món rural: emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses punt tic...

Click here to load reader

Post on 19-Oct-2014

865 views

Category:

Technology

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació dins de la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2011. Món Rural: Emprenedoria i acompanyament tecnològic al viver d’empreses Punt TIC Telecentre del Solsonès. A càrrec de: Sr. Xavier Farré i Sra. Paloma Hernández.

TRANSCRIPT

Presentacin de PowerPoint

www.ctfc.cat

Qui som?

Un equip de persones dedicat a la recerca, transferncia, formaci, suport a lactivitat productiva i a la innovaci

La Instituci: El CTFC s un consorci dentitats pbliques

ALGUNS EXEMPLES DE LACTIVITAT DEL CENTRE

rees de treball.Biodiversitat .Models de prevenci per a la conservaci despcies en Parcs Naturals Catalans.

Exemples ds productiu

.Defensa del bosc .Producci de tfona negra en camps de cultiu.

.Aprofitaments fustaners i biomassa

.Laboratori per a caracteritzaci de qualitat de biomassa (estella).

.Productes secundaris del bosc

.Hidrologia

.Producci de plantes per a usos medicinals, cosmtics......

.Sistemes fsics per a la conservaci de rius.

.Gesti sostenible .Millora de la productivitat de cirerers per a fusta de qualitat.

.SIG

.Plantacions de cultius energtics.

.Aptitud i potencial de creixement duna espcie en un territori segons condicions climtiques i topografia del terreny..Mapa turstic duna poblaci geolocalitzat per Iphone.

.Ecologia vegetal i botnica forestal.

.Torres fluxpyr per recull de dades atmosfriques.

.Cooperaci Internacional / Formaci / Economia forestal........etc.

Edifici Seminari, donant suport a lactivitat productiva

Per qu aquest nou Projecte?

El CTFC en el vigent Pla estratgic (2009-2013), conscient a les necessitats del territori i tenint en compte gran part de les activitats dutes a terme en els darrers anys, va incorporar el 4rt objectiu Contribuir al foment de lequilibri territorial, estimulant la creaci deconomia productiva I desenvolupament sostenible en el medi rural que facin s intensiu del coneixement

- LLOGUER SERVEIS LOGSTICS DINFRAESTRUCTURA

- SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACI DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Tipologia de Serveis:

DESPATXOS PER AL VIVER DEMPRESES CEI SOLSONS

INSTALLACIONS LOGSTIQUES PER NEGOCIS i ACTIVITATS

PUNT TIC

LLOGUER SERVEIS LOGSTICS DINFRAESTRUCTURA

(Aules de Formaci, Sales de Reunions, Sala dactes, Espai de coworking, Despatxos de negocis).

(Sala Informtica, equips impressi......)

DESPATXOS PER AL VIVER DEMPRESES CEI SOLSONS

Qui: INICIATIVES EMPRESARIALSEMPRESES DE NOVA CREACI < 1 any de vidaObert a tot el territori (Catalunya i Internacional)

Qu: PRINCIPALMENT PLA DE VIABILITAT (Veure bases)

Quan: PRESENTACI DE SOLLICITUDS SEMPRE OBERTAACTUALMENT DISPONIBILITAT D11 DESPATXOS.

Serveis Associats al lloguer: Promoci i Assessorament bsic

DURADA D'1 A 3 ANYS PRORROGABLES

Descripci: Lloguer de despatxos amb condicions econmiques avantatjoses per a facilitar i impulsar la creaci i installaci de noves iniciatives empresarials.

LLOGUER SERVEIS LOGSTICS DINFRAESTRUCTURA

INSTALLACIONS LOGSTIQUES PER A NEGOCIS i ACTIVITATS

Qui: INICIATIVES EMPRESARIALSEMPRESES, ENTITATS i POBLACI EN GENERALObert a tot el territori (Catalunya i Internacional)

Qu: RESERVA PRVIA MITJANANT SOLLICITUD

Quan: INSTALLACIONS JA DISPONIBLES

Serveis Associats al lloguer: zones de descans i manteniment

Descripci: Lloguer despais equipats per a realitzar reunions, celebraci dactes, activitats formatives i lloguer despatxos temporals per a negocis.

