memoria cst 2008

of 130 /130

Click here to load reader

Author: centre-per-a-la-sostenibilitat-territorial

Post on 06-Mar-2016

238 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memoria de l'any 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

TRANSCRIPT

 • Memria 2008del Centre per ala SostenibilitatTerritorial

  Centre per a la SostenibilitatTerritorial

 • Centre per ala Sostenibilitat Territorial

  Escola del Territori

  Xarxa Crtica dAcci Territorial

  Observatoride Sostenibilitat

  Amb el suport de

 • Escoladel Territori

  Centre per a la SostenibilitatTerritorial

  Xarxa CrticadAcci Territorial

 • Introduccilex Casademunt

  Sempre sha dit que els canvis culturals sncanvis de llarg abast i que, per aix, cal afrontar-los amb molta prudncia i pacincia.Certament, la histria ens diu que aquestscanvis requereixen sovint de diversesgeneracions per tal apreciar-ne la profunditato radicalitat, i que noms retrospectivament,arribem a prendre conscincia de la seva realitati efectivitat. El Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST)neix amb la voluntat dimpulsar un canvicultural: un canvi pel que fa la nostra formadentendre i dentendrens amb lentorn, ambel que avui anomenem territori. El territori sun concepte que, si b duna banda, ens evocaun cert primitivisme ingenu; de laltra, t lavirtut de situar-nos en les coordenades msbsiques i radicals de la nostra existnciaquotidiana. Quan el CST reivindica una Nova Cultura delTerritori, per, ho fa des de la convicci queaquestes noves percepcions, valoracions iactituds ms sostenibilistes en vers el nostreentorn noms tenen sentit des de la conscinciadel present, del dia a dia. s aquesta visiretrospectiva del canvi, que de ben seguranalitzaran historiadors, socilegs o politlegs,que en cap cas es contradiu amb la urgncia,per tamb el plaer dexperimentar, de projectarquotidianament aquest canvi. Perqu el canvicultural que proposem no es basa enlestigmatitzaci del passat, en la correccipoltica o la renncia, sin en la possibilitat degaudir duna illusi compartida, dun nouimaginari social. Per tant, lanlisi acadmica,evidentment necessria, ens podr dir si enalgun moment ens podem equivocar, extraviaro confondre, per en cap cas podr qestionarla legitimitat daquest canvi cultural. Fruit de la collaboraci entre acadmics,professionals i moviments socials, el CST nopot desatendre cap de les dimensions del canvicultural: ni la ms popular i quotidiana, nilacadmica i ms reflexiva ni, fins i tot, laprofessional ms o menys oportunista. Perqu

  aquest canvi cultural requereix de la participacide molts ciutadans i ciutadanes, de laconstrucci social de complicitats, perqunoms aix podrem fer cam sense haver demirar constantment el retrovisor. Com podreu veure en aquesta memria, lesaccions del CST sadrecen a la ciutadania enles seves experincies ms properes; en lesexperincies que el poden fer ms subjectepoltic de lesdevenidor i menys sbdit dunprogrs no compartit i, sovint poc ents, encerta manera, ali. Daquestes reflexions i de la bona acollida deles accions que ja acumula la nostra entitat,neix el repte de crear i consolidar els Cerclesper a la Sostenibilitat. Aquesta s una apostaradicalment senzilla per potencialmentinnovadora: es tracta de fer emergir i deconsolidar unes xarxes de complicitat glocal. s a dir, unes xarxes que des dun coneixementde la proximitat -perfectament compartible-ens ajudin a entendre la necessitat dun canvims global, tan proclamat com poc ents.Aquestes xarxes socials, construdes a nivelllocal, tindrien la virtut de construircollectivament un imaginari per a cada territori,ms enll de les exigncies globals que sovintentren en contradicci, no noms amb laqualitat de vida de les generacions futures sintamb amb la de les presents. Perqu, endefinitiva, com podem plantejar-nos la qualitatde vida daquestes generacions futures si jarenunciem a la de les nostres vides?

  lex CasademuntPresident del Centre per a la SostenibilitatTerritorial

 • Centre per ala Sostenibilitat Territorial

  Centre per a la SostenibilitatTerritorial

 • Coordinacidel CSTCal seguir treballant

 • Coordinar les tasques tcniques en el CST. Fer de pont entre l'equip tcnic i el Consell de Direcci.

  ResponsablesRal Valls (fins el maig 08)Lloren Planagum (maig 08 - desembre 08)

  Objectius assolits

  Activitats dutes a termeCoordinar les tasques tcniques en el CST Elaboraci d'un manual d'organitzaci del CST. Revisi del pressupost i procediments de pagaments. Organitzaci dun calendari de reunions de l'equip decoordinaci i conduir-les (ordres del dia previs, acords posteriors,compliment dels mateixos).

  Seguiment de totes les tasques tcniques del CST. Concreci del Pla d'Acci aprovat per l'equip tcnic. Elaboraci del flux de participaci en el CST (equip tcnic,junta, Consell de Direcci, etc.)

  Revisi de l'estratgia i proposta de millores i canvis perl'assoliment dels objectius que s'han proposat.

  Suport en l'interlocuci amb les institucions. Medici en els conflictes professionals i personals sorgits dinsl'equip tcnic i amb la presidncia.

  Concretaci de responsabilitats en accions o programes. Elaboraci duna base de dades d'adherits. Elaboraci de la memria del 2007.

  Fer de pont entre l'equip tcnic i el Consell de Direcci Preparaci de la documentaci per la Junta. Informar al president en tot moment de les tasques dutes aterme i de la necessitat de la seva intervenci.

  DespesesTotal

 • Gestieconmicai administrativaLa gesti del dia a dia

 • Snia JimenezAlina Cassany

  ResponsableOriol Costa

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEquip tcnic i persones scies del CST

  Objectius assolits Realitzar el Pla estratgic del CST.

  Valorar la realitzaci d'un projecte Life Governance.

  Gestionar la secretaria tcnica.

  Dinamis

 • Activitats dutes a termePla estratgic Elaboraci del full d'evoluci de la despesa i ingressos per

  partides. Unificaci de criteris comptables. Elaboraci del pressupost pel perode 2009-12. Previsi de tresoreria mensual pel 2009.

  Projecte Life Governance Revisi del document presentat el 2007. Elaboraci de resum i power point. Reuni amb la Direcci General de Participaci ciutadana. Manifest de municipis de comarques gironines pel canvi

  climtic. Reuni a Lloret de Mar amb participaci del CILMA. Participaci de l'equip de l'observatori en jornades vinculades

  al canvi climtic. Contacte amb Legambiente (ONG d'Itlia). Seguiment de l'actualitat del programa Life.

  Secretaria tcnica Elaboraci del pla estratgic 2008-2012 en curs. Definici de la poltica de contractaci dins dels membres del

  CST. Creaci d'un projecte de restauraci de Cal Monjo. Presentaci al premi SCOT. Inscripci a quatre registres administratius: Voluntariat ambiental,

  Entitats ambientals, Educaci ambiental i Protecci de dades. Signatura dun conveni de collaboraci amb la Fundaci

  SER.Gi.

  DespesesTotal

 • Valoraci del responsableL'endarreriment de l'estratgia de Cercles i problemes internsquotidians han retardat l'inici del Pla Estratgic. Es culminaramb l'aprovaci del pressupost 2009, pel qual sen far unaprojecci fins el 2012.

  La dependncia econmica de la Diputaci de Girona ha estancatel projecte Life Governance. Diverses reunions internes del CSTpel Life s'han desconvocat o aplaat. Encara no s'ha avaluatconjuntament el projecte.

  S'ha professionalitzat la gesti econmica mitjanant la unificacien una sola persona de les funcions de tresoreria, comptabilitat- fiscalitat i gesti del pressupost.S'ha millorat la descripci de les funcions de l'equip decoordinaci amb la implementaci de la figura d'un coordinador.Cal millorar la gesti del Consell de Direcci (dues reunions dequatre previstes) i el Consell Assessor (cap reuni).

 • Plade Comunicaci2008Pluja fina per divulgar la Nova Cultura del Territori

 • Ral VallsLloren PlanagumEquip de coordinaci del CST

  ResponsableAnna Grabalosa

  Persones que hi intervenen

  DestinatarisComunicaci externa: societat en general, societat propera al'Escola del Territori (Vall d'en Bas i Garrotxa), administracipblica, entitats ambientals, associacions de segon nivell, ONGsdiverses (culturals, associacions de vens, etc.), usuaris del medinatural (agricultors, ramaders, pescadors, caadors, etc.),empreses, collegis professionals, mbit universitari (professorsi estudiants), entitats cientfiques, comunitat educativa (mestres,pares i alumnes) i mitjans de comunicaci.

  Comunicaci interna: equip de coordinaci, equips dels projectes,Junta, Consell de Direcci, Consell Assessor i persones scies.

  Objectius assolits Afavorir la comunicaci i el coneixement entre l'equip tcnic,la Junta, les diferents rees de treball i el Consell de Direcci,cadascuna en el grau convenient.

  Mantenir unificada la imatge corporativa del CST. Arribar als mitjans de comunicaci i al gran pblic. Promoure la informaci electrnica del CST. Donar a conixer el CST a travs d'accions de RelacionsPbliques.

  Objectiu final: Donar notorietat al CST i les seves rees, quesiguin coneguts.

 • Activitats dutes a termeLes principals actuacions daquest 2008 sn:

  Comunicaci interna Elaboraci de tres nmeros del butllet intern Saps qu? pertal de difondre les activitats dels diferents projectes dins lequiptcnic del CST.

  Creaci de targetes de visita no nominals per a tots elsresponsables de projectes i promoci de ls del correu electrniccorporatiu del CST.

  Comunicaci amb els mitjans Emissi de quinze notes de premsa sobre novetats en els

  projectes del CST.

  Invitaci als mitjans a 32 actes organitzats per lentitat. Creaci duna base de dades de mitjans amb 235 entrades. Recull de premsa amb ms de 60 entrades.

