os contidos almacenados en cada unha das carpetas. Ademais de permitir o acceso a documentos e carpetas, facilita a execucin de operacins como: copiar, mover ou eliminar arquivos.28 28 28 29. Sistema Operativo Como se accede ao navegador de arquivos?Seleccione a opcin Arquivos e carpetasdo men global e acceda a calquera dascarpetas.29 29 29 30. Sistema OperativoA Carpeta Home o lugar no que se crean as carpetas persoais dos usuarios nas que gardan os seusarquivos, e a sa vez, a carpeta home forma parte dunha das carpetas donavegador de arquivos. Como se accede Carpeta Home? 1 Acceda ao Navegador de1. arquivos. 2 Seleccione a opcin Sistemas de2.arquivos. 3 Acceda a Carpeta Home.3.Coma peculiaridade da instalacin corporativa, a carpeta home dispn dunhaparticin /home/ independente.30 30 31. Sistema OperativoActualizacin do sistema Como se realiza a instalacin e actualizacin de paquetes?Actualmente, o protocolo a seguir para a solicitude de instalacin ou actualizacinde paquetes pondose en contacto coa Unidade da Atencin a Centros (UAC).Nun futuro, establecerase un sistema de comunicacin entre os coordinadoresABALAR dos centros e os responsables da Consellera de Educacin, para xestionareste tipo de peticins. Como se xestiona unha incidencia no sistema operativo?Ao igual que para outras incidencias do equipo, o usuario contactar directamentecoa Unidade da Atencin a Centros (UAC).Para garantir que os usuarios dispoan dun sistema operativoactualizado necesario que as actualizacins se leven a cabo demaneira centralizada e coordinada 31 31 32. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas3232 33. Conectividade dos equiposA conexin WiFi ABALARA conexin WIFI Abalar unha rede especfica que s estar dispoible paraas aulas ABALAR (5 de Primaria e 1 de Secundaria) dos centros participantes noproxecto.Para o resto das aulas do mesmo centro non estar dispoible, e tern que utilizar aconexin habitual por cable ou WIFI do centro. 3333 34. Conectividade dos equiposPrincipais caractersticas da WIFI ABALARAta o de agora as redes existentes nos centros, pertencentes a rede corporativa dedatos da Xunta de Galicia, estaban baseadas en IPs estticas.A conexin WIFI Abalar (pertencente rede corporativa) dispn dun DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) que permite asignar os parmetros de redede maneira dinmica aos equipos.Esta conexin wifi ser automtica, o centro non ter que xestionar ninconfigurar nada.Todo o que tea que ver coa conexin WIFI ABALAR ser xestionado dende aConsellera.As mesmo, isto permitiralles traballar en rede cos alumnos de forma eficazcontra un mesmo AP.34 34 35. Conectividade dos equiposConexin rede cableada do centroO Equipamento ABALAR especificamente para as aulas ABALAR polo que nondebe sar fora de ditas aulas.Sen embargo en certas circunstancias excepcionais e coa debida autorizacinpoderamos precisar conectar algn dos equipos rede SIEGA do centro.As especificacins determinadas que dispoen as redes dos centros (IP estticas,non existe autenticacin de usuarios nin de equipos,etc.), impide unhaconfiguracin automtica dos equipos do proxecto ABALAR hora de conectalospor cable ou por wifi s redes do centro, polo que neses casos haber que editar asconexins manualmente. 3535 36. Conectividade dos equiposComo configuramos os equipos para conectalos s redes doscentros?1.Na barra de estado, pulsamos sobra a iconapremendo o botn dereito do rato 122. Desprgase unha pestana na que temos que seleccionar Editar as conexins. E a continuacin, brese unha xanela chamada Conexins de rede3. Siga os pasos habituais para configurar unha rede SIEGA corporativa36 36 36 37. Conectividade dos equipos Limitacins da WIFI Un dos problemas da introducin masiva de equipamento nos centros educativos son os lmites velocidade de conexin. Estes lmites poden afectar tanto conectividade dos equipos cos servidores instados nos centros, como conectividade a Internet. Estes lmites pdense dividir en dous categoras en funcin da sa facilidade de identificacin: Lmites identificadosLmites complexos de identificar1. ADSL: O ancho de banda do ADSL non 1. Concurrencia: en funcin do nmero de suficiente, pois divdese entre tdolos equiposultraporttilesconectados rede, a conectados no centro e pdese comprometer avelocidadede conexin redcese velocidade de conexin polo uso que se faga dosexponencialmente debidos interferencias equipos (descarga masiva de arquivos, etc.)entre equipos. 2. Interferencias: outros equipos, outras wifis,2. Puntos de acceso (AP): Haber un AP por aulaproxectoresinarmicos, bluetooth, etc. ABALAR, ao que tern que conectarse tdolosocuparn as frecuencias onde traballar a equipos. A pesar de que na teora a tecnoloxaWIFI ABALAR WIFI N de 300 Mbps, na realidade e en 3. Encriptacin: a LOPD obriga a encriptalos datos condicins ptimas, unha AP traballar a 100que flen pola rede, o que provoca unha Mbpsreducin do ancho de banda 3737 38. Conectividade dos equipos Boas prcticas para un rendemento ptimo da Wifi Ademais da velocidade da rede importante levar a cabo unha serie de prcticas para optimizar o rendemento da WIFI. Desta forma, a utilizacin dos contidos dixitais ser o mais dinmica posible e evitaranse os tempos mortos nas clases. Polo tanto, necesario ter en conta os seguintes aspectos: Crear contidos dixitais Seleccionar contidos dixitaisAnalizar o formato no que vamos a crear Seleccionar os contidos que tean oos datos. En funcin do formato escollidoformato mais lixeiroos contidos dixitais sern mais ou menos Subir os contidos ao servidor dopesados. Recomendacinsparao centro(a sa consulta dende ostratamento de: ultraporttiles ser mais xil) Determinaros contidosqueosImaxes: ser preciso reducilas en alumnos vern nos seus equipos etamao e calidade aqueles que sern compartidos dende oVdeos: formato comprimido flv e encerado dixital.facelos o menos pesados posibles 38 38 39. ndice1. Introducin2. Equipos: Os porttiles da aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas3939 40. Traballando co equipoCreacin de carpetasExiste una carpeta persoal para cada usuario que no caso do porttil de aula o usuario profesorEn /home/profesor s poder crear e modificar arquivos e carpetas o usuarioprofesor. 40 40 41. Traballando co equipoRutinas de traballo nunha aula dixitalA travs do Proxecto Abalar pretndese implantar nos centros docentes galegosBoas prcticas nas aulas TIC a travs de actividades que que dispoan dundeseo e unha planificacin previos e que, unha vez concludas, acompaenunha valoracin e conclusins, podendo inclur documentos didcticos oupedagxicos que faciliten a sa extrapolacin a outro mbito educativo. Listaxe de boas prcticas nas aulas TIC1.Non perder de vista o enfoque educativo a favor do tecnolxico.2.A pesar do incremento da motivacin que pode experimentar o alumno polonovidoso da metodoloxa, preciso que o traballo e o esforzo esteanpresentes.3.Aprendizaxe activo e adquisicin de coecementos a travs da experiencia. 41 41 42. Traballando co equipoRutinas de traballo nunha aula dixital4.A tecnoloxa TIC ser empregada como apoio na adquisicin da competenciadixital.5.A figura do docente bsica no proceso de aprendizaxe e non pode sersubstituda polas TIC. preciso que o docente gue e oriente ao alumno eque estableza as condicins de partida e os obxectivos finais.6.Os materiais usados na aula deben estar adaptados utilizacin dasferramentas TIC.7.As TIC deben inclur aspectos relacionados coa exploracin e indagacin.8.Distincin dos materiais dirixidos ao aprendizaxe presencial e adistancia pois a sa estrutura e elaboracin ser diferente.9.As actividades TIC deben estar estructuradas e planificadas en tempo eforma para a sa realizacin no aula. 42 42 43. Traballando co equipoAplicacins instaladasAs aplicacin instaladas nos porttiles da aula teen distinta natureza.Instalronse aplicacins de carcter xeral (tales como o navegador de internet ouo un paquete de ofimtica), un software de contido propiamente educativo e unsoftware especial que permitir o acceso s TIC a aqueles alumnos que polas sasdiscapacidades lles sexa difcil facelo. 43 43 44. Traballando co equipo: Software XeralSoftwareSoftwarepara Softwarecarcter xeralaccesibilidade educativoNavegador web: Mozilla FirefoxFirefox unha das aplicacins gratutas que se poden utilizar para navegar enInternet. Permite ver a informacin que contn unha pxina web (xa se encontreesta aloxada nun servidor dentro da World Wide Web ou nun servidor local).Barra denavegacinOs seus botns Barra depermiten facer con direccinmaior facilidade e Lugar onde escrbenserapidez operacins as direccins webprincipaisPestanas deBarra denavegacin bsqueda Lugar noPermiten ver varias pxinasque seescribeanunha soa xanela informacin que se procura44 44 45. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativoClientes de correo electrnicoEstarn dispoibles das aplicacins de correo electrnico en funcin do entorno deescritorio seleccionado polo alumno: Thunderbird Evolution a aplicacin de correo electrnicaEvolution o xestor de correo por desenvolvidapolafundacin defecto de GNOME. Mozilla.Esta aplicacin integra o envo e a Esta aplicacin de correo permite recepcin de correo electrnico, organizar, asegurar e personalizarlistas de contactos, calendario con os correos dun xeito mis eficiente avisos e xestin de tarefas e notas. que a travs dun sistema de administracin Web Correo Electrnico (hotmail, yahoo, etc...). http://library.gnome.org/users/evolution/stable/http://www.mozilla-hispano.org/documentacion/Portada45 45 46. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativoOpenOffice un paquete que incle os programas bsicos requiridos para a utilizacin habitual dunordenador. OpenOffice pdese utilizar con diversos sistemas operativos e compatible conMicrosoft Office.As sas principais vantaxes son que pode ser utilizado de xeito gratuto e que existe unhaversin porttil para transportala e usala directamente dende unha memoria USB sennecesidade de ser instalada.46 46 47. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativoQu programas incle o paquete OpenOffice? Writer: procesador de textos e editor HTML Calc: folla de clculo Draw: mdulo de debuxo vectorial Impress: presentacins Math: editor de frmulas Base de datos: anda en construcin, necesario instalar un driver de base de datos parte como MySQL47 47 48. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativoPaquete de actividades GcomprisComprende mais de 100 actividades e evoluciona constantemente.Algunhas actividades son como xogos educacionais. software libre, polo queexiste posibilidade de adaptalo s necesidades dos nenos e de melloralo. Ademais,s contidos de Gcompris poden compartirse con nenos de todo o mundo. 48 48 49. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativo Que temas son tratados no paquete Gcompris?Descubrindo a computadora: o teclado, o rato lxebra e lxica: tboa de memoria, tboa de dobreentradaCiencias naturais: A canle, o ciclo da auga, osubmarinoXeografa: Coloca os pases no mapa.Xogos: xadrez, memoriaLectura: Prcticas de lectura.Outros: Crebacabezas, debuxos por vectores 49 49 50. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativoEdiLIMSoftware para a creacin de materiais educativos, especialmente exercicios,accesibles en forma web, composto por un editor de actividades (EdiLim), unvisualizador (LIM) e un arquivo en formato XML (libro) que define aspropiedades do libro e as distintas pxinas que o compoen.50 50 51. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativo Existen das zonas ben delimitadas O almacn de recursos onde aparecern as imaxes, sons, texto e vdeo que gardaremos para usalos no programa. A zona de traballo. Dentro dela pdense inclur logotipos e fondos de pantalla para que aparezan nos libros creados, cores para o texto e a pantalla, o ttulo e subttulo, autor, etc. Tamn se poden engadir sons e texto que acten comoretroaccin cando o alumno realice os exercicios. 51 51 52. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativoJClicFerramenta de autor que permite ao profesorado crear con facilidade recursos educativosdixitais.JClic est formado por un conxunto de aplicacins informticas que serven para realizardiversos tipos de actividades educativas: crebacabezas, asociacins, exercicios de texto, palabrascruzadas... As aplicacins das que se compn son as seguintes: JClic Applet, JClic Player, JClicAuthor e JClic Reports ServerAs actividades non se adoitan presentar soas, senn empaquetadas en proxectos. Un proxectoest formado por un conxunto de actividades e unha ou mis secuencias, que indican a orde enque se han de mostrar.5252 53. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativoActividades que se poden xerarAsociacin complexa: presntanse dous conxuntos deinformacin, pero estes poden ter un nmero diferente deelementos e entre eles pdense dar diversos tipos derelacin: Un a un, diversos a un, elementos sen asignar...Asociacinsimple: presntanse dous conxuntos deinformacin que teen o mesmo nmero de elementos. Acada elemento do conxunto imaxe corresponde s unelemento do conxunto orixe 53 53 54. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativo JClic Author a ferramenta que permitir desear novas actividades eeditar, para modificalas, outras xa existentes. JClic Player a ferramenta que executa as devanditas actividades nonavegador por defecto do teu ordenador e polo tanto o compoente de JClic queser utilizado polos teus alumnos para traballar con elas. Jclic Reports Server recompila os resultados dos usuarios nas actividadesde JClic e ofrece un informe estatstico sobre eles. Actualmente encntrase en fase de desenvolvemento e non est dispoible anda. JClic Applet: Polo que se consegue incrustar as actividades JClic nunhapxina web. Descrgase automaticamente a primeira vez que se visita algunhapxina que contea un proxecto JClic incrustado. 5454 55. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativoTux PaintTux Paint unha aplicacin gratuta que permite aos nenos crear traballosartsticos divertidos e entretidos. Dispn dunha interface doada de manexar econ efectos de son. Funciona con diversos sistemas operativos. 55 55 56. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativoOpcins do programa Pinceis de Pintura, algns animados Estampas de borrador: fotogrficas e animadas Ferramenta de lia: utilizan os pinceis de pintura Ferramentade forma: pdensedebuxar formas sombreadas Ferramenta de texto: admite varios tipos Soporte multilinge Efectosespeciais: bloqueos, imaxes borrosas, animacins Borrador Exposicin de diapositivas: utilizando os debuxos gardados56 56 57. Traballando co equipo Software Softwarepara Software carcter xeral accesibilidade educativoTuxMathsXogo educativo que permite a prctica deoperacins aritmticas sinxelas de suma,resta, multiplicacin e divisin, dun xeitodivertido e didctico.O xogo unha especie de SpaceInvaders noque meteoros van acompaados dun clculomatemtico que debe ser resolto antes detocar o chan.O alumno ter que destrur as enormesblas de lume, respondendo de formacorrecta as operacins.57 57 58. Traballando co equipoSoftware Softwarepara Softwarecarcter xeral accesibilidade educativoAo principio parece doado, pero TuxMath complcase cando comezan a aparecernmeros negativos e clculos con incgnitas. TuxMath unha aplicacin ideal parafomentar a aprendizaxe do clculo numrico.5858 59. Traballando co equipoSoftware Softwarepara SoftwareProtocolo para a solicitude de incorporacin decarcter xeral accesibilidade educativonovo softwareCando o docente detecta unha necesidade educativa que pode sercuberta a travs dunha nova aplicacin que non se encontra instalada noporttil da aula, necesario que siga os seguintes pasos:1. Rechear un formulario no que se solicite o novo software.2. Xustificar as necesidades educativas que cubre e o usodidctico que proporcionar o novo software.O software ter que ser libre e perfectamentecompatibe con Ubuntu 10.04. 59 59 59 59 60. ndice1. Introducin2. Os porttiles de aula3. Sistema Operativo4. Conectividade dos equipos5. Traballando co equipo6. Leccins aprendidas 60 6060 61. Leccins aprendidasCon este curso aprendronse unha serie de leccins que resultarn de granaxuda no traballo diario dos docentes hora de impartilas clases empregandoas TIC. Destacan as seguintes leccins aprendidas:Os porttiles da aula dispoen dos contidos necesarios para aplicar as TICna ensinanza. O sistema operativo co que contan os porttiles Ubuntu 10.04. Trtase dun software libre que dispn de dous escritorios: o escritorio Netbook Edition e o escritorio GNOME. 