2ª avaluaciÓ

of 44 /44

Author: catalina-ballester

Post on 26-Oct-2015

644 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 2ª AVALUACIÓ

1AVA L I A C I Ó N

GA

LIC

IA

Primaria / Primeiro ciclo

L i n g u a

UNHA A UNHA

Page 2: 2ª AVALUACIÓ

2 AVA L U A C I Ó

9233212

ILLE

S BA

LEA

RS

Primària / Primer cicle

L l e n g u a

UNA A UNA

8 421728 380267

Page 3: 2ª AVALUACIÓ

©Deltext:JosepPizàiVidal,MargalidaZuzamaJuan,2011.©Del conjunt d’aquesta edició: GRUPO ANAYA, S.A., 2011 - Juan Ignacio Luca de Tena, 15 - 28027 MadridISBN:978-84-667-9920-1.

Reservatstotselsdrets.Elcontingutd’aquestaobraestàprotegitperlallei,queestableixpenesdepresó,multesoambduesensems,ultralesindemnitzacionscorresponentsperdanysiperjudicis,peraaquellsquireproduïssin,plagiassin,distribuïssinocomunicassinpúblicament,entotoenpart,unaobraliterària,artísticaocientífica,olasevatransformació,interpretacióoexecucióartísticafixadaenqualsevoltipusdesuportocomunicadaperqualsevolmitjàsenseautoritzacióprèvia.

UNA A UNAésunprojectepedagògiccreatperAnayaEducacióperalprimercicled’EducacióPrimària.

Enlarealitzaciód’aquestmaterialdidàctichanintervingut:

Coordinació editorial:RoserEstruch

Edició:PilarBénsiPaulaSoriano

Il·lustracions:CésarTormo

Disseny de coberta i d’interiors:MiguelÁngelPachecoiJavierSerrano

Tractament infogràfic del disseny:JavierCuéllariPatriciaGómez

Maquetació:MilaOlmo

Page 4: 2ª AVALUACIÓ

ÍndexAvaluació inicial ...................................................................................... 4

Tornam l’escola ....................................................................................... 8

UNITAT 1. En Piret, el vampiret ................................................................. 10

UNITAT 2. La carta ................................................................................... 12

UNITAT 3. La bassa de na Grunda i en Grundi .......................................... 14

UNITAT 4. Les coses del cel ....................................................................... 16

UNITAT 5. El rei peix ................................................................................ 18

UNITAT 6. La col·leccionista ...................................................................... 20

UNITAT 7. Recepta del pastís de la no-contaminació .................................. 22

UNITAT 8. Na Bel i la mar ........................................................................ 24

UNITAT 9. L’avi Miquel i jo ....................................................................... 26

UNITAT 10. La força de la natura .............................................................. 28

UNITAT 11. Na Taca ................................................................................. 30

UNITAT 12. El país dels dinosaures ........................................................... 32

Repàs el curs ............................................................................................ 34

Solucions .................................................................................................. 36

Page 5: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

4

Avaluació inicialLlenguaNom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

AV

La primera lletra mana. Escriu paraules que comencin per:

P

A

O

T

E

D

Page 6: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

5

Jpqu89g`aå *+å ÀeTUsÑÖchir45i45u45r:;æ »p89a45r89a45u67l:;eTUs.

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa el nom dels dies de la setmana.

*+d45i67l67l45u45n<=s

*+d45i45u45m:;eHIn89g|}æ

*+d45Δ

*+d45Δ *+d45i<=sÜásÑÖa67∫ »vDEeHIn89d45r:;eTUs

*+d45Δ *+chir:;eTUs

Page 7: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

6

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Continua la cadena amb aquestes paraules.

Escriu dues frases amb algunes de les paraules anteriors.

taca – broma – vacuna – maleta – camisa – saliva

B MM

R AA

O

Page 8: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

7

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Ordena les paraules, escriu frases i dibuixa.

L’ARBRE

UNA

BRANCA

TENIA

TRENCADA

BLANCA

LA

CASA

ERA

I

PETITA

RIEROL

LA

TRAVESSAVAUN

VALL

Page 9: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

8

Tornam a l’escolaLlenguaNom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

AV

8

Escriu aquestes paraules en ordre alfabètic.

pissarra – guix – classe – retoladors – mestre – taula

1

2

3 6

4

5

Escriu:

Una paraula de 7 lletres:

Una paraula amb 2 vocals:

Una paraula de 5 lletres:

Completa l’abecedari i escriu cada paraula al seu lloc.

Música, Plàstica, Anglès

A C F H K M

O P T V W

Page 10: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

99

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Relaciona les paraules segons com soni la e.

cafè

pedra

poble

gel

espasa

bec

mel

serp

gelat

cel

mes

tres

Copia segons el nombre de lletres.

8 lletres6 lletres

4 lletres 5 lletres

regle – tres – escola – formatge

Escriu una oració amb dues de les paraules de l’activitat anterior en què la e sona com en cel.

Escriu el nombre de paraules que té aquesta oració.

Aquest any començ el segon curs de Primària en una escola nova.

Tvw@ »p89a45r89a45u67l:;eTUs.

Page 11: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

10

AVUNITAT 1 Llengua

Encercla els dibuixos en el nom dels quals la o sona com en porc.