  Comunicaci digital Posada en marxa l'Oficina Virtual. Aquest espai de treballvirtual permet compartir arxius interns (actes de reunions,propostes de projectes, etc), avaluar l'acompliment de lestasques i tenir un calendari d'actes interns com (reunions detreball, trobades amb administracions, etc.). A diferncia de lapgina web del CST -d'accs obert-, l'Oficina Virtual est dirigidaa l'equip tcnic del CST i cont documents i informaci decarcter intern.

  Promoci de la nova programaci de la pgina web. S'han fetaccions d'actualitzaci, per exemple incloure les notcies delCST en portada, extreure els titulars del portalwww.ecologistes.net i oferir-los en portada, aix com compartirl'agenda amb aquesta mateixa pgina web. D'altra banda, s'hancreat eines tils per a la gesti, com l'apartat de descrrega dedocuments o la galeria d'imatges. Daquesta manera el visitantpot trobar el conjunt de documentaci del CST. Al llarg d'aquest2008 la pgina ha rebut unes 2.500 visites.

  Comunicaci i Relacions Pbliques Participaci en fires i festes a travs de l'exposici itinerant

  No mexpliquis cuentus xinos! de lEscola del Territori.

  Representaci del CST al projecte People & Politics, coordinatper la Fundaci Desenvolupament Comuntari junt amb setorganitzacions de sis pasos europeus. El projecte t com afinalitat recollir mtodes i tcniques de participaci que facilitinla participaci de comunitats, grups i persones aldesenvolupament cultural, social, econmic i/o poltic de lentornon viuen. El projecte que el CST aporta s el procs participatiude definici de lEscola del Territori. El maig de 2008 vam serconvidats a una reuni internacional a Sucia i el projecte serpresentat el 2009 a Noruega.

 • DespesesTotal

  Valoraci de la responsableAl llarg d'aquest 2008, el CST i els seus projectes s'han posicionatcom a referent comunicatiu pel que fa a la Nova Cultural delTerritori. Els articles d'opini han tingut molt bona acollida entreels mitjans de comunicaci, i tamb les notes de premsad'accions palpables en el territori. Hem treballat, sobretot, ambdos focus: mitjans provincials i mitjans de La Garrotxa.

  El gran entrebanc d'aquest any ha estat la pgina web. El canvide servidor i de programador ha estat, per, una oportunitatper a tenir l'eina que necessitem i amb la possibilitat d'actualitzar-la nosaltres mateixos/es.

  Com a crtica, comentar que els arbres sovint no han deixatveure el bosc, cal que siguem ms proactius i creatius amb lacomunicaci. Ara tenim una base d'eines, metodologies icontactes i aquest 2009 s quan hem d'anar ms enll.

 • RelacionsInstitucionalsDonant a conixer el CST

 • Lloren PlanagumIsabel JunqueraAnna Grabalosa

  ResponsableRal Valls

  Persones que hi intervenen

  DestinatarisInstitucions i ens pblics

  Entitats i ONG

  Universitats i centres de recerca

  Institucions finanadores

  Objectius assolits Donar a conixer el CST. Representar el CST en actes pblics. Contactar amb entitats i ens finanadors.

 • Activitats dutes a terme

  8 de gener. Trobada amb Jordi Sargatal de laFundaci Territori i Paisatge.

  9 de gener. Procs de participaci ciutadanaal voltant de la conca del Fluvi organitzat perla COPA al Local Social de Joanetes.

  24 de gener. Trobada a Barcelona amb PauVidal, director de lObservatori del Tercer Sector.

  4 de febrer. Participaci a la Junta de lANGper informar de les activitats del CST i millorarsinrgies.

  7 de febrer. Participaci a la xerrada ConreusSocials al IGOP.

  11 de febrer. Trobada amb Enric Pardo, regidorde lAjuntament de Girona.

  18 de febrer. Participaci a la jornada depresentaci del Sistema dInformaci Territorialde Polgons Industrial organitzat per InstitutCartogrfic de Catalunya a Barcelona.

  25 de febrer. Trobada amb Rafel Llussprofessor del Departament de Geografia de laUdG per establir complicitats i organitzar lapresentaci del Informe de Sostenibilitat a laUdG.

  27 de febrer. Reuni a la FundaciDesenvolupament Comunitari pel projectePeople and Politics.

  3 de mar. Trobada amb CiU a Girona.

  4 de mar. Trobada amb Quim Brugu, DirectorGeneral de Participaci Ciutadana a Barcelona.

  5 de mar. Participaci a la Jornada deRururbanitzaci organitzada per FrancescMuoz de lObservatori de la Urbanitzaci dela UAB a Barcelona.

  6 de mar. Trobada amb Arcadi Calzada,president de la Fundaci Caixa Girona.

  11 de mar. Reuni amb Frederic Ximeno,Director General de Poltiques Ambiental delDMAH.12 de mar. Trobada amb Francesc Muoz delObservatori de la Urbanitzaci al CCCB aBarcelona. Trobada amb Moiss Jordi, membrede la Junta del CST i coordinador del AnuariTerritorial de Catalunya.

  25 de mar. Reuni amb Miquel Calm i PepCodony a lAjuntament de la Vall den Bas pelprojecte dadequaci de Cal Monjo.

  28 de mar. Signatura del conveni entre el CSTi la Fundaci SER.Gi a Girona.

  8 dabril. Trobada amb la COPA a Girona.

  11 dabril. Seminari a Joanetes amb FrancescMuoz de lObservatori de la Urbanitzaci.

  15 dabril. Presentaci del Informe deSostenibilitat de CCGG a la UdG.

  16 dabril. Trobada amb Marc Rius, director deParticipaci Ciutadana.

  29 dabril. Participaci al debat de Rdio Gironasobre els conflictes ambientals amb XavierRuscalleda, Joan Casas, alcalde de Sant Feliude Pallerols (gravat al Restaurant Europa dOlot).

  5 de maig. Presentaci a Cal Monjo del projectede lET a les entitats de la Vall den Bas.

  6 de maig. Participaci en la trobada del Consellde Recerca del Tercer Sector a Barcelona.

  7 de maig. Reuni a la FundaciDesenvolupament Comunitari pel projectePeople and Politics.

  16 de maig. Sopar debat amb Frederic Ximeno,director general de Poltiques Ambientals delDMAH al voltant de lEstratgia Catalana sobreel Canvi Climtic.

  11 de juny. Trobada amb Laia Torra la FundaciJaume Bofill a Barcelona .

  16 de juny. Trobada amb Eliseu T. Climent,director del Institut del Territori a Barcelona.

  1 de juliol. Seminari sobre la crisis energticai la fi del petroli barat amb Quim Sempere aCal Monjo de Sant Privat den Bas.

  10 de juliol. Trobada amb Frederic Ximeno(DMAH) i Josep Vila (UdG) per cercarcomplicitats entre el CST, el Institut de MediAmbient de lUdG i el DMAH a Barcelona.

  17 de juliol. Presentaci del CST a Sant Joande les Abadesses.

  A continuaci fem una relaci cronolgica de les reunions i actes en els quals sharepresentat el CST durant el 2008:

 • 19 de juliol. Acte dhomenatge al Dr. Badia iMargarit a Cal Monjo com agrament per lacessi de la casa per lactivitat de lET iponncia de Josep Maria Terricabres.

  4 dagost. Dinar-debat amb NriaBuenaventura, directora general de MediNatural per tractar temtiques relacionadesamb la protecci del territori a la Garrotxa.Convocat per Alternativa per a la Garrotxa.

  7 dagost. Trobada amb Miquel Macias i EsterBadosa, regidor i alcaldessa de Santa Pau.

  27 de setembre. Participaci al programamatinal de Bas Rdio.

  2 doctubre. Trobada amb Teresa Climent dela Fundaci Jaume Bofill a Barcelona.

  4 doctubre. Participaci a la trobadaorganitzada per la DG de Participaci Ciutadanaa Girona.

  15 doctubre. Participaci en la reuni delConsell Assessor del Tercer Sector a Barcelona.

  18 doctubre. Participaci al programa matinalde Bas Rdio.

  30 doctubre. Seminari amb Eliseu T. Climentde lInstitut del Territori a Cal Monjo amblobjectiu destablir complicitats i sinrgies.

  1 de novembre. Presentaci del CST alsMinyons Escoltes i Guies Sant Jordi en el marcdun cicle de formaci intern.

  10 de novembre. Trobada amb membresdentitats de la Plana de la Selva per iniciar unCercle de Sostenibilitat a La Selva.

  14 de novembre. Participaci a la reuniconvocada per lAjuntament de la Vall den Bassobre el conflicte de la variant de Les Preses.

  15 de novembre. Participaci al programamatina de Bas Rdio.

  24 de novembre. Reuni amb Teresa Climentde la Fundaci Jaume Bofill a Barcelona pertractar la possible subvenci del programaPlantat lhort de lET.

  25 de novembre. Trobada amb Eliseu T. Climentdel Institut del Territori, per establir complicitatsentre lIdT i el CST a Barcelona. Participaci ala presentaci de lAnuari Territorial deCatalunya 2007 a Barcelona.

  27 de novembre. Reuni, visita al Parlament icontactes amb grups poltics en el marc delprojecte People and Politics de la FundaciDesenvolupament Comunitari.

  29 de novembre. Participaci, via telefnicaen el programa matinal de Bas Rdio.Participaci en la presentaci de la RevistaLes Garrotxes a Cal Monjo de Sant Privat denBas a crrec de Ramon Esteban de El Punt.

  9 de desembre. Reuni amb Ruf Cerdan, entredaltres, per preparar la compareixenaparlamentaria al voltant de la Llei dAvaluaciAmbiental de Plans i Programes a Barcelona.

  10 de desembre. Compareixena davant laComissi Parlamentria respecte a la LleidAvaluaci Ambiental de Plans i Programesal Parlament de Catalunya a Barcelona.

 • DespesesTotal

 • Escola del Territori

  Escoladel Territori

 • Coordinacide l'Escoladel TerritoriL'equip de l'Escola... el dream team!

