crear cuenta

Click here to load reader

Post on 18-Aug-2015

39 views

Category:

Art & Photos

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. asos para crear
  2. 2. . s4x1 _/ mtlzv.uuWLm .mE . . a. .,. u . . . _. Ii. : .m.15
  3. 3. +4CKun dx gnc;e :0" - Feg s-ale ana;en GmavC-"au scope 3'! !! - Gac-ye -3am;e - aman wEvan! Fw;5'06?!ano rrw x 1ra Goo;9 nm mm v:n: I ' Estos san nueve trucos ultes a!ram-enzo ae ' l . .sa- im-auI Tas * E31(sin (J
  4. 4. F a MOD.oKumhuuna. .. n uluunu . ... n.. ... ... runnm.n.wanna. ..i. .. u.Iwrnvuwm. u.-u. ..una.m7.. ..x .1.. - .v. .. n.up. .. a.q. ... ... . rmal{kvruelvunol m. .. u. - un . ...mu. r . ... . l'r'l . .,. ... .. ...
  5. 5. Human:du nur-u .1.. . m .7..unullnuun F. .. m.4.- Hunt-wwws. .. >1uclung mu?i I .. - '-m.nm.mn e cu. .. ma.m.n mmm. n.1.4. . 1.. ... . . .(un. .. .. -. W..,. n. .. . ....,u. ..LH n:
  6. 6. 1- C I "vn xmmngoogleazm v ' Quema que Google (Nome guaux tu animadapara est:una L.un ammVermca lu cuentarn.Vulmn manu:v.v.. .qwrm- mu v-yiln 1 uhuu mm un romanosaauuqvram un. .. q. .. n.uni-nun u. - mmm-r I Mg-Agn nen-ur .513. Lama:un m: manana gem- m m-unn v. .. . .. mm w un.(mv-ru:v.n.uuu. " m- m zwmmm.m:. ve. ..
  7. 7. m. [TT m". .. . . m. 4- c y hn.xrn. .1Wnrhrgrr: -1.Gou leVenhca tu mentarulwnlucq n amo a.cantada-
  8. 8. . .- a mew. - .Ali ' a .1 EnF-diam? a e- __.g.,_,, _.a _.x g v v s.y v r . .. y._,. - . ...e _ ,_ a s. y w _ e _._/- _ x;_ _v , - iv-A _ v /
  9. 9. 10.'SeIeccionar dondedice.4: ._-1I7"Iui Mer'