Relaciona els sinònims

assecar

carrera

pantalons

xai

gust

sabor

calçons

xot

eixugar

cursa

Escriu el sinònim de cada paraula destacada.

gana – petit – fatigat

Aquest meló és molt menut.

Avui estic molt cansat.

Tenc molta fam.

Page 12: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

11

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Copia aquestes paraules tenint en compte que la casella destacada correspon a la síl·laba tònica.

caragol

sofà

música

taques

hipopòtam

orella

Pinta la síl·laba tònica de cada paraula.

en dí avi plà tan

xam pi nyó me ló

Completa.

22 vint-i-dos 23 vint-i-tres

vint-i-quatre 25 vint-i-

26 vint-i- vint-i-

vint-i- 29 vint-i-nou

Page 13: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

12

AVUNITAT 2 Llengua

Relaciona les paraules que volen dir el contrari, és a dir, els antònims.

gras

petit

clar

brut

ple

gros

fosc

buit

prim

net

Escriu les lletres que falten en aquestes paraules.

AUS

EU

UIXA

UITA

AMENC

OC

Encercla les lletres majúscules i escriu els punts que falten.

En arribar a Ferreries, el poble d’en Francesc, ens va presentar els seus avis, en Josep i na Teresa Eren molt agradables

Page 14: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

13

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Ordena les paraules i escriu una oració.

d’aventures. uns quants ha llegit llibres En Miquel

Copia el grup de paraules que formen una oració.

És un telèfon l’invent mòbil del.

El telèfon mòbil és un gran invent.

El mòbil invent és un gran telèfon.

Completa la carta.

Artà, 5 de novembre de 2012 Moltes besades.Estimada tia,

T’escric aquesta carta per dir-te que vull que vinguis al meu aniversari i que et quedis a casa a passar el cap de setmana. T’esperam.

JlmoBCa45n8

Page 15: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

14

UNITAT 3 Llengua AV

Completa.

Diminutiu Augmentatiu

moix

flor

taula

Tria i escriu la paraula.

»n:;eHIr89å »i45t89å

gar tru

gra tur

Escriu els noms d’on s’han creat aquests diminutius i augmentatius.

canet cadirota

collaret cadenota

Page 16: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

15

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Encercla els noms propis i subratlla els noms comuns.

PALMA PERE CADIRA PEIX CARLES

MAÓ BARCELONA AINA HOLANDA TELÈFON

LLIBRE POLLET AMÈRICA BOTÓ MARE

Etul<=s Δh89a67b>?i45t89a45n45t<=s *+d:;æ Ãs'*+a45n89o>?m:;eHIn:;eHI> Δfjkr89a45n89cPQeTUsÑÖo23s.Lxyå »t45i89å »t:;@ »u45n89å »t89o>?r45t45u89g`aå »Δ »u45> *+c^_å.Lxyå *+chii45u45t89a45† *+∂' ÀeTUs~òt89â *+å Δl89å »vBCo>?r89å *+d:;eJ Δl89å »m89a45® .

Completa les oracions amb aquests noms propis.

Paula – Eivissa – Mediterrània – França

o>?m:;æ *+å »i45® *+a67l89c^_ø *[email protected]¬ *+a89©

Troba quatre noms comuns en les oracions anteriors i escriu-los.

Ompli els buits de les paraules amb h.

Page 17: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

16

AVUNITAT 4 Llengua

Relaciona els noms individuals amb els col·lectius.

estrella

abella

ocell

espectador

públic

eixam

galàxia

esbart

Escriu el nom de sis companys o companyes de la classe.

Completa cada oració amb el nom col·lectiu corresponent.

banda – biblioteca – teulada

Hñóa45> *+c^_a45n45v>?i89a45† *+chii45n89© »t:;eHIu67l:;eTUs *+d:;æ Δl89å .

Hñóa45> *+d45u45i45† Δl67l45i67b>?r:;eTUs »n89o>?u<=s *+å Δl89å *+d:;æ Δl6'ÀeTUsÑÖc^[email protected]å.Axyqrsu:;eJKl67l<=s »m45ú<=s~òi89cZ[s »t89oBCqrsu:;eHI> ÀeHI> Δl89å *+d:;æ »m45ú<=s~òi89c^_å *+d:;eJK¬ »[email protected]@Al:;æ.

Page 18: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

17

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu el que representa cada dibuix. Totes tenen mb.

Completa amb paraules de la mateixa família i escriu una oració amb una de les que has anotat.

sabata

Ompli els buits amb b o v.

*+å »i89ƒ ÀeHIµ »u45† *+c^_a45> »Δ »[email protected]ª»t45i45µ »r:;æ »i<=s~òt89å *+å »i<=sÑÖa45® »p89ø Δl:;æ

Page 19: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

18

AVUNITAT 5 Llengua

Relaciona i forma paraules.

gori

co

pe

po

egi

a

en

ícula

l·l

Uneix cada paraula amb la derivada corresponent.

caixa

jardí

camió

peix

jardiner

camioner

peixater

caixera

Escriu cada paraula on correspon.

pel·lícula – lluna – policia

Page 20: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

19

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa l’oració amb paraules derivades de la destacada.

A Δl89å Δl89å »vDEeHI> *+g|}eJKl89a45t<=s.

Escriu aquests adjectius on trobis que poden correspondre.

veloç – petit – salvatge – tendre

i

i

Completa les oracions amb aquests adjectius.