6161 61 62. Leccins aprendidas Creacin dunha conexin WIFI especfica para as aulas do Proxecto ABALAR. A conexin desta rede inarmica realizase de forma automtica e a sa xestin e mantemento depende da Consellera.O software instalado nos equipo est adaptado s necesidades tanto dosalumnos como dos docentes, e serviralles para aprender de maneiramis dinmica e interactiva, o que manter a motivacin e atencin doalumnado. Ademais dun software xeral e un software propiamenteeducativo.Moitas grazas pola sa atencinLembren que dispoen de todo o material de consulta deste curso no enderezo: www.edu.xunta.es/centros/zonasantiago/aulavirtual62 62 62 63. Anexo: Glosario de termos A B CAltofalantes: dispositivo de sada utilizado para a reproducin de sonAplicacin: programa que coopera co usuario para a realizacin de tarefastipicamente humanas, tales como xestionar unha contabilidade ou escribir un textoArquivo: grupo de datos estruturados que son almacenados nalgn medio e podenser usados polas aplicacinsBus: canle a travs do cal os sinais pasan dunhas partes dun circuto a outrasCalibrado da pantalla: axuste do punteiro da pantalla tctil, coa maior exactitudeposible, a travs dun mecanismo consistente en pulsar nos diferentes puntos dapantalla que se lle indiquen previamenteCarpeta home: directorio no que o usuario gardar os seus arquivos (cada usuarioten un directorio home)Cartafol: un tipo de arquivo que pode gardar outros arquivos ou carpetas. Sirvepara organizar o noso arquivo dixital 6363Conector de alimentacin (CA): conector utilizado para establecer unha conexin 64. Anexo: Glosario de termosC DConector RJ-45: conector utilizado para enlazar redes detelefonaConector VGA para monitor externo: conector utilizadocomunmente para enlazar o ordenador porttil a un monitor dunordenador externoDispositivo USB: unidade de almacenamento de informacindixital que utiliza xeralmente memorias flash. Son moi tiles parao transporte persoal de datos, desprazando nese rea aos CDs,DVDs ou disquetes.Disco duro: Prato rxido de metal recuberto dunha sustanciamagnetizable sobre o que se almacenan datos e programas 64 64 65. Anexo: Glosario de termos EEdiLIM: software para crear materiais educativos, especialmenteexercicios aplicables docencia e accesibles en forma web.Escritorio: pantalla principal de traballo presente nos sistemasoperativos como Windows, Linux, Mac, entre outros. Trtase dopunto de partida grfico para realizar calquera actividade dentrodun sistema operativo grfico. O escritorio adoita mostrar iconasde aplicacins, arquivos e accesos directos mis utilizados polousuario.65 65 66. Anexo: Glosario de termosE F GEvolution: Xestor de coreo electrnicoF Spot (Xestor de fotografas): permtenos organizar as fotos no noso ordenador,visualizalas, importalas da nosa cmara ou mesmo aplicar pequenas correccins comoendereitado, enfoque, ollos vermellos...GNOME (GNU Network Object Model Environment): mbito de escritorio para GNU/Linux eoutros sistemas derivados de Unix, composto enteiramente de software libre. Trtase dun xestorde vents "intuitivo e atractivo" que se caracteriza pola sa simplicidade, usabilidade e eficiencia.Polo tanto, GNOME pode ser utilizado por calquera, sen importar os seus coecementos tcnicos eminusvalidez fsicaGimp (GNU Image Manipulation Program): programa gratuito de edicin de imaxes dixitaisen forma de mapa de bits, tanto debuxos coma fotografasGNU Paint: editor de imaxes de cdigo aberto que similar ao Paint de MicrosoftHardware: son os dispositivos fsicos como a placa base, a CPU ou o monitor 66 66 67. Anexo: Glosario de termos I J LInterface: parte dun programa que permite o fluxo de informacin entre un usuario e a aplicacin,ou entre a aplicacin e outros programas ou perifricos. Esa parte dun programa est constitudopor un conxunto de comandos e mtodos que permiten estas intercomunicacins. Tamn faireferencia ao conxunto de mtodos para lograr interactividade entre un usuario e unhacomputadora. Unha interaz pode ser do tipo GUI, ou lia de comandos, etc. Tamn pode ser a partirdun hardware, por exemplo, o monitor, o teclado e o mouse, son interfaces entre o usuario e oordenador.Jclic: ferramenta de autor que permite ao profesorado crear con facilidade recursos educativosdixitaisLanzador: acceso directoLapis (Stylus): dispositivo sinalador para operar sobre a pantalla6767 68. Anexo: Glosario de termos I J LLector de tarxetas: dispositivo que se utiliza para ler e pasar os datos dunha memoria do tipoFlash (SD, MMC, SM, etc.) ao ordenador. Os lectores de tarxetas conctanse a portos USB, xa sexainternos ou externos.Lector de CD, DVD: dispositivo electrnico que permite a lectura destes mediante o emprego dunraio lser e a posterior transformacin destes en impulsos elctricos que o computador interpretaMaqueta: resultado da maquetacin. A maquetacin como se compnunha pxina cunconxunto de elementos que teen que integrarse e visibilizarse nese