oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen eaeko mapa · pdf file 2012. 1....

Click here to load reader

Post on 23-Jan-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa 2010eko urria

 • Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa

  1

  AURKIBIDEA AURKIBIDEA ................................................................................................................................. 1 TAULA ETA IRUDIEN AURKIBIDEA ............................................................................................. 2 1- SARRERA ETA HELBURUAK................................................................................................... 5 2- AZTERKETAREN XEDEA MUGATZEA .................................................................................... 6 3- METODOLOGIA........................................................................................................................ 7

  3.1- Informazioa biltzeko teknikak ............................................................................................. 7 3.2- Informazioa biltzeko tresnak............................................................................................... 8 3.3- Lan-prozesua ................................................................................................................... 10 3.4- Unibertsoa eta lagina........................................................................................................ 11 3.5- Proiektuaren irismena eta mugak..................................................................................... 13

  4- ANALISIA ................................................................................................................................ 14 4.1. EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen sailkapena: identifikatutako programa kopurua lurralde-esparruaren arabera, erakunde antolatzailearen arabera, oporraldiaren arabera, baliabide motaren arabera, ordutegiaren eta asteko egunen arabera, programan sartzeko baldintzen arabera, eta adin-tartearen, hizkuntzaren eta iraupenaren arabera.. ................................................................................... 15 4.2. EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programetako plaza kopurua .......................................................................................................................... 27 4.3. EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen prezioa. ................................................................................................................................... 45 4.4. EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen antzinatasuna eta etorkizuna................................................................................................... 51 4.5. EAEko haur eta nerabeei egiten zaien oporretako aisialdi-eskaintzaren programen kudeaketa.. .............................................................................................................................. 54

  5- LABURPENA........................................................................................................................... 58 6- ERANSKINA ..................................................................................................................62

 • Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa

  2

  TAULA ETA IRUDIEN AURKIBIDEA

  taulak deskribapena orrialdea 1. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, erakunde antolatzailearen eta lurralde- esparruaren arabera 15 2. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, dagokien oporraldiaren eta lurralde-esparruaren arabera 16 3. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera 17 4. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, baliabide motaren eta dagokien oporraldiaren arabera 18 5. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, dagokien adin-tartearen eta lurralde- esparruaren arabera 18 6. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, dagokien oporraldiaren eta estaltzen duten adin-tartearen arabera 19 7. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, baliabide motaren eta programak estaltzen duen adin-tartearen arabera 20 8. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, hizkuntzaren eta lurralde-esparruaren arabera 20 9. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, adin-tartearen eta hizkuntzaren arabera 21 10. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, hizkuntzaren eta baliabide motaren arabera 22 11. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, hizkuntzaren eta erakunde motaren arabera 22 12. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, programa eskaintzen den asteko egunen arabera 23 13. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, programa eskaintzen den asteko egunen eta programa motaren arabera 23 14. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, ordutegiaren arabera 23 15. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, ordutegiaren eta baliabide motaren arabera 24 16. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, adin-tartearen eta programa eskaintzen den asteko egunen arabera 24 17. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, estaltzen duten adin-tartearen eta ordutegiaren arabera 24 18. taula.- Programa kopurua, erakunde antolatzailearen eta programetara sartzeko baldintzen arabera 25 19. taula.- Programetara sartzeko beste baldintza batzuk 25 20. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, iraupenaren arabera 26 21. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua iraupenaren eta baliabide motaren arabera 26 22. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei buruzko datu orientagarriak, lurralde- esparruaren eta baliabide motaren arabera. Aztertu diren kasuak eta kasu ezezagunak, erregistratutako plaza kopurua eta batez bestekoa

  28

 • Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa

  3

  23a. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, lurralde-esparruaren eta baliabide motaren arabera. Guztizko balio zenbatetsiak 29 23b. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, lurralde-esparruaren eta baliabide motaren arabera. Portzentajeak 30 24. taula.- Hiru hiriburuetako udalek eskainitako oporretako aisialdi-programetan erregistratutako plaza kopurua. Guztizko balio errealak 30 1. irudia.- Plazen ratioa udalek eskainitako oporretako aisialdi-programetan 19 urtetik beherako biztanleriarekiko, udalerriaren arabera 32 25. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, erakunde antolatzailearen eta lurralde- esparruaren arabera. Portzentajeak 33 26. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, dagokien oporraldiaren eta lurralde- esparruaren arabera. Portzentajeak 33 27. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, hizkuntzaren eta lurralde-esparruaren arabera. Portzentajeak 34 28. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, iraupenaren arabera. Portzentajeak 34 29. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, asteko egunen arabera. Portzentajeak 34 30. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua, asteko egunen eta baliabide motaren arabera. Portzentajeak 35 31. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua ordutegiaren arabera. Portzentajeak 35 32. taula.- Oporretako aisialdi-programen plaza kopurua ordutegiaren eta baliabide motaren arabera. Portzentajeak 35 33. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa baliabide motaren segmentuaren guztizkoarekiko. EAE guztira

  37

  34. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa segmentuaren guztizkoarekiko. Araba guztira

  38

  35. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa segmentuaren guztizkoarekiko. Bizkaia guztira

  38-39

  36. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plazei buruzko datu orientagarriak, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Aztertutako kasuak, erregistratutako plaza kopurua eta plazen proportzioa segmentuaren guztizkoarekiko. Gipuzkoa guztira

  39

  37a. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, adin-tarte bakoitzaren kasuan, baliabide motaren eta lurralde-esparruaren arabera. Guztizko balio zenbatetsiak. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta EAEko guztizkoa

  40-41

  37b. taula.- Oporretako aisialdi-programetako plaza kopuru zenbatetsia, lurralde-esparruaren eta adin-tartearen arabera. Plaza kopuru zenbatetsia, portzentajea eta ratioa 42 38. taula.- Ezintasunak dituzten adin txikikoentzako plazak eskaintzen dituzten oporretako aisialdi- programak, baliabide motaren eta programak estaltzen duen adin-tartearen arabera 43

 • Oporretako aisialdi eta astialdirako baliabideen EAEko mapa

  4

  39. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, prezioaren eta baliabide motaren arabera Oinarrizko datu estatistikoak 45 40. taula.- Oporretako aisialdi-programen kopurua, prezioaren eta iraupenaren arabera. Oinarrizko datu estatistikoak 46 41. taula.- Oporretako aisialdi-programen batez besteko