el pla tac de centre - versió 2012

Click here to load reader

Post on 22-Oct-2014

171 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

El Pla TAC de centre 2012rea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement

Marc normatiu: LEC, Llei d'Educaci de CatalunyaPREMBUL Societat del coneixement Alumnat COMPETENT en l's de les tecnologies VI - CENTRES

V - ORDENACI ENSENYAMENTS

Equipaments que integrin les tecnologies Projectes d'innovaci TIC Serveis digitals: Dossier personal d'aprenentatge Registre acadmic

VIII - PROFESSORAT Dominar i utilitzar les tecnologies com a eina metodolgica

Context: autonomia de centre

PROJECTE EDUCATIU

PLA TAC

PLA DE FORMACI

ALTRES...

Departaments Equip directiu Coordinaci pedaggica Comissi TAC

AMPA

Coordinaci TAC

Consell Escolar

Qu vol dir TAC?

Administraci, organitzaci i gesti

Professorat i tecnologiesAprendre i comunicar-se amb collegues

Potenciar aprenentatges Assegurar la competncia digital

De l'alumnat

Vi si de lc en tre

Di a gn sO bj ec tiu s

Fases del Pla TAC

tic

ip rio Re

Re cu rs ossp on s

rit

at s

ab i

lita

Ap lic a ci

ts

Av al uae-maduresa

ci

Fase 1: Definici de la visi del centre

CT IU

AB

IL

S

IT

AT

S

BJ E

SI

SP

O

RE

AV

ALe-maduresa

VI

D

IA

G

REN ST IC

CU

AP

RS

LI C

O

S

AC

ctiu

mn

at

ip d

Alu

Comproms del centre

ire

Visi del centre

Do

ce

Fa m liesnts

Eq u

UA C

O NS

I

I

Visi: paper de les TAC al centre

Lideratge (equip directiu) Planificaci Implicaci (equip docent) Participaci alumnes famlies

TAC

Creativitat

Prioritzaci

Ingredients per a una transici exitosa

IT

AT

S

AV

Fase 2: Diagnosi de la maduresa digital

CT IU

AB

IL

S

BJ E

SI

SP

O

RE

ALe-maduresa

VI

D

IA

G

REN ST IC

CU

AP

RS O

LI

CA

S

CI

UA C

O NS

I

Diagnosi

mbits Re De cu pr se rs of nv os es ol In clu sio up am si na l en dig Or t ita ce gan l Ge nt itz re a sti ci De cu se de rri nv l cu olu lar pa m en t

De fo bi rta lita le ts se i s

Diagnstic inicial

Acci combinada de tots els mbits del Pla TAC

Currculum i innovaci metodolgica

xit escolar

Desenvolupament professional Equipament i infraestructures

Organitzaci del centre

Inclusi digital

Lideratge i governana

Desenvolupament professional i TACLa triple dimensi de les TAC:

Objecte Recurs Context

EXEMPLE: 2- mbit de desenvolupament curricular

Aplicatiu diagnosi: Setembre 2012

"Radiografiar" les TAC al centreInclusi Currculum

Gesti

Formaci

Organitzaci

Infraestructures

Fase 3: Definici de les prioritats

CT IU

AB

IL

S

IT

AT

S

BJ E

SI

SP

O

RE

AV

ALe-maduresa

VI

D

IA

G

REN ST IC

CU

AP

RS O

LI C

S

AC

eto d

ol g

ica

aci

lus

Inc

Objectius i prioritats

Av dig aluar ita l la co

Ge

Us os stiet

Formulaci d'objectius i presa de decisions

ci m

i d igit

ova

Inn

Co

mu

de ls ria

de sitj

mp

ecu r

sos

nc

M s...

nic

al

ab les

UA C

O NS

I

I

Prioritzaci/Temporitzaci

Comunicaci Gesti dels recursos Competncia digital Inclusi digital Innovaci Avaluaci

De la diagnosi als objectiusInclusi Currculum

Gesti

Formaci

Organitzaci

Infraestructures

AT

S

RE

AV

Fase 4: Planificaci i assignaci de recursos

CT IU

AB

IL

S

IT

NS

O

AL UAe-maduresa

BJ E

SI

D

IA G

N

RE CUST IC

SP

VI

O

AP

RS

LI

O

CA

S

CI

CI

Recursos

De cu pr se rs of nv os es ol In sio up clu na am si l en dig t Or ita ce gan l Ge nt itz re a sti ci De se cu de rri nv l cu olu lar pa m en t

Re

mbits

Assignaci de recursos

Recursos Gesti i organitzaci de centreRecursos del centre que es poden aprofitar

EVEAEntorn virtual d'Ensenyament i Aprenentatge

Recursos que cal incorporar segons els usos i les necessitats Desenvolupament curricular Canvis metodolgics Atenci a la diversitat

Inclusi digital Formaci del professorat

IT

AT

S

RE

AV

Fase 5: Assignaci de tasques i responsabilitats

CT IU

AB

IL

S

BJ E

SI

SP

O

ALe-maduresa

VI

ST

IC

RS O

CA

S

CI

Bib rec liote urs ca i os

Co mu

nic a ciElaborar un informe i definir indicadors de progrs

G

N

CU

LI

rrc

ulu

m

Cu

Inf r

Ge

ae

sti

str

io

uct ura

rga

nit za

Responsabilitats

ci

D

IA

RE

AP

UA C

O NS

I

Assignaci de tasques i responsabilitats Grups de treball Comunicaci Infraestructures Biblioteca i recursos Innovaci

Gesti i organitzaci

CT IU

AB

IL

S

IT

AT

S

RE

AV

Fase 6: Aplicaci del Pla

SI

BJ E

SP

O

ALe-maduresa

VI

D

IA

G

REN ST IC

CU

AP

RS O

LI C

S

AC

Aplicaci

ma l e ist e e rat S tr o n fess e o prPosada en marxa del Pla

et d

a ori ut

UA C

O NS

I

I

Implicaci de tota la comunitat Adoptar una estratgia global d'escola

Tutoritzar i acompanyar els docents

Aconsellar i acompanyar les famlies

Obrir les infraestructures

IT

AT

S

AV

Fase 7: Avaluaci del procs i establiment de nous objectius

CT IU

AB

IL

S

SI

BJ E

SP

O

RE

ALe-maduresa

VI

D

IA

G

REN ST IC

CU

AP

RS O

LI

CA

S

CI

UA C

O NS

I

Ac tec tituds no log enve ia rs la

Im l'es pacte org tructu sobr e an itza ra da

jec tius

gr

Alt

Pro

res

Ev

olu ci

de ln

ive

Ca tas nvis qu pro es d d'E uts /A en lll d 'int er s

...

Reajustar objectius i incorporar-ne de nous

sd els

ob

es

Avaluaci

El Pla TAC s dinmic i requereix revisi peridicaInclusi Currculum

Gesti

Formaci

Organitzaci

Infraestructures

Pla TAC - MapaCOMPROMS DEL CENTREFamlies Alumnat Docents Equips Directius Usos desitjables Gesti dels recursos Avaluar la competncia digital DIAGNOSI

OBJECTIUS I DECISIONS

INFORME I INDICADORS PROGRSComunicaci

Ms... Comunicaci Innovaci metodolgica Inclusi digital RECURSOS Infraestructura

POSADA EN MARXASistema de tutoria entre el professorat

Biblioteca i recursos Gesti i Organitzaci Currculum

inici Pla TAC

AVALUACI APLICACI

VISI DEL CENTRE

Debilitats i fortaleses

OBJECTIUS I PRIORITATSMBITS

RESPONSABILITATS

MBITS MBITSGesti

El progrs dels objectius al llarg del procs Evoluci del nivell d'inters Actituds envers la tecnologia Canvis produts en les tasques d'E/A Impacte sobre l'estructura organitzada Altres...

ASSIGNACI DE RECURSOS Desenvolupament curricularOrganitzaci del centre Inclusi digital

e-maduresa de centre

DIAGNSTIC INICIAL Desenvolupament professionalRecursos

MBITS

REAJUSTAR OBJECTIUS I INCORPORAR-NE DE NOUS

e-maduresa

El centre fa un s estratgic i efectiu de les TAC per millorar els resultats educatius

Referncies

El Pla TAC de centre (Collecci TAC 1) Exemples:

Pla TAC Escola Carles III - Sant Carles de la Rpita (Educaci Primria) Pla TAC Escola Fontmartina - Santa Maria de Palautordera (Educaci Primria) Pla TAC Institut Gili i Gaya - Lleida (Educaci Secundria)

Presentaci de Jordi Serarols: http://www.slideshare.net/jordiserarols/lideratge-estratgic Presentaci de Xavier Rosell: http://www.slideshare.net/xavierrosell/pla-tac

Aquesta presentaci ha estat elaborada per l'rea de Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement del Departament d'Ensenyament i est sota una llicncia CC-by de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons.