disseny interactiu

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

687 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Usabilitat i disseny interactiuMariona Gran. Laboratori de Mitjans Interactius. COMUNICACI AUDIOVISUAL . UB

2. UiDEl disseny interactiu s el disseny dinterfcies digitals. Per a un usuari, la interfcie, s el sistema 3. UiDConceptes i termes utilitzats en disseny interactiu:UsabilitatUX - Experincia dusuariArquitectura de la informaciInteracci persona-ordinador ErgonomiaDisseny Interactiu 4. UiDUI[ user interface ]respon al com es dissenya un producte des del punt devista de la enginyeria i atn al disseny delscomponents estructurals de qualsevol programamultimdia o interactiu.HCI [ human - computer interaccion ]considera com un programa organitza les accions quepot realitzar un usuari ... i que fa un usuari davant unprograma, com reacciona, quines opcions t, quinesopcions ignora, com interactuaGUI [ graphic user interface ]es refereix al disseny ms fsic i visual de cada elementde la pantalla, de cada pantalla, i del conjunt de totesles pantalles que acaba conformant un entorn interactiu 5. UiDconcepci visual + interacci + enginyeriaUI[ user interface ]HCI [ human - computer interaccion ]GUI [ graphic user interface ] 6. UiDJesse James Garret 2004 7. UiDUsabilitat 8. UiDUsabilitat Quin s ms usable? 9. UiD 10. UiD 11. UiD 12. UiDQuin mapa s ms usable per a un escolar?Quin mapa s ms usable per a un tcnic de camins? 13. UiDUsabilitatla usabilitat no s una idea intrnseca dun material webprov de la paraula "usable" i per tant de la paraula "usuari"un usuari ha de poder utilitzar de forma senzilla i eficient undisseny interactiuConeix el teu usuari 14. UiDUsabilitatits not meXits you 15. UiDUsabilitatEl concepte dusabilitates centra en la idea de facilitat, intuici i efectivitat en lsJakob Nielsen 16. UiDLa usabilitat es defineix com el grau en el que un productepot ser utilitzat per un grup dusuaris especfics per assolircertes fites definides amb efectivitat, eficincia, isatisfacci, en un context ds especfic.(Normativa ISO 9241 (Ergonomic requeriments for visualdisplay terminals, 1998, apartat 11-Guidance for usability))La usabilitat s la percepci de que tant consistent,organitzat, eficient, productiu, fcil dutilitzar i intutiu s elprocs de realitzar una tasca particular dins un sistema.(Baeza-Yates,R; Rivera,C; Velasco,J. 2004) 17. UiDUsabilitat>> Qualitat en el disseny interactiu En els elements multimdia En el disseny de la interfcie de pantalla En el disseny de tot un entorn interactiu de diferents pantalles i recursos En lestructura de lentorn interactiu i la navegaci 18. UiDUX ... Experincia dusuari 19. UiDExperincia dusuari descriu el veritable sentit del disseny que s lusuari introdueix la importncia de les emocions en el disseny 20. UiDExperincia dusuariNo s una tendncia sin un paradigma:Usabilitat >>> carcterstica dun producteExperincia dusuari >>> conjunt de sensacions iemocions que desperta a una persona ls duna aplicaci 21. UiDExperincia dusuariEls aspectes emocionals juguen un paper fonamental en la interacci delusuari perqu afecten els processos cognitius, atenci, memoritzaci,rendiment, (Norman)"Les relacions personals i positives amb un disseny provoquensentiments destima, lleialtat i pacincia, factors significatius en lautilitat a llarg termini i en lxit global dun disseny.Aquestes relacions positives tenen implicacions pel que fareferncia a leficcia de les interaccions entre les persones i elsdissenys.Les relacions positives amb un disseny funcionen en unainteracci que ajuda a catalitzar el pensament creatiu i la resolucide problemes.Pel contrari, les relacions negatives provoquen una interacci queestreny el pensament i paralitza la creativitat." (Butler, Holden &Lidwell, 2005) 22. UiDExperincia dusuari User centered design .... disseny centrat en lusuariProcs o la metodologia que assegura la usabilitat dun sistema,atenent les necessitats de lusuari i la seva participaci en elprocs de disseny 23. UiDArquitectura de la informaci 24. UiDArquitectura de la informaciEstructuraci de la informaci, selecci i presentacien entorns informatius.Informaci = contingut 25. UiDDisciplina encarregada destructurar, organitzar i etiquetarels elements que conformen els entorns informacionals pera facilitar la localitzaci, o laccs a la informaci quecontenen, i millorar, aix, la seva utilitat i el seuaprofitament per part dels usuaris.(Prez-Montoro, 2010)Larquitecte de la informaci s aquell que ha didentificarla misi (els objectius) i la visi (les expectatives delsusuaris) duna web, determinar els continguts ifuncionalitats de la pgina, facilitar laccs mitjanantsistemes dorganitzaci, etiquetat, navegaci, cerca, ... iplanificar en previsi de futures modificacions i delcreixement de la plana.(Morville y Rosenfeld, 1998) 26. UiDArquitectura de la informaciProv de la informtica, i de la bibliotecnologia.1959 > IBM1970 > Xerox1976 > R.S. Wurman1998 > Rosenfeld & Morville 27. UiDConceptes i termes utilitzats igual al disseny interactiu: Usabilitat UX - Experincia dusuari Arquitectura de la informaci Interacci persona-ordinadorErgonomiaDisseny Interactiu 28. UiD Olga Carrerasolgacarreras.blogspot.com.es 29. UiDAnatomy of ux design 30. UiDUI[ user interface ]HCI [ human - computer interaccion ]GUI [ graphic user interface ] DISSENY INTERACTIU 31. UiDLEER NO MATA:Krug, S. (2006). No me hagas pensar: Una aproximacin a la usabilidad en la web. Madrid: PrenticeHall.Norman, D.A (2004). El diseo emocional. Por qu nos gustan (o no) los objetos cotidianos.Barcelona: Paids.Braun, K ; Gadney, M; Haughey, M; Roselli, A; Synstelien, D; Walter, T; Wertheimer, D. (2002).Usabilidad. Madrid: Anaya Multimedia.Cooper, A.; Reimann, R. M; Cronin, D. (2007), About Face 3: The Essentials of Interaction Design.Chichester: Wiley.Garrett, J.J. (2002). The elements of user experience: user-centered design for the web. New York:New Riders.Unger, R & Chandler,C. (2012). A Project Guide to UX Design: For user experience designers in thefield or in the making. New York: New Riders.Rosenfeld, L; Morville,P. (1998). Information Architecture for the World Wide Web. Cambridge:OReillyGran, M. (2012). El disseny interactiu a la xarxa. Barcelona: Edicions UB.Perez-Montoro, M. (2010). Arquitectura de la informacin en entornos web. Gijon: Trea 32. Usabilitat i disseny interactiuMariona Gran. Laboratori de Mitjans Interactius. COMUNICACI AUDIOVISUAL . UB