memoria cst 2008

Click here to load reader

Post on 06-Mar-2016

236 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memoria de l'any 2008 del Centre per a la Sostenibilitat Territorial

TRANSCRIPT

 • Memria 2008del Centre per ala SostenibilitatTerritorial

  Centre per a la SostenibilitatTerritorial

 • Centre per ala Sostenibilitat Territorial

  Escola del Territori

  Xarxa Crtica dAcci Territorial

  Observatoride Sostenibilitat

  Amb el suport de

 • Escoladel Territori

  Centre per a la SostenibilitatTerritorial

  Xarxa CrticadAcci Territorial

 • Introduccilex Casademunt

  Sempre sha dit que els canvis culturals sncanvis de llarg abast i que, per aix, cal afrontar-los amb molta prudncia i pacincia.Certament, la histria ens diu que aquestscanvis requereixen sovint de diversesgeneracions per tal apreciar-ne la profunditato radicalitat, i que noms retrospectivament,arribem a prendre conscincia de la seva realitati efectivitat. El Centre per la Sostenibilitat Territorial (CST)neix amb la voluntat dimpulsar un canvicultural: un canvi pel que fa la nostra formadentendre i dentendrens amb lentorn, ambel que avui anomenem territori. El territori sun concepte que, si b duna banda, ens evocaun cert primitivisme ingenu; de laltra, t lavirtut de situar-nos en les coordenades msbsiques i radicals de la nostra existnciaquotidiana. Quan el CST reivindica una Nova Cultura delTerritori, per, ho fa des de la convicci queaquestes noves percepcions, valoracions iactituds ms sostenibilistes en vers el nostreentorn noms tenen sentit des de la conscinciadel present, del dia a dia. s aquesta visiretrospectiva del canvi, que de ben seguranalitzaran historiadors, socilegs o politlegs,que en cap cas es contradiu amb la urgncia,per tamb el plaer dexperimentar, de projectarquotidianament aquest canvi. Perqu el canvicultural que proposem no es basa enlestigmatitzaci del passat, en la correccipoltica o la renncia, sin en la possibilitat degaudir duna illusi compartida, dun nouimaginari social. Per tant, lanlisi acadmica,evidentment necessria, ens podr dir si enalgun moment ens podem equivocar, extraviaro confondre, per en cap cas podr qestionarla legitimitat daquest canvi cultural. Fruit de la collaboraci entre acadmics,professionals i moviments socials, el CST nopot desatendre cap de les dimensions del canvicultural: ni la ms popular i quotidiana, nilacadmica i ms reflexiva ni, fins i tot, laprofessional ms o menys oportunista. Perqu

  aquest canvi cultural requereix de la participacide molts ciutadans i ciutadanes, de laconstrucci social de complicitats, perqunoms aix podrem fer cam sense haver demirar constantment el retrovisor. Com podreu veure en aquesta memria, lesaccions del CST sadrecen a la ciutadania enles seves experincies ms properes; en lesexperincies que el poden fer ms subjectepoltic de lesdevenidor i menys sbdit dunprogrs no compartit i, sovint poc ents, encerta manera, ali. Daquestes reflexions i de la bona acollida deles accions que ja acumula la nostra entitat,neix el repte de crear i consolidar els Cerclesper a la Sostenibilitat. Aquesta s una apostaradicalment senzilla per potencialmentinnovadora: es tracta de fer emergir i deconsolidar unes xarxes de complicitat glocal. s a dir, unes xarxes que des dun coneixementde la proximitat -perfectament compartible-ens ajudin a entendre la necessitat dun canvims global, tan proclamat com poc ents.Aquestes xarxes socials, construdes a nivelllocal, tindrien la virtut de construircollectivament un imaginari per a cada territori,ms enll de les exigncies globals que sovintentren en contradicci, no noms amb laqualitat de vida de les generacions futures sintamb amb la de les presents. Perqu, endefinitiva, com podem plantejar-nos la qualitatde vida daquestes generacions futures si jarenunciem a la de les nostres vides?

  lex CasademuntPresident del Centre per a la SostenibilitatTerritorial

 • Centre per ala Sostenibilitat Territorial

  Centre per a la SostenibilitatTerritorial

 • Coordinacidel CSTCal seguir treballant

 • Coordinar les tasques tcniques en el CST. Fer de pont entre l'equip tcnic i el Consell de Direcci.

  ResponsablesRal Valls (fins el maig 08)Lloren Planagum (maig 08 - desembre 08)

  Objectius assolits

  Activitats dutes a termeCoordinar les tasques tcniques en el CST Elaboraci d'un manual d'organitzaci del CST. Revisi del pressupost i procediments de pagaments. Organitzaci dun calendari de reunions de l'equip decoordinaci i conduir-les (ordres del dia previs, acords posteriors,compliment dels mateixos).

  Seguiment de totes les tasques tcniques del CST. Concreci del Pla d'Acci aprovat per l'equip tcnic. Elaboraci del flux de participaci en el CST (equip tcnic,junta, Consell de Direcci, etc.)

  Revisi de l'estratgia i proposta de millores i canvis perl'assoliment dels objectius que s'han proposat.

  Suport en l'interlocuci amb les institucions. Medici en els conflictes professionals i personals sorgits dinsl'equip tcnic i amb la presidncia.

