eskola kirola, kultura, hizkuntzak eskaintza 15 16

Download Eskola kirola, kultura, hizkuntzak eskaintza 15 16

Post on 23-Jul-2016

227 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAK ESKOLAZ KANPO

  2015-2016

  DEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  2015-2016

  www.lauroikastola.eus

 • 2

  Lauro Ikastolak ikastetxe bezala bere ibilbidea hasi zuenetik, eskola zerbitzu desberdintzaileak Eskola Kirola eta Kultur Ekintzekin osatu ditu, besteak beste.

  Jarduera hauen helburua hezkuntza zerbitzuen eskaintza osatzea da ikasleen hezkuntza integralerako eta bere Hezkuntza Proiektuaren helburu eta edukiak hobeto lortzeko, osasuna eta bizimodu osasuntsua eta giza-kohesioa eta giza-harremanak sustatuz.

  Euskararen erabilera espreski landuko da, eta denon partetik konpromisoa eskatzen dugu.

  Informazio orokorra

  Eskaintza

  Ikasleak bi ekintzetan izena emateko aukera izango du, gehienez, egun ezberdinetakoak, baina FUTBOL ETA SASKIBALOIA EZIN DIRA BATERA AUKERATU.

  Kirol eskaintzan, koordinatzaileek azken urteetan garatutako arlo-teknikoko programazioak jarraituko dira.

  Eskaintzak aukerakoak izango dira. Hala dagokionean, arduradun akademikoek ikaslearen garapenaren prozesurako egokia den ekintza aukeratzera lagunduko diote.

  Agertzen ez den ekintzaren baterako taldea osatzeko eskabidea sortuz gero, aztertuko da eta interesatuak ekainean informatuko dira erabakiaz.

  Ibilbideak: Partehartzea edo lehiaketa? Matrikula egiterakoan, ikasleak asteburuetako lehiaketetan parte hartzea nahi izango duen edo ez aukeratu beharko du.

  Lauro Ikastola desde que comenz su trayectoria como centro escolar, ha complementado sus servicios escolares diferenciales, entre otros, con las Actividades de Deporte Escolar y Culturales.

  El objetivo de estas actividades es completar la oferta de servicios escolares para la educacin integral de los alumnos/as y para el mejor logro de los objetivos del Proyecto Educativo, con la referencia de la salud y una vida saludable y la cohesin social a travs de la relacin entre las personas.

  Se potenciar especialmente el uso del euskara, y pedimos para ello el compromiso de todos.

  Oferta

  El alumno o alumna puede inscribirse en dos actividades, como mximo, siempre que se desarrollen en das diferentes, y QUE NO SE TRATE DE FTBOL Y BALONCESTO.

  En la oferta deportiva, se seguirn las programaciones realizadas por los coordinadores en los ltimo aos.

  La oferta es optativa. En los casos en los que se considere necesario para el proceso de desarrollo del alumno o alumna, los responsables acadmicos participarn en la eleccin de la actividad.

  Si se formara un grupo con solicitantes de una nueva actividad, se analizar e informar de la decisin a los interesados e interesadas, dentro del mes de junio. Itinerarios: Participacin o

  competicin? Al realizar la matrcula, el alumno o alumna inscrita deber elegir entre participar o no en las competiciones de fin de semana.

 • 3

  Matrikulazioa Matrikula ALEXIA bidez egingo dute

  gurasoek: Gurasoak ikasle bakoitzaren fitxako

  ESKOLAZ KANPOKOAK atalean sartuko dira.

  Ekintza aukeratu, eta Matrikulatu sakatu; goikaldeko botoi urdina.

  Epe hau bukatuta, familiek eta ikasleek zein ekintzetan eman duten izena ikusi ahal izango dute ALEXIAn bertan, behar izanez gero zuzenketak egiteko, WEBean dagoen inprimakiaren bidez. Idatziok Behekosolora bidaliko dira aztertuak izan daitezen eta arduradunek erabakia hartu eta erantzungo dute. Epea amaituta, ez da aldaketarik onartuko, talderen bat osatzeko ez bada.

  Inskribatutako ikasle bakoitzak 50ko matrikula ordainduko du plaza eskubidea izateko, baina ez ekintza bakoitzeko. Lehen Hezkuntzako 6. mailan eta DBHko 1. eta 2. mailetan errendimenduko ibilbidean sortuko diren taldeko jokalariei 10 gehiago kobratuko zaizkie.

  Kopuru hauek Behekosoloak ekainean fakturatuko ditu.

  Kirol edota kultur ekintza batean izena ematerakoan, ekintza horretarako azaldutako baldintzak eta arautegia onartzen dira.

  Matriculacin

  La matrcula se realizar a travs de ALEXIA: Los padres y madres accedern al

  apartado de EXTRAESCOLARES de la ficha de cada alumno o alumna.

  All deber elegir la actividad y pulsar Matricular: botn azul en la parte superior izquierda.

  Al finalizar el plazo de matrcula, se podr consultar en ALEXIA la actividad en la que se ha inscrito, para que alumnado y familias puedan realizar las correcciones correspondientes, a travs del formulario de la WEB, dirigindolo a Behekosoloa. Los responsables los valorarn y, en su caso, validarn. Tras este plazo, no se aceptarn los cambios, a no ser que sea para completar un grupo.

  Cada inscrito abonar 50 en concepto de matrcula (no por cada actividad), y como derecho a la plaza. En 6 de Primaria y en 1 y 2 de la E.S.O. los jugadores de los equipos de rendimiento abonarn 10 adicionales.

  Estas cantidades sern facturada por Behekosoloa en junio.

