eleccions municipals 2011 · pdf file 2017-12-18 · eleccions municipals 2011 7...

Click here to load reader

Post on 04-Aug-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROGRAMA MARC

  MUNICIPALS 2011 ElEccionS

 • PROGRAMA MARC

  MUNICIPALS 2011 ElEccionS

 • Índex

  Introducció ...................................................................................................7

  Promoció local .............................................................................................9 1. Turisme .......................................................................................................................... 10 2. Comerç ......................................................................................................................... 10 3. Ocupació ....................................................................................................................... 11 4. Administració local i transparència ................................................................................. 12 5. Societat de la informació ............................................................................................... 13 Experiències municipals ..................................................................................................... 14

  Espai cívic ...................................................................................................17 1. Sostenibilitat .................................................................................................................. 17 2. Urbanisme ..................................................................................................................... 22 3. Habitatge ....................................................................................................................... 25 4. Mobilitat ........................................................................................................................ 28 5. Seguretat ....................................................................................................................... 30 Experiències municipals ..................................................................................................... 32

  Cohesió social ............................................................................................33 1. Educació ....................................................................................................................... 35 2. Cultura .......................................................................................................................... 35 3. Salut .............................................................................................................................. 37 4. Acció social ................................................................................................................... 38 5. Immigració ..................................................................................................................... 39 6. Esports .......................................................................................................................... 41 7. Política lingüística .......................................................................................................... 42 8. Justícia .......................................................................................................................... 44 Experiències municipals ..................................................................................................... 46

  Ciutadania ..................................................................................................47 1. Polítiques per a LGBT .................................................................................................... 48 2. Polítiques per a dones ................................................................................................... 49 3. Cooperació .................................................................................................................... 50

 • 4. Gent gran ...................................................................................................................... 51 5. Participació ciutadana i moviments socials .................................................................... 52 6. Joventut ........................................................................................................................ 53 Experiències municipals ..................................................................................................... 53

  Annex Eleccions municipals 2011: programa marc de les JERC ......................55

  Introducció ........................................................................................................................ 57

  1. Treball i ocupació ........................................................................................................... 59 2. Formació ....................................................................................................................... 61 3. Habitatge ....................................................................................................................... 63 4. Salut juvenil ................................................................................................................... 65 5. Mobilitat ........................................................................................................................ 67 6. Participació .................................................................................................................... 69 7. Polítiques de dones ....................................................................................................... 71 8. Nova ciutadania ............................................................................................................. 73 9. Cultura .......................................................................................................................... 75

 • 7ELECCIONS MUNICIPALS 2011

  Introducció

  Teniu a les vostres mans el programa marc d’Esquerra per a les eleccions municipals del mes de maig, un document que pretén ser una eina al servei de les candidatures municipals d’Es- querra–Acord Municipal.

  Aquest document —en la redacció del qual hi ha participat moltes persones a les quals cal agrair les seves aportacions—, pivota sobre quatre eixos: la promoció local, la cohesió soci- al, l’espai cívic i la ciutadania. En ells trobareu un seguit d’aportacions, i experiències que han aplicat els nostres càrrecs electes en la seva gestió municipal, que esperem us siguin útils per a la confecció del vostre programa electoral local.

  En aquestes propostes s’ha tingut en compte l’experiència acumulada dels anys en la gestió municipal que tenen molts dels nostres alcaldes i regidors i també, d’altra banda, les aportaci- ons de les sectorials i de persones que han passat en els darrers anys pel Govern de la Gene- ralitat. En definitiva, tot un bagatge que hem saber de aprofitar per a millorar les nostres viles i ciutats des d’una òptica nacional i d’esquerres.

  no són temps fàcils per als ajuntaments i per a la ciutadania, i per això pensem que en la propera campanya electoral, cal posar l’accent en dos temes cabdals: per una banda les pro- postes en l’àmbit econòmic, enteses com a elements dinamitzadors d’ocupació i de promoció de la ciutat, que en la vessant comercial permetran reactivar l’economia local, i d’altra banda les polítiques d’inversió social, ja que en el context actual cal dur a terme polítiques que evitin la fractura social i que ajudin a mantenir els nivells de benestar assolits fins ara. Sabem que tot plegat és complicat per les dificultats que travessen els ajuntaments, i per això també cal apostar per un altre compromís des dels ajuntaments d’Esquerra: aprofitar la proximitat que donen els municipis per fer polítiques d’acompanyament cap als nostres veïns i veïnes davant les seves dificultats i les seves iniciatives. A voltes no és tant important el resultat final de l’ac- ció municipal, sinó el fet que el ciutadà i la ciutadana s’hagi sentit acompanyada per l’admi- nistració local, i aquí els nostres càrrecs electes hi tenen la mà trencada, per la qual cosa cal reforçar també aquest aspecte.

  Hi ha altres principis que són inherents a la nostra formació política, i que marquen un estil diferent de fer política per part dels ajuntaments republicans: la transparència, l’honestedat, el rigor i l’austeritat formen un conjunt de valors que la nostra gent aplica a la gestió pública, i ara més que mai aquests valors estan a l’alça. En l’any que el partit celebra 80 anys de la seva fundació —en motiu d’unes eleccions municipals— sabeu-vos fer partícips dels principis i valors que ens llegaren aquells homes i dones que van lluitar per millorar la seva societat tal com vosaltres feu amb la vostra.

  Esperem, doncs, que la tasca que ha fet un bon nombre de persones us ajudi a fer una bona feina i a assolir els vostres objectius municipals.

  Marc Sanglas Secretari de Política Municipal

  0

 • 9ELECCIONS MUNICIPALS 2011

  Promoció local

  La Promoció Local d’un municipi és una de les principals eines que qualsevol govern té al seu abast per al desenvolupament econòmic del seu territori i que caldrà saber explotar con- venientment, especialment en un moment com l’actual, en què un context econòmic advers dificulta el progrés dels nostres municipis i ciutats. Des dels governs locals hem de procurar per la generació d’oportunitats, pel desenvolupament dels projectes professionals i empresa- rials, per crear les condicions, en la mesura de les nostres possibilitats, que facilitin la creació de riquesa i oc

View more