berrittu 178. zenb

of 12 /12
178 2013 MAIATZA MAYO Udal kudeaketa herritarrekin partekatuz Urnietako Udalaren aldizkaria

Author: urnietako-udala

Post on 06-Apr-2016

243 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1782013MAIATZAMAYO

  Udal kudeaketaherritarrekin

  partekatuz

  U r n i e t a k o U d a l a r e n a l d i z k a r i a

 • Urnieta egiten esan nahi du. Hitzhorrek Udalaren eginkizuna eta lanaezin hobeki definitzen ditu. Hemendikaurrera, sor-marka bezala erabiliko da,urnietarren etxeetara bidaltzen den in-formazio eta argitalpen guztietan zeinaurrerantzean antolatuko diren foroparte-hartzaileetan erabiliko dena. Ur-nietako Udalaren helburua da 2011-2015 legegintzaldiko aktuazio guz-tien identitate-marka izatea.

  1782013 // MAIATZA MAYOURNIETAKETAN2

  Urnietaketan: herria denon arteaneraikitzenUdalak legegintzaldiko lehen 20 hilabeteen balantzeaaurkeztu die urnietarrei

  70 bat bizilagun elkartu ziren Lekaion joan den apirilaren 10ean egindakoagerraldi publikoan. Bertan, Mikel Pagola alkateak 2011-2015 legegintzaldi-ko lehen bi urteetan gauzatu diren aktuazioak eta helburuak azaldu zituen.Gardentasuna irizpide nagusi izaki, alkateak Udalaren kudeaketaren nondiknorakoak agertu zituen, modu xume eta errazean. Halaber, Udalaren aurre-kontua nola burutzen den argitu zuen, baita Urnietan dirua zertara bidera-tzen den azaldu ere. Udal erakundea herritarrei gerturatzea da gure xedea.Hau da, udal informazio gure bizilagunei eskaintzea, gure esku ditugun ko-munikazio tresnez baliatuz. Baina badakigu hori ez dela nahikoa, horregatik,urtean bizpahiru parte-hartze eta informazio foro egiteko konpromisoa har-tzen dugu, Urnietaketan izenburupean, berretsi zuen alkateak.

  Urnietako Udalak 2011-2015 Legegintzal-diko lehen 20 hilabeteen balantzea eginzuen jendaurrean apirilaren 10ean, LekaioKultur Etxean. Mikel Pagola alkateak gida-tu zuen ekitaldia, eta bera izan zen lehe-nengo bi urteen balorazioa egiteaz ardu-ratu zena. 70 bat urnietar elkartu ziren kul-tur etxean, Udalaren kudeaketa lehen es-kutik ezagutzeko asmoz. Mikel Pagolak

  berretsi zuen Udalak unean-uneko infor-mazioa urnietarrei helarazten saiatuko de-la. Komunikazio bide berriak ireki nahiditugu, Udalaren eta herritarren artekohartu-emana hobetzeko. Hori dela eta, ur-tean bi edo hiru ekitaldi publiko egitekokonpromisoa hartzen dugu, Udalaren ku-deaketaren berri bizilagunei zuzeneanemateko.

  Lekaio kultur etxea, ekitaldiaren egunean. Udala

  Zer da Urnietaketan?

  El Plan de Legislaturacomo base de lagestin municipalMikel Pagola subray que al inicio dela presente legislatura, el Ayuntamien-to de Urnieta se marc, como primerapremisa, la realizacin de un plan delegislatura, una gua estratgica detrabajo basada en las prioridades deUrnieta. Participaron un buen nme-ro de urnietarras y los partidos polti-cos trabajamos codo con codo con elfin de estructurar un plan, hecho entretodos a la medida de nuestro pueblo.El dilogo, el respeto y el entendi-miento entre los representantes de lostres partidos dieron un aprobado un-nime al plan para convertirse en la guade trabajo para los cuatro aos de le-gislatura.

  El Plan de Legislatura 2011-2015 (sepuede consultar en www.urnieta.org )recoge los seis ejes estratgicos de loscuales emanan las acciones que elConsistorio est llevando a cabo y delas que el propio alcalde dio cuenta enel acto de Lekaio. Mikel Pagola enu-mer as los seis ejes estratgicos: fo-mentar la cultura de la paz y de los de-rechos humanos; promover un desa-rrollo agradable y sostenible de la or-denacin urbana; optimizar y moder-nizar la gestin municipal; fortalecerla identidad y el carcter urnietarra;promover el desarrollo personal y so-cial, y fomentar la actividad econmi-ca en la actual situacin de crisis.

  et naUrniekn

 • 3BIZTANLERIA1782013 // MAIATZA MAYO

  Urnietako biztanleria %13igo da azken 13 urteetan

  BIZTANLERIAREN BILAKAERA AZKEN 13 URTEETANEVOLUCIN DE LA POBLACIN EN LOS LTIMOS 13 AOS

  HERIOTZAK / FALLECIMIENTOS JAIOTZAK / NACIMIENTOS

  Urnietako populazioa 6.212 biztanletara iritsi da 2013. urtean. Hau da, 2000.urtetik 719 biztanle gehiago ditu, zehazki %13,08 gehiago. Hazkunde horiimmigrazioaren, jaiotza kopuruaren eta herriak berak eskaintzen duen bizi-kalitatearen ondorio da. 2012an 42 urnietar zendu dira guztira, eta 51 jaio.

  %13igo da Urnietako biztanleria azken 13 urteetan.