 • ResponsablesLloren Planagum (fins el maig 2008)Isabel Junquera (maig- desembre 2008)

  Entitats que hi intervenenTOSCA (Lloren Planagum)

  DestinatarisMembres de l'equip de l'Escola del Territori

  Objectius assolits Coordinar els projectes de lEscola del Territori. Representar de lEscola del Territori. Cercar finanament. Redactar memries i justificacions.

 • Activitats dutes a termeLes tasques que s'han dut a terme des de la coordinaci essintetitzen en:

  Seguiment dels diferents projectes.A partir de reunions amb els/les responsables dels projectes ireunions de tot l'equip ET Garrotxa cada 2 o 3 mesos (15 defebrer, 27 de mar, 15 de maig, 3 de juliol, 9 de setembre i 20de novembre). Proposta d'ordre del dia i redacci de l'acta deles reunions d'equip.

  Seguiment de dedicacions (base de dades) i pressupostassignat.

  Representaci de l'ET. A les reunions de l'equip de coordinaci del CST (integrat pelcoordinador -Lloren Planagum-, per la persona que coordinacada rea -Anna Grabalosa, Sergi Nuss/Pep Antequera, OriolCosta-, el secretari -Ral Valls- i el president -lex Casademunt).

  A entitats externes.

  A altres jornades organitzades per altres entitats, perl'Administraci, etc. (per exemple: Xarxa de Custdia del Territori,Xarxa de Recerca en Educaci per la Sostenibilitat).

  Representaci de l'ET davant el Consell Directiu (jornada del19 de juliol a Cal Monjo).

  Cerca de finanament, reunions amb les entitats convocantsi redacci de projectes.

  Redacci de la memria semestral per a l'Obra Social deCaixa Catalunya (FTiP).

  Participaci en la Fira de Sant Nicolau de El Mallol a travsde lexposici Tricaticatum (desembre 2008).

  Despeses* distribudes entre els projectes de lEscola

 • Valoraci dels responsablesCaldria elaborar una fitxa on hi constessin els objectius de lacoordinaci de l'Escola del Territori. Hauria de fer referncia ales tasques de la coordinaci i a les actuacions de millora quederivin de l'enquesta de balan anual.

  Caldria definir com es procedeix per a la cerca de finanamentper a projectes de l'ET (cerca d'oportunitat de finanament,redacci del projecte i presentaci projecte i altres documentsnecessaris), s a dir, si se'n responsabilitza la personaresponsable de cada projecte, si es fa des de la coordinaci,si es fa conjuntament, etc.

  El relleu en la coordinaci de l'ET ha estat totalment facilitadorper part d'en Lloren. Els aspectes que han suposat majordificultat deriven de la manca d'experincia prvia de coordinacid'un equip de 12 persones i d'un pressupost de 60.000 eurosvinculat, emmarcat i interdependent amb el del CST.

 • Valls vivesIniciant la custdia, difonent el patrimoni natural

 • Isabel JunqueraLloren PlanagumDavid Serramitjana

  ResponsableXavier Bjar

  Persones que hi intervenen

  DestinatarisEntitats (Associaci de vens de Joanetes, Associaci de vensde Sant Privat, Associaci de vens dHostalets, GECA), poblacilocal i propietaris de finques privades de la Vall den Bas.

  Objectius assolits Difondre els valors de la vegetaci, la flora i la fauna, els seus

  usos, impactes i amenaces.

  Proposar diversos acords de custdia a la Vall den Bas i iniciarlelaboraci dun Pla de Custdia del CST.

  Proposar ladequaci duna zona humida per a la divulgaci i la conservaci del patrimoni al voltant de laigua.

 • Activitats dutes a termeXerrades i sortides naturalistes per la Vall den BasLes tres sortides per observar orqudies que shavien de celebrarentre abril i juny no es van dur a terme. Dues delles per maltemps i laltra no es va programar. Shan proposat noves datespel2009.

  Tot i que lactivitat de Natura al lmit amb lAAVV.dHostalets noes va realitzar, es va creure convenient organitzar-ne una sobrerptils amb lAAVV de Sant Privat perqu encara no shaviatreballat mai amb aquesta entitat creada la primavera de 2008.Posteriorment la mateixa entitat va sollicitar una altra activitat,aquesta sobre les Cingleres del Puigsacalm.

  Altres activitats de difusiLexcursi sobre el Projecte Mussol a la Vall den Bas previstapel 24 de maig es va haver danullar per la pluja. Es va elaborarun article sobre la vegetaci i la flora de la Freixeneda de SantPrivat per a la revista Puigsacalm editada per la GECA.

  Projectes de custdiaAquest 2008 sha fet el seguiment de la finca El Gotll de SantPrivat den Bas, elaborant una proposta de contracte de custdiai lliurant-lo al propietari. Durant el 2009 es reprendr el contacte.

  Tamb sha fet el seguiment de la finca La Casica de Els Hostaletsde Bas i El Rost de Sant Privat den Bas. Daltra banda, tot ique estava previst, no sha fet la valoraci de la finca Els GoigsNous de Joanetes i queda pendent pel 2009.

  Tot i no estar programat, shan fet els primers contactes per afer el seguiment de la finca Les Serres de Sant Mart de Llmena.

  Pel que fa a lacord de Gesti als Emprius de Sant Privat amblAjuntament de la Vall den Bas, caldria establir responsabilitatsclares entre lequip de lEscola del Territori per treballar vers lagesti daquesta finca.

  Sha iniciat la redacci del Pla de Custdia del Centre per a laSostenibilitat Territorial, que t com a objectiu assentar les basesdaquesta prctica en el CST per tal de poder desenvolupar, demanera coherent i planificada, accions en custdia. El Plaincideix tamb en la relaci que el CST pot tenir amb les sevesentitats membres, les entitats dels futurs Cercles per a laSostenibilitat i la Xarxa de Custdia del Territori.

  Projectes de milloraElaboraci duna breu memria per a ladequaci de la bassadel Mol del Torrons (Bassa den Bas) per a oferir a universitarisen treballs de recerca o de final de carrera.

 • Valoraci del responsablePel que fa a les activitats de difusi, hi ha hagut molta dificultata lhora destablir contacte amb el coordinador del Concurs deDalla dels Hostalets i amb la presidenta de lAAVV de Joanetes.Cal prioritzar activitats amb lAAVV dHostalets perqu enguanyno se nha fet cap. Es poden proposar activitats dacci ambientalcom la neteja del riu.

  En les accions de custdia, sha intentat no pressionar elspropietaris, per potser hagus calgut estar-ne ms pendent ifer un bon seguiment. Cal augmentar la dedicaci i millorarlorganitzaci interna en aquest apartat.

  DespesesTotal

 • Territoriamb veuTreballant per crear un nou marc de relacions entre administracipblica i entitats de la Nova Cultura del Territori

 • Xevi BjarPep CodonyRal Valls

  Lloren PlanagumEngrcia CanalSanti (Ar)

  Pere Boada (Rius de vida)Miquel (economista, Setcases)Llus Lpez (advocat)

  ResponsableIsabel Junquera

  Persones que hi intervenen

  DestinatarisParc Natural de la Zona Volcnica de La Garrotxa i Integrantsde la Comissi Tcnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible(Turisme Garrotxa, Fundaci Garrotxa Lder, Consorci AltaGarrotxa i Fundaci dEstudis Superiors)

  Departament de Medi Ambient i Habitatge (Emili Santos CapSSTT a Girona-, Nria Bonaventura -DG Medi Natural-), Nacho(cap boscos), Santi (enginyer forestal), Ignasi (cos d'agentsrurals)

  Agncia Catalana de lAigua (ACA)

  Departament de Poltica Territorial i Obres Pbliques

  Objectius assolits Continuar amb la dinamitzaci de lespai de participaci que

  aglutini les entitats i persones fsiques.

  Valorar la possibilitat de crear un servei tcnic a entitats i moviments en la defensa del territori per ajudar-los i assessorar-los.

 • Activitats dutes a termeDinamitzaci de lespai de participaciShan realitzat nombroses trobades ambdiferents entitats de la comarca per tal deconvidar-los a participar en el CST per nosha organitzat cap trobada encaminada adebatre poltiques pbliques o actuacionsconcretes de ladministraci. La dinamitzacide la participaci en el marc del CST ha estatefectiva (i en el darrer trimestre vinculada alestratgia dels cercles) per ha mancattraslladar la nostra fora a lesfera deladministraci.

  Per tant, sha aconseguit la participacidentitats en el CST i sha estat presentactivament en canals de participaci ja creats,sense promouren de nous.

  Tot i aix, el CST ha estat present a:

  La Comissi Tcnica de la Carta Europea deTurisme Sostenible. s la comissi deseguiment daquest instrument voluntari degesti del turisme en tot lmbit de la comarca.Hi hem estat presents inicialment a travs dePep Codony i, ms tard, de Lloren Planagum.Isabel Junquera i Engrcia Canal hi han estatsempre presents, ats que la primera en portala Secretaria Tcnica i la segona s membrede la Comissi. Perode: reunions trimestralsdurant tot el 2008.

  Procs participatiu de la Conca del Fluvi.Organitzat per lAgncia Catalana de lAiguaentre els mesos de desembre de 2007 i maigde 2008. Hi ha participat Pep Codony, LlorenPlanagum, Xevi Bjar i Isabel Junquera. Vegeufitxa especfica del procs.

  Trobada entre ciutadania administraci(people&politics), promoguda per lAjuntamentde la Vall den Bas i amb representants delDPTOP, en relaci amb la variant de Les Preses(divendres 7 de novembre 08). Ats el millorabledesenvolupament de la trobada, senorganitzar una altra, per part del CST, pera acabar de facilitar informaci sobre aquestainfraestructura. En relaci amb aquestainfraestructura sha mantingut dues reunionsindividualitzades amb Miquel Calm, alcalde dela Vall den Bas (Lloren i Isabel 9 doctubre i3 de desembre 08).

  Compareixena davant la Comissi de MediAmbient i Habitatge per exposar la posici delCST respecte el Projecte de Llei davaluaciambiental de plans i programes (10 dedesembre 08).