Axyqrsu:;eJKl67l89å zvweJKb>?r89å »n89ø »p89o>?† *+c^_ó>?r45r:;eHI®.Etul<=s *+c^_o>?r67b23s ÃsÑÖó>?> *+d:;æ *+c^[email protected]>?® .Etu¬ »m:;eHI¤ *+c^_å »t:;@ *+qrsu89a45t45r:;æ »t89a89qrsu:;eTUs *+a67¬ *+c^_a45π.Etul<=s *[email protected]<=s ÃsÑÖó>?> *+a45n45i45m89a67l<=s »[email protected]† .

intel·ligents coixa negre blanques

Page 21: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

20

UNITAT 6 Llengua AV

Completa amb (?) o (!).

– Ai, ai

– Què t’ha passat, Maria

– No he vist l’escaló i he caigut.

– T’has fet mal

– Ai Sí, m’he fet sang a la cama.

– No és res, Maria. Anirem a veure la mare i et curarà.

Completa amb paraules del mateix camp semàntic.

Fruites: síndria, i Parts del cos: peus, i

Mitjans de transport: avió, i

pesca

Marca segons el codi.

violí xarxa flauta ham

canya clarinet barca piano

instruments musicals

Page 22: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

21

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu.

llibre cadira mapa motxilla cossiol granja

el o la

taula porta pot aixeta abric llapis

un o una

Encercla els noms masculins i subratlla els que estan en femení.

Dues al·lotes han trobat els ossos d’un ximpanzé.

Una ambulància que passà pel carrer feia sonar la sirena.

En aquella cova van trobar un tresor.

Completa el diàleg entre en Pere i na Maria.

–Hola, Pere.

–Quina pel·lícula veniu a veure?

–Jo ja l’he vista i em va agradar molt. Adéu, Pere.

Page 23: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

22

AVUNITAT 7 Llengua

Escriu el plural d’aquestes oracions.

La foca menja pastís.

Aquella balança pesa malament.

Escriu el singular d’aquestes paraules.

vaques niguls

germans tomàtigues

Completa les oracions amb aquestes paraules.

aquest – aquests – aquelles – aquella

*+c^_a89d45i45r89å ÀeTUs~òt89â »t45r:;eHIn89c^_a89d89å.M'*+a89gjkr89a89d89å »[email protected]† Δl67l45i67b>?r:;æ.

Δfjku67l67l:;eTUs Δh89a45> »t89a45p89a45† Δl89å *+cdel89a45vDEeNOgjku:;eHIr89å.Ltul:;eHIn89ç^_å »p89a45p:;eHIr<=s *+å Δl89å »p89a45p:;eHIr:;eHIr89å.

Page 24: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

23

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu una oració amb les paraules cavall i egua.

Completa.

s o ss

c o ç

*+c^_a45r89a67bBCå *+å *+o>?p89å *+a67bBCa45t:;æΔfjki45n:;æ »t45r89å »r89ø »i45n45y`[email protected]¬ *+c^_a45r45r89ø *+å

»vDEeJKl89ø »r:;æ ÀeHIp45t89å Δf`ao>?® »u45†Δf`ao>?® *+å *+ø ÀeJKl67¬ *+d45i67fjkª »i67¬

»p89a67l67l89å *+ø »i45m45p89à45t45i89©

Completa amb s, ss, c o ç.

*+c^_å *+a89d89o>?® »vDEeJKl67¬

»n:;eNOd89a89d89o>?® »r89à45p45i89∂ ÀeJKbDEæ »p:;eHIt45i45t:;æ

Page 25: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

24

AVUNITAT 8 Llengua

Completa amb aquestes paraules.

desnugat – incapaç

EVW> JlmoBCa45> ÀéTUs *+c^_a45p89a89• *+d:;æ ΔbBCo>?t89a45® *+a67l45†, »p:;eHIr89õ »j`aø ÃsÑÖóBC© .

Lxyå »n45i45n89å Ãs'Δh89å »n45u89g`aa45† ÀeJK¬ *+c^_o>?r89d89ƒ *+qrsu:;æ »t:;eHIn45i89å .

Ordena les paraules i escriu l’oració.

menja En Raül figues. raïm i

Uneix les paraules de significat contrari.

cobert

carregat

útil

just

complet

descarregat

descobert

incomplet

inútil

injust

Page 26: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

25

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu el nom del que representa cada dibuix.

collar nebots

pel·lícules llibreta

Completa.

la meva el teu els seus les vostres

Llegeix el conte i escriu un final.

Això era un para-sol de retxes grogues i blaves que espe-rava impacient que arribés l’estiu. Durant l’hivern havia somiat amb la platja i amb la trobada amb els altres para-sols. Però aquell any arribà l’estiu i no el dugueren a la platja...

Page 27: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

26

AVUNITAT 9 Llengua

Completa cada comparació amb el nom d’un animal.

formiga ostra

TVWr:;eJKbBCa67l67l89å *+c^_o>?µ »u45n89å .

S '+a45vBCo>?r45r:;eHIi45≈ *+c^_o>?µ »u45n89å .

Tria un vers i completa el poema.

Quants de versos té el poema?

Vull una barca de vela

com una gavina blanca.

