fonaments de les ciències de laboratori clí · pdf file 2.4 unitats de mesura:...

Click here to load reader

Post on 23-May-2020

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fonaments de les Ciències de Laboratori Clínic

  Associació Catalana de

  Ciències de Laboratori Clínic

  Publicació commemorativa del XIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

  Xavier Fuentes Arderiu

  Edició a cura de Jaume Miró Balagué

 • Fonaments de les Ciències de Laboratori Clínic

  Xavier Fuentes Arderiu

  Edició a cura de

  Jaume Miró Balagué

  Publicació Commemorativa del

  XIII Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic

  Associació Catalana de

  Ciències de Laboratori Clínic

 • © Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

  Edició: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic 1a edició: febrer de 2018 Tiratge: 250 exemplars

  Dipòsit legal: B.2807-2018

  Disseny, impressió i enquadernació: SIGNO IMPRESSIÓ GRÀFICA, S.A. Carrer Múrcia, 54 d, Polígon Industrial Can Calderon 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) www.signo.es

  http://www.signo.es

 • –3–

  Índex

  Denominació completa i sigles de les organitzacions que apareixen al llarg de l’obra .... 11

  Pròleg ......................................................................................................................................................................................................................................................... 13

  Introducció ......................................................................................................................................................................................................................................... 15

  1 Ciència i tecnologia ........................................................................................................................................................................................................ 19 1.1 Els conceptes de ciència i tecnologia ........................................................................................................ 19 1.2 Ciències de laboratori clínic .................................................................................................................................. 20 1.3 Mètode científic ................................................................................................................................................................. 23 1.4 Estadística ............................................................................................................................................................................... 25 1.5 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 28

  2 Propietats biològiques dels pacients ................................................................................................................................................... 29 2.1 El concepte de propietat .......................................................................................................................................... 29 2.2 Objectes ................................................................................................................................................................................... 30 2.3 Propietats ................................................................................................................................................................................. 34 2.3.1 Valors de les propietats ........................................................................................................................................ 37 2.3.2 Tipus de valors de les propietats .............................................................................................................. 38 2.3.3 Classificació de les propietats ...................................................................................................................... 41 2.3.3.1 Propietats nominals ............................................................................................................................................. 41 2.3.3.2 Magnituds .................................................................................................................................................................... 43 2.3.3.2.1 Magnituds ordinals ......................................................................................................................................... 44 2.3.3.2.2 Magnituds escalars ....................................................................................................................................... 45 2.4 Unitats de mesura: el Sistema Internacional d’Unitats .............................................................. 47 2.4.1 Prefixos de les unitats SI ..................................................................................................................................... 50 2.4.2 Regles d’escriptura dels símbols de les unitats SI .................................................................. 50 2.5 Descripció sistemàtica de les propietats biològiques ............................................................... 51 2.6 Bibliografia ............................................................................................................................................................................... 56

  3 Estudi de les propietats individuals ........................................................................................................................................................ 59 3.1 Determinacions i sistemes determinadors ............................................................................................ 59 3.2 Mesuraments i sistemes de mesura .......................................................................................................... 60 3.2.1 Sistemes de mesura escalar ......................................................................................................................... 61 3.2.2 Sistemes de mesura ordinal ........................................................................................................................... 61 3.3 Identificacions i sistemes identificadors ................................................................................................... 62

 • –4–

  3.4 Calibratges ............................................................................................................................................................................. 64 3.5 Materials de referència. Commutabilitat dels materials de referència ....................... 65 3.6 Traçabilitat metrològica lato sensu ................................................................................................................. 68 3.7 Diferents casos de traçabilitat metrològica en ciències de laboratori clínic ........ 69 3.8 Bibliografia............................................................................................................................................................................... 73

  4 Sistemes de mesura i valors mesurats de magnituds escalars ..................................................................... 75 4.1 Exactitud de mesura escalar ............................................................................................................................... 75 4.1.1 Error de mesura escalar ....................................................................................................................................... 75 4.1.2 Requisits per a l’error de mesura escalar .......................................................................................... 76 4.2 Precisió de mesura escalar .................................................................................................................................. 76 4.2.1 Homoscedasticitat i heteroscedasticitat ............................................................................................. 77 4.2.2 Repetibilitat de mesura de magnituds escalars ......................................................................... 78 4.2.3 Precisió intermèdia de mesura de magnituds escalars ..................................................... 78 4.2.3.1 Estimació de la imprecisió interdiària ................................................................................................. 78 4.2.3.2 Requisits per a la imprecisió interdiària .......................................................................................... 80 4.2.4 Reproductibilitat de mesura escalar ....................................................................................................... 80 4.3 Veracitat de mesura escalar ................................................................................................................................ 80 4.3.1 Biaix de mesura escalar ...................................................................................................................................... 81 4.3.2 Requisits per al biaix de mesura escalar ........................................................................................... 83 4.4 Detectabilitat ......................................................................................................................................................................... 84 4.5 Incertesa de mesura escalar .............................................................................................................................. 85 4.5.1 Estimació de la incertesa estàndard ...................................................................................................... 91 4.5.1.1 Distribució uniforme contínua ......