  2000. urtean 5.493 biztanle zituen herriak. Egungo populazioa 6.212 pertsonakoa da.

  31pertsona hiltzen dira batez beste herrian.

  2012koa da zifra altuena, 42 urnietar zendu baitziren.

  51ume jaio ziren 2012an, 24 neska eta 27 mutil.

  Jaiotza kopuru gehien 2007an izan zen, 94 haurrekin. Ordutik zifra beherantz doa.

  La populacin de Urnietaha subido un 13% desdeel ao 2000La poblacin del municipio es hoy de6.212 habitantes. En el ao 2000 eran5.493 las personas que residan en Ur-nieta, por lo que en trece aos la po-pulacin ha crecido en un 13%.

  Esto es debido a una mayor tasa denacimientos respecto a los fallecimien-tos, al tiempo que tambin han podi-do influir en ese ascenso la inmigra-cin y la calidad de vida que ofrece lalocalidad.

  Udala

 • 1782013 // MAIATZA MAYOKULTURA4

  Urnietar bat Wukrora

  Antialehiaketarensarituak

  Etiopia Utopia Fundazioak eta Urnietako misioetako taldeak antolatu duteekimena, Urnietako Udalaren laguntzarekin. Helburua da urnietar bati Afri-kako Wukro herrira joateko aukera ematea, bertan martxan dauden zenbaitproiektutan lan egin eta bertako esperientziaz ikasteko. Gure xede nagusie-tako bat da, Wukron proiektuak aurrera ateratzea; horien bitartez, herrialdehorren garapena bultzatzen saiatuko gara, hainbat arlo landuz, hala nola, ki-rola, osasuna, nekazaritza..., diote fundaziokoek.

  Urnietako Parrokiako misioetako taldeaketa Etiopia Utopia Fundazioak Wukro-rabidaiatzeko aukera eman nahi diote ur-nietar bati. Udalak laguntza emango dupertsona horri bidaia eta egonaldia or-daindu ahal izateko. Etiopia Utopiak Wu-kron dituen proiektu anitzetan kolabora-tzeko aukera izango du hautatua den he-rritarrak. Fundaziotik diotenez, elkartea-ren lan guztia ez da proiektu horiek au-rrera ateratzera mugatuko, gizartearensentsibilizazioa eta proiektu horiek aurre-ra ateratzeko dirua biltzea ere bilatukobaitute, Wukron eta inguruan ekintza des-berdinak antolatuz.

  Etiopia Utopiak hainbat jarduera gauza-tu ditu jada, gizartearen aldetik onarpeneta parte-hartze handia izan dutenak, ha-la nola, Elkartasun Calotada eta Addis

  Abeba-Wukro: Utopia bat Bizikletan eki-menak.

  Misio taldea Wukrorekin batUrnietako Parrokiako misio taldeak Etio-pia Utopia Fundazioarekin elkarlaneandihardu Wukroko herriari laguntze aldera.Herritar bati bertara joateko aukeraeman nahi diogu. Udalak bidaia eta hiruhilabeteko egonaldia ordainduko ditu, la-guntza horri esker urnietar baten ametsaegia bihurtuko da, azaldu du Joxe Ra-mon Jauregik, misiotako taldeko kideak.Jauregiren hitzetan, ilusioa eta gogoabehar dira bereziki. Bidaiatik bueltan,pertsona horrek bizi izan duen esperien-tzia herritarrekin partekatzea nahi dugu,datozen belaunaldiek hango errealitateaezagutu dezaten.

  Joan den apirilaren 25ean Lekaioko aretonagusian XIX. On Manuel Antonio AntiaLiteratur Lehiaketaren sari-banaketa eki-taldia egin zen. Nagusien mailan, Iratxe Es-naola Aldanondok jaso du lehen saria. Aur-tengo partaidetza altua da nabarmentze-koa -113 lan aurkeztu dira guztira-, berezi-ki helduen mailan, non 29 pertsonak partehartu duten. Hauexek aurtengo edizioansaria eskuratu dutenak:

  HELDUEN KATEGORIA / ADULTOS1. IRATXE ESNAOLA ALDANONDO: Bi ezezagun2. AMAIA IRIONDO ARISTONDO: Iluntasunaren argia

  GAZTEEN KATEGORIA / JUVENIL1. LEIRE ERASUN LASA: Koloreen esanahia2. MALEN EZEIZA ZAPIAIN: Bizipenak3. EDITH GIGANTO AGIRREZABALA: Artea ez da krimena

  HAURREN KATEGORIA / INFANTIL1. NAGORE ALONSO GOIKOETXEA: Bladimire kondea2. XABIER IRASTORZA URBIETA: Helmuga: B5 planeta3. IAKI MORENO ARTABE: Irango sufrimendua

  Urnietarra [email protected] a Wucro

  Qu se ofrece?- Viajes y estancia pagados- Duracin tres meses (entre julio y

  diciembre de 2013)

  Requisitos:- Residente o nacido en Urnieta- Formacin profesional o ttulo

  universitario- Nivel de ingls para comunicarse- Ilusin y ganas de trabajar

  Solicitudes:Presentar currculum o enviarlo porcorreo electrnico al Gaztegune([email protected]),antes del 17 de mayo.

  Objetivos:- Trabajar como voluntario- Aprender, formarse, crecer como

  persona- Transmitir la experiencia a otros

  jvenes de Urnieta

  Organizan:Fundacin Etiopa Utopa y la Comi-sin de Misiones de Urnieta.Colaboran: Ayuntamiento y Gaztegu-ne de Urnieta.