  Servei tcnic a entitatsEl CST no ha comptat amb un servei tcnicprpiament per s que sha donat suport aentitats que en determinats moments hannecessitat un assessorament. Gran partdaquest assessorament sha ofert a nivell ittol individual per sha collaborat tamb enun cas concret respecte la proposta delDepartament de Medi Ambient i Habitatgeduna tala dun bosc de pi negre semimadura Carboners (finca de la Generalitat amb dretdexplotaci de lAj. de Setcases) on les entitatsvan mostrar-hi la seva oposici. A peticidentitats de la zona i dels SSTT a Girona delDMAH es va concertar una reuni entornaquesta problemtica; en aquesta reuni (dijous25 de setembre 08) Lloren Planagum vadesenvolupar un paper de mediaci. Com aresultat de la reuni el DMAH es vacomprometre a engegar un procs participatiuentre administraci, Ajuntament i tcnics/quesper a decidir quin ha de ser el futur de la finca.

 • Valoraci de la responsableTerritori amb Veu no ho tingut una iniciativa durant lany 2008sin que ms aviat ha consistit en reforar els canals departicipaci ja oberts per a destacar i remarcar la participacidel CST en diferents rees de gesti i poltiques pbliques queja es duien a terme. Ns exemple la participaci a la comissitcnica de la Carta Europea de Turisme Sostenible i lassistnciaactiva al procs participatiu de la Conca del Riu Fluvi dut aterme per lACA.

  El CST ha acomplert la seva funci com a espai de participacii trobada dentitats interessades en promoure la Nova Culturadel Territori, espai que es veur encara ms reforat a partir delfuncionament a partir de cercles territorials.

  Aquesta dualitat dobjectius (participaci interna i externa) esreflecteix en la fitxa de Territori amb Veu inclosa en el programadactuaci del 2008, on els objectius que es fixen van encaminatsa articular la participaci efectiva de les entitats en els processosparticipatius creats per ladministraci per la temporitzaciens indica que el 2008 ha destar dedicat principalment a establircontacte i mantenir entrevistes personals amb entitats.

  DespesesTotal

 • Procsparticipatiude la concadel Fluvii rieresdel Montgri Empord

 • Xavier BjarJosep Codony

  Lloren PlanagumIsabel Junquera

  ResponsableAgncia Catalana de lAigua

  Persones que hi intervenen

  Sessions1. Sessi informativa del 12/12/2007 a Olot

  2. Taller 2: Sectorial entitats del 09/01/2008 a Joanetes (La Vall den Bas):

  3. Sessi plenria de les sectorials del 22/01/2008 a Sant Pere Pescador

  4. 1 Taula temtica sobre estalvi, consum i abastament del 13/02/2008 a Besal

  5. 2 Taula temtica sobre estalvi, consum i aastament del 03/03/2008 a Besal

  6. Sessi plenria de propostes del 26/03/2008 a Besal

  7. Sessi de retorn del 20/05/2008 a Olot

  Objectius assolits Participar en el procs per aportar el coneixement local del

  Fluvi per a la millora del medi, ls racional del recursos, la minimitzaci dimpactes i la conservaci del sistema fluvial; iper a formar part del Consell de Conca del Fluvi

  Aportar una visi ambiental i proposar diversos objectius al llarg del procs, alguns dels quals han estat incorporats per lACA al Pla de Gesti de Conca del Fluvi.

 • Planta't a l'hort!Curs prctic d'iniciacia l'horticultura familiarecolgicaCada cop som ms els plantats a l'hort!

 • Kilian SampolJess Vegas

  Montse MirallesCarme Plana

  Josep Esquena

  ResponsableLaura Bogu

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisPblic en general que tingui inters en aprendre a tenir curad'un hort per l'abastament familiar a partir de tcniquesecolgiques i sostenibles.

  Objectius assolitsProgramar i fer un curs per iniciar-se en la planificaci i dissenyd'un hort familiar per: Aprendre a treballar i preparar una parcella de terra per a

  cultivar-hi

  Conixer diferents tipus de cultius, les seves necessitats i lestasques associades al llarg de l'any

  Descobrir diferents tcniques bsiques pel maneig d'un hortfamiliar (reg, compostatge, planter, etc.)

  Experimentar en una parcella els continguts del curs, desenvolupant-hi un petit hort propi

  Museu dels Volcans dOlotInstitut de Cultura de la Ciutat d'OlotIES La Garrotxa

  EcollavorsLa Cupp

 • Activitats dutes a termeEl curs es va impartir durant els mesos d'abril a setembre enunes parceloles de l'Ajuntament d'Olot, vora el recinte del ParcNou, i el procs de preparaci i coordinaci del curs es vaestendre dels mesos de gener a desembre de 2008.

  A l'edici del 2008 hi van participar un total de 24 alumnes(gaireb el doble dels 13 de l'edici anterior), repartits en 13parcelles de la forma segent: tres alumnes sense parcella,set alumnes amb parcella individual, vuit alumnes amb parcellacompartida entre dos, i sis alumnes amb parcella compartidaentre tres persones. Es va superar, doncs, el mxim d'alumnesprevistos donat l'alt inters que va despertar el curs i la insistnciadels interessats, i al fet que la majoria d'alumnes van preferircompartir l'hort donant marge a ampliar el nombre d'inscritsper omplir totes les parceloles previstes.

  El curs va oferir un programa formatiu basat en sessionsprctiques, acompanyades d'un recull de documentaci, pertal d'adquirir els coneixements bsics per portar un hort familiarde forma ecolgica i sostenible.

  Les activitats dutes a terme al llarg de l'any han estat:

  Preparaci del curs: revisi dels continguts de l'edici anterior,definici calendari i programa 2008.

  Preparaci del material del curs: revisi de la documentacidel curs anterior, definir documentaci curs 2008, i preparacide les carpetes de documents pels participants.

  Coordinaci: contacte i organitzaci amb els docents, compresde material, inscripcions, preparaci dia a dia previ-posteriora cada sessi.

  Difusi del curs: elaboraci trptic, notes premsa, mailing.

  Preparaci de parcelles: coordinaci per fer portar composti llaurar el camp.

  Desenvolupament del curs: 6 sessions terico - prctiques, i3 sessions de seguiment.

  Valoraci i tancament del curs.

 • Valoraci de la responsableL'equip que ha tirat endavant el curs valora molt positivamenten general el desenvolupament d'aquest. Es considera un xitel nombre de participants, i els resultats obtinguts. La relaciamb el grup ha estat en tot moment molt bona, i s'ha intentatsuperar els imprevistos que han pogut sorgir comentant-se entot moment amb els alumnes i considerant-ne la seva opini.Es veu molt satisfactriament el fet que gran part dels alumneshan manifestat la voluntat al finalitzar el curs de continuar menantun hort, assolit- se un dels objectius que seria donar eines a lapoblaci per optar per un consum responsable, i recuperarl'horticultura familiar com una activitat habitual.Es considera un xit la realitzaci d'una segona edici del cursamb el doble de participants que l'anterior. El format generaldel curs tal i com s'ha fet ha estat en general molt satisfactoripels participants, la valoraci global ha estat d'un 4,42 sobre5, tot i que cal tenir en compte les propostes dels propisparticipants, dels docents, i dels organitzadors.

  Caldria preveure avanar encara ms el calendari del curs enprximes edicions, i reajustar-lo a les propostes que han sortit.Cal estudiar com s'organitza el manteniment de la infraestructurade reg i de les parcelles en general.

  Cal valorar si s possible elaborar una documentaci prpia delcurs.

  DespesesCost de la realitzaci i desenvolupament del curs

 • Gent de la vallVides i costumsa la Vall d'en BasParticipaci de la Vall a travs d'un documental

 • ResponsableGemma Duran

  Persones que hi intervenenEva DuranAnna GrabalosaMarc Planagum

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisPoblaci local, entitats i particulars de la Vall d'en Bas.

  Objectius assolits Informar del programa a la poblaci de la Vall.

  Fer recerca histrica i documental genrica que pugui servircom a font a tot el programa, a partir de la qual es puguingenerar temtiques diverses.

  Entrevistar a persones coneixedores del territori.

  Entrevistar a especialistes de la temtica del documental.

  Entrevistar els habitants de la Vall per donar testimoni de lesseves vivncies i recollir opinions sobre el present i futur de laVall.

  Filmar i gravar els testimonis.

  Ajuntament de la Vall d'en BasCooperativa VerntallatArxiu Histric de GironaArxiu d'Imatges de la Diputaci de GironaArxiu Comarcal de la GarrotxaBiblioteca Vayreda dOlotComissi de festes de JoanetesComissi de festes de La PinyaComissi de festes dels Hostalets d'en BasComissi de festes de Puigpardines

  Comissi de festes del MallolComissi de festes de St. Privat d'en BasComissi de festes de St. Esteve d'en BasCEIP Verntallat (comissi pedaggica del centre i lesdues classes de 3r de primria)

  Persones entrevistades durant les festes majorsPersones entrevistades i coneixedores de lareparcellaci histria de la Vall:Emili Salavedra i Josep Maria Ginabreda

 • Activitats dutes a terme Informar del programa a la poblaci de la VallEl primer que es va fer va ser contactar amb l'ajuntament de laVall d'en Bas per presentar el programa i aix, establir aliances.Se'ns va comunicar que ens ajudarien a trobar personesconeixedores de la histria de la Vall, susceptibles de serentrevistades i tamb es van oferir en la difusi el programa, atravs del seu espai radiofnic local.Es va preparar un cartell i una nota de premsa per enviar alsdiferents mitjans de comunicaci. Vam reunir-nos amb lescomissions de festes de tots els pobles per explicar-los elprograma i demanar-los la seva collaboraci, adjuntant el cartella tots els programes de festa que es repartien casa per casa.I al mateix temps, moltes persones de la comissi ja citavenalguns dels vens del seu poble que calia entrevistar. Alhora,repartint porta per porta el programa, tamb van engrescar ams d'una persona perqu dons el seu testimoni a la cmerael dia de festa major.