Vull una barca de vela

per patinar al carrer. per arribar a l’escola.

per solcar la mar salada.

Page 28: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

27

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Relaciona.

Tu menjaves moltes cireres.

Ell tendrà molts de deures.

La mare posa benzina al cotxe.

Ahir

Avui

Demà

Completa amb s o z.

ÕxVWi45m45p89a45> À@ ÀeJKb>?r89å »r89ø *+å »p45i45> ÀeJKl67¬

Transforma aquestes frases segons s’indica.

Passat Abans, el meu ca dormia.

Present Ara, el meu ca .

Futur Després, el meu ca .

Llegeix les paraules i classifica-les segons com sonin les lletres marcades.

Sona com en serp Sona com en rabosasuma

zero

cosa

bressol

roser

safata

Page 29: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

28

AVUNITAT 10Llengua

Llegeix i completa les frases amb el subjecte que correspon.

Tu – Ell – Nosaltres

ÀéTUs »u45> *+chiu45i45n:;eHI® »[email protected]† »r:;eNOc^_o>?n:;eNOgjku45†.

»Δ »j`aø »p89oBCd:;eHIµ *+a45n89a45® *+å »p:;eTUsÑÖc^_a45® *+d45i45u45m:;eHIn89g|}æ.

*+a45n89a45µ *+a67¬ *+chii45n:;æ *+d:;eHIm89â.

Què vol dir?

Estar com una cabra.

Xerrar pels colzes.

Relaciona.

vosaltres

jo

ella

nosaltres

escolt

juga

berenam

nadau

Page 30: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

29

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu les lletres que falten.

G o J oTG TJ

IO A OF R M A E

ER L L O E

I M N À S

U L I O L LP A A

F O A

E L A T

Llegeix la notícia i posa-li un títol.

En la Setmana Cultural, l’alumnat de segon representarà l’obra “Gent de segon” a la sala d’usos múltiples del col·legi.

Escriu el nom del que representa cada dibuix.

»j`aå

Page 31: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

30

AVUNITAT 11 Llengua

Pinta de colors diferents cada una de les paraules que formen aquestes compostes.

T R E N C A N O U S

P A R A C A I G U D E S

R E N T A P L A T S

G U A R D A B O S C

Escriu un predicat per a aquest subjecte.

Etu¬ »j`aa45r89d45i45n:;eHI® .

brisa

llamps

fang

para +

Escriu paraules compostes.

Page 32: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

31

Escriu el nom. Totes tenen r o rr.

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Na Roser canta una cançó.

L’esquirol puja per l’arbre.

Llegeix les frases i escriu on correspon.

Qui fa l’acció? Què fa?

Escriu una invitació perquè els amics i les amigues vagin al teu aniversari. Recorda de posar-hi quin dia serà, a quina hora i on tendrà lloc.

Page 33: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

32

AVUNITAT 12 Llengua

Què vol dir la paraula destacada? Marca la resposta correcta.

En Xavier ha obert un compte al banc.

Banc de jardí Banc de diners Banc de peixos

Fes que aquestes frases siguin negatives.

El nin porta un xandall nou.

Avui farem espaguetis per dinar.

Relaciona cada paraula amb els dibuixos corresponents.

planxa

caragol

Page 34: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

33

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Ordena les lletres i escriu el nom.

A L E I X Q U X U I T E L X E A I L V L

Completa amb ? , ! o . .

DnoeHIm89â »n89ø »vDEeHIn89d45r89â Δl89å »m:;eTUs~òt45r89å *+å *+cdel89a<=sÜásÇÉæQbcu:;æ ΔbBCo>?n45i89c^_å *+qrsu:;æ ÀéTUs Δl89å *+chiu<=sÜásÑÖåQbcu:;ã »[email protected]<=s »m:;eHIn45j`aa45® »p:;eHI® ΔbDEeHIr:;eHIn89a45®AVWΔ, *+qrsu45i45n89å »p89o>?®

dutxa – caixa – passeig – cotxe – planxa – maig – ximpanzé – peixera

Classifica aquestes paraules.

Porten x:

Porten ix:

Porten tx:

Porten ig:

Page 35: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

34

AVRepàs el cursLlengua

Escriu un adjectiu per a cada nom.

Llegeix i classifica.

casa home

bossa – zebra – ase – sabata – suc – onze

Sona com la essa de serp

Sona com la essa de casa

Relaciona cada nom individual amb el col·lectiu corresponent.

llibre

teula

ovella

ramat

biblioteca

teulada

Forma i escriu paraules contràries afegint des- o in-.

correcte

fet

plegat

complet

Page 36: 2ª AVALUACIÓ

©G

RU

PO

AN

AYA

,S.A

.,U

naa

Una

.Edu

caci

óP

rimàr

ia.M

ater

ialf

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

35

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa l’oració amb el subjecte adequat.

jo – ells – nosaltres

»vDEeHIn89d45r89a45> *+å Δl89å »p67l89a45t45j`aå *+a89qrsu:;eTUs~ò† ÀeTUs~òt45i45¤.

Encercla els noms anteriors que estan en plural.

els – la – l’ – les – el

unes – una – un – uns

camises pinzell esmorzar

casa rosers zebra

jutgesses rellotge metge

corretja formatges platja

Escriu davant cada nom l’article corresponent.