  Concretaci de responsabilitats en accions o programes. Elaboraci duna base de dades d'adherits. Elaboraci de la memria del 2007.

  Fer de pont entre l'equip tcnic i el Consell de Direcci Preparaci de la documentaci per la Junta. Informar al president en tot moment de les tasques dutes aterme i de la necessitat de la seva intervenci.

  DespesesTotal

 • Gestieconmicai administrativaLa gesti del dia a dia

 • Snia JimenezAlina Cassany

  ResponsableOriol Costa

  Persones que hi intervenen

  Entitats que hi intervenen

  DestinatarisEquip tcnic i persones scies del CST

  Objectius assolits Realitzar el Pla estratgic del CST.

  Valorar la realitzaci d'un projecte Life Governance.

  Gestionar la secretaria tcnica.

  Dinamis

 • Activitats dutes a termePla estratgic Elaboraci del full d'evoluci de la despesa i ingressos per

  partides. Unificaci de criteris comptables. Elaboraci del pressupost pel perode 2009-12. Previsi de tresoreria mensual pel 2009.

  Projecte Life Governance Revisi del document presentat el 2007. Elaboraci de resum i power point. Reuni amb la Direcci General de Participaci ciutadana. Manifest de municipis de comarques gironines pel canvi

  climtic. Reuni a Lloret de Mar amb participaci del CILMA. Participaci de l'equip de l'observatori en jornades vinculades

  al canvi climtic. Contacte amb Legambiente (ONG d'Itlia). Seguiment de l'actualitat del programa Life.

  Secretaria tcnica Elaboraci del pla estratgic 2008-2012 en curs. Definici de la poltica de contractaci dins dels membres del

  CST. Creaci d'un projecte de restauraci de Cal Monjo. Presentaci al premi SCOT. Inscripci a quatre registres administratius: Voluntariat ambiental,

  Entitats ambientals, Educaci ambiental i Protecci de dades. Signatura dun conveni de collaboraci amb la Fundaci

  SER.Gi.

  DespesesTotal

 • Valoraci del responsableL'endarreriment de l'estratgia de Cercles i problemes internsquotidians han retardat l'inici del Pla Estratgic. Es culminaramb l'aprovaci del pressupost 2009, pel qual sen far unaprojecci fins el 2012.

  La dependncia econmica de la Diputaci de Girona ha estancatel projecte Life Governance. Diverses reunions internes del CSTpel Life s'han desconvocat o aplaat. Encara no s'ha avaluatconjuntament el projecte.

  S'ha professionalitzat la gesti econmica mitjanant la unificacien una sola persona de les funcions de tresoreria, comptabilitat- fiscalitat i gesti del pressupost.S'ha millorat la descripci de les funcions de l'equip decoordinaci amb la implementaci de la figura d'un coordinador.Cal millorar la gesti del Consell de Direcci (dues reunions dequatre previstes) i el Consell Assessor (cap reuni).

 • Plade Comunicaci2008Pluja fina per divulgar la Nova Cultura del Territori

 • Ral VallsLloren PlanagumEquip de coordinaci del CST

  ResponsableAnna Grabalosa

  Persones que hi intervenen

  DestinatarisComunicaci externa: societat en general, societat propera al'Escola del Territori (Vall d'en Bas i Garrotxa), administracipblica, entitats ambientals, associacions de segon nivell, ONGsdiverses (culturals, associacions de vens, etc.), usuaris del medinatural (agricultors, ramaders, pescadors, caadors, etc.),empreses, collegis professionals, mbit universitari (professorsi estudiants), entitats cientfiques, comunitat educativa (mestres,pares i alumnes) i mitjans de comunicaci.

  Comunicaci interna: equip de coordinaci, equips dels projectes,Junta, Consell de Direcci, Consell Assessor i persones scies.

  Objectius assolits Afavorir la comunicaci i el coneixement entre l'equip tcnic,la Junta, les diferents rees de treball i el Consell de Direcci,cadascuna en el grau convenient.

  Mantenir unificada la imatge corporativa del CST. Arribar als mitjans de comunicaci i al gran pblic. Promoure la informaci electrnica del CST. Donar a conixer el CST a travs d'accions de RelacionsPbliques.

  Objectiu final: Donar notorietat al CST i les seves rees, quesiguin coneguts.

 • Activitats dutes a termeLes principals actuacions daquest 2008 sn:

  Comunicaci interna Elaboraci de tres nmeros del butllet intern Saps qu? pertal de difondre les activitats dels diferents projectes dins lequiptcnic del CST.

  Creaci de targetes de visita no nominals per a tots elsresponsables de projectes i promoci de ls del correu electrniccorporatiu del CST.

  Comunicaci amb els mitjans Emissi de quinze notes de premsa sobre novetats en els

  projectes del CST.

  Invitaci als mitjans a 32 actes organitzats per lentitat. Creaci duna base de dades de mitjans amb 235 entrades. Recull de premsa amb ms de 60 entrades.

  Comunicaci digital Posada en marxa l'Oficina Virtual. Aquest espai de treballvirtual permet compartir arxius interns (actes de reunions,propostes de projectes, etc), avaluar l'acompliment de lestasques i tenir un calendari d'actes interns com (reunions detreball, trobades amb adm