  Recerca histrica i documental genrica que pugui servircom a font a tot el programa, a partir de la qual es puguingenerar temtiques diversesEs va fer la recerca histrica, documental i fotogrfica perInternet, a la biblioteca d'Olot, a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxai a l'Arxiu Histric de Girona.Tenim ms de 40 fotografies antigues i localitzats els plnolsde la vall, d'abans i desprs de la reparcellaci per poderretratar i incorporar al documental.

  Entrevistes a persones coneixedores del territoriEs va entrevistar a Joan Juvanteny, antic ferrer de Joanetes idonat que posteriorment, vam decidir que la temtica del primerdocumental seria l'origen administratiu actual de la vall, tractantla reparcellaci i de la idiosincrsia dels diferents pobles, ja noes van entrevistar ms artesans.

  Entrevistes amb especialistes de la temtica del documentalEl 13 de juny, es van entrevistar Emili Salavedra, antic secretaride l'Ajuntament en el moment que es va dur a terme lareparcellaci a la vall.I el 30 de juny, es va entrevistar al gerent de la CooperativaVerntallat, Josep Maria Ginabreda, perqu ens informs del'origen de la cooperativa, arran de la reparcellaci de la Vall.

 • DespesesTotal

  Entrevistes a habitants de la vall per donar testimoni deles seves vivncies i recollir opinions sobre el present i futurde la Vall.Les entrevistes gravades es a les Festes Majors van realitzarsegons el quadre lateral.

  Noms dir que a causa de la pluja, es va suspendre la gravacia la festa del poble del Mallol.

  Tenim gravats els testimonis de quatre persones a Joanetes,set de La Pinya, onze dels Hostalets d'en Bas, tres dePuigpardines, sis de Sant Privat d'en Bas i sis de St. Esteved'en Bas, que representen un total de 37 entrevistats.

  El dia 18 de novembre es va realitzar la trobada d'avis i viesamb els 44 nens i nenes de 3r del CEIP Verntallat. En aquestatrobada intergeneracional, l'avi Joan Juvanteny (ferrer) i lesvies, Paquita Gamel (mestressa de casa) i Pilar Guitart (ex-cuinera de l'escola) van explicar als nens i nenes com es viviaantigament a la Vall. Per il.lustrar aquells temps viscuts, els avisvan ensenyar alguns objectes i fotografies antigues. Desprsd'una breu presentaci de l'avi i vies, els alumnes van fer-lospreguntes sobre aquells temps viscuts i van gaudir de lesexplicacions.

  El mateix dia, vam entrevistar als nens i nens per preguntar-lossobre le present i futur de la vall d'en Bas. Per entrevistar als44 alumnes va caler que les tutores ens ajudessin a fer petitsgrups de tres persones que ordenadament entrven a la bibliotecaperqu els entrevistssim.

  Filmaci i gravaci del testimonis.Totes les entrevistes realitzades durant les festes majors i latrobada a l'escola Verntallat estan gravades. Ens manquen lesgravacions de l'entrevista a l'Emili Salavedra i a una personaexperta i coneixedora de la Vall per afegir un missatge en relacia la filosofia del Centre per la Sostenibilitat Territorial per incloure'lal documental.A ms a ms, el productor ha estat alguns dies fotografiantdiferents imatges i escenes susceptibles de ser incorporadesal documental, ampliant aix el fons documental obtenint imatgesdel present de la Vall.

  Festes Majors

  Joanetes27 jul.de 17 a 20:30h

  La Pinya03 ag.de 17 a 20:30h

  Hostalets d'en Bas15 ag.de 10 a 14h

  Puigpardines15 ag.de 17 a 20:30h

  Sant Privat24 ag.de 17 a 20:30h

  El Mallol, anul.lada31 ag.de 17 a 20:30h

  St Esteve d'en Bas21 set.de 17 a 20:30h

 • Valoraci de la responsablei co-responsablesSi per valorar ens fixem en com s'han acomplert els objectiuprevistos, el programa va per bon cam, tot i que encara li mancapart de la feina per realitzar el documental.

  Per una banda, s'ha de considerar que hi va haver un retard enl'inici del programa, durant els primers mesos vam estar definintel projecte i finalment vam comenar amb entrevistes i contactesa partir del maig.

  Hem de tenir present que s un programa on hi intervenenpersones d'mbits molt diferents i almenys dues d'elles, maino havien treballat en el camp dels audiovisuals.Poder disposarde ms recursos tcnics, tant materials com humans haurienagilitzat el desenvolupament daquest projecte,marcadamentaudiovisual.

  Aquest 2008 vol acabar amb la feina d'obtenci d'imatges,gravaci d'entrevistes i recerca documental, histrica i fotogrficadel programa.

  I es preveu que la feina de muntatge i presentaci-retorn deldocumental a la poblaci s'efectu durant el primer trimestre del'any 2009.

  Per acabar, cal dir que un dels objectius del programa, que sel de crear un procs participatiu a la Vall s'ha assolit, perqubona part de la poblaci de la Vall sap que estem fent eldocumental (comissions de festes, ajuntament, cooperativa,escola).De forma directa, perqu hi ha participat o indirectament,a travs de les persones de l'entorn proper de les que hi hanparticipat.Sens dubte, gent de la Vall s'ha donat a conixer a la poblacide la Vall d'en Bas i pels comentaris de la gent s un programamolt interessant i necessari per conixer el passat, parlar delpresent i futur, donat que justament a la Vall de canvis se'nproduiran i no menyspreables.

  Esperem poder presentar el documental, que sobretot la poblacide la Vall quedi satisfeta i demani tractar diferents temtiquesen els futurs captols.

 • Fet a midaIntercanvi d'experincies entre entitats

 • ResponsableMarta Fontaniol

  Persones que hi intervenenEster MorchnIsabel Junquera

  Gemma DuranLloren Planagum

  Anna Grabalosa

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEntitats ambientalistes i culturals que tinguin el territori com ambit d'acci i que siguin geogrficament properes iideolgicament i culturalment semblants.

  Objectius assolits Crear un servei de capacitaci als responsables d'entitats dela poblaci organitzada per millorar l'eficincia en temtiquesrelacionades amb l'organitzaci de la mateixa entitat.

  Programar el servei a oferir a travs d'un procs de participacide les mateixes entitats per tal d'arribar a definir un programade formaci conjunt.

  Comenar a crear cultura participativa i democrtica a laciutadania per tal d'implicar-los en les poltiques de sostenibilitat.

  La Llmena, Espai NaturalGrup Defensa del TerSalvem les VallsLa Cupp, SCCLFundaci FaunaSalvem el Pla de VidreresEcologistes.net

  Mou-te en BiciGrup Excursionista Amerenc EsquellesAssociaci Naturalistes de GironaCentre d'Educaci Ambiental Alt TerAssociaci Naturalistes i Ecologistes de la Garrotxa

 • Activitats dutes a termeDurant el 2008 s'ha dut a terme tres sessions de participaci.

  Sessi 1. Dia: 19 de gener de 2008L'objectiu de la sessi era fer una diagnosi dels punts feblesde les diverses entitats presents per tal de poder detectar lesnecessitats en quant a formaci. Com a objectiu secundari hihavia el fet de crear un espai de trobada entre diverses entitatsms o menys semblants i properes i per tant compartirexperincies i al mateix temps coneixements de les unes a lesaltres.

  Sessi 2. Dia: 5 dabril de 2008L'objectiu principal de la sessi era que a partir de diferentstallers participatius, es proposessin accions formatives concretesper dur a terme al llarg del 2008 per comenar a abordar lesnecessitats ms importants per les entitats participants en elprocs. Com a objectiu secundari, igual que a la primera sessi,hi havia el fet de crear un espai de trobada entre diverses entitatsms o menys semblants i properes i per tant compartirexperincies i al mateix temps coneixements de les unes a lesaltres.

  Sessi 3. Dia: 13 de desembre de 2008Primera sessi prpiament de formaci d'entitats a partir deles necessitats detectades en les sessions anteriors. La sesside formaci va ser un taller prctic denominat Com organitzarun acte?. La sessi, celebrada en el marc de la Fira Eco-s, vaser conduda per Rosa M Collell, i va consistir en exposar elselements bsics que cal tenir en compte tant a l'hora de planificarun acte com en durant el seu desenvolupament: elecci del/laponent, convocatria de mitjans, composici de la taula deponents, imatge de l'entitat organitzadora, senyalitzaci del'espai, etc. La sessi, d'unes dues hores de durada, va ser decarcter totalment prctic i els coneixements es varen adquirira partir d'analitzar les errades que s'havien coms enl'organitzaci del propi taller.

 • Valoraci de la responsableCom a valoraci destacar que les dues sessions participativesvan anar fora b, sobretot la primera. En la segona sessi noes va acabar d'aconseguir l'objectiu principal que era entre totsdefinir el programa d'actuacions, per s que a partir de lesaportacions dels participants, des de la coordinaci es va poderdefinir el programa d'activitats pel 2009.

  Com a millora cal dir que no hem complert amb el calendariprogramat, ja que a la tardor s'havia de dur a terme una sessiamb la participaci d'entitats de fora de Catalunya i de lacomarca per tal d'explicar experincies sobre la motivaci iimplicaci dels associats i membres de les entitats i no s'ha duta terme.

  DespesesTotal

 • 2.977

 • Jo crio meduses, i tu?

  ExposiciNo m'expliquiscuentus xinos!

 • Responsables

  Persones que hi intervenen

  Ester Morchn (itinerncia i materials)Anna Grabalosa (marxandatge i difusi)

  Lloren PlanagumRal Vallslex CasademuntOriol Piferrer

  Xavier BjarIsabel JunqueraEmma SoyAnna Jimnez

  Oriol CostaGemma DuranMarc PlanagumNoem Casadell

  Entitats que hi intervenenAjuntament d'OlotAjuntament de GironaInstitut de Govern i Poltiques

  PbliquesFira Eco-s

  DestinatarisPblic en general, escolars, estudiants i universitaris, docents,gent de la Vall d'en Bas, institucions, mitjans de comunicaci,empreses, visitants de la seu de l'Escola del Territori (Sant Privatd'en Bas).

  Objectius assolits Atreure l'atenci del pblic poc sensible als temes de la

  sostenibilitat.