  Udala

 • 5ELKARRIZKETA1782013 // MAIATZA MAYO

  Oraindik zaila egiten zaigu Las Vegasera goazela onartzeaJoan den apirilean Espainiako Dardo Txapelketa jokatu zen Alacanten. Ber-tan, Orioko Unar elkarteko Rugby Tragoxka taldeak hartu zuen parte JonMerino, Rafa Mellado, Pablo de la Fuente eta Joseba Unanue lukoteak, etaemaitza ezin hobeak eskuratu zituen. Bakarkako torneoan Merino garaileizan zen amateur mailan, eta Unanue 17. master kategorian. Taldekakoanlortu zuten emaitzarik onena: amateur mailan txapeldun izan ziren 501 mo-dalitatean, beste 123 talderekin batera lehiatu ondoren. Larunbatean emanzioten hasiera txapeketari, eta igande arratsaldean jokatu zuten finala, Duer-nu 2 taldearen aurka. Garaipen onek Munduko Txapelketen parte hartzekoatea ireki dio taldeari. Hori horrela, Rugby Tragoxka Las Vegasen lehiatuko dadatorren urtean. Rafa Mellado urnietarrak eta Pablo de la Fuentek euren sen-tsazioak azalarazten dituzte ondorengo elkarrizketan.

  Qu se siente al ganar en Alicante elcampeonato estatal, que supuso ademsel pase directo al mundial de Las Vegas?Rafa Mellado. Todava no nos lo creemos,queda mucho tiempo an se celebra enseptiembre de 2014-, pero ya estamos de-seando ir.Pablo de la Fuente. Ir a un campeonatomundial es un sueo hecho realidad paranosotros. Jams pensamos que llegara-mos tan lejos.

  Qu tal fue el campeonato alicantino enlneas generales?Pablo. Sabamos que llevbamos un equi-po bastante fuerte, pero no esperbamosganar en la categora de equipos, dado elalto nivel y la cantidad de participantes quehaba.Rafa. El sbado, nada ms llegar a Alican-te, empezamos a jugar; eran las 9 de lamaana y no acabamos hasta las 03.00h!La final se jug el domingo, y no tenamosreserva de hotel porque creamos que vol-veramos el mismo sbado. Fue toda unasorpresa llegar hasta la final de equipos.

  En selecciones quedasteis terceros. Bue-na marca tambin. Pablo. As es, gracias a esa clasificacinhemos ascendido a la primera categora enla seleccin de Gipuzkoa.

  Cunto tiempo llevis jugando a dar-dos?Pablo. Yo soy de Valladolid y ya jugaba all.Hace cinco aos me traslad a San Sebas-tin y segu jugando a dardos. En total lle-var unos 8 aos.

  Rafa. En mi caso tambin comenc a jugara los dardos hace 8-9 aos. Lo bonito detodo es que nos conocemos todos; somosde diferentes localidades pero esa aficin alos dardos nos ha unido mucho y ya somosun grupo de amigos. Nos llevamos muybien y lo pasamos en grande juntos.

  Cuntas veces entrenis a la semana?Rafa. Todos los das. Normalmente des-pus de trabajar siempre echamos una par-tidita, nos juntamos en diferentes lugares,ya sea en Urnieta, Donostia, Lasarte,OrioPablo. Intentamos entrenar todos los das.Por ejemplo, si tengo que jugar a parejascon Rafa, vengo yo a Urnieta o l se des-plaza a Donostia. Y el fin de semana tam-bin jugamos, por supuesto. Podemos jun-tarnos donde queramos porque nos cono-cemos todos a raz de jugar las diferentesligas y de compartir esta aficin.

  En el caso de Urnieta tambin hay una so-ciedad de dardos.Rafa. S, la creamos hace 8 aos. El objeti-vo es dar a conocer esa disciplina en el pue-blo, crear aficin por los dardos. Hacemosdiferentes actividades, tanto para adultoscomo para nios.

  Es un deporte minoritario, pocas perso-nas la practican en comparacin conotras disciplinas. En vuestro caso qu osindujo a jugar a los dardos? Pablo. No lo s. Al ver la mquina en losbares te entran las ganas de echarte unapartida. Empec a jugar en aro estrechoen esa modalidad la diana es ms estre-

  cha- y algunos amigos de Valladolid me di-jeron que se me daba bien y acabe for-mando parte del equipo de dardos.Rafa. Es un juego que engancha. Puedespasarte horas y horas frente a la mquina yno te aburres. Adems conoces a gente yllegas a crear lazos.

  El hecho de asistir al Campeonato Mun-dial de Las Vegas, creis que es una ma-nera de introducir este juego entre laspersonas de vuestro entorno?Rafa. S que influye, en Urnieta, por ejem-plo, ha suscitado mucha curiosidad y mientorno s que ha empezado a interesarsepor las caractersticas del juego, etc.

  Tenis alguna otra competicin a cortoplazo?Pablo. S, el fin de semana del 4 al 5 demayo nos vamos a Madrid, a otro campeo-nato estatal. Estamos con ganas de ir, a verqu tal nos va.

  Ezkerretik hasita: Joseba Unanue, RafaMellado, Jon Merino eta Pablo de la Fuente,Alacanteko taldekako txapelketan garaile.

