pechakucha - ef extraescolar

Click here to load reader

Post on 02-Nov-2014

61 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació sobre els recursos relacionats amb l'esport escolar fora de l'horari lectiu.

TRANSCRIPT

 • 1. REKURSOTEKAREKURSOTEKA Marta Martnez Marrufo
 • 2. ResoluciResoluci VCP/3938/2010, de 10VCP/3938/2010, de 10 de desembrede desembre Per la qual es dna publicitat a lesPer la qual es dna publicitat a les directrius per al desenvolupament dedirectrius per al desenvolupament de lesport escolar fora de lhorari lectiulesport escolar fora de lhorari lectiu (DOGC nm. 5778, de 20.12.2010)(DOGC nm. 5778, de 20.12.2010) http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/1 0337051.pdf http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/1 0337051.pdf http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/1 0337051.pdf http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5778/1 0337051.pdf
 • 3. Decret 267/1990, de 8Decret 267/1990, de 8 doctubre, de regulacidoctubre, de regulaci dels Consells Esportiusdels Consells Esportius Article 4Article 4 Funcions i activitatsFuncions i activitats Les funcions dels consells esportiusLes funcions dels consells esportius han d'anar encaminades bsicamenthan d'anar encaminades bsicament alal fomentfoment i lai la promocipromoci dede l'activitat esportiva en edat escolarl'activitat esportiva en edat escolar http://www20.gencat.cat/docs/sge/Home/Secret aria%20General%20de %20lEsport/Normativa/arees%20de %20lesport/decret_consellsesp.doc
 • 4. Consejo Superior deConsejo Superior de DeportesDeportes Organisme Autnom de carcterOrganisme Autnom de carcter administratiu, a travs del qual s'exerceixadministratiu, a travs del qual s'exerceix lactuaci de la Administraci de lEstatlactuaci de la Administraci de lEstat en lmbit de lesport.en lmbit de lesport. http://www.csd.mec.es/csd/competicion/05deporteescolar?set_language=ca&cl=ca
 • 5. A la part dA la part desport escolaresport escolar trobem:trobem: Trobades Nacionals de Centres EscolarsTrobades Nacionals de Centres Escolars promotors de lAF i Epromotors de lAF i E Introducci i adreces de contacteIntroducci i adreces de contacte Campionats dEspanya en edat escolarCampionats dEspanya en edat escolar Programa Nacional i ajuda a lEsport EscolarPrograma Nacional i ajuda a lEsport Escolar (PROADES)(PROADES) Activitat internacional en edat escolarActivitat internacional en edat escolar AltresAltres Consejo Superior deConsejo Superior de DeportesDeportes http://www.csd.mec.es/csd/competicion/05deporteescolar?set_language=ca&cl=cahttp://www.csd.mec.es/csd/competicion/05deporteescolar?set_language=ca&cl=ca
 • 6. Pla Catal de lEsportPla Catal de lEsport a lEscolaa lEscola Adreat principalment aAdreat principalment a incrementar laincrementar la participaci dels infants i jovesparticipaci dels infants i joves enen activitats fsiques i esportives en horariactivitats fsiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i,no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes prctiques per aalhora, emprar aquestes prctiques per a la difusi i educaci enla difusi i educaci en valorsvalors i per ai per a l'adquisicil'adquisici d'hbits saludablesd'hbits saludables..
 • 7. Pla Catal de lEsportPla Catal de lEsport a lEscolaa lEscola NecessitatNecessitat ObjectiusObjectius AgentsAgents Punts clauPunts clau Inici/naixementInici/naixement EvoluciEvoluci Implicaci dels centres educatiusImplicaci dels centres educatius http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/menuitem.80eb802a809c621b21740d63b0c0e1a0/? vgnextoid=8e2a93508962f110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8e2a93508962f110Vg nVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
 • 8. Marco Nacional de laMarco Nacional de la Actividad Fsica i elActividad Fsica i el Deporte en Edad EscolarDeporte en Edad Escolar Document que ofereix les eines bsiques per el disseny de projectes esportius orientats a educar a nens i nenes en edat escolar, mitjanant la prctica fsica i esportiva http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/dep-escolar/ MARCO-NACIONAL-DE-LA-ACTIVIDAD-FISICA-Y-EL-DEPORTE-EN-EDAD-ESCOLAR-2010.pdf