  Al completar la inscripcin en un deporte o actividad cultural, se aceptan las condiciones descritas en la ficha de cada actividad.

  Entre el alumnado que elija el itinerario de competicin, se crear un equipo de rendimiento en cada categora: a partir de 6 de Primaria, en baloncesto; y a partir de 1 de ESO, en ftbol. El procedimiento de seleccin est descrito en el documento Criterios de creacin de equipos.

  Presentaciones: Alumnado: en abril-mayo, los responsables

  explicarn la oferta al alumnado, en clase, antes de realizar la matrcula.

  Familias: en mayo-septiembre, se explicarn las concreciones de inicio de curso.

  Lehiaketa ibilbidea aukeratzen duten ikasleekin, maila bakoitzean errendimenduko taldea osatuko da, LHko 6.mailatik aurrera, saskibaloian, eta DBH 1. mailatik futbolean. Jokalari aukeraketa egiteko prozesua Taldeak eratzeko irizpideak dokumentuan azalduta duzue.

  Ekintzen Aurkezpenak: Ikasleak: apirila-maiatzean arduradunek

  ikasleei geletan eskaintza aurkeztuko diete, matrikulazioa egin baino lehen.

  Familiak: maiatza-irailean, plan eta ikasturte hasierako aurkezpenetan zehaztasunak azalduko zaizkie.

 • 4

  Taldeen eraketa

  Barne araudian zehazten denez, aurre inskripzio datuekin, arduradunek taldeak eratuko dituzte eta ikasturte osorako izango dira. Norbait talderik gabe geratuz gero, beste kirol baterako aukera emango zaio.

  Edozein momentuan antolaketa dela eta taldeak berrantolatu ahal izango dira, ordutegiak aldatu, etab.

  Taldeak eratzeko irizpide eta gutxieneko eta gehienezko kopuruei buruzko zehaztasunak WEBean jarriko den dokumentuan ikusiko dituzue.

  Baloreak eta diziplina Edozein ekintzetan izena eman duen

  orok bete beharko ditu Barne Araudian zehazten diren baloreak eta diziplinari dagozkion arauak. Ikasturte hasierako aurkezpenetan honen guztiaren jakitun

  jarriko dira ikasleak eta talde bakoitzeko delegatuak eskuragarri izango dute zehaztasun horiek.

  Balorea eta Arauak batzen dituen 14/15eko dokumentua WEBgunean ikusi dezakezue. Laster, 15/16koa ere eskura izango duzue.

  Confeccin de equipos Tal y como se concreta en el

  reglamento interno, los responsables crearn los equipos con los alumnos matriculados, que lo sern para todo el curso. Cuando alguno no disponga de grupo se le ofrecer otra actividad.

  En cualquier momento y por motivos organizativos la Ikastola podr reorganizar los equipos, modificar horarios, etc .

  Los criterios y mximos y mnimos para la creacin de grupos se insertarn en la WEB.

  Valores y disciplina

  Todos los inscritos en cualquiera de las actividades ofertada cumplir los valores y normas de disciplina explicitados en el Reglamento Interior. Al comienzo de curso se informar de todo ello al alumnado y los delegados y delegadas de equipos dispondrn de ellos.

  El documento que recoge Valores y Normas del curso 14/15 est disponible en la WEB. Pronto estar el del 15/16.

  Aldaketak: idatziz bidaliko dira, info@behekosoloaxxi.com helbidera, aztertuak izan daitezen. Arduradunek erabakia hartu eta erantzungo dute. Aldaketak oniritzia badu, gauzatuko da, eta 20 ko kostea izango du.

  Bajak: idatziz bidaliko dira, info@behekosoloaxxi.com helbidera. Matrikulako 50 ak ez dira itzuliko.

  Epez kanpoko altak: irailetik aurrera alta eman nahi izanez gero, bidali idatziz info@behekosoloaxxi.com helbidera, aztertuak izan daitezen. Arduradunek erabakia hartu eta erantzungo dute.

  WEB orrialdean inprimakiak dituzue.

  Alta, aldaketa eta bajak Altas, modificaciones y bajas Modificaciones: se enviarn por

  escrito a info@behekosoloaxxi.com, para que sean analizadas. Los responsables tomarn la decisin y la comunicarn. Las modificaciones aceptadas tendrn un coste de 20 . Bajas: se enviarn por escrito a la

  direccin info@behekosoloaxxi.com. No se reembolsarn los 50 de la matrcula. Altas fuera de plazo: en caso de

  querer darse de alta a partir de septiembre, se deber comunicar por escrito a info@behekosoloaxxi.com. Los responsables tomarn la decisin y la comunicarn. Disponis de formularios en la WEB.

 • 5

  Biblioteka

  DBHko biblioteka zabalik egongo da astelehenetik ostiralera 17:15ak arte, ikasleek entrenatzera joan aurretik etxerako lanak, ikasi eta irakurri ahal izateko.

  Bus zerbitzua

  Eskola Kirola eta Kultur Ekintza egiten dituzten Lehen Hezkuntzako ikasleek ezin izango dute 16:30eko bus zerbitzua erabili norberaren ekintza egunean, euren plaza egun horietan 17:45eko autobusetakoa izango da.

  Ostiraletan entrenatzen duten Bigarren Hezkuntzako ikasleek ezin izango dute Ikastolako 16:30eko autobusa erabili.

  Abuztu eta irailean aurredenboraldia egiten duten Bigarren Hezkuntzako kirol-taldeek ez dute BUS zerbitzurik.

  Servicio de Bus Los alumnos y alumnas de Educacin

  Primaria participantes en Deporte Escolar y Actividades Cultural