kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol lehiaketetan ... kirola egiteko ohitura eta...

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2021

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

11tef5_DEPORTE_euKirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza
Aurkibidea
2.1 – Kirol lehiaketak oro har................................................................................................................... 5
2.2 – Eskolako kirol-lehiaketak................................................................................................................ 6
2.3 – Eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den kirol-lehiaketak ........................................ 7
2.4 – Eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar den kirol-lehiaketak ............................................. 8
3 - Jokabide bortitzak kirol-lehiaketetan .......... .................................................................. 9
3.1 – Bortizkeria eta erasoak kirol-lehiaketetan ...................................................................................... 9
3.2 – Jokabide bortitzen larritasunari eta kirolean dagoen biolentziari buruzko iritzia.......................... 10
3.3 – Jokabide bortitzen zergatia .......................................................................................................... 11
3.4 – Harremana gizartean dauden jokabide bortitzekin ...................................................................... 13
3.5 – Eskola-kirolean dagoen biolentziari konponbideak...................................................................... 14
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 1
1 - Kirola egitea
Ed/Ee 0
GUZTIZKOAK
Beste bat 5
Batuketa ez da 100 bi erantzun arte aipatu ahal zirelako
*Galdera hau bai zaletasun bezala bai kirol-lehiaketa mailan kirola egiten dutenei soilik egin zaie (%59)
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 19
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 2
Kirola egiteko ohitura
Oinez ibili
Mendira joatea
Txirrindularitza, bizikleta
Gimnasia, aerobica
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 3
1.3 – Kirola egiten duten adingabeko seme-alabak
GUZTIZKOAK
alabarik 43
Bai, zaletasun bezala 6
KIROLA EGITEN DUTEN ADINGABEKO
35
1
Bai, zaletasun bezala
Ez dauka seme-alabarik
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 4
1.4 – Kirolak gazteen heziketarako duen garrantziar i buruzko iritzia
GUZTIZKOAK
HEZIKETARENTZAT? 8,7
Gazteen heziketarako kirolak duen garrantziaren bal orapena
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 5
2 - Kirol lehiaketetara joateko ohitura eta maiztas una
2.1 – Kirol lehiaketak oro har
GUZTIZKOAK
Maiztasun gutxiagorekin 13
Inoiz ez 47
47
17
11
11
13
Astero
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 6
2.2 – Eskolako kirol-lehiaketak
ZARA? Ed/Ee 1
Ehuneko bertikalak 100
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 23
GUZTIZKOAK
* Galdera hau soilik eskolako kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %19).
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 24
Eskolako kirol-lehiaketak ikustera joateko ohitura
37
62
1
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 7
2.3 – Eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den kirol-lehiaketak
GUZTIZKOAK
EZ DEN KIROL-LEHIAKETAK IKUSTERA JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1
Ehuneko bertikalak 100
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 25
GUZTIZKOAK
Beste batzuk 19
Ehuneko bertikalak 100
* Galdera hau soilik eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %24).
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 26
Eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den
kirol-lehiaketak ikustera joateko ohitura
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 8
2.4 – Eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar den kirol-lehiaketak
GUZTIZKOAK
Ehuneko bertikalak 100
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 27
GUZTIZKOAK
* Galdera hau soilik sarrera ordaindu behar den eskolakoak ez diren kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %27).
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 28
Eskolakoak izan gabe sarrera ordaindu behar den
kirol-lehiaketak ikustera joateko ohitura
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 9
3 - Jokabide bortitzak kirol-lehiaketetan
JOAN ZARA AZKEN URTEAN HONAKOAK EGON DIREN KIROL-LEHIAKETARA?
