i després de l'eso ..., què ? àlex visús

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2014

2.610 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • I desprs de lESO
  • Estructura del sistema educatiu
  • Qu vull fer?
  ?
 • Estructura del sistema educatiu ITINERARIS FORMATIUS BATXILLERAT ? 2010 PROVA DACCS AL GRAU MITJA FORMACI DE PERSONES ADULTES PQPI
 • ENSENYAMENT SECUNDARI NO OBLIGATORI DE RGIM GENERAL
  • Durada:2 anys
  • Objectius : Preparaci universitria
  • 3 modalitats:
     • Arts
     • Humanitats i cincies socials
     • Cincies i tecnologies
  • Format per :
   • Una part comuna : matries comunes i tutoria
   • Una part diversificada composta per:
    • matries de modalitat,
    • les matries optatives
    • treball de recerca
  • L'alumne/a ha de triar un mnim de sis matries de modalitat i almenys cinc han de ser de la modalitat triada
   • Una vegada escollides les matries de la modalitat, els estudiants han de completar l'horari amb assignatures de la mateixa modalitat, d'altres modalitats, o amb matries optatives.
  • L a selectivitat es far en base a una opci concreta
  BATXILLERAT LOE Matries Btx Humanitats 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera 3 3 Educaci fsica 2 - Filosofia i ciutadania 2 - Cincies per al mn contemporani 2 - Histria de la filosofia - 3 Histria - 3 Tutoria 1 1 Religi (voluntria) -/2* - Treball de recerca Matria modalitat 1 4 4 Matria modalitat 2 4 4 Matria modalitat 3 4 4 Matria modalitat 4 o optativa 4/2* 4 Total 30 30
 • ENSENYAMENT SECUNDARI NO OBLIGATORI DE RGIM GENERAL BATXILLERAT LOE Part Comuna Part Diversificada Cincies i tecnologia Humanitats i cincies socials Matries 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera 3 3 Educaci fsica 2 - Filosofia i ciutadania 2 - Cincies per al mn contemporani 2 - Histria de la filosofia - 3 Histria - 3 Tutoria 1 1 Religi (voluntria) -/2* - Treball de recerca Matria modalitat 1 4 4 Matria modalitat 2 4 4 Matria modalitat 3 4 4 Matria modalitat 4 o optativa 4/2* 4 Total 30 30 Matries 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera 3 3 Educaci fsica 2 - Filosofia i ciutadania 2 - Cincies per al mn contemporani 2 - Histria de la filosofia - 3 Histria - 3 Tutoria 1 1 Religi (voluntria) -/2* - Treball de recerca Matria modalitat 1 4 4 Matria modalitat 2 4 4 Matria modalitat 3 4 4 Matria modalitat 4 o optativa 4/2* 4 Total 30 30
 • ENSENYAMENT SECUNDARI NO OBLIGATORI DE RGIM GENERAL BATXILLERAT LOE Part diversificada Matries de modalitat Matemtiques I i II Biologia I i II Fsica I i II Qumica I i II Cincies de la terra i del medi ambient I i II Dibuix tcnic I i II Tecnologia industrial I i II Electrotcnia Cincies i tecnologia Treball de recerca. L'alumnat aplica els coneixements adquirits i posa en prctica les seves capacitats d'investigaci, alhora que es prepara per a futurs treballs similars. Matries de modalitat Llat I i II Matemtiques aplicades a les cincies socials I i II Economia de l'empresa I i II Grec I i II Economia Geografia Histria de l'art Histria del mn contemporani Literatura catalana Literatura castellana Literatura universal Matries optatives Segona llengua estrangera * Estada a l'empresa Qualsevol matria de les altres modalitats Humanitats i cincies socials
  • LOE 2000 hores.
  • Preparaci per una activitat professional .
  • Obtenci dun ttol: Tcnic en lespecialitat cursada.
  • Hi ha 20 famlies professionals amb els corresponents Cicles Formatius de Grau Mitj.
  • Sorganitza en:
   • Formaci en el centre educatiu: Mduls professionals de formaci terica
   • Prctica.
   • Formaci en el centre de treball.
  • Amb el ttol de Tcnic i amb 18 anys pots accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la mateixa famlia professional superant una prova.
  ENSENYAMENT SECUNDARI NO OBLIGATORI DE RGIM GENERAL FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICA CICLE FORMATIU DE GRAU MITJ
  • 1000 a 2000 hores.
