bergara gazteria plangintza

Click here to load reader

Download Bergara Gazteria plangintza

Post on 18-Aug-2015

1.449 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. B ERGARANG AZTERIAA RLOAG ARATZEKOP ROPOSAMENA BULEGO TEKNIKOA GFA-KO HAUR ETA GAZTEEN SUSTAPEN ATALA BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 2. 2. AURREKOAK HERRIAREN DESKRIPZIOAHIRITAR GAZTEAK UDALAREN EGITURA GAZTERIA ARLOAREN HELBURU OROKORRAK 1. AURREDIAGNOSTIKOA 2. ESKU-HARTZE PROPOSAMENA ONDORIO NAGUSIAK ALDAMENEKO HERRIETANGAZTE ZERBITZU, EKIPAMENDUETA ERAGILE INTERESGARRIAK TXOSTENAREN EGITURA HAUR, NERABE ETA GAZTEEK, ETA GAZTE ERAGILEEK EGINDAKO ESKAERAK BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 3. 3. 1. AURREDIAGNOSTIKOA BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 4. 4. AURREKOAK BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 5. 5. Bergarako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko elkarlana 2005eko abenduan hasi zen eta funtsean hobekuntza egitasmo bat burutzean oinarritu zen. 2007ko azaroaren 19an burutako Jarraipen Batzordean elkarlan prozesu mota berri batean sartzeko aukera eskaini zitzaien Bergarako Udaleko zinegotzi, alkate eta hezkuntza teknikariari.Udal mailan hausnartu ostean baiezkoa eman zuten. 2008ko otsailaren 15ean bildu ziren Bergarako Udaleko, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Bulego Teknikoko ordezkariak, prozesuari hasiera emateko.Eskaera Proiektuaren sustatzaile teknikoa den hezkuntza teknikariak (Nagore Narbaiza) lagundu du intereseko informatzaileak bilatu eta dokumentazioa identifikatzen. Landa lana 2008/03/04an hasi eta 2008/04/23an bukatu zuen Bulego Teknikoak eta dokumentazioa aztertzeari ekin zitzaion.Aurrediagnostikoa Aurrediagnostikoaren idazketa eta esku-hartze proposamenaren lanketa apirila-maiatzean egin ondoren, sustatzaile teknikoari eta politikoari aurkeztu zitzaizkien. Planaren aurkezpenak eta kontrasteak aurreikusita daude bai erakunde barruan bai herri mailan. Plana6 eztabaida saio; Nerabeekin (3), Gazteekin (1), Gurasoekin (1), Ikastetxetako ordezkariekin (1) Bergara.net, gaztesare, eustat, 9 Elkarrizketa; 2 elkartetako ordezkariei, Udaleko langileei, kale hezitzaileei, GIGko arduradunari, Txolarte taldeko begiraleari, Labegaraietako gazte bati LEHEN MAILAKO ITURRIAK ORAIN ARTEKO PROZESUA Gazteria Arloko diagnostikoa (2006), Bergarako gazte eta nerabeen erralitatea ezagutzeko ikerketa (2003), EBPN,... BIGARREN MAILAKO ITURRIAK WEB ORRIAK: BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 6. 6. HERRIAREN DESKRIPZIOA BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 7. 7. BergaraDebagoienakoeskualdekoherrietako batda eta Euskal Autonomia Erkidegoko erdialdean kokatua dago.77,05km2tako azaleraizanik, Gipuzkoako bigarren herririk handiena da Bergara.Mendiz inguratutadago, eta material mineral ugari jasotzen duten lur kolubialez inguratuta dago.Honako herriekin egiten du muga: Antzuola, Arrasate, Azkoitia, Elgeta, Elgoibar, Elorrio, Oati eta Soraluze . BERGARAKO HERRIA ETA INGURUA Bergara, herriguneaz gainauzo hauekosatzen dute: Angiozar, Elorregi, Elosu, Ubera, Murinondo, Basalgo, San Juan, Aldai-Egia, Osintxu Herri industrialada, baita zerbitzu hiria ere.Metalurgia da Bergarako industria jarduera nagusia, eta udalerrian lan egiten duten herritar gehienak bertan ari dira. Halaber, bere historia oparo eta garrantzitsuaren arrastoak kontserbatzen ditu, etxe eta dorre ederrez osaturikogune historiko handia eta ikusgarriada.Errepidez ongi komunikatuadago, Eibar-Gasteiz autopista eta Beasain-Durango autobideek inguratzen baitute.Bestelako garraiobide ei dagokionezezdago aukera askorik, autobus zerbitzuak gerturatzen ditu bergararrak EAEko beste hiriburuetara eta inguruko herrietara. BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 8. 