curriculum aurkezpena - marrazketa teknikoa i sociales gizarte zientziei aplikatutako matematika i...

Download CURRICULUM AURKEZPENA - Marrazketa Teknikoa I Sociales Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika I edo

Post on 30-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CURRICULUM AURKEZPENA4.DBHtik 1. MAILARA DATOZENENTZAT

  2019/2020 IKASTURTEAWeb: Ikasturte zehaztapenak/ikasturteko aurkezpenak // Contenidos de curso/presentaciones de curso

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM-A/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULAPREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  PREMATRCULA ETA MATRCULA

  USE (Unibertsitatera sartzeko ebaluazioa) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIAVIAJE DE FIN DE TRAYECTO

  GALDERAK/ PREGUNTAS

 • Batxilergoko etapak bi ikasmaila ditu,modalitate desberdinetan garatuko daeta modu malguan antolatuko da,

  ikasleei prestakuntza espezializatua

  emateko, beren prestakuntzaren

  2019/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  MODALITATEAK

  ZIENTZIAK

  emateko, beren prestakuntzaren

  itxaropen eta interesen arabera, edo,behin hura bukaturik, bizitza aktiboan

  sartzeko aukera emateko.

  MODALITATEAK

  GIZA-GIZARTE ZIENTZIAK

  ARTEAK

  El Bachillerato engloba dos cursos,que se desarrollaran en diferentesmodalidad, para dar al alumno unapreparacin especializada, de

  acuerdo a sus futuros intereses o suincorporacin a una vida activa.

 • 1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1 BACH

  Batxilergo etaparen helburuak:

  Formakuntza, adimen-heldutasuna eta giza-heldutasuna,ezagutzak eta erantzukizunez eta gaitasunez ekintza-

  bizieran hasteko eta gizarte-funtzioak garatzeko

  trebetasunak ematea.trebetasunak ematea.

  Ondorengo hezkuntzara sarbidea izateko gaitasunaematea.

  Ikaslea, bere ikasteko prozesuko protagonista izatealortzea.

  Gure ikasleak euskaldunak, kritikoak, enpatikoak,toleranteak, sortzaileak, ekintzaileak, arduratsuak,

  konprometituak eta etorkizunari aurre egiteko gai izatea

  lortzeko gizabanakoaren gaitasunak indartzea.

 • Proporcionar formacin, madurez intelectual y humana,conocimientos y habilidades que les permitan

  desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida

  activa con responsabilidad y competencia.

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1 BACH

  Objetivos de la etapa de Bachiller:

  activa con responsabilidad y competencia.

  Capacitar al alumno para acceder a la educacinposterior.

  Lograr que el alumno sea protagonista de su proceso deaprendizaje.

  Potenciar las cualidades que queremos en nuestrosalumnos: euskaldunes, crticos, empticos, tolerantes,

  creativos, emprendedores, comprometidos,

  responsables y preparados para afrontar el futuro.

 • ERAIKIN BERRIA / NUEVO EDIFICIO Ziklo berria: Arau eta ohitura berriak

  Nuevo ciclo: Nuevas normas y costumbres

  Eraikinaren banaketa/ Distribucin de edificio

  2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  ESKOLA ORDUTEGIA / HORARIO ESCOLAR

  JANTOKI ZERBITZUA / SERVICIO DE COMEDOR

  ESKOLA ORDUTEGIA / HORARIO ESCOLAR 34+1 ordu lektiboak/ Horas lectivas 34+1 Astelehenetik - ostiralera: 8:00-15:30

  Lunes - viernes 8:00-15:30

  Atsedenaldia 11:50-12:30Recreo 11:50-12:30

  Ordutegia 11:55 / Horario 11:55 Ez erabiltzearen aukera/ Opcin de no usar el comedor

 • 2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUA2019/20 IKASTURTEAREN ANTOLAMENDUAORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20ORGANIZACIN DEL CURSO 2019/20

  1. BATX CURRICULUM-A/ CURRICULUM 1. BACH

  AURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULAAURREMATRIKULA ETA MATRIKULA/ PREMATRCULA ETA MATRCULA

  19/20 CURRICULUM AURKEZPENA

  USE (USE (USE (UnibertsitateraUnibertsitateraUnibertsitatera sartzekosartzekosartzeko ebaluazioaebaluazioaebaluazioa) ) ) EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)EAU (Evaluacin para el acceso a la universidad)

  ESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKESKOLA KIROLA, KULTUR EKINTZAK ETA HIZKUNTZAKDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMASDEPORTE ESCOLAR, ACTIVIDADES CULTURALES E IDIOMAS

  IBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIAIBILBIDE AMAIERAKO BIDAIA/ VIAJE DE FIN DE TRAYECTORIA

  GALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTASGALDERAK/ PREGUNTAS

 • 1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  HEZIBERRI 2020Hezkuntza, hizkuntza Politikoa eta kultura saila

  argitaratako 127/2016 dekretuaDepartamento de Educacin, poltica lingstica

  y cultura decreto 127/2016Departamento de Educacin, poltica lingstica

  y cultura decreto 127/2016

  OINARRIZKO KONPETENTZIAK/ COMPETENCIAS BSICAS

  Oinarrizko zehar-konpetentziak/ Competencias Transversales

  Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak / Competencias Disciplinares

 • Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzekokonpetentzia. / Competencia para la comunicacin verbal,no verbal y digital.

  Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia./

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Oinarrizko zehar-konpetentziak / Competencias Transversales

  Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia./Competencia para aprender a aprender y para pensar.

  Elkarbizitzarako konpetentzia./Competencia para convivir.

  Ekimenerako eta ekiteko espiriturakokonpetentzia./Competencia para la iniciativa y el esprituemprendedor.

  Izaten ikasteko konpetentzia./Competencia para aprender aser.

 • Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia/Competencia en comunicacin lingstica y literaria

  Matematikarako konpetentzia/ Competencia matemtica

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  Diziplina barruko oinarrizko konpetentziak/ Las competencias bsicas disciplinares

  Matematikarako konpetentzia/ Competencia matemtica

  Zientziarako konpetentzia/ Competencia cientfica

  Teknologiarako konpetentzia/ Competencia tecnolgica

  Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia/Competencia social y cvica

  Arterako konpetentzia/ Competencia artstica

  Konpetentzia motorra/ Competencia motriz

 • BATXILERGOKO MODALITATEAKMODALIDADES DE BACHILLERATO

  1. BATX CURRICULUM-A

  CURRICULUM 1. BACH

  ARTEARTE ETA GIZA ZIENTZIAKARTE Y CIENCIAS SOCIALESARTE

  ARTE

  GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAKHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

  ZIENTZIAKCIENCIAS

  ARTE Y CIENCIAS SOCIALES

  GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZUZENBIDE

  CIENCIAS SOCIALES y JURDICAS

  ZIENTZIAK/ CIENCIAS

  OSASUN ZIENTZIAK/ CIENCIAS DE LA SALUD

  INGENIERITZAK ETA ARKITEKTURA/ INGENIERA Y ARQUITECTURA

 • 1. BATX CURRICULUM-A LAURON

  CURRICULUM 1. BACH LAURO

  DERRIGORREZKO IKASGAIAK / MATERIAS

  IKASGAIAK

  DERRIGORREZKOAK

  OBLIGATORIAS

  ESPECFICAS DE MODALIDAD

  MODALITATE BAKOITZEKO

  ESPEZIFIKOAK

  ESPECFICAS DE MODALIDAD

  HAUTAZKOAK

  OPTATIVAS

  DERRIGORREZKO IKASGAIAK / MATERIAS OBLIGATORIAS

  Gorputz hezkuntza/ Educacin Fsica (2 h)

  Euskal Hizkuntza eta Literatura I/ Euskara y Literatura I (3 h)

  Gaztelania eta literatura I / Lengua Castellana y Literatura I (3 h)

  Filosofia/ Filosofa (3 h)

  1. Atzerriko hizkuntza II/ Ingls (3 h) (bikoizketak 4. DBH iritzien arabera/ desdoble segn notas de 4 ESO)

 • ZIENTZIAKCIENCIAS

 • 5 h Matematika I x

  4 h Biologia eta Geologia x

  6 h Fisika eta Kimika x

  OSASUN ZIENTZIAK edo ZIENTZIAKCIENCIAS DE LA SALUD o CIENCIAS

  GRADUAK

  ErizaintzaMedikuntzaOdontologiaFisioterapiaFarmazia

  Biokimika eta Biologia MolekularraIngurumen ZientziakFisika

  2 h Kultura Zientifikoa x

  3 h Hautazkoa(1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Anatomia

  * Maila frantsesean A1

  FarmaziaGiza Elikadura eta DietetikaOptikaBioteknologiaGeologiaBiologiaBiokimika

  FisikaMatematikaKimikaElikagaien Zientziaketa Teknologia

 • 5 h Matematika I x

  4 h Marrazketa Teknikoa I x

  6 h Fisika eta Kimika x

  INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA edoZIENTZIAK

  INGENIERIAS Y ARQUITECTURA o CIENCIAS

  GRADUAK

  Ingeniaritza MekanikoaIngeniaritza ElektrikoaIndustri Elektronikaren eta AutomatikarenIngeniaritzaIngurumen Ingeniaritza

  2 h Industria Teknologia I x

  3 h Hautazkoa(1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Ekonomia

  Ingurumen IngeniaritzaIndustria Antolakuntzaren IngenieritzaIndustri Teknologiaren IngeniaritzaTelekomunikazioaren Ingeniaritza TeknikoaArkitektura

  GeologiaIngurumen ZientziakFisikaMatematikaKimikaElikagaien Zientziak eta Teknologia

  * Maila frantsesean A1

 • GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAKHUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

 • 5 h LATIN I x

  4 h Ekonomia x

  4 h Mundu garaikidearen historia

  x

  GIZA ZIENTZIAKHUMANIDADES

  GRADUAK

  Filologiak

  Historia

  Filosofia historia

  4 h Literatura Unibertsala x

  3 h Aukeratu (1)

  Ikerketa lana

  IKT I

  Frantsesa I*

  Filosofia

  Itzulpengintza

  Arte Ederrak

  Kultura Ondareen Kontserbazio

  eta Zaharberritzea

  Artearen Historia

  * Maila frantsesean A1

 • 5 h Gizarte Zientziei aplikatutako MATEMATIKA I

  x

  4 h Ekonomia x

  GIZARTE ZIENTZIAKCIENCIAS SOCIALES

  GRADUAK

  Negozioen KudeaketaLehen HezkuntzaHaur Hezkuntza

  Gizarte HezkuntzaEnpresa Administrazioa eta

  4 h Mundu garaikidearen historia

  x