  Difondre a nou indrets de la comarques de Girona el conceptede la Nova Cultura del Territori a partir del material creat.

  Crear un material educatiu genric de suport a l'exposici.

  Fer una lnea de marxandatge relacionada amb l'exposici.

 • Plaa Clar, Olot1 de maig

  Centre Cultural La Merc,Girona (Dies d'ecologia)del 2 al 6 de juny

  Rambla de Girona (Diesd'ecologia)7 de juny

  Joanetes (Festa Major)27 de juliol

  La Pinya (Festa Major)3 d'agost

  Els Hostalets (Festa Major)15 d'agost

  Seu de l'IGOP, Barcelonade l'1 al 16 d'octubre

  Fira de Sant Lluc, Olotdel 16 al 19 d'octubre

  Fira Eco-s, Gironadel 12 al 14 de desembre

  Activitats dutes a termeNou itinerncies

  Tot i que en un principi s'havia acordat que l'exposici aniriasempre acompanyada d'un punt informatiu de suport, la mancade disponibilitat de l'equip de l'Escola ho ha fet reconsiderar.Noms s'ha acompanyat en dues de les sis itinerncies.

  Guia de l'exposiciPer a complementar els ttems hem preparat una guia del'exposici que sha lliurat a les persones que han participat ales visites guiades. s un conjunt de sis fitxes amb els ttols iles histries i un conjunt d'activitats per a reflexionar. Com aelement de participaci, s'ha posat a la disposici del pblicuns post-it perqu puguin escriure idees, suggeriments ipropostes positives en relaci a les histries que s'expliquenals ttems i enganxar-los-hi.

  Visites guiadesPer a la inauguraci de lexposici (1 de maig, Plaa Clar, Olot)es van preveure dues visites guiades per es van haver d'anullarper manca d'assistncia. Aquest s un recurs preparat que nos'ha pogut dur a terme perqu no hi ha hagut demanda. Lnicavisita guiada que s'ha fet ha estat en el marc de la Fira Eco-s,desprs del taller Com organitzar un acte? del programa Feta mida.

  MarxandatgeS'ha elaborat dues versions de xapes amb cadascuna de lessis histries de l'exposici, per tant, sn dotze models. Tambs'han fet imans de nevera amb el lema Cada mat esmorzoren, histria que est relacionada amb els brics de llet.

  DifusiPer a fer difusi de l'exposici s'ha elaborat un dossier depremsa, un cartell genric i s'ha fet un mailing de cada itinerncia.

 • DespesesTotal

  Pgina webEl novembre de 2008 s'ha posat en funcionament la pginaweb www.nomexpliquiscuentusxinos.cat, on s'hi poden trobarels textos dels ttems expositius; una ampliaci i ressenya defonts de consulta; la guia de l'exposici; el calendari d'on estl'exposici; formulari de reserva; i botiga virtual on poder comprarels elements de marxandatge.

  Valoraci deles responsablesEl 2008 ha estat un any intens per a l'exposici No m'expliquiscuentus xinos! amb dos moments principals. El primer a principisd'any quan es van inaugurar els ttems i per fi es van podermostrar. El segon ha estat a finals d'any, quan hem posat en marxala pgina web de l'exposici.

  El conjunt de totes les eines elaborades (ttems, guia, marxandatge,pgina web) configuren l'exposici, trencant d'aquesta manerales barreres entre formats i convertint-la en una campanya desensibilitzaci dirigida a tots els pblics, on cadasc escollir quingrau d'informaci vol obtenir-ne.

  Mirant al 2009, caldria preveure ampliar l'exposici amb un ttemms i portar-la a fires d'abast catal installant-la en llocs on passimolta gent, a part d'oferir-la a municipis i centres educatius. Tambampliar la gamma de productes de marxandatge, sobretotsamarretes que puguin garantir-ne una presncia al carrer. Reprendreels contactes amb els mitjans de comunicaci perqu puguin ferdifusi de la iniciativa ser un altra acci a realitzar.

 • EducAcciL'EducAcci comena a arrelar

 • ResponsableNoem Casadell

  Persones que hi intervenenGemma DuranXevi BjarLloren PlanagumMafa Bau

  Noem CasadellPrem Pau PuigEster MorchonLaura Bogu

  David SerramitjanaDavid Gimeno

  Entitats que hi intervenenLa CuppTOSCA

  DestinatarisCentres educatius de la comarca de la GarrotxaCentres educatius de la provncia de GironaAlumnes i docents

  Objectius assolits Vincular les activitats pedaggiques a projectes de millora delterritori.

  Comercialitzar l'oferta pedaggica personalment als centreseducatius i/o vinculada a l'estudi de necessitats educatives.

  Elaborar material didctic per l'exposici No mexpliquiscuentus xinos! (vegeu fitxa Exposici).

  Fundaci FaunaAgrupaci Naturalista de la Garrotxa

 • Activitats dutes a terme

  DATA

  11 de mar23 de mar25 d'abril

  21 abril

  7 de maig8 de maig

  28 de maig

  Juny-Agost

  Setembre 2008-juny 2009

  19 de novembre

  ACTIVITAT

  Coneixement de l'libaCollocaci d'un niu

  L'hort de l'escola

  Itinerari de descobertade flors

  Recorregut de vegetaciel riu Fluvi

  Planta't a l'hort(2 sessions prvies i 5 tallers)

  El Consum, una cursasense final

  Redacci i elaboraci del projecte: Escola i comunitat.Disseny de l'activitat i disseny d'una guia pel docent/educador.

  CENTRE EDUCATIU

  Escola PiaOlot

  CEIP El Morrot

  CEIP Joan MaragallSanta Pau

  CEIP Verntallat-Valld'en Bas

  CEIP Joan Maragall-Santa Pau

  CEIP Les Escomes-St. Jaume Llierca

  Collegi VedrunaArbcies

  NIVELL PARTICIPANTS

  20 alumnesParlament Verd(de 5 a 4t ESO)

  25 alumnesd'Educ. Infantil

  61 alumnesdEduc. Infantil i Primria

  33 alumnesde Cicle Mitj

  63 alumnesdEduc. Infantil i Primria

  45 alumnesdEduc. Infantil i Primria

  40 alumnesde cicle Mitj

  EDUCADORS

  David.S i Noem

  Laura i Prem

  Gemma

  Mafa i David.G

  Prem, Laura,David.G i Noem

  Prem i Laura

  Laura, David.G i Prem

  Noem i David.G

  Vinculaci les activitats pedaggiques a projectes demillora del territori.

  Comercialitzaci de l'oferta pedaggica personalment alscentres educatius i/o vinculada a l'estudi de necessitatseducatives

  Reuni amb lInstitut Municipal d'Educacid'Olot per explicar el projecte. Han fet difusiper correu electrnic als centres educatius dela Garrotxa. Gener 2008.

  Realitzaci de lestudi La sostenibilitat alscentres educatius. Els objectius de lestudihan estat: detectar necessitats dels centreseducatius pel que fa a temtiques ambientals// Comparar els resultats amb les activitatsd'EducAcci // Crear i/o adaptar, alguna de lesactivitats // Presentar l'Escola del Territori alscentres.Vam fer el contacte per correu electrnic a totsels centres educatius de les comarquesgironines (360). Gener-Febrer 2008.Entre febrer i marig shan visitat noms elscentres educatius de la Garrotxa (20 dels 27centres) i, el setembre, sha fet la presentacide l'estudi i la difusi dels resultats.

  Shan mantingut contacte amb l'IME per poderoferir les activitats d'EducAcci a la guia derecursos educatius: Obrint portes- curs 2008-2009. Juny 2008.

  Shan ofert gratutament les activitatsEducAcci als centres educatius de la Garrotxaa travs del web de l'IME. Juliol 2008.

  Sha trams per correu postal el dpticEducAcci a 347 centres educatius de laprovncia de Girona. Agost 2008.

 • Valoraci de la responsableLa valoraci general de les actuacions realitzades s positiva.

  Algunes propostes per al curs 2009-2010 sn: Tornar a formar part de la guia de recursos de l'IME. Establir cost per les activitats que s'ofereixen als centres

  educatius de la Garrotxa.

  DespesesTotal

 • Cada granetde sorra comptaUn cmic per a difondre la Nova Cultura del Territori

 • ResponsableDavid Serramitjana

  Persones que hi intervenenAnna TubertAnna Grabalosa

  Entitats que hi intervenenFundaci Fauna

  DestinatarisNois i noies de 10 a 12 anys i adults

  Objectius assolits Elaborar un gui pel cmic Fer les bases pel concurs

  Activitats dutes a terme

  DespesesTotal

  Valoraci de la responsable

  A travs de reunions puntuals i treball percorreu electrnic, shan creat les bases peral concurs per a escollir el/la dibuixant delcmic sobre la Nova Cultura del Territori.Hem fet passos incipients per a contactaramb les escoles dart de la comarca.

  Tamb sha elaborat un gui esquemticdels continguts del cmic, que tindr unaestructura de lestil tria la teva aventura,on el lector pot escollir entre tres possiblesfinals.

  Ha faltat dedicaci de les dues persones que porten el projectei tamb ha mancat la resposta dalgunes escoles de la Garrotxa,aquests sn els motius pels quals sha allargat en el temps.

 • + Que turistes!Afavorint el turisme responsable

 • Equip tcnic de l'Escola del TerritoriRaquel Barba

  ResponsableEngrcia Canal

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisPoblaci local (comarca de la Garrotxa i entorn).

  Objectius assolits Organitzar i promoure espais de debat, xerrades, cursos,intercanvis d'opinions, etc. per sensibilitzar sobre temes deturisme responsable.

  Fundaci d'Estudis Superiors dOlot

 • Activitats dutes a termeEstabliment de contactes amb professionals i/o experts enel sector del turisme sostenibleAnna Rodrguez (diplomada en turisme i responsable de TerraSakra, hacia un nuevo turismo, entitat especialitzada en lacreaci, gesti i promoci de turisme sostenible a Barcelona.www.terrasakra.es).Raquel Barba (diplomada en turisme).Slvia Grau (diplomada en turisme i gestora cultural).