Ordena, escriu una oració i encercla’n el verb.

anirà la seva àvia. El meu amic al poble de com cada estiu

Page 37: 2ª AVALUACIÓ

36

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

4

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

5

Avaluació inicialLlenguaNom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

AV

Jpqu89g`aå *+å ÀeTUsÑÖchir45i45u45r:;æ »p89a45r89a45u67l:;eTUs.

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

La primera lletra mana. Escriu paraules que comencin per:

Completa el nom dels dies de la setmana.

*+d45i67l67l45u45n<=s

*+d45i45u45m:;eHIn89g|}æ

*+d45Δ

*+d45Δ *+d45i<=sÜásÑÖa67∫ »vDEeHIn89d45r:;eTUs

*+d45Δ *+chir:;eTUs

P

A

O

T

E

D

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

6

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

7

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Continua la cadena amb aquestes paraules.

Escriu dues frases amb algunes de les paraules anteriors.

Ordena les paraules, escriu frases i dibuixa.

taca – broma – vacuna – maleta – camisa – saliva L’ARBRE

UNA

BRANCA

TENIA

TRENCADA

BLANCA

LA

CASA

ERA

I

PETITA

B MM

R AA

O

RIEROL

LA

TRAVESSAVAUN

VALL

marts me

tedijous

LETA

CASA

VA

L’arbre tenia una branca trencada.

La casa era petita i blanca.

Un rierol travessava la vall.

TACA

MILI

CU

SAVA

NA

Page 38: 2ª AVALUACIÓ

37

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

99

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

8

Tornam a l’escolaLlenguaNom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

AV

8

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu aquestes paraules en ordre alfabètic.

pissarra – guix – classe – retoladors – mestre – taula

1

2

3 6

4

5

Escriu:

Una paraula de 7 lletres:

Una paraula amb 2 vocals:

Una paraula de 5 lletres:

Relaciona les paraules segons com soni la e.

cafè

pedra

poble

gel

espasa

bec

mel

serp

gelat

cel

mes

tres

Completa l’abecedari i escriu cada paraula al seu lloc.

Música, Plàstica, Anglès

A C F H K M

O P T V W

Copia segons el nombre de lletres.

8 lletres6 lletres

4 lletres 5 lletres

regle – tres – escola – formatge

Escriu una oració amb dues de les paraules de l’activitat anterior en què la e sona com en cel.

Escriu el nombre de paraules que té aquesta oració.

Aquest any començ el segon curs de Primària en una escola nova.

Tvw@ »p89a45r89a45u67l:;eTUs.

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

10

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

11

AVUNITAT 1 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Encercla els dibuixos en el nom dels quals la o sona com en porc.

Copia aquestes paraules tenint en compte que la casella destacada correspon a la síl·laba tònica.

caragol

sofà

música

taques

hipopòtam

orella

Relaciona els sinònims

assecar

carrera

pantalons

xai

gust

sabor

calçons

xot

eixugar

cursa

Escriu el sinònim de cada paraula destacada.

gana – petit – fatigat

Aquest meló és molt menut.

Avui estic molt cansat.

Tenc molta fam.

Pinta la síl·laba tònica de cada paraula.

en dí avi plà tan

xam pi nyó me ló

Completa.

22 vint-i-dos 23 vint-i-tres

vint-i-quatre 25 vint-i-

26 vint-i- vint-i-

vint-i- 29 vint-i-nou

Anglès

B

N Q R S U X Y Z

D E G I J L

Plàstica

classe pissarra

tres

escola

dotze

regle

formatge

guix retoladorsmestre taula

petitfatigat

gana

Música

dínyó

plà

hi ca

o ta

so

24 cincsetsis

vuit27

28

po ra

si

re ques

pò gol

ca

lla

tam

Page 39: 2ª AVALUACIÓ

38

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

12

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

13

AVUNITAT 2 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Ordena les paraules i escriu una oració.

d’aventures. uns quants ha llegit llibres En Miquel

Relaciona les paraules que volen dir el contrari, és a dir, els antònims.

gras

petit

clar

brut

ple

gros

fosc

buit

prim

net

Escriu les lletres que falten en aquestes paraules.

AUS

EU

UIXA

UITA

AMENC

OC

Encercla les lletres majúscules i escriu els punts que falten.

En arribar a Ferreries, el poble d’en Francesc, ens va presentar els seus avis, en Josep i na Teresa Eren molt agradables

Copia el grup de paraules que formen una oració.

És un telèfon l’invent mòbil del.

El telèfon mòbil és un gran invent.

El mòbil invent és un gran telèfon.

Completa la carta.

Artà, 5 de novembre de 2012 Moltes besades.Estimada tia,

T’escric aquesta carta per dir-te que vull que vinguis al meu aniversari i que et quedis a casa a passar el cap de setmana. T’esperam.

JlmoBCa45n8

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

14

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

15

UNITAT 3 Llengua AV Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa.

Diminutiu Augmentatiu

moix

flor

taula

Encercla els noms propis i subratlla els noms comuns.

PALMA PERE CADIRA PEIX CARLES

MAÓ BARCELONA AINA HOLANDA TELÈFON

LLIBRE POLLET AMÈRICA BOTÓ MARE

Tria i escriu la paraula.