espacio. Ditos elementos sonas imaxes, os grficos, os textos, etc.6868 69. Anexo: Glosario de termos MMemoria RAM: memoria de acceso aleatorio, utilizadapara cargar ou executar programas, e na que se pode ler eescribir en calquera ordeMen favoritos: carpeta dispoible no men NetbookEditions, que permite inclur os programas e aplicacinsmis utilizadas polo usuario.Men principal o catlogo ou relacin de programas eprocedementos que aparece en pantalla co fin de que, ooperador poida elixir que opcin desexa executar. Osdenominados despregables son o tipo mis habitual naactualidade: mostran un Men Principal e, tras unha sinxelaoperacin, as sas diferentes opcins.Micrfono: A sa funcin a de transformar (traducir) asvibracins debidas presin acstica exercida sobre a sacpsula polas ondas sonoras en enerxa elctrica69 69 70. Anexo: Glosario de termos N PNavegador: un programa que permite ver a informacin quecontn unha pxina web (xa se encontre esta aloxada nun servidordentro da World Wide Web ou nun servidor local)Navegador de arquivos: O explorador de arquivos unha formavisualizar e mostrar ao usuario os directorios e arquivos dunhadeterminada opcin, e permitilo interactuar con eles (descargarse osarquivos, expandir ou contraer directorios, engadir, eliminar,etc..).Paquete: Todo tipo de informacin que transferida por internetest dividida en paquetes pequenos de informacin. Cada paquetepose unha estrutura e tamao diferente dependendo do protocoloque o utilicePaquete de actividades Gcompris: paquetede contidoseducativos que tratan diferentes temas, como por exemplo olxebra e lxica, ciencias naturais, xeografa, etc.70 70 71. Anexo: Glosario de termosP R SPerifricos: dispositivo electrnico fsico que se conecta ou adapta a unha ordenador, pero nonforma parte do ncleo bsico (desta. Os perifricos serven para comunicar a computadora coexterior (rato, monitor, teclado, etc) ou como almacenamento de informacin (disco duro, unidadede disco ptico, etc)Placa base: tarxeta de circuto impreso que d soporte das demais partes da computadoraPortos USB: porto que transmite a gran velocidade a informacin entre os perifricos e acomputadoraRato: dispositivo de entrada que nos permite mover o cursor ou punteiro do rato pola pantalla, aodesprazalo sobre unha superficie planaSistema operativo: software que acta de interface entre os dispositivos de hardware e osprogramas usados polo usuario para utilizar un computador. responsable de xestionar, coordinaras actividades e levar a cabo o intercambio dos recursos e acta como estacin para asaplicacins que se executan na mquinaSoftware: todo o conxunto intanxible de datos e programas da computadora 71 71 72. Anexo: Glosario de termosT UTeclado en pantalla: teclados representados na pantalla, que se utilizan co rato ou cundispositivo especial (podera ser un joystick). Estes teclados utilzano persoas con minusvalas quelles impiden utilizar axeitadamente un teclado fsicoThuderbird (Mozilla Thunderbird, anteriormente Minotaur): un cliente de correoelectrnico da Fundacin Mozilla. O seu obxectivo desenvolver un Mozilla mis livin e rpidomediante a extraccin e redesear do xestor de correo do Mozilla oficial. multiplataform, utilizaa linguaxe de interface XUL e software libre.TuxMath: Xogo educativo que fomenta a aprendizaxe de aritmticaTuxPaint: Aplicacin gratuta que permite crear traballos artsticos e entretidosUbuntu 10.04 Netbook: sistema operativo libreUnidades internas: dispositivos que, formando parte da computadora,permiten oalmacenamento de arquivos. En xeral, fan referencia a almacenamento masivo, dicir, degrandes cantidades de datosUsuario: En sentido xeral, un usuario un conxunto de permisos e de recursos (ou dispositivos)aos cales se ten acceso. dicir, un usuario pode ser tanto unha persoa como unha mquina, unprograma, etc72 72 73. Anexo: Glosario de termos WWebcam: pequena cmara dixital conectada a unha computadora, a cal pode capturar imaxes etransmitilas a travs de Internet, xa sexa a unha pxina web ou a outra ou outras computadorasde forma privadaWIFI (Wireless-Fidelity): conxunto de estndares para redes inarmicas baseados nasespecificacins IEEE 802.11. Wi-Fi creouse para ser utilizada en redes locais inarmicas, pero frecuente que na actualidade tamn se utilice para acceder a Internet 7373