concreció i desenvolupament del currículum de l'eso

Click here to load reader

Post on 21-Dec-2016

233 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Documents per al'organitzaci i la gesti delscentresConcreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a l'ESO22/06/2017

 • ndex

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci

  educativa a l'ESO

  5

  1 Currculum de l'ESO 5

  1.1 Concreci del currculum 2017-2018 5

  1.1.1 Organitzaci de primer a tercer d'ESO. Assignaci horria de les

  matries

  5

  1.1.2 Organitzaci de quart curs d'ESO. Assignaci horria de les

  matries

  6

  1.2 Especificacions sobre matries comunes 8

  1.2.1 Llengua i Literatura 8

  1.2.2 Llengua Estrangera 9

  1.2.3 Cincies de la Naturalesa 9

  1.2.4 Religi 9

  1.2.5 Cultura i Valors tics 10

  1.2.6 Matemtiques 10

  1.2.7 Servei Comunitari de tercer i/o quart d'ESO) 10

  1.2.8 Treball de Sntesi de primer, segon i tercer d'ESO 11

  1.2.9 Projecte de Recerca de quart d'ESO 12

  1.3 Especificacions sobre matries optatives 13

  1.3.1 Matries optatives de primer, segon i tercer d'ESO 13

  1.3.2 Matries optatives de quart d'ESO 14

  1.3.3 Matries optatives que es poden cursar a l'IOC 15

  1.3.4 Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora

  del centre

  16

  1.4 Gesti del projecte educatiu de centre 17

  1.4.1 Organitzacions curriculars que no requereixen autoritzaci 18

  1.4.2 Organitzacions curriculars que requereixen l'autoritzaci del

  Departament

  19

  2 L'orientaci educativa a l'ESO 19

  2.1 Marc general de l'orientaci educativa 20

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a

  l'ESO

  2/74

 • 2.2 Marc general de l'acci tutorial 21

  2.3 Orientaci acadmica i professional 23

  2.4 Atenci a la diversitat a l'ESO 24

  2.4.1 Comissi d'atenci a la diversitat (CAD) o rgan equivalent 26

  2.4.2 Necessitats especfiques de suport educatiu (NESE) 28

  2.5 Mesures i suports d'atenci a la diversitat 28

  2.5.1 Mesures generals 28

  2.5.2 Mesures especfiques 29

  2.5.3 Mesures extraordinries 30

  3 Concreci de les mesures d'atenci a la diversitat 31

  3.1 Plans Individualitzats (PI) 31

  3.2 Programa intensiu de millora (PIM) 35

  3.3 Programes de diversificaci curricular (PDC) 38

  3.4 Alumnes de procedncia estrangera 43

  3.4.1 Alumnes nouvinguts 44

  3.4.2 Alumnes que necessiten suport lingstic i social 47

  3.5 Alumnes amb altes capacitats 52

  3.6 Alumnes que simultaniegen l'ESO amb msica, dansa o esport 53

  3.7 Alumnes que passen de curs amb matries pendents o amb nivells

  competencials no assolits en cursos anteriors i/o alumnes que no

  passen de curs

  55

  3.8 Altres casos de concreci 55

  3.9 Unitats d'escolaritzaci compartida (UEC) i unitats d'escolaritzaci

  compartida que imparteixen programes de noves oportunitats (UEC-

  PNO)

  55

  3.10 Unitats de suport a l'educaci especial (USEE) 60

  3.11 Escolaritat compartida amb centres d'educaci especial 62

  3.12 L'aula/programa integral de suport (AIS) 62

  4 Les transicions 63

  4.1 Mesures de coordinaci per optimitzar el procs de transici a

  l'inici de l'educaci secundria obligatria i entre cursos

  63

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a

  l'ESO

  3/74

 • 4.2 Mesures de coordinaci per optimitzar el procs de transici de

  l'educaci secundria obligatria a la postobligatria

  65

  5 Avaluaci de l'ESO 68

  5.1 Avaluaci d'alumnes de l'etapa d'ESO 68

  5.2 Reclamacions motivades per les qualificacions de l'ESO 70

  5.3 Proves externes d'avaluaci de les competncies bsiques 72

  6 Normativa d'aplicaci (concreci i desenvolupament del currculum

  competencial i l'orientaci educativa a l'ESO)

  73

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a

  l'ESO

  4/74

 • Concreci i desenvolupament del currculum competencial il'orientaci educativa a l'ESO 1 Currculum de l'ESO

  1.1 Concreci del currculum 2017-2018

  En l'organitzaci del currculum d'ESO s'aplica el Decret 187/2015, de 25 d'agost, pelqual s'estableix l'ordenaci dels ensenyaments de l'educaci secundria obligatria. Per als alumnes que finalitzin el quart curs de l'ESO el juny del 2018, el ttol de graduaten educaci secundria obligatria s'obt en superar letapa en el centre educatiu. suna titulaci nica que no est condicionada per les opcions o itineraris que hagi cursatl'alumne. El currculum s'organitza en mbits de coneixement. Els mbits de coneixement snagrupacions de matries que comparteixen les competncies bsiques especfiques decada mbit i les competncies transversals. La secci Currculum i orientaci del web de la XTEC inclou l'apartat Competnciesbsiques, que cont els documents d'identificaci i desplegament de les competnciesbsiques ja publicats, que els centres han de conixer i incorporar en la formulaci deles competncies i criteris d'avaluaci, en la selecci de continguts, en la presa dedecisions metodolgiques i en el disseny de les activitats d'avaluaci. Aix mateix, s'hipoden consultar altres recursos i materials com a eina de suport als centres per millorarl'assoliment de les competncies bsiques d'mbit dels alumnes.