GUZTIZKOAK
Ez da kirol-lehiaketetara joan 52
Bai 22
Ez 26
Ez da kirol-lehiaketetara joan 52
Bai 20
Ez 27
Ez da kirol-lehiaketetara joan 52
Bai 7
Ez 41
Ez da kirol-lehiaketetara joan 52
Bai 14
Ez 34
Ez da kirol-lehiaketetara joan 52
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 29
27
22
20
7
14
22
26
27
41
34
52
52
52
52
52
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PUBLIKOAK KIROLARIEI HITZEZKO ERASOAK
PUBLIKOAREN ARTEKO HITZEZKO ERASOAK
KIROLARIEN ARTEKO HITZEZKO ERASOAK
PUBLIKOAREN ARTEKO ERASO FISIKOAK
KIROLARIEN ARTEKO ERASO FISIKOAK.
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 10
3.2 – Jokabide bortitzen larritasunari eta kirolean dagoen biolentziari buruzko iritzia
ZEIN MAILATARAINO USTE DUZU ONDOKO JOKABIDEAK LARRIAK DIRELA?
GUZTIZKOAK
7
4
4
467
55
76
54
24
33
17
33
8
3
1
1
3
4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
HITZEZKO ERASOAK
ERASO FISIKOAK
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 11
3.3 – Jokabide bortitzen zergatia
3.3.1 – Eskolako kirol lehiaketetan
KIROL-LEHIAKETETAN HORRELAKO EKINTZA
Batuketa ez da 100 bi erantzun arte aipatu ahal zirelako
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 33
33
25
12
10
4
3
1
7
Heziketarik eza
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 12
3.3.2 – Eskolakoak ez diren lehiaketetan
GUZTIZKOAK
DIREN LEHIAKETETAN HORRELAKO
Batuketa ez da 100 bi erantzun arte aipatu ahal zirelako
Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea: 35
27
18
15
9
7
4
11
Heziketarik eza
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 13
3.4 – Harremana gizartean dauden jokabide bortitzek in
GUZTIZKOAK
GIZARTEAN DAUDEN JOKABIDE BORTITZEKIN LOTUTA
DAGOELA?
6
14
42
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 14
3.5 – Eskola-kirolean dagoen biolentziari konponbid eak
GUZTIZKOAK
Balioetan oinarritutako hezkuntza 30
Kirolarientzako hezkuntza ekimenak 13
Hedabideen inplikazioa 1
Beste batzuk 1
ARLOAN DAUDEN JOKABIDE
1
1
30
30
13
1114
Hedabideen inplikazioa
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 15
4 – Zehaztasun teknikoak Informazio bilketa 2011eko urriak 13 eta 14 bitartean egin zen -biak barne- galdesorta egituratu eta itxia erabiliz, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAEko) lurralde bakoitzerako lagin adierazgarri bati etxean egindako banakako elkarrizketen bidez. Ikerketaren diseinua , emaitzen azterketa eta txostena burutzearen ardura Prospekzio Soziologikoen Kabineteari dagozkio soilik. Bestalde, informazio bilketa Gizaker S.L. enpresak egin zuen, C-2 eraikina, San Blas etorbidea 11, 01171 Legutio (Araba) helbidean dagoena. Lagina , 15 urte edo gehiagoko biztanleriari zuzendua, honela banatu zen: 200 pertsona Araban, 400 Bizkaian eta 220 Gipuzkoan, beraz, 820 pertsona elkarrizketatu ziren guztira. Emaitzak hiru lurraldeetako biztanleria zentsuaren arabera haztatu dira. Gizabanakoen hautaketa prozedura polietapiko eta estratifikatuaren bidez egin zen, ausazko ibilbideak erabiliz -41 laginketa abiapunturekin, ondoren pertsonak sexuaren, adinaren eta lan egoeraren araberako kuoten bidez aukeratuz. Lagin errorearen estimazioa, erabat ausazkoak diren laginketei egozgarria, ±%3,49 da EAE osorako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 izanik.
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Soziologikoen Kabinete-Eusko Jaurlaritza ko Lehendakaritza 16
5 - Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak
Kirola egiteko ohitura eta jokabide bortitzak kirol -lehiaketetan (Landa lana: 2011/10/13-14)
Prospekzio Sociologikoen Kabinetea - Eusko Jaurlari tzako Lehendakaritza 17
6.– Eranskina: Taldekako emaitzak
• Lurraldea : Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
• Sexua : gizona eta emakumea.