LLOGUER SERVEIS LOGSTICS DINFRAESTRUCTURA

Aules de Formaci, Sales de Reunions, Sala dactes, Despatxos de negocis

PUNT TIC

Qui: TOTES LES PERSONES INTERESSADESObert a tot el territori (Catalunya i Internacional)

Qu: ACCEDIR DIRECTAMENT INSTALLACIONS

Quan: DINS LHORARI ESTABLERT

Descripci: Sala dinformtica equipada amb 14 ordinadors, ADSL, i altre equipament informtic (escnner, impressores..)

LLOGUER SERVEIS LOGSTICS DINFRAESTRUCTURA

SUPORT TCNIC A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (Emprenedoria i Empreses consolidades)

ACTIVITATS DE FORMACI

POTENCIALITATS DE GENERAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACI DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

FORMACI

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACI DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Cursos de formaci orientats a la qualificaci, reconversi o perfeccionament professional. Adreats tant a persones aturades, persones treballadores i empresries.

Finanament dels cursos per a empreses:

Transversal: Idiomes, Prevenci Riscos laborals, ISO, Gesti empresarial......

Subvencionats: les temtiques prioritries les estableix la convocatria pblica.Bonificats: lempresa es pot bonificar parcialment el preu del curs (sindicats).Segons pressupost

Ubicaci dels cursos per a empreses:

Aules agenades del CTFC: Edifici del Seminari i seus de Lleida, Espluga de Francol....A la prpia empresa

Tipus de formaci:

Especfica: sobre temes tcnics, productius i normatius especfics de cada sector.

SUPORT TCNIC A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

Sn serveis tcnics orientats a donar suport en termes de competitivitat empresarial tant en les fases d'emprenedoria com en PIME ja consolidades (Gesti i cultura empresarial, Mrqueting i Comercial, Logstica i Compres, Producci i Qualitat, Serveis Financers, Sistemes de la Informaci, Innovaci i Projectes de R+D, Internacionalitzaci).

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACI DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Suport tcnic en la configuraci de Propostes, Pressupostos i/o Plans de Viabilitat per lobtenci de lnies de finanament per a nous projectes demprenedoria, projectes innovadors, projectes de R+D.

Visita Personalitzada a empreses per petites diagnosis de necessitats competitives

Orientaci i Contactes amb organismes de suport empresarial i Suport tcnic en aquesta relaci

mbit Territorial: Principalment empreses de la Comarca del Solsons i poblacions venes, o qualsevol iniciativa empresarial interessada en implementar relacions al territori.

POTENCIALITATS DE GENERAR NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

El CTFC ja t establerta per la seva prpia dinmica tota una xarxa de contactes institucionals, tecnolgics i empresarials tant a nivell nacional com internacional, els quals poden produir sinergies amb el teixit empresarial de tots els sectors econmics.

Xarxes i Contactes:Vivers d'empreses: CEEI Lleida, CREAMED....Contactes Tecnolgics: CREAF, ACTEC, INCAFUST, EFI.....Contactes Internacionals: Amb cambres de comer, empreses, distribudors, licitacions pbliques.......Possibilitats dintercanvis internacionals de bones prctiques.

Tecnologia i Capacitat innovadora del CTFC:Serveis Tcnics, Installacions Tecnolgiques, Capital hum qualificat, Dinmica innovadora i de Creaci de nous projectes, Know-How.

Aquestes sinergies i els seus serveis tcnics associats es posaran en funcionament a mesura que es detectin necessitats reals i concretes per part de les empreses i en base a la capacitat tcnica i finanament que es pugui obtenir.

Organitzaci de jornades: Networking, informaci sobre transferncia de coneixements, informaci sobre ajuts...

SERVEIS A LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I A LA GENERACI DE NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Grcies per la vostra atenci!

www.ctfc.cat

Diapositiva 1Diapositiva 2Diapositiva 3Diapositiva 4Diapositiva 5Diapositiva 6Diapositiva 7Diapositiva 8Diapositiva 9Diapositiva 10Diapositiva 11Diapositiva 12Diapositiva 13