»n:;eHIr89å »i45t89å

gar tru

gra tur

Escriu els noms d’on s’han creat aquests diminutius i augmentatius.

canet cadirota

collaret cadenota

Etul<=s Δh89a67b>?i45t89a45n45t<=s *+d:;æ Ãs'*+a45n89o>?m:;eHIn:;eHI> Δfjkr89a45n89cPQeTUsÑÖo23s.Lxyå »t45i89å »t:;@ »u45n89å »t89o>?r45t45u89g`aå »Δ »u45> *+c^_å.Lxyå *+chii45u45t89a45† *+∂' ÀeTUs~òt89â *+å Δl89å »vBCo>?r89å *+d:;eJ Δl89å »m89a45® .

Completa les oracions amb aquests noms propis.

Paula – Eivissa – Mediterrània – França

o>?m:;æ *+å »i45® *+a67l89c^_ø *[email protected]¬ *+a89©

Troba quatre noms comuns en les oracions anteriors i escriu-los.

Ompli els buits de les paraules amb h.

.

El telèfon mòbil és un gran invent.

En Miquel ha llegit uns quants llibres

d’aventures.

Estimada tia,

moixetfloretatauleta

collar

ca

gra tru

cadena

cadira

moixot

França

PaulaEivissa

h h h h

Mediterrània

P. ex.: habitants, francesos, tia, tortuga.

florotataulota

Moltes besades.

Artà, 5 de novembre de 2012

.

CL

CR FR BL

BR FL

Page 40: 2ª AVALUACIÓ

39

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

16

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

17

AVUNITAT 4 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Relaciona els noms individuals amb els col·lectius.

estrella

abella

ocell

espectador

públic

eixam

galàxia

esbart

Escriu el que representa cada dibuix. Totes tenen mb.

Escriu el nom de sis companys o companyes de la classe.

Completa amb paraules de la mateixa família i escriu una oració amb una de les que has anotat.

sabata

Completa cada oració amb el nom col·lectiu corresponent.

banda – biblioteca – teulada

Hñóa45> *+c^_a45n45v>?i89a45† *+chii45n89© »t:;eHIu67l:;eTUs *+d:;æ Δl89å .

Hñóa45> *+d45u45i45† Δl67l45i67b>?r:;eTUs »n89o>?u<=s *+å Δl89å *+d:;æ Δl6'ÀeTUsÑÖc^[email protected]å.Axyqrsu:;eJKl67l<=s »m45ú<=s~òi89cZ[s »t89oBCqrsu:;eHI> ÀeHI> Δl89å *+d:;æ »m45ú<=s~òi89c^_å *+d:;eJK¬ »[email protected]@Al:;æ.

Ompli els buits amb b o v.

*+å »i89ƒ ÀeHIµ »u45† *+c^_a45> »Δ »[email protected]ª»t45i45µ »r:;æ »i<=s~òt89å *+å »i<=sÑÖa45® »p89ø Δl:;æ

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

18

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

19

AVUNITAT 5 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa l’oració amb paraules derivades de la destacada.

A Δl89å Δl89å »vDEeHI> *+g|}eJKl89a45t<=s.Relaciona i forma paraules.

gori

co

pe

po

egi

a

en

ícula

l·l

Escriu aquests adjectius on trobis que poden correspondre.

veloç – petit – salvatge – tendre

i

i

Uneix cada paraula amb la derivada corresponent.

caixa

jardí

camió

peix

jardiner

camioner

peixater

caixera

Escriu cada paraula on correspon.

pel·lícula – lluna – policia

Completa les oracions amb aquests adjectius.

Axyqrsu:;eJKl67l89å zvweJKb>?r89å »n89ø »p89o>?† *+c^_ó>?r45r:;eHI®.Etul<=s *+c^_o>?r67b23s ÃsÑÖó>?> *+d:;æ *+c^[email protected]>?® .Etu¬ »m:;eHI¤ *+c^_å »t:;@ *+qrsu89a45t45r:;æ »t89a89qrsu:;eTUs *+a67¬ *+c^_a45π.Etul<=s *[email protected]<=s ÃsÑÖó>?> *+a45n45i45m89a67l<=s »[email protected]† .

intel·ligents coixa negre blanques

teulada

sabatilla

bomber

v v vbb v v b

timbal embut

sabater

biblioteca

col·legi

gelateria

veloç

coixanegre

blanquesintel·ligents

petitsalvatge tendre

gelatera

goril·lapol·len

pel·lícula

policia pel·lícula lluna

banda

Page 41: 2ª AVALUACIÓ

40

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

20

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

21

UNITAT 6 Llengua AV Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa amb (?) o (!).

– Ai, ai

– Què t’ha passat, Maria

– No he vist l’escaló i he caigut.

– T’has fet mal

– Ai Sí, m’he fet sang a la cama.

– No és res, Maria. Anirem a veure la mare i et curarà.

Completa amb paraules del mateix camp semàntic.

Fruites: síndria, i Parts del cos: peus, i

Mitjans de transport: avió, i

Escriu.

llibre cadira mapa motxilla cossiol granja

el o la

taula porta pot aixeta abric llapis

un o una

pesca

Marca segons el codi.

violí xarxa flauta ham

canya clarinet barca piano

instruments musicals

Encercla els noms masculins i subratlla els que estan en femení.

Dues al·lotes han trobat els ossos d’un ximpanzé.