• Kirol egiteko ohitura : Zaletasun bezala, Kirol-lehiaketa mailan, Ez du kirola egiten.
• Kirola egiten duten adingabeko seme-alabak : Bai, Ez.
• Kirol-lehiaketetara joateko ohitura: Astero, Hilabetean bitan, Hiruhilabetean zehar baten batean, Maiztasun gutxiagorekin, Inoz ez.
P rospekzio S
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Bai, zaletasun bezala 56 65 51 60 59 53 27 57 57 65 46
Bai, kirol-lehiaketetan 3 3 3 4 6 1 43 11 1 1 0
Ez du kirola egiten 40 32 46 35 35 46 30 32 41 35 53 KIROLA EGITEN DUZU?
Ed/Ee 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (820) (200) (400) (220) (410) (410) (21) (120) (241) (242) (196)
P rospekzio S
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Oinez ibili 32 38 33 28 22 44 0 7 18 44 61
Mendira joatea 17 7 13 27 21 12 0 12 15 24 15
Txirrindularitza, bizikleta 16 15 14 20 18 14 0 20 21 18 3
Gimnasia, aerobica 14 15 17 11 6 24 20 9 16 12 20
Igeriketa 14 13 17 10 11 17 0 17 12 13 17
Atletismoa, korrika egin 12 14 9 17 16 8 12 17 21 8 3
Futbola 10 7 11 11 17 2 41 26 14 2 0
Yoga, pilatesa, taichia 5 7 3 8 1 10 0 1 5 7 6
Pilota 4 3 4 4 7 0 0 6 5 4 1
Tenisa 4 5 4 2 4 4 8 3 5 4 1
Saski-baloia 3 4 2 4 3 3 19 5 6 0 0
Eskia 2 0 2 2 2 1 0 4 2 1 0
Golfa 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2
ZEIN KIROL EGITEN
DUZU GEHIEN?*
Beste bat 5 3 7 3 6 4 12 10 8 2 1
n (absolutu haztatu
gabeak) (494) (136) (217) (141) (270) (224) (15) (81) (144) (161) (93)
Portzentajeen batura ez da 100 , bi erantzun eman ahal zirelako
*Galdera hau bai zaletasun bezala, bai kirol-lehiaketetan maila kirola egiten dutenei soilik egin zaie (59%)
P rospekzio S
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK GUZTIZKOAK
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Ez dauka kirola egiten duten
adingabeko seme-alabarik 43 42 44 41 41 44 0 6 24 56 76
Ez dauka seme-alabarik 35 36 34 35 39 30 95 90 37 14 17
Bai, eskola kirola mailan 11 13 10 10 10 11 0 0 25 11 1
Bai, zaletasun bezala 6 3 6 8 5 7 0 3 6 10 3
Bai, kirol-lehiaketan parte hart-
zen dute 5 6 5 5 4 6 0 1 8 8 1
KIROLA EGITEN DUTEN ADINGABEKO
SEME-ALABARIK DAUKAZU?
Ed/Ee 1 1 1 2 1 1 5 1 0 2 2
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (820) (200) (400) (220) (410) (410) (21) (120) (241) (242) (196)
P rospekzio S
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK GUZTIZKOAK
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
ZENBAT GARRANTZIA EMATEN DIOZU KIROLARI, GAZTEENTZAKO
HEZIKETARENTZAT? 8,7 8,9 8,7 8,6 8,6 8,8 7,9 8,3 8,8 8,8 8,9
n (absolutu haztatu gabeak) (814) (198) (398) (218) (409) (405) (20) (120) (240) (242) (192)
Batez bestekoak (0-10)
ADINGABEKO SEME- ALABAK
GAZTEENTZAKO HEZIKETARENTZAT? 8,7 8,8 8,6 8,6 9,0 8,6
n (absolutu haztatu gabeak) (814) (465) (27) (320) (175) (629)
Batez bestekoak (0-10)
P rospekzio S
2.1 – Kirol lehiaketak oro har
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK GUZTIZKOAK
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Astero 17 16 20 12 22 12 31 17 20 21 7
Gutxienez hilabetean bitan 11 16 11 10 15 7 11 13 13 13 7
Hiruhilabetean zehar baten batean 11 15 12 9 13 10 20 16 17 6 7
Maiztasun gutxiagorekin 13 9 11 19 13 13 11 16 13 13 12
Inoiz ez 47 45 46 50 36 57 27 37 37 47 67
ZENBATERO JOATEN ZARA KIROL-
LEHIAKETAK IKUSTERA?