  1.1.1 Organitzaci de primer a tercer d'ESO. Assignaci horria de les matries

  L'assignaci horria setmanal de carcter general de les matries de primer a tercercurs de l'educaci secundaria obligatria s la segent: Matries comunes 1r 2n 3r

  Llengua Catalana i Literatura 3 3 3

  Llengua Castellana i Literatura 3 3 3

  Llengua Estrangera 3 4 3

  Cincies Socials: Geografia i Histria 3 3 3

  Cincies de la Naturalesa: Biologia iGeologia

  3 - 2

  Cincies de la Naturalesa: Fsica i Qumica - 3 2

  Matemtiques 3 4 4

  Educaci Fsica 2 2 2

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a

  l'ESO

  5/74

  http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=701354&language=ca_EShttp://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/

 • (1) Sense assignaci horria * Les matries de Msica i d'Educaci Visual i Plstica sn intercanviables a segon itercer d'ESO. ** Els centres que implementin el Servei Comunitari poden optar per fer-ho a tercercurs o a quart. *** Les hores de les matries optatives es poden destinar a aplicar les mesuresd'atenci a la diversitat que el centre organitzi segons el seu projecte educatiu.Sobreles matries optatives. Vegeu ms especificacions a l'apartat Matries optatives deprimer, segon i tercer d'ESO. Per a altres organitzacions, consulteu l'apartat Gesti del projecte educatiu del centre. Desdoblaments (noms per als centres pblics) Els desdoblaments dels grups sn d'una sessi setmanal de classe en les matriessegents:

  TecnologiaCincies de la Naturalesa: Biologia i Geologia; Fsica i QumicaLlengua EstrangeraMatemtiques (noms a tercer d'ESO)

  Aquestes opcions metodolgiques no exclouen altres organitzacions possibles que elcentre pugui dissenyar. Per a ms informaci, consulteu el document Organitzaci del temps escolar.

  1.1.2 Organitzaci de quart curs d'ESO. Assignaci horria de les matries

  Durant el curs 2017-2018, lassignaci horria setmanal de carcter general de lesmatries de quart curs de l'educaci secundria obligatria s la segent:

  Msica 2 2* -

  Educaci Visual i Plstica 2 - 2*

  Tecnologia 2 2 2

  Religi o Cultura i Valors tics 1 1 1

  Tutoria 1 1 1

  Treball de Sntesi (1) (1) (1)

  Servei Comunitari** - - (1)

  Matries optatives*** 2 2 2

  Total dhores 30 30 30

  Matries comunes 4t

  Llengua Catalana i Literatura 3

  Llengua Castellana i Literatura 3

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a

  l'ESO

  6/74

 • (1) Sense assignaci horria o amb assignaci d'una hora setmanal d'acord ambl'apartat Matries optatives de quart dESO. *Els centres que implementin el Servei Comunitari poden optar per fer-ho a tercer curso a quart.

  Llengua Estrangera 3

  Cincies Socials: Geografia i Histria 3

  Matemtiques 4

  Educaci Fsica 2

  Religi o Cultura i Valors tics 1

  Tutoria 1

  Projecte de Recerca (1)

  Servei Comunitari* (1)

  Matries optatives 10

  Total dhores 30

  Matries optatives hores

  Biologia i Geologia 3

  Fsica i Qumica

  Llat

  Economia

  Cincies Aplicades a lActivitat Professional

  Emprenedoria

  Tecnologia

  Tecnologies de la Informaci i laComunicaci (Informtica)

  assignacilectivamnima:

  2Segona Llengua Estrangera

  Educaci Visual i Plstica

  Filosofia

  Msica

  Arts Escniques i Dansa

  Cultura Cientfica

  Cultura Clssica

  Fsica i Qumica i Cincies Aplicades 4

  Biologia i Geologia i Cincies Aplicades

  Concreci i desenvolupament del currculum competencial i l'orientaci educativa a

  l'ESO

  7/74

 • Per a altres organitzacions, consulteu l'apartat Gesti del projecte educatiu del centre. Desdoblaments (noms per als centres pblics) El desdoblament d'una sessi setmanal de classe s en la matria Llengua Estrangera. Aquestes opcions metodolgiques no exclouen altres organitzacions possibles que elcentre pugui dissenyar. Per a ms informaci, consulteu el document Organitzaci del temps escolar.

  1.2 Especificacions sobre matries comunes

  1.2.1 Llengua i Literatura

  Per millorar els resultats en el desenvolupament de les competncies bsiques del'mbit lingstic