Una ambulància que passà pel carrer feia sonar la sirena.

En aquella cova van trobar un tresor.

Completa el diàleg entre en Pere i na Maria.

–Hola, Pere.

–Quina pel·lícula veniu a veure?

–Jo ja l’he vista i em va agradar molt. Adéu, Pere.

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

22

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

23

AVUNITAT 7 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu el plural d’aquestes oracions.

La foca menja pastís.

Aquella balança pesa malament.

Escriu el singular d’aquestes paraules.

vaques niguls

germans tomàtigues

Completa les oracions amb aquestes paraules.

aquest – aquests – aquelles – aquella

*+c^_a89d45i45r89å ÀeTUs~òt89â »t45r:;eHIn89c^_a89d89å.M'*+a89gjkr89a89d89å »[email protected]† Δl67l45i67b>?r:;æ.

Δfjku67l67l:;eTUs Δh89a45> »t89a45p89a45† Δl89å *+cdel89a45vDEeNOgjku:;eHIr89å.Ltul:;eHIn89ç^_å »p89a45p:;eHIr<=s *+å Δl89å »p89a45p:;eHIr:;eHIr89å.

Escriu una oració amb les paraules cavall i egua.

Completa.

s o ss

c o ç

*+c^_a45r89a67bBCå *+å *+o>?p89å *+a67bBCa45t:;æΔfjki45n:;æ »t45r89å »r89ø »i45n45y`[email protected]¬ *+c^_a45r45r89ø *+å

»vDEeJKl89ø »r:;æ ÀeHIp45t89å Δf`ao>?® »u45†Δf`ao>?® *+å *+ø ÀeJKl67¬ *+d45i67fjkª »i67¬

»p89a67l67l89å *+ø »i45m45p89à45t45i89©

Completa amb s, ss, c o ç.

*+c^_å *+a89d89o>?® »vDEeJKl67¬

»n:;eNOd89a89d89o>?® »r89à45p45i89∂ ÀeJKbDEæ »p:;eHIt45i45t:;æ

!

!?

?

el

una

la

una

el

un

el

un

Hola Maria.

Anem a veure Robotix.

Adéu, Maria.

Les foques mengen pastissos.

vacagermà

Aquellaaquest

Aquellesaquests

nigul

ss

ss

ss sss

s

s s ssc

s

çç

ç

çc

cc

s s

tomàtiga

Aquelles balances pesen malament.

la

una

la

un

Page 42: 2ª AVALUACIÓ

41

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

24

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

25

AVUNITAT 8 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa amb aquestes paraules.

desnugat – incapaç

EVW> JlmoBCa45> ÀéTUs *+c^_a45p89a89• *+d:;æ ΔbBCo>?t89a45® *+a67l45†, »p:;eHIr89õ »j`aø ÃsÑÖóBC© .

Lxyå »n45i45n89å Ãs'Δh89å »n45u89g`aa45† ÀeJK¬ *+c^_o>?r89d89ƒ *+qrsu:;æ »t:;eHIn45i89å .

Ordena les paraules i escriu l’oració.

menja En Raül figues. raïm i

Escriu el nom del que representa cada dibuix.

Uneix les paraules de significat contrari.

cobert

carregat

útil

just

complet

descarregat

descobert

incomplet

inútil

injust

collar nebots

pel·lícules llibreta

Completa.

la meva el teu els seus les vostres

Llegeix el conte i escriu un final.

Això era un para-sol de retxes grogues i blaves que espe-rava impacient que arribés l’estiu. Durant l’hivern havia somiat amb la platja i amb la trobada amb els altres para-sols. Però aquell any arribà l’estiu i no el dugueren a la platja...

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

26

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

27

AVUNITAT 9 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Completa cada comparació amb el nom d’un animal.

formiga ostra

TVWr:;eJKbBCa67l67l89å *+c^_o>?µ »u45n89å .

S '+a45vBCo>?r45r:;eHIi45≈ *+c^_o>?µ »u45n89å .

Relaciona.

Tu menjaves moltes cireres.

Ell tendrà molts de deures.

La mare posa benzina al cotxe.

Ahir

Avui

Demà

Tria un vers i completa el poema.

Quants de versos té el poema?

Vull una barca de vela

com una gavina blanca.

Vull una barca de vela

per patinar al carrer. per arribar a l’escola.

per solcar la mar salada.

Completa amb s o z.

ÕxVWi45m45p89a45> À@ ÀeJKb>?r89å »r89ø *+å »p45i45> ÀeJKl67¬

Transforma aquestes frases segons s’indica.

Passat Abans, el meu ca dormia.

Present Ara, el meu ca .

Futur Després, el meu ca .

Llegeix les paraules i classifica-les segons com sonin les lletres marcades.

Sona com en serp Sona com en rabosasuma

zero

cosa

bressol

roser

safata

incapaç

desnugat

mosques

el teules vostres

formiga

dorm

z z s z

dormirà

sumabressolsafata

zerocosaroser

ostra

per solcar la mar salada.Té quatre versos.

els seusla meva

tortugues foques

En Raül menja raïm i figues.

Page 43: 2ª AVALUACIÓ

42

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

30

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

31

Escriu el nom. Totes tenen r o rr.

AVUNITAT 11 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Pinta de colors diferents cada una de les paraules que formen aquestes compostes.