Ed/Ee 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (820) (200) (400) (220) (410) (410) (21) (120) (241) (242) (196)
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
Gutxienez hilabetean bitan 11 14 15 7 12 11
Hiruhilabetean zehar baten batean 11 13 15 9 11 12
Maiztasun gutxiagorekin 13 17 13 8 12 14
Inoiz ez 47 38 2 63 28 52
ZENBATERO JOATEN ZARA KIROL-LEHIAKETAK
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (820) (467) (27) (324) (176) (634)
P rospekzio S
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Bai 37 35 42 31 34 42 19 23 43 41 40
Ez 62 65 57 69 65 57 81 75 57 59 58 ESKOLAKO KIROL-LEHIAKETAK IKUSTERA
JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (436) (110) (216) (110) (257) (179) (15) (77) (155) (127) (62)
* Galdera hau soilik kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren 52%).
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
Ez 62 62 86 57 36 72 ESKOLAKO KIROL-LEHIAKETAK IKUSTERA
JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1 0 0 2 0 1
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (436) (288) (26) (122) (129) (304)
* Galdera hau soilik kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren 52%).
P rospekzio S
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Futbola 59 44 68 47 62 56 80 42 60 63 61
Saski-baloia 21 44 12 32 20 23 20 36 21 18 20
Pilota 4 5 2 6 3 4 0 0 2 2 13
Igeriketa 4 0 3 6 3 4 0 0 3 7 0
Atletismoa 2 3 1 3 2 2 0 3 4 0 0
ZEIN KIROLETAKOAK?
Beste batzuk 10 5 13 6 10 11 0 19 10 11 5
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (163) (39) (90) (34) (89) (74) (3) (18) (66) (52) (24)
* Galdera hau soilik eskolako kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren 19%).
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
ZEIN KIROLETAKOAK?
n (absolutu haztatu gabeak) (163) (108) (5) (50) (82) (81)
* Galdera hau soilik eskolako kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren 19%).
P rospekzio S
2.3 – Eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den kirol-lehiaketak
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK GUZTIZKOAK
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Bai 47 47 40 60 52 40 69 41 48 51 40
Ez 52 53 59 39 47 59 31 58 51 49 58
ESKOLAKOAK IZAN GABE, SARRERA
ORDAINDU BEHAR EZ DEN KIROL-
LEHIAKETAK IKUSTERA JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1 0 1 1 1 1 0 2 1 0 2
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (436) (110) (216) (110) (257) (179) (15) (77) (155) (127) (62)
* Galdera hau soilik eskolakoak izan gabe, kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %52).
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
ESKOLAKOAK IZAN GABE, SARRERA
ORDAINDU BEHAR EZ DEN KIROL-LEHIAKETAK
IKUSTERA JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1 1 0 1 2 0
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (436) (288) (26) (122) (129) (304)
* Galdera hau soilik eskolakoak izan gabe, kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %52).
P rospekzio S
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Futbola 45 38 59 32 51 35 27 44 39 53 52
Atletismoa 12 19 10 12 12 13 45 20 9 7 13
Saski-baloia 12 17 6 17 14 8 0 0 21 10 9
Pilota 8 8 5 12 8 8 23 15 2 8 9
Igeriketa 3 4 3 3 3 5 0 0 4 5 2
ZEIN KIROLETAKOAK?
Beste batzuk 19 13 17 24 13 31 5 20 26 17 14
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (205) (52) (87) (66) (133) (72) (11) (30) (76) (63) (25)
* Galdera hau soilik eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %24).