  Unar Elkartea

 • 1782013 // MAIATZA MAYOURNIETA, JAIETAN6

  Festazaparradamaiatzean

  MAIATZAK 3, OSTIRALA / SANTA KRUZ JAIAK

  Azkorteko Ermita ingurua girotuz

  Hil honetan Urnieta eta inguruak festarako eta aisialdirako gune bikainakizango dira. Izan ere, herritarrek zein bisitariek Udalak eta herriko zenbait el-kartek antolatutako ekitaldiez gozatzeko aukera izango dute. Jarduera guz-tiek herria festa giroan jantziko dute. Hilaren 3an Santa Kruz jaiak izango di-ra gozagarri; 15ean, aldiz, San Isidro Egunak hartuko du lekukoa, baserrita-rren ospakizun handiak, hain zuzen. Azkenik, hil amaieran, 24tik 26ra, Ur-nietako gazteek hartuko dute protagonismoa, Gazte Jaietan.

  El Ayuntamiento de Urnieta organiza, unao ms, las tradicionales fiestas de SantaCruz, que se celebran en la campa de Elo-rriya, junto a la Ermita de Azkorte. Desdeel departamento de Cultura del Consisto-rio se ha dispuesto la siguiente programa-cin: desde las 8:30 hasta las 14:00 horasdel medioda, el autobs realizar trasla-dos a Azkorte desde la parada de taxis. Elltimo ascenso ser a las 11:00 h. A las10:00h se celebrar la misa Mayor. Des-pus, la fiesta seguir con la trikitixa deZabale y Larraaga (10:45), quienes segu-ro pondrn el ambiente festivo para em-pezar con buen pie la festividad de SantaCruz. Tras ello, ser el turno de la muestrade deporte rural. Una hora ms tarde, a

  las 12:00 del medioda, se podrn escu-char los bertsos de la mano de Patxi Etxe-berria y ngel Larraaga. La trikitixa vol-ver a adquirir protagonismo para hacerboca antes de la comida popular quetendr lugar en el restaurante Oianume alas 13:30h. Tras la comida, a eso de las15:30h, los bertsolaris y trikitilaris ameni-zarn la sobremesa.

  El departamento de cultura del Ayunta-miento ha dispuesto un servicio para ofre-cer bebidas, pintxos y caldo a todos los quese acerquen a Elorriya. Como el ao pasa-do, se ha decidido adelantar una hora latradicional celebracin para que, en casode buen tiempo, puedan asistir los alum-nos de los colegios locales.

  Udala

  Iazko Gazte Jaietako irudia. Udala

  Egitaraua08:30-14:00 Autobusak taxi geltokitik

  Azkortera joan-etorriak egingo ditu.Azken igoera 11:00etan.

  10:00 Meza10:45 Trikitixa Zabale eta Larraaga

  bikotearekin11:00 Herri kirol erakustaldia:

  Zurgai taldeko aizkolariak eta harri-jasotzaileak

  12:00 Bertsolariak: Patxi Etxeberria eta Anjel Larraaga

  12:30 Trikitia Zabale eta Larraaga bikotearekin

  13:30 Herri bazkaria Oianume jatetxean

  15:30 Bertsolariak eta trikiti soinuaOianume jatetxean

 • Gure sektorea beherantz doan bezala,festa honek ere beherakada izugarriaeman du. Gero eta baserritar gutxiagogaude herrian, eta hori sumatzen danezkazarien zaindariaren ospakizu-nean. Errealitatea da jai hori itzaltzendoala, baina gure asmoa da ahal denheinean eustea. Herriko baserritarreizuzendutako festa izan arren, herritarguztiak daude gonbidatuta antolatu di-tugun ekintzetan parte hartzera. Base-rritar denon asmoa da guretzat bereziaden egun horri tinko eustea.

  Udala

  IAKI GOENAGABASERRITARRA ETAANTOLATZAILEA

  7URNIETA, JAIETAN1782013 // MAIATZA MAYO

  Udala

  Udala

  MAIATZAK 24-26 / GAZTE JAIAK

  Haur eta gazteek, aspertzeko aukerarik ez!Urnietako Gazte Jaiak iristear daude eta ja-danik Udalak eta herriko hainbat elkartekosatzen duten Jai Batzordeak bere progra-ma osatua dauka (hurrengo orrialdean).

  Ostiraletik aurrera hainbat ekitaldi progra-matu dira. Honela, ostiralean 19:30etikaurrera festei hasiera emango zaie musika,dantza, buruhandi eta erraldoiekin.

  MAIATZAK 15, ASTEAZKENA / SAN ISIDRO EGUNA

  Meza, hamaiketakoa eta bertsosaioa Baserritarren Eguna ospatzekoDatorren maiatzaren 15ean San Isidro egu-na izanik, Urnietako baserritarrek nekaza-rien zaindariaren omenez hainbat ekintzaantolatu dituzte, Udalarekin elkarlanean.Hala, antzinako ohiturei eutsiz, goizeanmeza egingo da herriko Parrokian, goize-

  ko 11:00etan. Ondoren, Lekaio kultur are-toan hamaiketako goxoa eskainiko dietebertaratzen diren guztiei. San Isidro Egu-naren ospakizuna biribiltzeko, zenbait ber-tsolarik bertso saio eder bat eskainiko dutekultur etxean bertan (12:15).

  EgitarauaSan Isidro, Baserritarren Eguna ospatzeko, Udalak eta Baserritarren elkarteak elkarla-nean, honako egitaraua prestatu dute:

  2013ko San Isidro Eguna11:00 Meza nagusia San Migel parrokian.11:45 Hamaiketakoa Lekaio Kultur etxean.12:15 Bertsolariak Lekaio Kultur etxean.

  Da de San Isidro 201311:00 Misa mayor en la parroqua San Miguel.11:45 Almuerzo en la casa de cultura Lekaio.12:15 Bersolaris en la casa de cultura Lekaio.

  Juguetes de madera para el disfrute de los chavalesEn el marco de la Fiestas de la Juventud, el sbado 24 de mayo, a las 17:30 horas, losparticipantes en el proyecto + Madera sacarn los juguetes elaborados por ellos mis-mos a la plaza Plcido Mujika de la localidad, con el fin de que las nias y nios que seacerquen puedan divertirse y disfrutar con los juguetes artesanales realizados por j-venes urnietarras. Tras ello, a las 18:30 horas, se celebrar una chocolatada en la mis-ma plaza. Cabe recordar que el proyecto + Madera, gestionado por Hezi Zerb (asocia-cin que gestiona el Gazteleku) y con la colaboracin de la Fundacin Intervida, tienecomo finalidades ltimas la participacin social, la motivacin formativo laboral y eltrabajo colaborativo de jvenes.

  Desde febrero ocho jvenes urnietarras han participado en el proyecto + Madera. Lainiciativa se basa en la elaboracin de juegos de madera, con materiales reciclados y laposterior dinamizacin de su utilizacin en algn momento significativo para el pue-blo. El momento elegido han sido las Fiestas de la Juventud. Por lo tanto, en estas pr-ximas fiestas podrn ser disfrutados por los ms pequeos de la casa.

 • 1782013 // MAIATZA MAYOURNIETA, JAIETAN8

  Lupe Martiarenak hiru urte daramatzaDenda Berriko lehendakari modura. Elkar-teak herriko jubilatuentzat duen garran-tzia azpimarratzen du: Elkarteak elkarre-kin biltzeko balio digu, hartu-emaneanmantentzeko. Gainera, jarduera asko an-tolatzen ditugu, hala nola, antzerkia, eus-kal dantzen ikastaroak, jantzigintza saio-ak, bingoa, Sanmieletako bazkaria, AsteKulturala, txangoak ez dugu aspertzekoaitzakiarik!.

  Denda Berri, de fiesta para celebrar su 30 aniversario

  Dendaberri

  Maiatzak 22, asteazkena17:30 Pirritx, Porrotx eta Marimotots pailazoak Egape

  Ikastolako pilotalekuan, Iistorra elkarteak antolatuta. Sarrerak aurrez salmentan, 6 euroko prezioan.

  Maiatzak 24, ostirala17:30 Jostailuak (+Madera) gaztelekuan, Plazido Mujika plazan. 18:30 Txokolatada gaztetxoentzat gaztelekuan, Plazido Mujika

  plazan. 19:30 Lourdes Iriondo udal musika eskolako bandaren

  kontzertua, San Juan plazan.20:00 Jaiei hasiera emateko txupinazoa, udaletxean. 20:15 Herriko buruhandi eta erraldoien kalejira dultzaineroekin.

  Maiatzak 25, larunbataGoizean Gimnasia artistiko erakustaldia kiroldegian,

  Izurde klubak antolatua.10:00-13:00 Puzgarriak Egape ikastolako jolaslekuan.11:00 Diana, Urnietako Txanbolin txistulari bandarekin.

  17:00-18:30 Adarra judo elkarteak prestaturiko erakustaldia,udal kiroldegian.

  19:00 Egape Dantza Taldearekin dantzaldi gidatua San Joanplazan.

  Maiatzak 26, igandea10:30 Diana, Urnietako Txanbolin txistulari bandarekin.12:00 Txanbolinek eskainitako kontzertua, elizako zimitorioan.12:30 Herriko erraldoi eta buruhandien kalejira. 17:00 Haurrentzako Ikuskizuna Plazido Muxika plazan.17:00-19:00 Bosko Anitz txarangarekin musika kalean18:00 Gaztetxoentzako tailerrak, San Juan plazan. 19:00 Erromeria, San Juan plazan.21:00 Jaiei amaiera emateko txupinazoa eta azken traka.

  Ekainak 1, larunbata VII. URNIETA DANTZAN jaialdia, Egape dantza taldeak

  antolatuta. KIROL JAIA udal kiroldegian, Egape ikastolak antolatua. Haurrentzako feriak kultur etxe aurrean.

  EGITARAU HONETAN AZALTZEN DIREN EKINTZA BATZUKORAINDIK KONFIRMATU GABE DAUDE.BERAZ, EGUNEZ EDO ORDUZ ALDATU DAITEZKE, EDOTA EKINTZA GEHIAGO SAR DAITEZKE.

  Gazte JaiakEgitaraua

  La asociacin de jubilados de Urnieta celebrar un lunch el prximo sbadoda 4, a las 11:45 horas; estarn presentes, entre otros, los propios jubiladosy los representantes, de ayer y de hoy, del Consistorio urnietarra.

