annex llenguatge gràfic i verbal

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

941 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DIBUIX NOUVINGUTS

TRANSCRIPT

  • 1. LLENGUATGE VISUALLLENGUATGE VERBALPROGRAMA DE DIBUIX INTEGRADORPER A ALUMNES NOUVINGUTSMANUAL DE LALUMNEC U R S 2 0 0 4 / 2 0 0 5CRISTINA DEBALANZ

2. LLENGUATGE VISUAL I LLENGUATGE VERBALPrograma de dibuix integrador per a alumnes nouvingutsIndex1. LA LNIA ..................................................................................................... 5 1. Tipus de lnies .................................................................................. 6 2. Vertical i horitzontal .......................................................................... 7 3. La lnia inclinada .............................................................................. 8 4. Els angles ........................................................................................ 9 5. La lnia corba ................................................................................. 10 6. La circumferncia ............................................................................11 7. Textures lineals .............................................................................. 12 8. Dibuix dimaginaci ........................................................................ 13 9. El segment ..................................................................................... 14 10. Avaluaci ...................................................................................... 15 11. Dibuixa lletres ............................................................................... 162. LES FORMES PLANES .......................................................................... 17 1. El cercle ......................................................................................... 18 2. El quadrat i el rectangle ................................................................. 19 3. Inventa una casa amb rectangles i cercles ................................... 20 4. El triangle ....................................................................................... 21 5. Loval .............................................................................................. 22 6. Dibuixa arbres ................................................................................ 23 7. Animals amb cercles, quadrats i triangles ..................................... 24 8. Ms animals ................................................................................... 25 9. La meva sabata ............................................................................. 26 10. Qu recordo? ............................................................................... 27 11. El triangle i el quadrat .................................................................. 28 12. El teu nom .................................................................................... 29 3. 3. COMPARACI DE FORMES ................................................................ 30 1. La boca s simtrica ...................................................................... 31 2. Leix de simetria ............................................................................. 32 3. La simetria en el rostre .................................................................. 33 4. Un edici simtric ........................................................................... 34 5. La simetria amb tisores .................................................................. 35 6. Qu s escala? .............................................................................. 36 7. Figures rectes a escala .................................................................. 37 8. Figures corbes a escala ................................................................. 38 9. Dos gats iguals .............................................................................. 39 10. Un elefant ms gran ..................................................................... 40 11. Un s deformat ............................................................................. 414. FORMES MODULARS ............................................................................ 42 1. Juga amb gures ........................................................................... 43 2. Construeix amb mduls ................................................................. 44 3. Observa els ritmes ......................................................................... 45 4. Crea ritmes .................................................................................... 46 5. Inventa un mdul ........................................................................... 47 6. Els mduls dEscher ...................................................................... 48 7. Els mduls dEscher amb lnies corbes ......................................... 49 8. Decoracions de lAlhambra ............................................................ 50 9. Mosaic collectiu ............................................................................. 515. EL VOLUM I LESPAI .............................................................................. 52 1. A travs de la nestra ..................................................................... 53 2. Les claus de profunditat ................................................................. 54 3. A prop i lluny ................................................................................... 55 4. El cilindre ....................................................................................... 56 5. El prisma ........................................................................................ 57 6. Composici .................................................................................... 58 7. Collage ........................................................................................... 59 8. Volum sobre quadrcula ................................................................. 60 9. Espai .............................................................................................. 61 10. Lletres amb volum ........................................................................ 62 4. 6. PUNT DE VISTA ........................................................................................ 631. Qu hi veus? .................................................................................. 642. Gira una lletra ................................................................................ 653. El calaix .......................................................................................... 664. El cotxe .......................................................................................... 675. Com es veuria la rentadora? .......................................................... 686. Com es veuria la casa? ................................................................. 697. Com es veuria el bolet? ................................................................. 708. El cami ......................................................................................... 719. Orientat ......................................................................................... 727. IMATGES SIMBLIQUES ...................................................................... 731. Identica pictogrames .................................................................... 742. Pictogrames que tajuden .............................................................. 753. Inventa un pictograma ................................................................... 764. Senyalitzaci de linstitut ................................................................ 775. Pla del zoo ..................................................................................... 786. Joc de dibuixos i paraules .............................................................. 79Paraules del llenguatge del dibuix que aparixen a les txes ........... 80 5. UNITAT 1. LA LNIA 5 6. LLENGUATGE VISUALNom i cognom:LLENGUATGE VERBALGrup: Data:UNITAT 1. LA LNIAFitxa 1. Tipus de lniesLa lnia neix del moviment dun punt sobre el paper.LNIA RECTA : el punt es mou en una direcci Direccions de la recta VerticalHoritzontal InclinadaLmits de la rectaSemirecta: t comenamentSegment: t comenament i final. Es pot mesurar LNIA CORBA: El punt es mou canviant de direcci. Lnia corba tancada Lnia corba oberta CircumfernciaArc de circumferncia6 7. LLENGUATGE VISUALNom i cognom:LLENGUATGE VERBALGrup:Data:UNITAT 1. LA LNIAFitxa 2. Vertical i horitzontalEl cos duna persona dreta s una lnia vertical i el cos duna persona que dorms una lnia horitzontal.Material: llapis 2B o HB i goma1. Dibuixa les lnies verticals i horitzontals que uneixen els punts. Gira el paper pertreballar comodament.2. Quadricula lespai amb lnies verticals i horitzontals i repeteix el model sobre aquestaxarxa. Repassa les lnies definitives.3. Quadricula lespai i continua el dibuix sobre la xarxa.7 8. LLENGUATGE VISUAL Nom i cognom:LLENGUATGE VERBAL Grup:Data:UNITAT 1. LA LNIAFitxa3. La lnia inclinadaLes lnies inclinades no sn verticals ni horitzontals. Una persona, quan cau, s unalnia inclinada.Material: llapis HB o 2B i goma desborrar1. Dibuixa, a m alada, les lnies que van dun punt a laltra del quadrat.Material: llapis HB, regle numerat, retolador negre fi i colors2. Observa quins punts has dunir per dibuixar les lnies. Fes-ho a poc a poc.8 9. LLENGUATGE VISUALNom i cognom:LLENGUATGE VERBALGrup: Data:UNITAT 1. LA LNIAFitxa 4. Els anglesAngle s lespai comprs entre dues semirectes que tenen un punt com.Els angles es medeixen en graus. VrtexCostatsTIPUS DANGLES Agut +0/ -90Recte 90Obts +90/ -180Pla 180 DUES RECTES PODEN SER:Rectes paralleles. Rectes perpendiculars.Rectes obliqes.Formen entre si un angle pla. Formen entre si un angleNo sn paralleles, nirecte.perpendiculars. 9 10. LLENGUATGE VISUALNom i cognom:LLENGUATGE VERBALGrup:Data:UNITAT 1. LA LNIAFitxa 5. La lnia corbaLa lnia corba neix dun punt que es mou pel paper, canviant contnuament dedirecci.Material: llapis HB o 2B i goma1. Dibuixa a m laada les figures proposades. Guiat per les lnies i punts que

View more