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
ZEIN KIROLETAKOAK?
n (absolutu haztatu gabeak) (205) (138) (14) (53) (64) (140)
* Galdera hau soilik eskolakoak izan gabe, sarrera ordaindu behar ez den kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %24).
P rospekzio S
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK
GUZTIZKOAK Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Bai 52 59 52 49 58 44 47 54 51 55 47
Ez 47 41 47 50 42 55 53 46 48 43 52
NORMALEAN, ESKOLAKOAK IZAN GABE,
SARRERA ORDAINDU BEHAR DEN KIROL-
LEHIAKETAK IKUSTERA JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (436) (110) (216) (110) (257) (179) (15) (77) (155) (127) (62)
* Galdera hau soilik kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %52).
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
NORMALEAN, ESKOLAKOAK IZAN GABE,
SARRERA ORDAINDU BEHAR DEN KIROL-
LEHIAKETAK IKUSTERA JOAN OHI ZARA? Ed/Ee 1 0 0 4 4 0
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (436) (288) (26) (122) (129) (304)
* Galdera hau soilik kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %52).
P rospekzio S
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK
GUZTIZKOAK Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Futbola 75 45 87 67 78 68 76 83 74 76 63
Saski-baloia 11 35 4 11 10 12 8 8 16 9 7
Pilota 10 14 4 19 10 11 16 6 7 9 26
Igeriketa 2 0 2 4 1 4 0 3 1 2 4
Atletismoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZEIN KIROLETAKOAK?
Beste batzuk 2 6 3 0 1 5 0 0 3 5 0
Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
n (absolutu haztatu gabeak) (231) (65) (112) (54) (151) (80) (7) (41) (81) (72) (30)
* Galdera hau soilik sarrera ordaindu behar den eskolako kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %27).
KIROLA EGITEA KIROLA EGITEN DUTEN
ADINGABEKO SEME- ALABAK
ZEIN KIROLETAKOAK?
n (absolutu haztatu gabeak) (231) (159) (17) (55) (55) (174)
* Galdera hau soilik sarrera ordaindu behar den eskolako kirol-lehiaketak ikustera joaten direnei egin zaie (biztanleriaren %27).
P rospekzio S
JOAN ZARA AZKEN URTEAN HONAKOAK EGON DIREN KIROL-LEHIAKETETARA?
LURRALDEA SEXUA ADIN TALDEAK GUZTIZKOAK
Araba Bizkaia Gipuzkoa Gizona Emakumea 15-17 18-29 30-45 46-64 >=65
Bai 27 29 29 22 37 16 42 40 32 27 10
Ez 22 21 20 25 22 21 31 19 28 22 14
Ed/Ez 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PUBLIKOAK KIROLARIEI HITZEZKO
ERASOAK
Ez da kirol- lehiaketetara joan 52 50 51 53 41 62 27 40 40 51 76
Bai 22 21 25 17 30 14 39 32 25 24 9
Ez 26 29 24 30 29 24 34 28 35 25 15
Ed/Ez 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PUBLIKOAREN ARTEKO HITZEZKO
ERASOAK Ez da kirol- lehiaketetara joan 52 50 51 53 41 62 27 40 40 51 76
Bai 20 22 21 18 29 11 59 27 23 19 8
Ez 27 26 26 29 28 25 14 30 35 28 15
Ed/Ez 2 2 2 0 2 1 0 2 2 1 1 KIROLARIEN ARTEKO HITZEZKO ERASOAK
Ez da kirol- lehiaketetara joan 52 50 51 53 41 62 27 40 40 51 76
Bai 7 5 9 5 10 3 0 9 9 6 4
Ez 41 46 40 42 49 34 73 51 51 43 19
Ed/Ez 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 PUBLIKOAREN ARTEKO ERASO FISIKOAK
Ez da kirol- lehiaketetara joan 52 50 51 53 41 62 27 40 40 51 76
Bai 14 13 16 12 20 9 31 23 15 12 9
Ez 34 38 33 35 39 29 42 37 44 37 14
Ed/Ez 0 0 1 0 1 0 0 0…