  Denda Berrin ekintza askoantolatzen ditugu, ez duguaspertzeko astirik

  Maiatzaren 4ean, larunbatean,lunch bat egingo da jubilatuenelkartean, 30. urteurrenaospatzeko. Denda Berrik liburu batatera berri du, elkartearen historiajasotzen duena

  DENDA BERRI ELKARTEA

  Jubilatuak eta pentsiodunakTel.: 943 00 98 28 / 943 55 29 05San Juan kalea, 4220130 Urnieta (Gipuzkoa)

  JARDUERAKEgun bateko ibilaldiak; kultur bidaiak;Inauteri festa; Aste Kulturala; gimna-sia ikastaroak; karta lehiaketak; bin-goa; Sanmieletako bazkaria; ibilaldineurtuak; Santo Tomas eguna; antzer-kia; jostuna; dantzaldiak...

  ZERBITZUAK Ileapaindegia: 943 00 98 28 Pedikura: 943 00 98 28 Masajista: 635 71 98 11 Taberna: 943 00 93 64

  * Egoitza hobetuz doa udalarenlaguntzari eta bazkideenlankidetzari esker.

  * Une honetan egoitzak 560 batbazkide ditu.

 • 9LABURRAK1782013 // MAIATZA MAYO

  Gidabaimenaren atal teorikoa2012an euskaraz gainditudutenen zozketa egin daBuruntzaldeko autoeskoletan 2012an gi-dabaimenaren atal teorikoa euskaraz ate-ra zutenen artean zozketa egin da eta Ur-nietako sariduna Diurka Askunze Etxenikeizan da (irudian). Saria azterketa teorikobaten balioa dirutan izan da, 400 eurokomugarekin. 2013an gidabaimenaren atalteorikoa euskaraz ateratzen dutenek ereaukera izango dute zozketa berri bateanparte hartzeko. Buruntzaldeko Udalek, Ur-nietakoa barne, 2010ean autoeskoletangidabaimena euskaraz ateratzeko egitas-moa jarri zuten abian. 2011n eta 2012anegitasmoaren sustapenarekin jarraitu du-te, baita 2013an ere.

  Egitasmo honek herritarrei eta autoes-kolei zuzendutako helburuak ditu: herrita-rrei dagokienez, animatzea gidabaimenaeuskaraz ateratzera; autoeskolei dagokie-

  nez, jabeak zerbitzua euskaraz ematearenbalioaz jabearaztea eta zerbitzu osoa eus-karaz ere eman ahal izateko partaide egi-tea. Guztira, hamaika autoeskolak partehartzen dute egitasmoan.

  Sorteo de un terico entre los que obtuvieronen 2012 el carn de conducir en euskeraEn las autoescuelas de Buruntzaldea es posible hacer la preparacin terica en euskera.Las autoescuelas de la comarca, con la ayuda econmica de los ayuntamientos, entre ellosel de Urnieta, imparten desde 2010 las clases en euskera. Como aliciente y con el fin de fo-mentar la preparacin terica en euskera, se ha sorteado recientemente un terico gratis(mximo 400) por cada autoescuela entre la gente que obtuvo el carn en euskera du-rante el ao 2012. El ganador de Urnieta fue Diurka Askunze Etxenike (en la imagen).

  Las obras de reforma del parqueBurnibide comienzan esta semana

  La remodelacin del parque Burnibideechar a andar en los prximos das. Setrata de una modificacin superficial, enbeneficio de la comunidad, por lo que seconsidera justificada urbansticamente,afirman desde el Ayuntamiento. La obraha sido adjudicada a la empresa UrbycolanS.l y se estima que finalice en 4 meses.

  Dicha actuacin contempla la creacinde cinco zonas diferenciadas entre s, des-tinadas a diferentes actividades: mesas yarbolado para el descanso; zona de jue-gos infantiles, un circuito para patines, bi-cicletas; una zona con una nueva pistamultideporte, y un espacio destinado a lapelota con el acondicionamiento de dosfrontones.

  Plano.

  Urnietako kiroldegiko taberna kudea-tzea da lizitazioaren helburua. Taberna-ren ustiaketa zerbitzua egiteko epea biurtekoa izango da, kontratua sinatzendenetik zenbatzen hasita; luzatu ahalizango da, urtebetez, betiere aldeek ho-rrela erabakitzen badute espresuki,kontratua amaitu baino lehen; Nola-nahi ere kontratuak, guztira, luzapenakbarne, ezin izango du lau urte bainogehiago iraun. Jada zintzilik da iragar-kia www.urnieta.org webguneko ira-garki taulan. Interesatuek atarira horre-tara jo dezakete, baita BERTAN arretabulegora ere.

  El plazo total de ejecucin de la presta-cin ser de dos aos, contado a partirdel da siguiente al de la formalizacindel contrato, siendo susceptible de pro-rrogarse, siempre y cuando las partes loacuerden expresamente, antes de la fi-nalizacin de aquel, por periodos de unao. Sin que la duracin total del con-trato, incluidas las prrrogas, pueda ex-ceder de cuatro aos. Los interesadosen participar en la licitacin pblicapueden hacerlo acudiendo a las ofici-nas de BERTAN o a travs de la pginaweb www.urnieta.org (perfil del con-tratante).