 • 9. Marco Nacional de laMarco Nacional de la Actividad Fsica i elActividad Fsica i el Deporte en Edad EscolarDeporte en Edad Escolar
 • 10. Centros EscolaresCentros Escolares Promotores de la AF iPromotores de la AF i DD Publicaci que pretn desenvolupar unPublicaci que pretn desenvolupar un model de foment de prctica dactivitatmodel de foment de prctica dactivitat fisico-esportiva, considerant el Centrefisico-esportiva, considerant el Centre Escolar la instituci ms indicada perEscolar la instituci ms indicada per realitzar aquest tipus de programes.realitzar aquest tipus de programes. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=15407
 • 11. Centros EscolaresCentros Escolares Promotores de la AF iPromotores de la AF i DD
 • 12. Prstec de materialPrstec de material esportiuesportiu Esports Diputaci de Barcelona ofereixEsports Diputaci de Barcelona ofereix als ens locals la possibilitat de disposarals ens locals la possibilitat de disposar de forma puntual i gratuta dede forma puntual i gratuta de materialmaterial recreatiu i esportiurecreatiu i esportiu per tal de contribuirper tal de contribuir a dinamitzar activitats fsico-esportivesa dinamitzar activitats fsico-esportives als municipis.als municipis. http://www.diba.cat/es/web/esports/esdev1linies2prestec
 • 13. Prstec de materialPrstec de material esportiuesportiu
 • 14. IDEOCEIDEOCE Empresa que organitza activitatsEmpresa que organitza activitats extraescolarsextraescolars Educatives i daprenentatgeEducatives i daprenentatge Ldico-creativesLdico-creatives EsportivesEsportives Esdeveniments especialsEsdeveniments especials http://www.ideoce.com/extraescolares Empresa que organitza activitatsEmpresa que organitza activitats extraescolarsextraescolars Educatives i daprenentatgeEducatives i daprenentatge Ldico-creativesLdico-creatives EsportivesEsportives Esdeveniments especialsEsdeveniments especials http://www.ideoce.com/extraescolareshttp://www.ideoce.com/extraescolareshttp://www.ideoce.com/extraescolares
 • 15. Esport i formaciEsport i formaci La UCEC ofereix les segentsLa UCEC ofereix les segents formacions:formacions: Formaci dentrenadors i monitorsFormaci dentrenadors i monitors Formaci de jutges i rbitresFormaci de jutges i rbitres Formaci de professorsFormaci de professors http://www.ucec.cat/index.php/esport-i-formacio
 • 16. Patis escolars obertsPatis escolars oberts al barrial barri Els patis escolars de la ciutat s'obren com aEls patis escolars de la ciutat s'obren com a espai d's pblic per a famlies, infants iespai d's pblic per a famlies, infants i adolescents fora d'horari escolaradolescents fora d'horari escolar, en cap de, en cap de setmana i en perode de vacances escolar.setmana i en perode de vacances escolar. Cada pati escolar obert compta amb servei deCada pati escolar obert compta amb servei de monitoratgemonitoratge.. Es realitzaranEs realitzaran activitatsactivitats de dinamitzacide dinamitzaci educativa de tipus esportiu, artstic i en famlia.educativa de tipus esportiu, artstic i en famlia. Obertes i gratutesObertes i gratutes al barrial barri http://w110.bcn.cat/portal/site/TempsBarri
 • 17. Objectius:Objectius: Optimitzar ls dels centres escolars.Optimitzar ls dels centres escolars. Donar una alternativa de lleure als infants iDonar una alternativa de lleure als infants i joves i les seves famlies.joves i les seves famlies. Patis escolars obertsPatis escolars oberts al barrial barri
 • 18. Consell AvuiConsell Avui s un blog del Consell Escolar de Terrassa ons un blog del Consell Escolar de Terrassa on expliquen les activitats que van fent.expliquen les activitats que van fent. Fan muntatges amb imatges de la jornada.Fan muntatges amb imatges de la jornada. Tinformen on ha estat publicat en la premsa.Tinformen on ha estat publicat en la premsa. Calendari dactivitats.Calendari dactivitats. Es poden fer collaboracions fent aportacionsEs poden fer collaboracions fent aportacions de lesport escolar a Terrassade lesport escolar a Terrassa http://consellavui.blogspot.com.es/
 • 19. Consell AvuiConsell Avui
 • 20. Gracies per la vostra atenci!