T R E N C A N O U S

P A R A C A I G U D E S

R E N T A P L A T S

G U A R D A B O S C

Escriu un predicat per a aquest subjecte.

Etu¬ »j`aa45r89d45i45n:;eHI® .

Na Roser canta una cançó.

L’esquirol puja per l’arbre.

Llegeix les frases i escriu on correspon.

Qui fa l’acció? Què fa?

brisa

llamps

fang

para +

Escriu paraules compostes.

Escriu una invitació perquè els amics i les amigues vagin al teu aniversari. Recorda de posar-hi quin dia serà, a quina hora i on tendrà lloc.

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

28

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

29

AVUNITAT 10Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu les lletres que falten.

G o J oTG TJ

IO A OF R M A E

ER L L O E

I M N À S

U L I O L LP A A

F O A

E L A T

Llegeix i completa les frases amb el subjecte que correspon.

Tu – Ell – Nosaltres

ÀéTUs »u45> *+chiu45i45n:;eHI® »[email protected]† »r:;eNOc^_o>?n:;eNOgjku45†.

»Δ »j`aø »p89oBCd:;eHIµ *+a45n89a45® *+å »p:;eTUsÑÖc^_a45® *+d45i45u45m:;eHIn89g|}æ.

*+a45n89a45µ *+a67¬ *+chii45n:;æ *+d:;eHIm89â.

Què vol dir?

Estar com una cabra.

Xerrar pels colzes.

Relaciona.

vosaltres

jo

ella

nosaltres

escolt

juga

berenam

nadau

Llegeix la notícia i posa-li un títol.

En la Setmana Cultural, l’alumnat de segon representarà l’obra “Gent de segon” a la sala d’usos múltiples del col·legi.

Escriu el nom del que representa cada dibuix.

»j`aå No tenir enteniment.

Xerrar molt.

girafa

J T

T

T

T

G

G

J

J

GGJ

taronjaqueta

Tu

Ell

Nosaltres

parabrisa

Na Roser

gorra rei cor

L’esquirolcanta una cançó.puja per l’arbre.

parallampsparafang

Page 44: 2ª AVALUACIÓ

43

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

32

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

33

AVUNITAT 12 Llengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Què vol dir la paraula destacada? Marca la resposta correcta.

En Xavier ha obert un compte al banc.

Banc de jardí Banc de diners Banc de peixos

Fes que aquestes frases siguin negatives.

El nin porta un xandall nou.

Avui farem espaguetis per dinar.

Ordena les lletres i escriu el nom.

A L E I X Q U X U I T E L X E A I L V L

Relaciona cada paraula amb els dibuixos corresponents.

planxa

caragol

Completa amb ? , ! o . .

DnoeHIm89â »n89ø »vDEeHIn89d45r89â Δl89å »m:;eTUs~òt45r89å *+å *+cdel89a<=sÜásÇÉæQbcu:;æ ΔbBCo>?n45i89c^_å *+qrsu:;æ ÀéTUs Δl89å *+chiu<=sÜásÑÖåQbcu:;ã »[email protected]<=s »m:;eHIn45j`aa45® »p:;eHI® ΔbDEeHIr:;eHIn89a45®AVWΔ, *+qrsu45i45n89å »p89o>?®

dutxa – caixa – passeig – cotxe – planxa – maig – ximpanzé – peixera

Classifica aquestes paraules.

Porten x:

Porten ix:

Porten tx:

Porten ig:

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

Nom i llinatges: .....................................................................................................................................Curs: .............................................................. Data: ............................................................................

34

© G

RU

PO

AN

AYA

, S.A

., U

na a

Una

. Edu

caci

ó P

rimàr

ia. M

ater

ial f

otoc

opia

ble

auto

ritza

t.

35

AVRepàs el cursLlengua

Nom i llinatges: .................................................................................................................... AV

Escriu un adjectiu per a cada nom.

Llegeix i classifica.

casa home

bossa – zebra – ase – sabata – suc – onze

Completa l’oració amb el subjecte adequat.

jo – ells – nosaltres

»vDEeHIn89d45r89a45> *+å Δl89å »p67l89a45t45j`aå *+a89qrsu:;eTUs~ò† ÀeTUs~òt45i45¤.

Sona com la essa de serp

Sona com la essa de casa

Relaciona cada nom individual amb el col·lectiu corresponent.

llibre

teula

ovella

ramat

biblioteca

teulada

Forma i escriu paraules contràries afegint des- o in-.

correcte

fet

plegat

complet

Encercla els noms anteriors que estan en plural.

els – la – l’ – les – el

unes – una – un – uns

camises pinzell esmorzar

casa rosers zebra

jutgesses rellotge metge

corretja formatges platja

Escriu davant cada nom l’article corresponent.

Ordena, escriu una oració i encercla’n el verb.

anirà la seva àvia. El meu amic al poble de com cada estiu

X

.!

!

queixal

planxa, ximpanzécaixa, peixeradutxa, cotxepasseig, maig

xiulet vaixell

?

El nin no porta un xandall nou.

incorrectedesfet

bossa

zebra

sabata

ase

suc

lesla

unesuna

elels

Ells

El meu amic anirà com cada estiu alpoble de la seva àvia.

ununs

l’la

ununa

onze

desplegatincomplet

Avui no farem espaguetis per dinar.