  Organitzaci dun acte sobre temtica de turismeresponsableXerrada Boa viagem! Viatgem a Cap Verd. Una proposta deturisme responsable. La xerrada es va realitzar el dia 30 demaig a les 19h a l'Institut municipal de promoci de la ciutatd'Olot. Fou a crrec de Slvia Grau (gestora cultural), va fer unaintroducci del sector turstic per acabar ubicant el turismesostenible i Elisenda Copons, autora d'una guia de viatge a CapVerd, va relatar un viatge a Cap Verd a travs de diapositives.Al final de la xerrada hi va haver un torn obert de paraula on elsparticipants van poden intercanviar comentaris amb les ponents.Van participar-hi unes 30 persones.

  Contacte amb dues persones per realitzar les properesxerrades sobre turisme responsable pel 2009Ernest Caadas (www.fundacionluciernaga.org).Ferran Guallar (director de l'Institut Jane Godall a Espanya).www.ecoviajeros.org i www.turismo-solidario.es.

  Creaci d'un recurs on es recullin recomanacions per afavorirels viatges sosteniblesS'acorda que aquest recurs ser en format de Quadern deviatge del Turista responsable. Enguany s'ha elaborat l'estructurai contingut bsic del quadern de viatge consensuat amb totl'equip de l'Escola del Territori.

  Difusi de l'Escola del Territori i del projecte +que turistes!S'ha vist convenient visitar directament a entitats relacionadesamb el turisme i la formaci de la Garrotxa, per donar-los aconixer els objectius del programa i establir futurescollaboracions. S'ha visitat:

  Turisme Garrotxa. Els va interessar el projecte i van decidirincloure un enlla del CST a la seva pgina web:www.turismegarrotxa.com.

  Fundaci d'Estudis Superiors d'Olot. Els va interessar elprojecte i van collaborar en la difusi de la xerrada Boaviagem!. Es va acordar que el proper 2009 s'organitzaria uncurs de formaci sobre temtica de turisme responsable. Desde l'Escola del Territori se'ls va suggerir la ponent i el tema.

 • Oficina de turisme d'Olot. Els va interessar el projecte i vanmostrar-se disposats a collaborar per difondre les activitatsque s'organitzin.

  Participaci al 3er Encuentro de Turismo responsableOrganitzat pel Foro de Turismo Responsable (Acsud las Segovias,Alter Nativas, ATR, Icid, Sodepaz i Zubiak Eginez). Es va realitzara Toledo durant els dies 2 i 3 de maig de 2008. De l'equip del'Escola del Territori va assistir-hi en Lloren Planagum.

  Assistncia al seminari sobre Ecoturisme: La planificacinde Desarrollo de Ecoturismo como una herramienta dedesarrollo econmicoEl seminari fou a crrec de Megan Epler Wood's(www.eplerwood.com) i va realitzar-se a Barcelona el dia 30d'abril de 2008. De l'equip de l'Escola del Territori hi va assistirl'Engrcia Canal.

 • Valoraci de la responsableLa valoraci general s positiva, tot i que queda molt per fer imillorar.

  Pel que fa a la xerrada de turisme responsable, ho valoro moltpositivament perqu tot i ser la primera xerrada sobre aquestatemtica, va tenir fora acceptaci i la participaci va ser elevada.Cal remarcar que les ponents van saber transmetre perfectamentels objectius que se'ls van encarregar i aix va fer que eldesenvolupament de l'acte s'ajusts als objectius fixats.

  Pel que fa als contactes establerts amb professionals del turismeresponsable, han perms establir intercanvis a nivell decollaboracions actuals i futures.

  A nivell de l'elaboraci del quadern de viatge, valoro especialmentde forma positiva, la collaboraci d'una persona externa perquel resultat del treball s sempre ms productiu. D'altra banda,tamb s molt important que l'equip de l'Escola del Territoriestigui informat i alhora pugui intervenir per fer aportacionssobre el contingut.

  DespesesTotal

 • Xarxa CrticadAcci Territorial

  Xarxa CrticadAcci Territorial

 • Cercles per ala SostenibilitatTerritorialFent xarxa per la Nova Cultura del Territori

 • Equip tcnic CST

  Responsable

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEntitats, empreses i persones a ttol individual de la Garrotxa,el Ripolls i La Selva.

  Objectius assolitsImpulsar els Cercles de Sostenibilitat a la Garrotxa, el Ripollsi La Selva.

  Fundaci FaunaLa CuppREPTEAssociaci de Naturalistes de la GarrotxaSalvem les VallsTOSCADinamisLimnosAteneu de la Vall del Llmena

  Associaci ArCentre d'Educaci Ambiental l'Alt TerGEDENAGrup de Muntanya Vall de CamprodonGrup de Defensa del TerOgassaSalvem el Pla de VidreresPLANACUMA

  Lloren Planagum

 • Activitats dutes a termeCercle GarrotxaA la Garrotxa el cercle gira entorn de l'Escola del Territori i l'1de mar es va impulsar una trobada entre diferents actors pertal de marcar les lnies estratgiques.Hi van assistir 21 persones i l'objectiu de la jornada era poderanalitzar de forma participativa quina ha estat la feina feta perl'Escola del Territori durant el seu primer any i mig de vida.Vegeu les conclusions a la pgina webwww.centresostenibilitat.cat, apartat Documents.

  Cercle RipollsAl Ripolls s'han realitzat dues trobades amb diferents actorsvinculats amb entitats de la zona per tal de poder estructurarun cercle per la sostenibilitat.La primera va ser el 17 d'octubre i es va titular El futur delterritori al Ripolls. Pensem-hi i es va fer conjuntament ambl'Associaci Ar i el Centre d'Educaci Ambiental Alt Ter. Hi vanassistir una trentena de persones. L'objectiu de l'acte era crearun espai de treball i acci comuna per avanar cap a lasostenibilitat territorial.

  La segona trobada va tenir lloc el 14 de novembre i es aprovarfuncionar com a Cercle territorial amb punt de trobada al MolPetit de Sant Joan de les Abadesses. Tamb es va fer una plujad'idees de temes que actualment afecten la comarca del Ripolls.S'apunta que potser per comenar seria important no centrar-nos en accions reactives que impliquin un recolzament importantal darrera sin accions que potencin el territori i que permetinassolir objectius a curt termini.

  Cercle La SelvaA La Selva es comena a organitzar en un sopar entre elsresponsables de les entitatsamb la vista posada en una jornada per convidar a diferentsactors. Va ser el 10 de novembre i s'hi va donar a conixerl'estructura en cercles del CST. S'acorda fer una presentacidels cercles a Planacuma i es proposa portar l'exposici Nom'expliquis cuentus xinos! a la Fira de Tractoristes de Vidreres.

  Trobada general SUMEM+NOSDurant aquests darrers dos anys s'han generat molts contactesper tal d'esdevenir una autntica xarxa de complicitats: contactes,cercles, entesos, universitats, plataformes, etc.Una suma de persones que treballen per la sostenibilitat territorial,des del CST creiem que cal trobar-nos per articular una estratgiacomuna. Aquest acte es far el 17 de gener.

 • DespesesTotal

  ComunicaciPer a fer aquest passos de creaci dels Cercles per a laSostenibilitat Territorial hem utilitzat diverses eines de difusi icomunicaci:

  Contacte directe amb entitats

  Mailings electrnics convocant reunions internes i proporcionantinformaci

  Cartells i mailings per a les reunions pbliques i obertes

  Convocatries als mitjans de comunicaci convidant-los a cobrir els actes pblics

  Notes de premsa posteriors per explicar als mitjans les principalsconclusions

  Pgina web del CST

  Oficina Virtual del CST

 • IniciativesEconmiquesTerritorialmentSostenibles

 • ResponsableOriol Costa

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEquip tcnic del CST, consumidors, empreses i emprenedors.

  Objectius assolits Impulsar la Nova Cultura del Territori en lmbit econmic-

  empresarial. Formar i difondre els models organitzatius ecolgicament

  sostenibles basats en la triformaci social i leconomia associativa.

  DinammisInstitut dEconomia Associativa

  Activitats dutes a termeWorkshops d'emprenedors d'iniciatives ecolgiques i socials

  Programa de formaci Conferncia sobre triformaci social. 17 participants. Vegeu

  les conclusions a lapartat de Documents de la pgina www.centresostenibilitat.cat

  Seminari d'economia associativa. 30 participants. Vegeu les conclusions a la pgina web www.centresostenibilitat.cat, apartat Documents.

  Trobada de valoraci amb 10 participants. Constituci dun grup deconomia associativa format per tres

  empreses.

 • DespesesTotal

 • Preparantles jornadesde ComunicaciAmbientalReforant el periodisme ambiental

 • Enric Cortias

  ResponsableAnna Grabalosa

  Persones que hi intervenen

  Destinataris

  Objectius assolitsFer els primers contactes per a dur a terme unes jornades decomunicaci ambiental el 2009

  Mitjans de comunicaci especialitzatsMitjans de comunicaci de CatalunyaUniversitats i centres de recercaEmpreses o institucions relacionades amb la difusi i conservacidel medi ambientSocietat en general

  Activitats dutes a termeAssistncia al Frum Alternative Channel sobre mitjans de comunicaci socialsParticipaci a la reuni a Sucia del projecte People & PoliticsAssistncia al seminari Ecoedici

  DespesesTotal

  Valoraci de la responsableInicialment ja es va descartar de fer les jornades el 2008 permanca de pressupost i per ser un projecte no prioritzat dinsl'estratgia del CST.L'assistncia a seminaris i els contactes que s'han fet per apreparar el terreny per a fer-les el 2009 han comptat amb unadedicaci voluntria no remunera per tant, aquest projecte hatingut un cost zero.

 • Observatori de sostenibilitat

 • CoordinaciObservatoriPlanificaci, direcci tcnica, gerncia i representaci pblica

 • ResponsablesSergi Nuss (fins el setembre 2008)Josep Antequera (setembre- desembre 2008)

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEquip Observatori, CST

  Objectius assolits Planificar, dirigir tcnicament i representar pblicament l'OSCG.

