diario general de polizas san mateo atenco 2041 · pdf file diario general de polizas san...

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

  DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

  Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 1

  Número de Contrato:

  HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

  Fecha de la Póliza: 03/12/2018

  Capturó: super

  5100 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 1.00 1412

  8271 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 2.00 1412

  8251 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 3.00 1412

  8251 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 4.00 1412

  8241 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 5.00 1412

  8241 0.00 31,311.93B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 6.00 1412

  8221 31,311.93 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones de servicio de salud 7.00 1412

  5100 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 8.00 1413

  8271 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 9.00 1413

  8251 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 10.00 1413

  8251 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 11.00 1413

  8241 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 12.00 1413

  8241 0.00 23,233.46B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 13.00 1413

  8221 23,233.46 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones al sistema solidario de reparto 14.00 1413

  5100 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 15.00 1414

  8271 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 16.00 1414

  8251 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 17.00 1414

  8251 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 18.00 1414

  8241 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 19.00 1414

  8241 0.00 4,802.88B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 20.00 1414

  8221 4,802.88 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones del sistema de capitalización individual 21.00 1414

  5100 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 22.00 1415

  8271 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 23.00 1415

  8251 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 24.00 1415

  8251 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 25.00 1415

  8241 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 26.00 1415

  8241 0.00 3,633.53B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 27.00 1415

  8221 3,633.53 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE 28.00 1415

  5100 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 29.00 1416

  8271 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 30.00 1416

  8251 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 31.00 1416

  8251 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 32.00 1416

  8241 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 33.00 1416

  8241 0.00 4,876.73B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 34.00 1416

  8221 4,876.73 0.00B00B00000 010502020401110101 1 D Aportaciones para riesgo de trabajo 35.00 1416

  2117 0.00 27,814.27000000001 000000000000000001 0003 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 36.00 0002

  2117 0.00 21,631.72000000001 000000000000000001 0004 1 D ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 37.00 0002

  2117 0.00 3,634.58000000001 000000000000000001 0007 1 D I % CAPITALIZACION INDIVIDUAL 38.00 0002

  FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 1 de 39 OSFOIM105/10/05

 • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

  DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

  2117 0.00 460.00000000001 000000000000000001 0012 1 D Seguros Inbursa 39.00 0002

  2117 0.00 5,247.37000000001 000000000000000001 0010 1 D Prestamos a Mediano Plazo C/S/I 40.00 0002

  1112 126,646.47 0.00000000009 000000000000000001 1 D CUENTA 0860118859 41.00

  Flujo de Efectivo: 21.00 126,646.47

  TOTAL POLIZA 330,222.06 330,222.06

  Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 2

  Número de Contrato:

  HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

  Fecha de la Póliza: 13/12/2018

  Capturó: super

  2117 0.00 138,554.00000000001 000000000000000001 0001 2 D RETENCIONES DE I.S.P.T. 1.00 0003

  2117 0.00 32,480.00000000001 000000000000000001 0005 2 D RETENCION DE ISR 2.00 0003

  2117 0.00 34,645.00000000001 000000000000000004 0002 2 D IVA RETENIDO 3.00 0001

  2117 0.00 300,464.00000000001 000000000000000004 0001 2 D IVA por Pagar 4.00 0001

  1129 266,132.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D IVA Acreditable 5.00 0001

  1123 177.00 0.00000000001 000000000000000001 2 D Subsidio al Empleo 6.00 0002

  1112 239,834.00 0.00000000009 000000000000000001 2 D CUENTA 0860118859 7.00

  Flujo de Efectivo: 21.00 239,834.00

  TOTAL POLIZA 506,143.00 506,143.00

  Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 3

  Número de Contrato:

  HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

  Fecha de la Póliza: 31/12/2018

  Capturó: super

  5100 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 1.00 3571

  8271 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 2.00 3571

  8251 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 3.00 3571

  8251 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 4.00 3571

  8241 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 5.00 3571

  8241 0.00 172,400.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 6.00 3571

  8221 172,400.00 0.00C00222000 020103010102110101 3 D Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y 7.00 3571

  1129 0.00 27,584.00000000001 000000000000000001 3 D IVA Acreditable 8.00 0001

  1112 199,984.00 0.00000000009 000000000000000001 3 D CUENTA 0860118859 9.00

  Flujo de Efectivo: 23.00 199,984.00

  TOTAL POLIZA 717,184.00 717,184.00

  Status de la Póliza: C ANo. de Póliza: D 4

  Número de Contrato:

  HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA REF.REN

  Fecha de la Póliza: 31/12/2018

  Capturó: super

  5100 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 1.00 1131

  8271 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 2.00 1131

  8251 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 3.00 1131

  8251 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 4.00 1131

  8241 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 5.00 1131

  8241 0.00 41,870.87A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 6.00 1131

  8221 41,870.87 0.00A00A00000 010301010101110101 4 D Sueldo base 7.00 1131

  FECHA DE ELABORACION: 21/01/2019 Hoja: 2 de 39 OSFOIM105/10/05

 • DIARIO GENERAL DE POLIZAS

  DICIEMBRE DE 2018SAN MATEO ATENCO 2041

  5100 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 8.00 1131

  8271 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 9.00 1131

  8251 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 10.00 1131

  8251 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 11.00 1131

  8241 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 12.00 1131

  8241 0.00 32,705.97B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 13.00 1131

  8221 32,705.97 0.00B00B00000 010502020401110101 4 D Sueldo base 14.00 1131

  5100 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 15.00 1131

  8271 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 16.00 1131

  8251 14,547.26 0.00B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 17.00 1131

  8251 0.00 14,547.26B00203000 010502050203110101 4 D Sueldo base 18.00 1131

  8241 14,547.26 0.00B00203000 0