emaitzen txosten orokorra ... iseiivei ebaluazio diagnostikoa 2009. dbh 2. emaitzen txosten orokorra

Download EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA ... ISEIIVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. DBH 2. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

Post on 26-Jan-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

  DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

  2. MAILA

  2009

 • ISEIIVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. DBH 2. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

  2

  Egilea: Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI Txostenaren egileak: Araceli Angulo Vargas Alicia Sainz Martinez Aholkularitza eta gainbegiratzea: Eduardo Ubieta Muñuzuri

 • ISEIIVEI

  EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. DBH 2. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

  3

 • ISEIIVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. DBH 2. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

  4

  AURKIBIDEA

  1. Sarrera .............................................................................................................. 6

  A. Testuinguru teorikoa ................................................................................... 6

   Ebaluazio diagnostikoa zer den ........................................................... 6

   Ebaluazio diagnostikoaren ikuspegi teorikoa ..................................... 6

   Oinarrizko konpetentzia zer den .......................................................... 6

   Oinarrizko konpetentziaren ezaugarriak .............................................. 7

  B. Proben eta aplikazio-prozesuaren deskribapena ....................................... 8

   Lege-esparrua ..................................................................................... 8

   Ebaluazio diagnostikoaren helburuak eta ezaugarriak ..................... 8

   Aplikazio-prozesua .............................................................................. 10

   Populazioaren deskribapena ............................................................... 11

   Probako hizkuntza ............................................................................... 14

   Errendimendu-proben deskribapena ................................................... 14

   Finkatutako gaitasun mailak ................................................................ 15

   Ikaslearen eta ikastetxearen galdera-sortak ....................................... 16

  C. Ikasleen indize sozio-ekonomikoa eta kulturala ......................................... 17

  2. DBHko 2. mailako ikasleen emaitzak ebaluatutako oinarrizko konpetentzietan ............................................................................................ 19 2.A. Euskarazko Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ........................... 20

   Emaitza orokorrak ............................................................................... 21

   Emaitzak dimentsioen arabera ............................................................ 23

   Emaitza orokorrak geruzen arabera .................................................... 26

   Emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera ....................................... 28

   Emaitzak hizkuntza-ereduen arabera .................................................. 29

   Emaitzak ikasleen sexuaren arabera .................................................. 30

   Emaitzak etxeko hizkuntzaren arabera ............................................... 31

   Emaitzak ikasleen adinaren arabera (egokitasuna) ........................... 33

   Emaitzak indize sozio-ekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK) .. 34

   Konpetentziako emaitzetatik eratorritako ondorioak .......................... 38

  2.B. Gaztelaniazko Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ......................... 40

   Emaitza orokorrak ............................................................................... 41

   Emaitzak dimentsioen arabera ............................................................ 42

   Emaitza orokorrak geruzen arabera .................................................... 44

   Emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera ....................................... 46

   Emaitzak ikasleen sexuaren arabera .................................................. 47

   Emaitzak etxeko hizkuntzaren arabera ............................................... 48

   Emaitzak ikasleen adinaren arabera (egokitasuna) .......................... 49

   Emaitzak indize sozio-ekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK) .. 51

   Emaitzen konparazioa ISEK indizea kontrolatu ondoren ………….. 52

   Konpetentziako emaitzetatik eratorritako ondorioak .......................... 53

 • ISEIIVEI

  EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. DBH 2. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

  5

  2.C. Matematikarako konpetentzia ...................................................................... 55

   Emaitza orokorrak ............................................................................... 55

   Emaitza orokorrak geruzen arabera .................................................... 58

   Emaitzak ikasleen sexuaren arabera .................................................. 60

   Emaitzak etxeko hizkuntzaren eta probako hizkuntzaren arabera 61

   Emaitzak ikasleen adinaren arabera (egokitasuna) .......................... 65

   Emaitzak indize sozio-ekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK) 66

   Emaitzen konparazioa ISEK indizea kontrolatu ondoren ………….. 67

   Konpetentziako emaitzetatik eratorritako ondorioak ........................... 69

  2.D. Zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzia .......................... 71

