administració i gestió d'organitzacions - exàmens - lídia bria

Click here to load reader

Post on 03-Jun-2015

492 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Exàmens d'Administració i gestió d'organitzacions. www.elsmeusapunts.es

TRANSCRIPT

  • 1. EXMENES AGO INDICACIONS PER A LEXAMEN FINAL No es pot consultar cap material. Es pot portar calculadora no programable per la resoluci dexercicis prctics. Durada mxima prevista:2 hores. Lexamen est estructurat en quatre parts una per cada PAC- amb una ponderaci del 25% cadascuna. Consta dun total de 7 8 preguntes,que presenten diferents puntuacions entre 1 i 2,5 punts. Cada PAC aporta a lexamen 2 preguntes (en algun cas una), que en conjunt es valoren amb 2,5 punts. Les respostes hauran de ser concretes, raonades i ajustant-se al que es demana a la pregunta. Es valorar especialment el domini, assimilaci i demostraci de la comprensi dels conceptes apareguts a cada mdul. Degut a lestructura de lexamen es recomana que tingueu molt presents les PACs solucionades a lhora de preparar la prova. Quines recomanacions us puc donar per tal de poder preparar millor aquesta fita? 1.- Es moment de treure profit a aquesta excellent feina delaboraci dels mapes conceptuals. Utilitzeu-los per repassar les idees amb un cop dull i posicionar els principals conceptes a tenir en compte. 2.- Reviseu els exmens daltres anys i fixeu-vos com han estat platejades les preguntes, amb les PACs daquell semestre. Veureu una clara correspondncia entre el que shavia treballat i el que apareix a lexamen. Aquesta mateixa relaci s la que sha previst en el vostre examen, per tant, apliqueu la lgica i el sentit com en qu cal estudiar i qu cal preparar amb ms inters. De res serveix tractar de memoritzar el temari de dalt a baix, doncs no s el cam ms adequat. 3.- Heu de considerar que apareixeran set o vuit preguntes en total, amb diferents valoracions entre 1 punt i 2,5 punts, que per tant, us permetran abordar aquestes, de major a menor importncia (de major a menor puntuaci). Recomano comenar per les que tinguin un valor de 2,5 (si nhi ha) doncs s una manera dassegurar-vos que resoleu el mxim de puntuaci possible en el temps que tindreu disponible. Aix, si us queda alguna pregunta pendent, millor que aquesta sigui d1 punt que no pas de 2,5. Apliqueu el criteri de correspondncia temporal: cada punt equival a uns 10 minuts dexamen aproximadament, (per no estigueu 100% pendents del rellotge !!!). 4.- Penseu que apareixen un promig de dues preguntes ,mxim, referides a cada PAC, per tant, centreu-vos a preparar el que sha treballat a les PACs. La relaci del que apareix a lexamen i el que sha treballat a les PACs es troba al voltant dun 70%, per tant, teniu una bona part del que cal preparar molt ben estructurada.12/06/2010 1.- PAC1 - 2,5 PUNTS TEMPS ESTIMAT: 25 MINUTS Lempresa IL.LUMINAMS, S.L. fa ms de cinquanta anys que dissenya i fabrica illuminaria per la llar. El Gerent de lempresa s el Sr. Lucil, que t ms de setanta anys i compta amb un equip directiu en el que dos dels caps sn els seus fills scar i Andrs. Es tracta duna empresa que va comenar de zero i en lactualitat factura ms de dos milions deuros amb 30 persones de plantilla. Lobjectiu del Sr. Lucil s aconseguir en cinc anys el lideratge en el mercat espanyol. 1.- Indica per aquesta empresa: activitat (amb indicaci de si s industrial o de serveis), dimensi (pe-Exmens - Administraci i gesti dorganitzacins - Lidia Bria

