l au fenix final[1]

of 11 /11

Upload: aejarabo

Post on 22-Jul-2015

687 views

Category:

Self Improvement


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: L Au Fenix Final[1]
Page 2: L Au Fenix Final[1]

Simbolisme

Resurrecció Immortalitat Triomf de la vida eterna sobre la mort Ressorgiment cíclic Esperança

Page 3: L Au Fenix Final[1]

L’au fènix en el cristianisme

Page 4: L Au Fenix Final[1]

El Bennu: L’au fènix egipci

Page 5: L Au Fenix Final[1]
Page 6: L Au Fenix Final[1]

El Fenghuang: l’au Fènix xinès

Page 7: L Au Fenix Final[1]
Page 8: L Au Fenix Final[1]

El Garuda: L’au fènix hindú

Símbol nacional de Tailandia El garuda a l’escut nacional d’Indonesia

Page 9: L Au Fenix Final[1]
Page 10: L Au Fenix Final[1]

Catalunya: La Renaixença

Page 11: L Au Fenix Final[1]