   Emaitza orokorrak ............................................................................... 71

   Emaitza orokorrak geruzen arabera .................................................... 74

   Emaitzak ikasleen sexuaren arabera .................................................. 76

   Emaitzak etxeko hizkuntzaren eta probako hizkuntzaren arabera .. 77

   Emaitzak ikasleen adinaren arabera (egokitasuna) .......................... 81

   Emaitzak indize sozio-ekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK). 82

   Emaitzen konparazioa ISEK indizea kontrolatu ondoren ………….. 83

   Konpetentziako emaitzetatik eratorritako ondorioak .......................... 85

  3. DBH 2ko emaitzak ISEK indizearen arabera eta geruzen ezaugarriak ..... 87

   A eredu publikoa.......................................................................... 89

   B eredu publikoa ..................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91

   D eredu publikoa …………………………………………………………. 93

   A erdu itunpekoa ......................................................................... 95

   B ereud itunpekoa…………………………………………………………. 97

   D eredu itunpekoa ………………………………………………………… 99

 • ISEIIVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. DBH 2. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

  6

  1. SARRERA

  A.TESTUINGURU TEORIKOA

  a) Ebaluazio diagnostikoa zer den

  Hezkuntza arloan, ebaluazio diagnostiko deitzen zaie ikasleek eskolatzearen une jakin batean dituzten gaitasunak eta ahalmenak neurtzeko egiten diren ikerlanei. Horretarako, lurralde-eremu jakin batean proba objektiboak eta galdera-sortak egiten dira.1

  b) Ebaluazio diagnostikoaren ikuspegi teorikoa

  UNESCOren “Ezagutzaren gizarteetarantz”2 Munduko Txostenak adierazten duenez, egungo egoeran, “aurrerakuntza teknikoen bizkortasunarekin gaitasunek gaurkotasuna berehala galtzen dute, eta ezagutza-arlo desberdinetan ikasteko mekanismo malguen lorpena sustatu behar da, ondo zehaztutako ezagutza-multzoa ezarri beharrean. Ikasten ikasteak gogoeta egiten, zalantza egiten ikastea esan nahi du, ahalik eta bizkorren egokitzen ikastea, baita norberaren ondare kulturalaren gogoeta egiten jakitea ere, adostasunak errespetatuz. Ezagutzaren gizarteek zutabe hauetan oinarritu behar dute”. Planteamendu horren helburua eguneroko bizitzarekin, eta modu autonomoan bizitzeko oso erabilgarriak diren trebezien eta gaitasunen garapenarekin lotura handiagoa duten eskakizun berriei erantzutea da. Ikastetxean lantzen den irakasgaien edo irakasgaien arteko ezagutza berez helburutzat ulertu beharrean, gaitasunen zerbitzura dagoen tresna bikaintzat hartzen du. Ikuspegi honek 90eko hamarkadan hasitako korronteari jarraitzen dio; orduan hasi ziren mundu osoan oinarrizko konpetentziekin lotutako azterketak, argitalpenak, kongresuak eta ekimen politikoak egiten. Lan-munduan sortu zen ikuspegia da.

  c) Oinarrizko konpetentzia zer den.3

  Ez dago kontzeptu horren onarpen unibertsalik; hala ere, konpetentzia garrantzitsutzat, beharrezkotzat edo oinarrizkotzat hartu ohi dira edonorentzat eta gizarte osoarentzat beharrezkoak eta onak direnak; ezinbesteko konpetentzia horiek "gizarteko kide aktibo gisa bizitza egokia eduki ahal izateko banako guztien ezinbesteko ezagupen, trebezia eta jarrera multzo" gisa ulertzeko nolabaiteko adostasuna dago. Esparru edo jarduera jakin batean gai izateak, ikuspegi honen arabera, ezagupen garrantzitsuak aktibatzeko eta erabiltzeko gai izatea esan nahi du esparru horren inguruko egoera eta arazo jakinei aurre egin ahal izateko. Hori guztia dela eta, ezagupenak berak baino, horiek praktikan jartzeko gaitasu