2. tita, mitjana, gran), forma jurdica i la seva ubicaci al triangle pblic/privat-lucratiu/no lucratiu. 2.- Fes una formulaci de la seva missi. 3.- Lorganigrama de lempresa s el segent: DIRECCI (Sr. Lucil) Comercial Andrs LucilCompres Eulalia GmezDisseny Luis PrezMuntatge scar LucilMagatzem Andrs Fernndez Explica les diferents rees de lempresa. 4.- Quin resposta. tipus destructura organitzativa presenta lempresa? Justifica la 2.- PAC2 - 2,5 PUNTS TEMPS ESTIMAT: 25 MINUTS Un empresa presenta les segents dades patrimonials en milers dunitats monetries. Equips per a processos dinformaci Elements de transport Caixa Clients Mobiliari Creditors a curt termini Productes acabats Provedors Capital Pgina 2 de 11 Primera matria Bancs Deutes amb entitats de crdit a llarg termini650 600 120 125 500 20 30 100 ? 50 350 1000Realitzar: a) El balan de situaci b) Calcula el valor del capital c) Calcula: el Fons de maniobra, la Rtio de disponibilitat (RD = Disponible / Exigible a CT.) la Rtio de solvncia (RS = Actiu Real / Passiu exigible) d) Interpreta la situaci financera de lempresa 3.- PAC3 - 1,5 PUNTS - TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS Cap a comenaments del 2008, Greenpeace va llanar una creuada contra Apple, assenyalant el fet que en la fabricaci dels seus ordinadors utilitzaven substncies que daltres companyies del ram ja havien eliminat per considerar que causaven danys. Greenpeace va ser molt agressiva en aquesta campanya, donat que fins i tot va dissenyar un web per a aquest tema. Apple ha demostrat el que significa tenir ben monitoritzada la seva xarxa de stakeholders, xarxa que inclou les ONG que els poden assenyalar: avui, Apple ha canviat les seves poltiques de fabricaci, ha generat una campanya de difusi de les seves accions, i per suposat, deu haver mantingut algun dileg Exmens - Administraci i gesti dorganitzacins - Lidia Bria 3. amb Greenpeace, qui ha reconegut pblicament els esforos del gegant de la computaci. [http://www.masr.com.mx/apple-responsabilidad-social-preventiva-o-correctiva/] A partir daquest article comenteu fins a quin punt aquesta correcci s una estratgia de RSC o b s una estratgia de marketing. 4.- PAC3 - 1 PUNT TEMPS ESTIMAT: 10 MINUTS Imagina que tens una idea innovadora i vols explotar-la tot creant una empresa, ja sigui mercantil o cooperativa, i necessites dun soci que inverteixi en el negoci. Com dissenyaries i enfocaries el pla dempresa per a convncer-lo que s una bona opci? 5.- PAC4 - 1 PUNT TEMPS ESTIMAT: 10 MINUTS El sistema dinformaci en lempresa. Explica breument els tres nivells de decisi en els quals sorganitza una empresa i quin paper desenvolupa el sistema dinformaci. 6.- PAC4 - 1,5 PUNTS TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS Descriu com definiries una empresa la cultura interna empresarial de la qual situa el treball en xarxa en el centre de la seva prpia definici. Posa un exemple i comenta dues caracterstiques que justifiquin la teva definici i permetin completar aquest concepte19/06/2010 1.- PAC1 - 2,5 PUNTS TEMPS ESTIMAT: 25 MINUTS Lempresa GIRBAL, S.A. fa ms de cinquanta anys que dissenya i fabrica rentadores per a la llar. El Gerent i propietari nic de lempresa (t el 100% de laccionariat) s el Sr.Bosch, que t ms de setanta anys i compta amb un equip directiu en el que dos dels caps sn els seus fills Mireia i Pol. Es tracta duna empresa que va comenar de zero i en lactualitat factura ms de tres cents milions deuros amb 1000 persones de plantilla a Espanya, Portugal i Frana. Lobjectiu de lempresa s aconseguir el producte ms ecolgic del mercat europeu en cinc anys. 1.- Quin tipus de societat mercantil s lempresa? Explica en que es diferencien els diferents tipus de societats mercantils en quant a: nombre de socis, capital i responsabilitat dels socis. 2.- Defineix qu s la missi duna empresa. Formula la missi de GIRBAL. 3.- Proposa un organigrama mixt de lempresa. 4.- Explica les diferncies entre autoritat i poder. Posa un exemple basat en el cas plantejat. 2.- PAC2 - 2,5 PUNTS TEMPS ESTIMAT: 25 MINUTS Un empresa presenta les segents dades patrimonials en milers dunitats monetries. Maquinria Terrenys Caixa Clients Construccions Creditors a curt termini Existncies Provedors CapitalExmens - Administraci i gesti dorganitzacins - Lidia Bria1800 2.500 60 85 5000 1100 35 2100 ? 4. Deutors Bancs Deutes amb entitats de crdit a llarg termini96 65 1000Realitzar: a) El balan de situaci b) Calcula el valor del capital c) Calcula: el Fons de maniobra, la Rtio de disponibilitat (RD = Disponible / Exigible a CT.) la Rtio de solvncia (RS = Actiu Real / Passiu exigible) d) Interpreta la situaci financera de lempresa 3.- PAC3 - 1,5 PUNTS - TEMPS ESTIMAT: 15 MINUTS Llegeix els dos articles que transcrivim a continuaci sobre Endesa, i en concret sobre lactivitat de la seva filial a Chile, anomenada Endeso Eco, i valora les seves accions de responsabilitat social empresarial. Article 1 Dentro de las diversas formas y tipos de utilizacin de la energa renovable la energa elica es considerada una de las ms eficientes, debido a sus caractersticas no contaminantes y de bajo costo. Sin embargo, en la actualidad, podemos encontrar slo un parque energtico de este tipo en Chile: La Central Alto Baguales. Ubicada en la XI regin y a cargo de la Empresa Elctrica Aisn, inici sus operaciones el 2001 y fue la primera en comenzar a potenciar el uso de esta energa. Endesa Eco amplia ahora esta va en Chile con el proyecto Parque Elico Canela, ubicado en al norte del pas. Esta iniciativa es fruto de la firma, a finales de 2005, de un convenio entre Endesa Eco y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, para promover en Chile las energas renovables y la eficiencia energtica, donde acordaron realizar acciones conjuntas con el objeto de desarrollar investigaciones y proyectos sobre este tema, y convocar as a los diversos actores relacionados para lograr un aumento en la sustentabilidad ambiental y la seguridad en el abastecimiento de energa [http://www.prohumana.cl] Article 2 Espaa es en este momento el segundo inversor extranjero en Amrica Latina despus de los Estados Unidos. Este hecho, independientemente de la valoracin de la calidad de los riesgos asumidos por cada empresa o bien por el estado espaol, lleva a constatar que es necesario estar alerta ante el uso que los administradores de las sociedades espaolas hacen de su poder en aquellos pases donde los sectores de inversin coinciden con reas estratgicas desde el punto de vista de los Derechos Econmicos Sociales y Culturales de Chile (). El fenmeno de la impunidad llev a las Naciones Unidad a tratar este tema desde el punto de vista de los derechos civiles y polticos en el conocido como Informe Joinet. Menos conocido es el Informe final sobre la cuestin de la im