  Diputaci de GironaCILMA

  IMA-UdGGeneralitat de Catalunya

 • Activitats dutes a terme Reunions amb la Generalitat i la Diputaci pel seguiment delsprojectes i balanos temporals de l'evoluci dels programesfinanats.

  Gesti amb diverses institucions locals i autonmiques perdisposar de les dades necessries per l'Informe de SostenibilitatMunicipal i Comarcal.

  Contactes amb el CADS per la presentaci i edici dels Informesde Sostenibilitat.

  Impuls i generaci d'un conveni de collaboraci amb laUniversitat de Girona en els aspectes d'investigaci i de formacien matria de sostenibilitat.

  Promoci de projecte per generar escenaris de futur amb unbecari del Mster de Medi Ambient de la UdG finanat pelDMAH (pendent de concreci administrativa).

  Sollicitud d'espai per l'OSCG al Parc Cientfic i Tecnolgic dela UdG (pendent de concreci).

  Entrevista amb representants de la Fundaci Biodiversitat(Madrid) per recerca de finanament de l'OSCG.

  Relacions amb l'Observatori de Sostenibilitat de Menorca perimpulsar futurs projectes de collaboraci conjunta.

  Relacions amb diversos observatoris de sostenibilitat de l'Estatespanyol i de Llatinoamrica per impulsar futurs projectes decollaboraci conjunta i intercanvi d'informaci.

  Valoraci dels responsablesS'ha renunciat a la retribuci de coordinaci restant perincrementar la partida pressupostaria de les tasques tcniquesdels informes.

  Pendent de concreci: Fundaci Biodiversitat, CADS, UdG irenovaci del conveni amb la Diputaci de Girona.

  * distribudes entre els projectes de lOSCG.

  Despeses

 • Geovisorde SostenibilitatLa sostenibilitat de les comarques gironines en imatges

 • Ferran PramoDavid Hernndez

  ResponsableAnna Jimnez

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisAjuntaments, consells comarcals i entitats de caire ambientalde les comarques gironines.

  Objectius assolits Disseny i programaci d'un geovisor per visualitzar les dadesd'inters dels indicadors.

  LIMNOSAR

  Activitats dutes a terme Programaci de Map Server per la representaci grfica on-line de la cartografia dels informes i de les dades d'inters pera les entitats. Realitzaci d'un taller adreat a les entitats a Banyoles.

 • Valoraci de la responsablePresentaci preliminar a la Diputaci de Girona 30 de gener2009.

  Pendent de contractaci de servidor extern per posar enfuncionament el geovisor, desprs de dificultats sorgides enrelaci a la capacitat del servidor del CST i d'un altre propi.Pendent de concreci data de presentaci pblica.Baixa participaci de les entitats al taller.Acord per la realitzaci d'una cartografia de conflictes territorials,casos pilot el Pla de l'Estany i Ripolls.

  DespesesTotal

 • Informede SostenibilitatMunicipalFase 1Impacte de les Agenda 21 en 41 municipis

 • Pere PlaEmma Soy

  Anna Jimnez

  ResponsablesSergi NussJosep Antequera

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEns locals i entitats ambientalistes de les comarques gironines.

  Objectius assolits Elaborar l'Informe de Sostenibilitat Municipal (fase 1) de 41municipis amb Agenda 21 aprovada, a partir de fitxes de dades,a tall de cas pilot.

  IDESCATAgncia Catalana de l'AiguaAltres entitats com a fonts de les dades

  Ajuntaments i consells comarcals de la provnciade Girona

 • Activitats dutes a terme Elaboraci de l'Informe de Sostenibilitat Municipal (fase 1) de41 municipis amb Agenda 21 aprovada, a partir de fitxes dedades, a tall de cas pilot.

  Reunions amb la Direcci Facultativa dels PALS per renovarels indicadors de seguiment de les agendes 21 locals.

  Realitzaci de tres tallers amb els municipis pilots per debatrei definir de forma participativa les fitxes i els indicadors desostenibilitat.

  Sollicitud i captura de dades de fonts pbliques i privadespels Informes de Sostenibilitat.

  Elaboraci d'una base de dades de seguiment de la sostenibilitatmunicipal i comarcal.

  Elaboraci de la cartografia i anlisi GIS dels indicadors deles fitxes de sostenibilitat.

  Presentaci de lInforme el dia 4 de juny al Centre Cultural LaMerc de Girona.

  Valoraci dels responsablesAssistncia d'unes 60 persones a la presentaci de I'ISM el 4de juny.

  A millorar: millor ajustaments dels temps de preparaci de lapresentaci pblica.

  DespesesTotal

 • Informe deSostenibilitatMunicipalFase 2 iInforme deSostenibilitat deles ComarquesGironines (actualitzaci)Sostenibilitat municipal, comparaci entre municipis amb osense Agenda 21

 • Sergi NussEmma SoyAnna Jimnez

  Eduard AdrobauAriadna Gabarda

  ResponsablesJosep AntequeraPere Pla

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEns locals i entitats ambientalistes de les comarques gironines.

  Objectius assolits Elaborar l'Informe de Sostenibilitat Municipal a partir de lesfitxes municipals i comarcals pels 221 municipis de la provnciai les 8 comarques (l'actualitzaci de les dades comarcalscorrespon a la nova versi de l'Informe de Sostenibilitat del2008).

  IDESCATAgncia Catalana de l'AiguaAltres entitats com a fonts de les dades

  Ajuntaments i consells comarcals de la provnciade Girona

 • Activitats dutes a terme Millora de la fitxa i elaboraci de document per l'avaluaci dela sostenibilitat municipal i comarcal.

  Ampliaci i millora de la base de dades de seguiment de lasostenibilitat municipal i comarcal.

  Generaci, tramesa i seguiment de formulari per l'obtenci dela informaci exclusiva dels municipis (10% de les dades de lafitxa).

  Sollicitud i captura de dades de fonts pbliques i privadespels Informes de Sostenibilitat

  Elaboraci de la cartografia i anlisi GIS dels indicadors deles fitxes de sostenibilitat.

  Realitzaci de les fitxes, elaboraci de conclusions i presentaci.

  Valoraci dels responsablesBaixa resposta a la demanda d'informaci feta als municipis.Cal incrementar el comproms de les institucions amb la facilitacide dades pels Informes de Sostenibilitat.El primer esborrany s'ha de presentar a la Diputaci de Gironael dia 30 de gener de 2009.Pendent de concreci data de presentaci pblica.

  DespesesTotal

 • Facilitaci socialPresentar l'Informe de Sostenibilitat a diferents indrets i sectors

 • Josep AntequeraSergi Nuss

  Pere PlaAnna Grabalosa

  ResponsableEmma Soy

  Persones que hi intervenen

  Destinataris

  Objectius assolits Presentar l'Informe de Sostenibilitat a diferents indrets i sectors.

  Ens locals i entitats ambientalistes de les comarques gironines

 • Activitats dutes a terme Exposici pblica de lInforme als estudiants i professors a laUniversitat de Girona, convocat per l'Institut de Medi Ambient.

  Presentaci de l'Informe a l'assignatura de Projectes de lallicenciatura en Cincies Ambientals de la UdG.

  Organitzaci de tallers municipals per debatre la fitxa delsindicadors ( Llagostera, Banyoles, Figueres), assistncia d'unatrentena de representants municipals i comarcals.

  Visites a consells comarcals: Pla de l'Estany, Alt Empord,Cerdanya, La Selva i la Garrotxa per demanar dades comarcals.

  Organitzaci del taller de Cercle del Ripolls, presentacidades de la comarca.

  Presentaci de la fitxa de sostenibilitat al Congrs Nacionalde Medi Ambient (una part de les despeses de viatge finanadaper l'Observatori de Sostenibilitat en Espanya).

  Coordinaci del taller del grup d'indicadors de seguiment deles agendes 21 de la Red de Observatorios de SostenibilidadIberoamericana (CONAMA).

  Organitzaci del taller de disseny i definici del Geovisor ambentitats locals (Banyoles).

  Participaci en la taula de debat sobre indicadors deconnectivitat i fragmentaci municipal amb experts del tema(Girona).

  Organitzaci dun sopar-tertlia amb agents socials iinstitucionals per debatre l'Estratgia Catalana contra el CanviClimtic i presentaci de les dades de les Comarques Gironinesrelatives al tema.

  Assistncia a les Jornades de Canvi Climtic a Lloret de Marorganitzades pel CILMA, la Diputaci de Girona i l'Ajuntamentde Lloret de Mar.

  Assistncia a les Jornades de Canvi Climtic organitzades al'UAB, Xarxa de Municipis de la Diputaci de Barcelona, il'Ajuntament de Cerdanyola del Valls.

  Presentaci de les fitxes de sostenibilitat municipal al FirstInternational Seminar on Intermediate cities: urbanisation anddevelopement- UNESCO CHAIR- University of Lleida.

  Participaci a la Taula de Sostenibilitat de Residus organitzadaper la Fundaci Frum Ambiental.

  Tasques de comunicaci relacionades amb l'OSCG.

 • Valoraci de la responsableAccions continuades de divulgaci de l'ISM durant el 2008,principament centrades als primers sis mesos de l'any.Durant la segona meitat d'any ens hem centrat a desenvoluparla segona fase de l'Informe de Sostenibilitat Municipal.

  * distribudes entre els projectes de lOSCG.

  Despeses

 • PressupostEl pressupost 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorialsha distribut de la segent forma:

 • Despeses

  Ingressos

  Estructura bsica22%

  Xarxa CrticadAcci Territorial12%

  Escola del Territori30%

  ObservatoriSostenibilitat36%

 • Amb el suport deEl CST vol agrair a totes les persones i entitats membres el seusuport al llarg d'aquest 2008 i tamb a totes aquelles que hanparticipat en els projectes, sense aquesta empemta gran partde les activitats no s'haguessin pogut dur a terme.

  El 2008 el CST ha comptat amb el suport econmic de:

  Departament de Medi Ambienti Habitatge

  Departament dInterior,Relacions Institucionals i ParticipaciDirecci Generalde Participaci Ciutadana

 • Centre per a la SostenibilitatTerritorial