  Kiroldegiko tabernarenustiaketa eramatekoesleipen prozesua zabalik

  Abierta la licitacin para lacontratacin del servicio delbar del polideportivo

  Udala

 • 1782013 // MAIATZA MAYOIKASTETXEAK10

  IEgape Ikastola

  IPresentacin de Mara ikastetxea Salesianos Urnieta

  Gure ikasleak,Sizilian

  NAZIOARTEKO LIBURUAREN EGUNA

  Literaturaz gozatzenApirilaren 23an, Nazioarteko LiburuarenEgunaren ospakizunaren ildotik EgapeIkastolako ikasleek aukera ezin hobea izandute literaturaz gozatzeko. Antolatutakojarduera desberdinek, ESKOLA LIBURUTE-GIA eta IRAKURZALETASUNA bultzatzeaizan dute helburu. Jakina delako, egungogizartean irakurketaren garrantzia: XXI.mendeko gizartean, informazioaren etakomunikazioaren gizartean, ezinbestekoadela irakurtzeko gaitasuna ondo garatzea.

  Honako hauek izan dira antolatutakojarduerak: Bi idazleren bisita izan dugu, J.M. OLAI-ZOLA TXILIKU eta TOTI MARTINEZ DELEZEArena. Ikasleak letren artean murgil-du eta liburuetan kontatzen diren istorioezgozatzeko eta idazleak ezagutzeko para-da izan dute. Bisita aurretik, idazle hauen

  zenbait eleberri irakurri eta landu dituzte. LIBURUTRUK EGITASMOA: Ikasleek etxe-tik ekarritako liburuekin azoka prestatu etaondoren liburu trukea bultzatu dugu. LIBURUTEGIAN: Aurten, ekintza berribat jarri da martxan. Liburutegiko zenbaitliburu forratu dira eta kartel deigarri batekegiten dio gonbidapena irakurleari. Har-tu bat, eta ez ireki etxera eraman arte. Ho-riek dira jokoan parte hartzeko arauak,esan digu Egape liburutegiko arduradu-nak. Bakardadean irekitako liburuekin has-ten da abentura. Aukeratutako liburuenartean ez da izenbururik jakinarazten. De-netarik jarri du eskaintzan: komikiak, poe-sia, ipuinak, eleberriak... IPUIN KONTALARIAK: Haur txikienekipuinak entzuteko aukera izan dute besteirakasleen eskutik.

  Martxoaren 14tik 21era Argitalpen disei-nu eta produkzioa eta Serigrafia eta off-set inpresioko ikasle talde bat Silizilianizan da jarraian aipatzen ditugun helbu-ruekin: Italiako lankideekin batera ezagutza

  partekatuz gure ikasleen hezkuntzateknikoa zabaltzea.

  Kultura eta hizkuntza ezagutzenlaguntzea.

  Trebetasun teknikoak hobetzea batikbat inprimaketa digitala landuz.

  Atzerriko hizkuntza batean moldatzekogaitasuna trebatzea.

  Aste bukaeran zehar Sizilia eta bereinguruak ezagutzeko aukera izan zuten.Esperientzia ahaztezina izan da. Ezin du-

  gu berri hau amaitu eskerrak eman gabeharrera egin eta egunero betidaniko lagunbagina bezala tratatu gaituztenei.

  Durante los das 14 y 21 de marzo varios alumnos del ltimo curso de Diseo y Produc-cin Editorial y de Impresin offset y de serigrafa han realizado una visita a Sicilia conlos siguientes objetivos: Ampliar la formacin tcnica de nuestros alumnos/as compartiendo conocimientos y

  tcnicas con los compaeros italianos. Favorecer el contacto cultural y lingstico. Mejorar las habilidades tcnicas complementando la formacin en la impresin digital. Incremento de la capacidad de comunicacin en una lengua extranjera. Durante el fin de semana aprovecharon para hacer turismo y conocer Sicilia.

  La experiencia ha sido inolvidable. No queremos acabar este artculo sin dar las graciasa todos los que nos han acogido y acompaado como si furamos amigos de toda la vida.

 • 11AISIA1782013 // MAIATZA MAYO

  IURNIETAKO KZ-GUNEA 943 023 682 www.kzgunea.net

  IZINE KARTELERA SAROBE AEG www.sarobe.info

  BONO 5: 18

  SARRERA / ENTRADA: 4

  BONO 10: 30

  MAIATZEKO ORDUTEGIA: 16:00-20:00 ASTELEHENETIK OSTIRALERA HORARIO DE MAYO: 16:00-20:00 DE LUNES A VIERNES

  Komunitate birtualak: KZguneak zure elkartearen doako webguneasortzeko aukera eskaintzen dizu. Informa zaitez!

  IT Txartela: teknologia berrien gaineko ezagupideen egiaztapena.

  Ikastaroak: astelehenetik ostiralera

  Google Apps: zure eta enpresaren antolakuntza errazteko tresnak. Gmail (2 ordu)

  Oinarrizko Internet: Internet munduan sar zaitez. PC bat ezagutu, nabi-gazioa, posta elektronikoa nola erabili... eta gehiago.

  Internet KZgunea ikastaroa (20 ordu)

  Sare Sozialak 2.0: Sare ezberdinak erabiltzen komunikatu eta zure do-kumentuak konpartitu ezagutzen dituzun pertsonekin.

  Facebook (2 ordu) Twitter (2 ordu) Blogger (2 ordu)

  Irudia eta soinua: imaginazioa esna ezazu grafiko aplikazioak erabiliz. Irudi digitalaren tratamendua I (4 ordu) Irudi digitalaren tratamendua II (4 ordu)

  Software librea: Software jabeduna zer den, zein baldintzak, abantai-lak eta desabantailak dituen ezagutu KZnux sarrera.

  OpenOffice Writer I (2 ordu) OpenOffice Writer II (2 ordu)

  Comunidades virtuales: KZgunea te ofrece la oportunidad de crearuna pgina web gratuita para tu asociacin. Infrmate!

