disseny gràfic d'un portal de transparència per a ajuntaments

Click here to load reader

Post on 28-Jan-2017

225 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA

  PER AJUNTAMENTSMemria de Projecte Final de Grau

  Grau MultimdiaCreaci Grfica

  Autor: Glria Ruiz Santacana

  Consultor: Pere Bscones NavarroProfessor: Irma Vil dena

  11 de gener de 2016

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Crdits/Copyright

  La llicncia daquesta memria i de tot el projecte de final de grau est subjecta a una Llicncia de

  CreativeCommons1.

  Dins de la diversitat de llicncies que contempla CreativeCommons per aquest treball s'ha escollit

  concretament a la llicncia de (BY-NC-SA): Reconeixement No Comercial Compartir Igual.

  Especificacions de la llicncia

  No es permet un s comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribuci de

  les quals s'ha de fer amb una llicncia igual a la que regula l'obra original.

  Imatge 01: Logo CC BY-NC-SA

  Glria Ruiz Santacana

  Enlla a ms informaci: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0

  1Creative Commons s una organitzaci sense nim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs cre-atius.

  2 / 75

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Abstract

  Des de fa ja uns anys, la ciutadania reclama a les institucions pbliques laccs a la informaci de les

  diferents activitats, servies i accions que es porten a termes des de qualsevol daquests ens pblics.

  Reclamant aix, el seu dret a la informaci i a la participaci.

  Per donar sortida a la demanada popular, i per tal de garantir els drets dels ciutadans, sha aprovat

  una llei sobre la transparncia (Llei 19/2014, de transparncia, accs a la informaci pblica i bon

  govern) que a finals daquest any, desembre 2015, entrar en vigor i ser dobligat compliment per als

  ens pblics. Tamb trobem una llei de transparncia a nivell estatal, Ley 19/2013, de 9 de diciembre,

  de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen Gobierno, tot i que en aquest projecte no

  es tindr en compte en primera instncia, ja que un cop realitzat no ser difcil d'adaptar per donar-li

  sortida.

  Tot i que la llei comentada parla no noms d'accs a la informaci, sin tamb del tractament de

  dades obertes i participaci ciutadana, aquest projecte noms acollir la part central de la llei, la part

  d'accs a la informaci, entenen que s el primer canal que s'ha de garantir i donar compliment per

  tal de poder un cop resolt aix, avanar en els altres requeriments exposats en dita llei. En aquest

  TFG em centrar noms en aquesta primera fase, deixant la possibilitat d'integraci d'altres elements

  en fases segents.

  El treball de final de grau es centra doncs en, la creaci del disseny grfic (no la programaci

  daquests) dun portal web dun ajuntament fictici (tot i que podria ser daplicaci a qualsevol

  ajuntament) que doni visualitzaci de tot un recull de informaci publica: normativa, hisenda,

  actuacions, serveis, etc., agrupada i centralitzada per garantir el consum de la informaci al pblic.

  Lobjectiu daquest portal s doble, per una banda, facilitar la gesti dels ajuntaments, donat sortida a

  una llei i facilitant-los la seva gesti diria, i per laltra banda, donar accs a la informaci a tots els

  ciutadans de forma accessible, agradable i entenedora.

  En aquest sentit, sorientar el portal en una vessant de disseny grfic important, clau per oferir al

  ciutad la informaci institucional que per lo general, s prou enrevessada i desconeguda. Mitjanant

  una bona visualitzaci i arquitectura de la informaci arribarem a satisfer les demandes de lusuari i a

  facilitar laccs a la informaci. Aquest projecte doncs pretn oferir un accs a la informaci pblica

  que sigui totalment accessible, de forma que sigui un espai entenedor i intutiu per als usuaris que no

  estan acostumats a cercar o consultar aquest tipus d'informaci. A ms a ms, tamb es tindr molt

  en compte l'usuari de gesti del web, facilitant-li processos pel manteniment de la informaci i una

  bona arquitectura de la informaci.