  • Preparaci per una activitat professional.
  • Obtenci dun ttol: Tcnic Superior en lespecialitat cursada.
  • Hi ha 22 famlies professionals amb els corresponents Cicles Formatius de Grau Superior.
  • Sorganitza en:
   • Formaci en el centre educatiu: Mduls professionals de formaci terica
   • Prctica.
   • Formaci en el centre de treball.
  • Amb el ttol de Tcnic Superior permet accedir a certs estudis universitaris concordants amb el sector professional corresponent.
  ENSENYAMENT SECUNDARI NO OBLIGATORI DE RGIM GENERAL FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICA CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
 • ENSENYAMENT SECUNDARI NO OBLIGATORI DE RGIM GENERAL FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICA FAMILIES PROFESSIONALS
 • Hoteleria i Turisme FORMACI PROFESSIONAL ESPECFICA FAMILIES PROFESSIONALS Exemples Electricitat i Electrnica DURADA Grau superior CICLES DURADA - Agncies de viatges -Allotjament -Animaci turstica -Informaci i Comercialitzaci i turstiques -Restauraci 1.400 h 1.400 h 1.400 h 1.400 h 2.000 h Grau mitj CICLES DURADA -Cuina -Pastisseria i Forneria -Serveis de restaurant i bar 2.000 h 1.400 h 1.400 hs Grau mitj CICLES - Equips electrnics de consum -Equips i instal.lacions electrotcniques 2.000 h 2.000 h Grau superior CICLES DURADA -Desenvolupament de productes electrnics -Instal.lacions electrotcniques -Sistemes de regulaci i control automtics -Sistemes de telecomunicaci i informtics 2.000 h 2.000 h 2.000 h 2.000 h
  • Per als joves que han complert els 16 anys i no han aprovat l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
  • Finalitat de proporcionar una formaci bsica i professional que permeti als joves que incorporar-se al mercat laboral o accedir als Cicles Formatius de Grau Mitj a travs de la prova d'accs especfica que poden fer les persones majors de 17 anys.
  • donen lopci, als joves que ho desitgin, a fer una formaci complementria per obtenir el ttol de graduat/ada en ESO.
  PROGRAMES DE QUALIFICACI PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) Oferta formativa no reglada Continguts: Els programes de qualificaci professional ofereixen, amb carcter general i obligatori, mduls de formaci corresponents a dos mbits: Formaci professional especfica (mduls A) T la finalitat de desenvolupar competncies dun perfil professional a fi que lalumnat es pugui incorporar al mn laboral amb una qualificaci bsica i alhora iniciar un itinerari de formaci professional. Fo rmaci bsica de carcter general (mduls B). Ofereixen la recuperaci i ladquisici de coneixements i capacitats bsiques, com tamb la transici al mn laboral El procs formatiu inclou, de manera permanent, suport tutorial i orientaci professional Formaci per a lobtenci del ttol de graduat/ada en educaci secundria obligatria (mduls C). Formaci en tres mbits: comunicaci, matemtiques, cincia i tecnologia i social . Amb carcter voluntari La durada del programa s dun curs escolar
 • PQPI: Estructura MDULS C MDULS A MDULS B MDULS DE FORMACI PROFESSIONAL MDULS OBLIGATORIS 1 curs escolar (800 - 1.100 hores)
  • Aspectes bsics
  • del currculum de lESO
  MDULS VOLUNTARIS (7 md. currculum GESO en CFA) MDULS DE FORMACI GENERAL MDULS PER A LOBTENCI DEL GESO
  • Competncies bsiques per a:
  • la transici al mn laboral
  • la continuaci educativa
  Competncies professionals referides a qualificacions de nivell 1 per a: inserci laboral i formaci professional
 • ENSENYAMENTS D'ESPORTS
  • Objectiu capacita per exercir professionalment la matria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.
  • Durada variable en funci de cada ttol.
  • Aquests ensenyaments s'ordenen en dos graus :
   • Mitj.
    • Inclou dos nivells:
     • el primer nivell, que permet obtenir un certificat,
     • el segon nivell, que condueix a l'obtenci del ttol de tcnic/a d'esport en l'especialitat cursada.
    • Aquest ttol s equivalent als ttols de grau mitj de formaci professional.
   • Superior
    • ttol de tcnic/a superior d'esport en l'especialitat cursada.