  IT Txartela: certificacin de conocimientos en nuevas tecnologas.

  Cursos: de lunes a viernes

  Google Apps: herramientas para organizacin personal y de empresa. Gmail (2 horas)

  Internet bsico: entra en el mundo de Internet. Aprende qu es un PC, anavegar, a utilizar el correo electrnico y mucho ms.

  Curso Internet KZgunea (20 horas)

  Redes Sociales 2.0: comuncate y comparte tus documentos, a travsde la red, con las personas que conoces en las diferentes redes.

  Facebook (2 horas) Twitter (2 horas) Blogger (2 horas)

  Imagen y sonido: aplicaciones grficas para tu creatividad . Tratamiento de imgenes digitales I (4 horas) Tratamiento de imgenes digitales II (4 horas)

  Software libre: qu es, requisitos, ventajas e inconvenientes frente alSoftware Propietario, tipos de licencias... Introduccin a KZnux.

  OpenOffice Writer I (2 horas) OpenOffice Writer II (2 horas)

  TENGO ALGO QUE DECIROS

  HELDUENTZAT / ADULTOS: OSTIRALA / VIERNES: 22:00 | IGANDEA / DOMINGO: 18:30

  HAURRENTZAT / MENORES: IGANDEA / DOMINGO: 16:00 / 18:30

  LOS CROODS

  MAIATZAK 1717 DE MAYO

  MAIATZAK 55 DE MAYO

  Oharra: ez dago emanaldirik.Jaunartzeak izango dira.

  Nota: no hay proyecciones. Comuniones.

  MAIATZAK 10 / 1210 / 12 DE MAYO

  Oharra: ez dago emanaldirik.Gazte Jaiak izango dira.

  Nota: no hay proyecciones. Fiestas de la Juventud.

  MAIATZAK 24 / 2624 / 26 DE MAYO

 • 16. posta-kutxa20130 Urnieta Gipuzkoa

  [email protected] www.urnieta.org

  AGENDA

  PAPER EKOLOGIKOAPAPEL ECOLGICO

  ZINE KARTELERAMAIATZAK 5, IGANDEALOS CROODS(HAURRAK)

  MAIATZAK 17, OSTIRALAHomofobia eta transfobiaren aurkakoeguna dela eta, film berezia:TENGO ALGO QUE DECIROS(HELDUAK) DOAKOA

  + 11. ORRIALDEA

  SANTA KRUZ JAIAMAIATZAK 3, OSTIRALAAzkorteko ermita

  + 6. ORRIALDEA

  JAUNARTZEAKMAIATZAK 12 / 19

  LOURDES IRIONDOMUSIKA ESKOLAATE IREKIEN ASTEAMaiatzaren 6tik 10era / 17:00-19:00Eskolaren zerbitzuak ikusteko aukeraeskainiko da. Irakasten diren instrumen-tuak eta klaseen funtzionamendua zu-zenean ikusteko aukera egongo da.

  BAJA EMATEKO EPEAMaiatzaren 6tik 17raEskolan lehendik matrikulatuta daude-nen bajak BERTAN bulegoan edo Lekaiokultur etxeko harreran bideratuko dira.

  AURREMATRIKULAZIO EPEAKMaiatzaren 20tik 30era / 07:30-14:30BERTAN bulegoaIkasle berrientzat edo lehen aldiz instru-mentua aukeratzen dutenentzat.

  URNIETAKO XX. ARGAZKIDIGITAL RALLYA MAIATZAK 12, IGANDEAIzen-ematea, Lekaio kultur etxean,09:00etatik 09:30era.Kategoriak:- Librea eta 14 urtetik beherakoak- Izen emate kuota: 5 (14 urtetik

  beherakoak dohainik)Erakusketa eta sari banaketa:Argazkien erakusketa ekainaren 5etik7ra, Lekaion, egingo da. Sari banaketaekainaren 7an, bertan, 19:00etan.

  SAN ISIDRO EGUNAMAIATZAK 15, ASTEAZKENA

  + 7. ORRIALDEA

  HOMOFOBIA ETATRANSFOBIARENAURKAKO EGUNAMAIATZAK 17, OSTIRALAHainbat ekintza antolatuko dira.

  INTERRAIL:EUROPAN ZEHARBIDAIATZEAMAIATZAK 22, [email protected] / 943 333 973

  GAZTE JAIAKMAIATZAK 24-26

  + 7-8 ORRIALDEAK

  UDALEKUAK 2013IZENEMATEAKAPIRILAK 29 - MAIATZAK 10BERTAN bulegoa: 7:30-14:30Lekaio kultur etxea: 09:30-13:30 / 16:00-18:00 (ostegunetan goizez bakarrik)Inskripzio-orria eta ordainagiriarenkopia (haurraren izen-abizenekin)aurkeztu behar dira.

  INSCRIPCIONES29 DE ABRIL - 10 DE MAYOOficina BERTAN: 7:30-14:30Casa de cultura Lekaio: 09:30-13:30 / 16:00-18:00 (los jueves, slo de maana)Se deber entregar el impreso de ins-cripcin y la copia del abonar (conel nombre y apellidos del inscrito/a).

  Kontu zkia. / N de cuenta: Kutxabank:2095 5068 64 1061618392

  Informazioa / Informacin:010 / 943 00 80 00 / 943 00 80 [email protected]

  MAIATZA / MAYO