  3 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Abstract (angls)

  Over the last years, citizens started to claim access to the different activities, services and projects

  developed by public institutions. In this way, what is being claimed is the right to be informed and to

  participate to such activities.

  In order to meet citizens' expectations, hence granting citizens' rights, a Transparency Law (Llei

  Autonomica 19/2014 de Transparncia, Accs a la Informaci Pblica i Bon Govern) has been

  approved in Catalonia; this law would came into effect in December 2015 and shall be mandatory for

  all local institutions. A similar law of transparency can also be found on a national level, Law 19/2013

  (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen

  Gobierno); nevertheless, the national law will not be relevant in this project, as once completed, it will

  not be difficult to be adapted accordingly.

  The previously mentioned Catalan Law (Law 19/2014) regards not just the access to information, but

  also to how open data are treated and to how they may be handled by citizens or third parties. This

  project will only focus on the central part of such law, hence the part concerning the access to

  information. It is therefore this first phase that shall be granted and, once done, it will be possible to

  proceed with the fulfillment of the other requirements listed in the mentioned Law. As stated, this

  project will focus only on this first phase, remaining opened to the implementation of possible further

  elements.

  This project centers the attention on the graphic design of the web (not its programming) of a fictive

  municipality (even if it could be applied and used by any existing municipal institution), providing a

  complete source of information of public interest, such as: services, tax, leisure related information, all

  gathered on one unique website and granting its public access.

  This project has two goals, on one hand it aims to facilitate the administration and management of a

  municipality, allowing the application of the discussed law and the fulfillment of daily municipal tasks;

  on the other hand, it aims to provide an access to public information which shall be simple, effortless

  and enjoyable.

  In this regard, the website is intended to take graphic design into high consideration, as the design is

  crucial in order to offer and deliver institutional information to the citizens, given the usual complexity

  and lack of popularity of this kind of information. Through a pleasant architecture and visualization of

  the information, it will be possible to satisfy the demands and expectations of the users, who are not

  familiar with searching nor consulting institutional information. In addition, the role of webmaster will

  be one of the priorities, providing this role with relevant processes to manage contents and with a

  functional information architecture.

  4 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  Agraments

  Els meus agraments van dirigits a totes aquelles persones que mhan ajudat a fer realitat aquest

  treball de fi de grau, tant a nivell tcnic com a nivell emocional.

  Especialment a la meva parella Stefano, que ha sabut en cada moment donar-me nims i fora per

  tirar endavant amb el treball de final de grau. Qu m'ha ajudat de forma incondicional a poder dedicar

  les mximes hores possibles i esforos en aquest projecte.

  M'agradaria aprofitar tamb per agrair a la meva famlia, amistats i gent propera que durant tot el

  temps d'estudi en aquest Grau Multimdia, m'han tingut que patit i aguantat per que especialment

  m'han ajudat, m'han animat i sobretot han estat comprensius en tot moment. A tots aquells que mai

  m'han deixat decaure en l'intent.

  Tamb els meus agraments a tot el professorat, als consultors i especialment als companys que

  mhan acompanyat tots aquests anys destudi del Grau Multimdia.

  5 / 75

 • DISSENY GRFIC DUN PORTAL DE TRANSPARNCIA PER AJUNTAMENTSGrau Multimdia | Glria Ruiz Santacana

  NDEX

  BLOC 1 | INTRODUCCI PROJECTE .....................................................................................081.1 INTRODUCCI MEMRIA..............................................................................................................081.2 MOTIVACI DEL PROJECTE..........................................................................................................091.3 MARC ACTUAL.................................................................................................................................111.4 DESCRIPCI DEL PROJECTE.......................................................................................................121.5 OBJECTIUS......................................................................................................................................15

  BLOC 2 | METODOLOGIA I PLANIFICACI PROJECTE .......................................................172.1 METODOLOGIA I PROCS DE TREBALL......................................................................................172.2 PLANIFICACI..................................................................