8. HERRIAREN ARGAZKI SOZIODEMOGRAFIKOA 2008ko urtarrileko INEM-eko datuen arabera, Bergaran474 pertsona langabetudaude eta orokorrean emakume eta gizonezkoen artean tasa antzekoa da. Azken urteangoranzko joeraeman da (populazioaren % 5,15 2006an, % 5,96 2007an). Langabeziatasarik handiena industria eta zerbitzuen arloanematen da.Gazte langabetu ei (25urtez beherako gazteak) dagokionez, langabetuak populazio osoaren% 21dira : 66 gizonezkoak eta 44 emakumezkoak.2008ko apirileko datuen arabera14.815 biztanleditu Bergarak eta azken urteetanbeheranzko joerabat ematen ari da.Gazte biztanleriaridagokionez, herriko%27,8(4124 pertsona) dira haur eta gazteak. Gipuzkoako datuekin alderatuta (%28,30) zertxobait beherago legoke gazte kopuruaren ehunekoa.Emakumezko eta gizonezkoen kopuruaosoantzekoada, ia %50 bakoitzeko.Herri euskaldunada Bergara. 2001eko erroldako datuen araberaezagutza maila % 70da.Azken kaleko erabilera neurketa 2007an izan da etadatuek adierazten dutenez% 44,5 da erabileramaila. Adin tarteak berezituta, erabileramaila altuena adierazten dutenak haurrak (0-14 urte) dira,%60a inguru; eta, ondoren, gazteak (15-24 urte), %52,6 inguru. Sexuen artean ere ezberdintasunak daude adin tarteetan, haur eta gazteengan emakumezkoak izanik erabilera tasa altuagoa dutenak. (iturria, Bergarako Udaleko euskara zerbitzua)BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 9. 9. BERGARAKO ZERBITZU ETA EKIPAMENDUAK 1 2 3 4 5 9 10 11 12 6 15 14 13 8 7 16 17 18 19 20 21 22 BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 10. 10. BERGARAKOHIRITAR GAZTEAK BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 11. 11. HAURRAK, NERABEAK ETA GAZTEAK.Datu demografikoak BERGARAKO HAUR, NERABE ETA GAZTEAK Iturria; Udaletxeko errolda, 2008ko apirila Bergaran 4124 inguru haur, nerabe eta gazte bizi dira. Horietatik1603inguruhaurrakdira,572ingurunerabeaketa1949ingurugazteak . Nesken kopurua mutilena baino baxuagoa da. BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 12. 12. Aukera zabala da Bergarakoa. Haurreskolatik hasita unibertsitate ikasketak gauzatzeraino, nahiz eta distantziako unibertsitatearen bidez izan. Sare publiko nahiz kontzertatuan gauzatu daitezke ikasketak.BERGARAKO HAUR, NERABE ETA GAZTEAK HAURRAK, NERABEAK ETA GAZTEAK. Hezkuntza ibilbidea x 153 487 416 697 671 19 48 Ikaslea kop. (hurbipena) x unibertsitate ikasketak x x Lanbide Heziketa x x Batxilerra x x x DBH (12-16) x x x LH (6-11) x x x HH (2-5) x x x x HH (0-3) UNED Miguel Altuna Institutoa San Martin Ipintza Aranzadi Ikastola Mariaren lagundia Haurreskolak Haurtxoa BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 13. 13. HAURRAK >11 Astean zeharLehen hezkuntzan dauden haurrek eskolaz kanpo arratsaldeak erabat okupatuta dituzte: ingelesa, musika... ez dute jolaserako ia denborarik.Asteburuetan,larunbat goizetan askok partiduak dituzte, edo ikastaroren bat. Arratsaldeetan, mutilen kasuan batez ere, pilota partidak izaten dituzte. Neskek denbora libre gehiago izaten dute, askok Jarduneko eskaintzan parte hartzen dute. Topagune nagusiakziburuak dauden guneak eta eskoletako patioak dira.LH1,2 arte gurasoekin batera egoten dira, ziburuetan eta beste elkarguneetan. Familian zentro komertzialetara joateko ohitura areagotzen ari da. Batzuk Hiriguneko ludotekara gerturatzen dira. Lagun taldeak8 urte ingururekin hasten dira osatzen: eskolaren araberakoak izaten dira eta neska eta mutilak ez dira elkarrekin ibiltzen. 10-11 urterekin finkatzen dira koadrilak, eta normalean eratu bezala jarraitzen dute. Seminarioko futbol zelaian asko elkartzen dira. 9 urtetik aurrera batzuk Jarduneko eskaintzan ere parte hartzen dute.DESKRIPZIO KUALITATIBOA: GAZTEEN JOERAK BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 14. 14. Opor garaiangurasoekin kanpora ateratzen dira, eta batzuetan aste bukaera pasa ere kanpora joaten dira. Uztailean zehar udaleku irekietan ere parte hartzen dute. Auzoetako errealitateabestelakoa da. Astean zehar haur txiki-txikiak dira auzoetan daudenak, behin eskolan daudela herrigunetik ez direlako gau partera arte itzultzen; partikularrak, kirola,... baitute.Kuadrilak ere herrigunekoak dituzte, beraz bertara jaisten dira asteburuetan. Gurasoekiko independentzia auzoetan herrigunean baino lehenago lortzen dute, plazan,... libre jolasten ibiltzen baitira. Auzoetako kuadrilak ere ezberdin osatzen dira. Belaunaldi ezberdinetako haurrak eta neska eta mutilak ibiltzen dira elkarrekin. Joera galtzen ari den arren auzo batzuetan (Osintxu, Angiozar, Labegaraiak,...) auzoko kuadrila izaten dute. DESKRIPZIO KUALITATIBOA: GAZTEEN JOERAK BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 15. 15. NERABEAK 12-17 Astean zeharegiten dutenak ere beste kutsu bat hartzen du;eskolaz kanpoko ekintzetan ez dute hainbeste denbora ematen eta lagunartean egoteak garrantzia hartzen du. Hala ere entrenamenduetan (mutilak batez ere), musikan, akademia eta abarretan denbora ematen dute.Asteburuetan , kirolak eta lagunekin egotea berezko garrantzia mantentzen du; baina gurasoekin egoten diren denbora txikitzen doa lagunekin pasatzen dutenarekin alderatuta. Herrian bertan ibiltzen dira (lehen Elgoibarrera mugitzen ziren) eta laguntaldeetan zentro komertzialetara ere joaten dira, Gasteizera (Boulevar,...). Zenbaitek bertan egiten dute zita, zinera joan, boleran ibili,... Topagune nagusiakhelduen begiradatik kanpo geratzen direnak dira gero eta sarriago; Aranzadiko atzealdea, Ibaiondoko arkupeak,.. 12 urtetatik gora lokal pribatuek ere garrantzia hartzen dute lagunekin egoteko leku propio bezala. Astegunetan, eta asteburuetan egoten dira bertan, eta gainontzeko kuadrilekin ez dute apenas harremanik. 15-16 urterekin lokalaz gain tabernetan ere ibiltzen hasten dira. Gaztetxera ez dira asko gerturatzen.DESKRIPZIO KUALITATIBOA: GAZTEEN JOERAK BERGARAN ESKU HARTZEKO PROPOSAMEN TEKNIKOA
 16. 16. Haurrekin gertatzen den bezala,nerabeenarteko harremanakbakoitzaren eskola zentroak markatzen ditu, baina joera hau adinak gora egin ahala gutxitzen joaten da. DBH hasieran, gatazka batzuk eta zenbait aldaketa gertatzen dira lagun taldeetan eta batez ere nesken artean. Mutilen kasuan, kirolaren inguruko kuadrilak osatzen dira, kasu hauetan ikastetxe ezberdinetakoak nahastuz.Kontsumo joerak14 urtetik gora hasten dira.Tabakoa eta kanabisa kontsumitzen dute eta aste bukaera eta jaiegunetan alkohola. Kontsumoa beste era batzuetan ere isla