criteris avaluació:

of 45 /45
Criteris avaluació: • Continguts conceptuals: 80 %. • Continguts procedimentals: 20% • Continguts actitudinals: poden abaixar un 20 % la nota final.

Author: chiku

Post on 17-Jan-2016

27 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Criteris avaluació:. Continguts conceptuals: 80 %. Continguts procedimentals: 20% Continguts actitudinals: poden abaixar un 20 % la nota final. Què aprendràs?. Quins òrgans formen el sistema nerviòs. Com funciona el sistema nerviòs. Quines són les principals malalties del sistema nerviòs. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Criteris avaluació:

Criteris avaluació:

• Continguts conceptuals: 80 %.

• Continguts procedimentals: 20%

• Continguts actitudinals: poden abaixar un 20 % la nota final.

Page 2: Criteris avaluació:

Què aprendràs?

• Quins òrgans formen el sistema nerviòs.

• Com funciona el sistema nerviòs.

• Quines són les principals malalties del sistema nerviòs.

Page 3: Criteris avaluació:

La coordinació de l’organisme:

• Responsables:– Sistema nerviòs.

• Missatgers a tot el cos.

– Sistema endocrí.• Secreció d’hormones; fan treballar cèl·lules.

– Junts; sistema neuroendocrí (actuen conjuntament).

Page 4: Criteris avaluació:

El SN necessita informació:

• Interior de l’organisme (propioceptors)

• Exterior; Els sentits:– Vista.– Oïda.– Gust i olfacte.– Tacte.

Page 5: Criteris avaluació:

Activitat:

• Reflexiona sobre aquest fet i indica quin paper tenen en aquesta situació el sistema nerviòs, l’endocrí i els sentits:

– Veus un menjar apetitòs; les teves glàndules segreguen saliva i l’estòmac segrega àcid.

Page 6: Criteris avaluació:

Anatomia del sistema nerviòs:

• Les cèl·lules del sistema nerviós:NEURONES + cèl·lules recolzament (protecció i nutrició)

• NEURONA: cèl·lula especialitzada en la transmisió d’impulsos elèctrics.

Page 7: Criteris avaluació:

ANATOMIA DE LA NEURONA

Page 8: Criteris avaluació:

ANATOMIA DE LA NEURONA

Page 9: Criteris avaluació:

CONJUNT DE NEURONES

Page 10: Criteris avaluació:

ESTRUCTURA BÀSICA DE LA NEURONA

Page 11: Criteris avaluació:

LA NEURONA

• 10.000 Milions.

• Parts:– El cos: nucli cel·lular (nucleol)+ liposomes +

mitocondris.– L’axó; surt impuls. Recubert: vaina mielina.– Dendrites; entra impuls.

Page 12: Criteris avaluació:

La sinapsi:

• La sinapsis és un procés que consta de descàrregues químico-elèctrique. Aquestes descàrregues es generen en la membrana cel·lular de la neurona en un procés de polarització-despolarització que allibera unes substàncies químique i un impuls elèctric que estimula elèctricamente a la vesícula presinàptica. Aquesta vesícula allibera unes molécules anomenades neurotransmisors que s’acoplen en els receptors postsinàptics de la neurona destí.

Page 13: Criteris avaluació:

La sinapsi

• Comunicació entre neurones.

• Neurotransmissors.

• Regulació intensitat impulsos.

Page 14: Criteris avaluació:

La sinapsi:

Page 15: Criteris avaluació:

NEUROTRANSMISSORS:

Page 16: Criteris avaluació:

Neurotransmissors

Page 17: Criteris avaluació:

La xarxa neuronal i els nervis

• Treball coordinat

• SN; xarxa tridimensional interelacionada.

• Nervis: formats per un grup de neurones que recorren un trajecte fora SNC, protegits per una vaina de mielina.

Page 18: Criteris avaluació:

MIELINA:

• La mielina és un sistema de bicapes fosfolipídiques formades per esfingofosfolípids. Es troba en el sistema nerviòs, en concret formant vainas alrededor dels axons de les neurons i permet la transmissió dels impulsos nerviosos entre distintas parts del cos gràcies al seu efecte aïllant.

Page 19: Criteris avaluació:

Òrgans del SN

Page 20: Criteris avaluació:

El SNC

Page 21: Criteris avaluació:
Page 22: Criteris avaluació:

El SNP

Page 23: Criteris avaluació:

Activitats:

Page 24: Criteris avaluació:

Fisiologia del SN:

• SN Voluntari o somàtic (caminar, parlar, mastegar, etc).

• SN autònom ; funcions involuntàries (batec cardíac, respiració, digestió, etc)– SN simpàtic (lluita i fugida).– SN parasimpàtic (tornada a la calma)

Page 25: Criteris avaluació:
Page 26: Criteris avaluació:
Page 27: Criteris avaluació:

Esquema funcionament:

• INFORMACIÓ (externa o interna) PROCESSAT (memòria)

RESPOSTA (Nervis motors)Glàndules.

Músculs

Page 28: Criteris avaluació:

Recollida d’informació:

• Canvis ámbient: – Estímuls.

• Externs (sentits): fred, calor, so agut, olor forta…• Interns (propioceptors): sacietat, gana,

cansament…

Són captats per NEURONES SENSITIVES , transformats en IMPULSOS NERVIOSOS i transportats pels NERVIS SENSITIUS (Sinapsi).

Page 29: Criteris avaluació:

Àrees cerebrals especialitzades:

Page 30: Criteris avaluació:

Processament:

• Els impulsos:– De nervis sensitiusNEURONES DE

CONNEXIÓ (mèdula i encèfal; processen tota la info que arriba de diferents llocs, relacionanat-la amb MEMÒRIA)

• ÀREES D’INTEGRACIÓ: identifiquen els estímuls, gràcies a la memòria.

Page 31: Criteris avaluació:

Processament (2):

• Segons estímul: RESPOSTA IMMEDIATA:– REFLEXOS (més senzills (reflex rotulià, micció,

nadons; agafen dit, arquegen esquena) o més elaborats (vòmit, postura vertical esquena, esternut, tos, plor dels nadons, etc…)

• També es processen INFORMACIONS més complexes que requeriran RESPOSTES més complexes , intervindran inteligència, capacitat de judici, memòria (Doc 18.1).

Page 32: Criteris avaluació:

Emissió d’una resposta:

• Segons ESTÍMUL, la info que ha donat l’estímul després de PROCESSAMENT, s’haurà elaborat una RESPOSTA.

• La RESPOSTA permet adaptació al medi– Ex: Si tinc gana, busco menjar, si dolor; m’aparto, si

asfixia; respiro, si fatiga; descans• La RESPOSTA viatja per NEURONES

MOTORES a:– MÚSCULS.– GLÀNDULES.

• A través de NERVIS MOTORS.

Page 33: Criteris avaluació:

Activitats:

• Explicar funció dels nervis sensitius i motors. Indicar el tipus de neurones que formen c/u d’ells.

• Escriu un llistat amb 5 estímuls interns i 5 externs que t’hagin provocat una resposta avui.

• Escriu un llistat de manifestacions del teu organisme que sorgeixen com a conseqüència de respostes que el teu SNA emiteix en un moment en el que estiguis passant molta vergonya.

• Explica de manera detallada els diferents circuits que es donen en el SN en la situació següent. Indica els òrgans que participen en ella i la funció que fan en cada fase:

– Passes per davant d’una pastisseria i veus un pastís amb molt bona presència i a més, t’atrau la seva olor. Decideixes comprar-lo, treus diners de la cartera, el pagues i te l’emportes. Te’l poses a la boca i el mastegues. Està boníssim!!

Page 34: Criteris avaluació:

Malalties del SN:

• Demències:– Alzheimer.– Accident Vascular Cerebral.

• La malaltia de Parkinson.

• Les convulsions.

Page 35: Criteris avaluació:

Alzheimer:

Page 36: Criteris avaluació:

Alzheimer:

Page 37: Criteris avaluació:

Enllaç Alzheimer:

• www.sen.es/publico/video_alzheimer.htm

Page 38: Criteris avaluació:

Accident Vascular Cerebral:

1. Molta part del cervell és irrigada amb sang de l’artèria caròtida interna.

2. Les artèries caròtidas es ramifiquen en la base del cervell (en el cercle de Willis).

Page 39: Criteris avaluació:

Accident Vascular Cerebral:

3. Un coàgul de sang es pot formar, desprendres i viatjar al cervell per l’artèria caròtida.

4. El coàgul sanguini pot obstruir el pas de la sang a través d’una artèria cerebral, privant els teixits d’oxigen i nutrients. El resultat és l’accident Vascular Cerebral.

Page 40: Criteris avaluació:

Prevenció AVC:

• Vigilar i controlar TA.• Vigilar i controlar perfil lípídic.• Seguir recomanacions mèdiques si es pateixen:

HTA, diabetes, hipercolesterolèmia i malaltia cardíaca.

• Dieta baixa en greixos, sobretot saturats.• Evitar el tabaquisme.• Activitat física moderada diària.• Moderació amb l’alcohol.

Page 41: Criteris avaluació:

Enllaç AVC:

www.sen.es/publico/video_ictus.htm

Page 42: Criteris avaluació:

Malaltia de Parkinson:

Page 43: Criteris avaluació:

Enllaç parkinson:

• www.sen.es/publico/video_parkinson.htm

Page 44: Criteris avaluació:

Epilèpsia (fases):

Page 45: Criteris avaluació:

Primers auxilis epilèpsia: